Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 02/2020

Cập nhật: 06/03/2020
 

Phát tâm xây dựng tháng 02/2020

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 02/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2020

Nguyễn Minh Tuấn

TP HCM

750.000

02/02/2020

Nguyễn Thị Nghĩa

TP HCM

10.000.000

02/02/2020

Cao Thị Trì

TP HCM

100.000

02/02/2020

Hồ Thị Hải

TP HCM

2.000.000

02/02/2020

Đinh Thị Ngọc Tuyền

TP HCM

3.000.000

03/02/2020

Sư cô Trần Thị Ngọc

TP HCM

200.000

03/02/2020

Lê Văn Minh

TP HCM

150.000

03/02/2020

Nguyễn Thị Kim Thuý

TP HCM

150.000

03/02/2020

Lê Thị Phương Nhi

TP HCM

150.000

03/02/2020

Lê Thị Phương Mai

TP HCM

150.000

05/02/2020

Phật tử

TP HCM

500.000

07/02/2020

Phan Tấn Sang

TP HCM

500.000

07/02/2020

Trần Thị Hường

TP HCM

300 USD

07/02/2020

Hoàng Văn lý

TP HCM

200.000

07/02/2020

Bùi Hoàng Anh Duy

TP HCM

200.000

08/02/2020

Phật tử

TP HCM

100.000

08/02/2020

Gia đình Từ Hạnh

TP HCM

500.000

08/02/2020

Liên Ngọc

TP HCM

500.000

08/02/2020

Lương Văn Hơn

TP HCM

100.000

08/02/2020

Nguyễn Mộng Lương

Nước ngoài

200.000

08/02/2020

Võ Thị Trung Thu

TP HCM

500.000

08/02/2020

Nguyễn Trường Hải

TP HCM

200.000

08/02/2020

Đặng Thị Nga

TP HCM

100.000

08/02/2020

Hồ Thị Loan

TP HCM

500.000

08/02/2020

Thái Thị Dung

TP HCM

500.000

08/02/2020

Huỳnh Văn Hưng

TP HCM

500.000

08/02/2020

Mai Ngọc Kim

TP HCM

500.000

08/02/2020

Võ Minh An

TP HCM

200.000

08/02/2020

Nguyễn Ngọc Anh Khoa

TP HCM

1.000.000

08/02/2020

Nguyên Thị Trang

TP HCM

1.000.000

09/02/2020

Phật tử

 

200.000

09/02/2020

Liên Phương

TP HCM

50.000

09/02/2020

Hoàng Thị Khánh

TP HCM

1.000.000

09/02/2020

Kim Thị Phương

TP HCM

1.000.000

09/02/2020

Diệu Kiễm

TP HCM

5.000.000

10/02/2020

Gia đình Phạm Ngọc Trang

TP HCM

1.000.000

11/02/2020

Nguyễn Thị Đào

Bình Phước

1.000.000

11/02/2020

Cô Tư

TP HCM

2.000.000

11/02/2020

Nguyễn Thiện Dượng

TP HCM

400.000

11/02/2020

Nguyễn Đình Phương

TP HCM

400.000

11/02/2020

Nguyễn Phương Nguyên

TP HCM

400.000

11/02/2020

Nguyễn Thị Ngọc Lợi

TP HCM

400.000

11/02/2020

Nguyễn Thị Huyền Trân

TP HCM

400.000

11/02/2020

Bành Phương Hảo

TP HCM

400.000

11/02/2020

Nguyễn Minh An

TP HCM

400.000

11/02/2020

Nguyễn Thiện Bảo

TP HCM

400.000

16/02/2020

Bùi Thị Chín

TP HCM

300.000

16/02/2020

Nguyễn Thị Lệ

TP HCM

500.000

16/02/2020

Trịnh Thị Bích Điều

TP HCM

100.000

16/02/2020

Hoàng Thị Phương Hạnh

TP HCM

100.000

16/02/2020

Dương Thị Chiên

TP HCM

100.000

16/02/2020

Đoàn Văn Hải

Hải Phòng

1.000.000

16/02/2020

Đồng Ích

TP HCM

20.000.000

16/02/2020

Diệp Bình An

TP HCM

200.000

18/02/2020

Dì Nhẫn

Nước ngoài

50 USD

19/02/2020

Phạm Thị Hóa

Bình Dương

1.000.000

19/02/2020

Lê Thị Hồng Xoan

TP HCM

1.000.000

20/02/2020

Trần Hũu Lộc

TP HCM

200.000

21/02/2020

Liên Vĩnh

TP HCM

200.000

21/02/2020

Trần Thị Diệu Phước

Kiên Giang

2.000.000

22/02/2020

Trần Thị Đẹp

TP HCM

5.000.000

23/02/2020

Bùi Hoàng Quốc Huy

TP HCM

200.000

23/02/2020

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

23/02/2020

Chơn Lạc Toàn

Đồng Nai

100 USD

23/02/2020

Bé Tâm Tâm

Bình Dương

500.000

23/02/2020

Liên Ngân

Bình Dương

500.000

23/02/2020

Phạn Thị Phương Thảo

TP HCM

500.000

23/02/2020

Nguyễn Thị Lệ

TP HCM

200.000

23/02/2020

Liên Thuận

TP HCM

1.000.000

23/02/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

23/02/2020

Cô Ngọc

TP HCM

100.000

23/02/2020

Phạm Ngọc Hiếu

TP HCM

500.000

23/02/2020

Phan Ngọc Dũng

TP HCM

500.000

23/02/2020

Tịnh Quang

TP HCM

100.000

23/02/2020

Nguyễn Thị Thỏa

TP HCM

250.000

23/02/2020

Nguyễn Thị Kim Dung

TP HCM

200.000

23/02/2020

Diệu Định

TP HCM

100.000

23/02/2020

Nguyễn Thị Kim Chi

TP HCM

500.000

23/02/2020

Liên Nga

TP HCM

1.000.000

23/02/2020

Gia đình Phật tử Thiện Hiền

TP HCM

2.000.000

23/02/2020

Hoàng Văn Lý

TP HCM

200.000

24/02/2020

Liên Đào

Bến Tre

200.000

24/02/2020

Nguyễn Văn Tài

TP HCM

205.000

26/02/2020

Huỳnh Vạn Nữ

Nước ngoài

100 USD

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

02/07/2020

Sender:01310005.DD:070220.SHGD:10015427.CK XDNDD 2 20

10.000.000

02/04/2020

IBVCB.0402200794671002.NGUYEN THI HONG LOAN.UNG HO XAY DUNG TOA NHA DA NANG

500.000

02/03/2020

Sender:79310001.DD:030220.SHGD:10008179. CON GOI VO XD 2 20

50.000.000

02/03/2020

Sender:01321001.DD:030220.SHGD:10000490.BO:NGUYEN THI CAM NHUNG.CON XIN CUNG DUONG XAY CHUA

200.000

02/07/2020

Sender:01310005.DD:070220.SHGD:10015427.CK XDNDD 2 20

10.000.000

02/25/2020

Sender:48304001.DD:250220.SHGD:10000758.BO:TRINH THI NHU QUYNH.LIEN QUYNH ND HUN PHUOC XDTOA NHA DA NANG TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM

1.000.000

02/24/2020

501726.240220.081254.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

300.000

02/21/2020

733715.210220.101004.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

100.000

02/21/2020

869190.210220.072618.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong xay chua

500.000

02/19/2020

255325.190220.205511.Phu ho Vu Han va Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

100.000

02/16/2020

MBVCB342990533.cung duong xay dung chua.CT tu 0011002480919 NGUYEN XUAN HOA

500.000

02/10/2020

Sender:01310005.DD:100220.SHGD:10027774.BO:PHAM THI TINH.HUN PHUOC XAY DUNG TOA NHA DA NANG

1.000.000

02/10/2020

419342.100220.115125.LE VAN PHUC CUNG DUONG XAY DUNG TOA NHA DA NANG

500.000

02/10/2020

NGUYEN THI TUYET SUONG ( DT0938894506) CHUYEN TIEN XAYDUNG

2.900.000

02/08/2020

314265.080220.150314.Thanh kinh cung duong xay dung toa da nang Phat tu Huynh Thi Le Tham

500.000

02/08/2020

IBAFT.2811190319648004.LE THI HOANG HAI.Hun phuoc xay dung toa nha da nang

200.000

02/07/2020

Sender:79303003.DD:070220.SHGD:10002539.BO:THANG YEN DAO.THANH TAM CUNG DUONG QUY UMTT 500.000. QUY TANG TAI 500.000. HUN PHUOC XD TOA NHA DA NANG 500.000

500.000

02/07/2020

IBVCB.0702201031255003.BUI THI MAY.PT Ngoc Thien, Tinh Anh, Quang Phuoc, hun phuoc xay toa nha da nang 600 ngd, in 30 cuon sach cho thieu nhi.

600.000

02/07/2020

667964.070220.074450.Vietcombank 0071000651615 PT DIEU HIEP CUNG DUONG XAY DUNG CHUA A DI DA PHAT

100.000

02/05/2020

MBVCB334980416.cung duong xay dung chua.CT tu 0731000586675 NGUYEN THI DUNG

1.000.000

02/03/2020

MBVCB334185126.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.CT tu 0381000595135 NGUYEN XUAN TIEN

200.000

02/03/2020

MBVCB333808724.Hun phuoc xay dung toa nha Da Nang.CT tu 0071000943105 LANG THI HOAN

300.000

02/02/2020

245708.020220.110645.Phat tu Trinh thi thanh Ha, Vinhomes Nguyen chi thanh Ha noi xin cung duong xay Chua Hoang Phap 1tr

1.000.000

 

Tin tức liên quan