Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 01/2024

Cập nhật: 19/02/2024
 

Phát tâm xây dựng tháng 01/2024

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG THÁNG 01/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

11/01/2024

Diệu Ngữ

TP HCM

100.000

12/01/2024

Mai Thành Đạt

TP HCM

1.000.000

14/01/2024

Phật Tử

 

1.000.000

14/01/2024

Đỗ Thị Lành

TP HCM

100.000

 CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/01/2024

Cd Xay Chua Truong Phap Hau Giang

2.000.000

01/01/2024

Phat Tu Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

01/01/2024

A Di Da Phat Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

01/01/2024

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

13/01/2024

Gd Chung Con Cung Duong Xay Dung Chua

500.000

13/01/2024

Phat Tu Cung Duong Xd Chua Truong Phap

200.000

13/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

50.000

14/01/2024

Hue Phap- Cung Duong Xd Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

100.000

14/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

50.000

15/01/2024

Con Xin Phat Tam Cung Duong Xay Chua

500.000

15/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

15/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

16/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

16/01/2024

Ha Minh Tuyen Con Cung Duong Xay Chua. Ct Tu Ha Minh Tuyen

200.000

17/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

18/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

18/01/2024

Con Gop It Tien Tu Sua Chua. Ct Tu Pham Thi Phuong Thao

50.000

18/01/2024

Cung Duong Xay Dung

100.000

19/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

19/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

20/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

20/01/2024

Phat Tu Nguyen Thi Dip Gui Cong Duc Xay Chua Hoang Phap

10.000.000

20/01/2024

Da Su Phu Hoan Hy Cho Con Hun Phuoc Xay Chua A

1.000.000

20/01/2024

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

300.000

21/01/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

21/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

21/01/2024

Cung Duong Xay Dung

100.000

22/01/2024

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

22/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

22/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Thap. Ct Tu Pham Dan Anh

100.000

22/01/2024

Pham Hoang Tung Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

22/01/2024

Pham Hoang Phuc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

23/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

23/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

23/01/2024

Xay Dung Chi Nhanh Hoang Phap

1.000.000

24/01/2024

P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

24/01/2024

Bui Thi Xuan Tham Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

150.000

24/01/2024

Con Gui It Tien Tu Sua Chua. Ct Tu Pham Thi Phuong Thao

50.000

25/01/2024

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

100.000

25/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap.

500.000

25/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

25/01/2024

Nguyen Thi Duc Cung Duong Xay Chua

100.000

26/01/2024

Con Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

26/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

27/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh Chua

30.000

27/01/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

27/01/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

27/01/2024

Da Con Phap Danh Tinh Phuoc Dinh Phat Tam Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Le Thi Quyen

500.000

28/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

28/01/2024

Nguyen Dien Long Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

28/01/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Ton Nu Tra My

10.000.000

28/01/2024

Hue Phap Cung Duong Xd Chua Hoang Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

38.000

28/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua

100.000

29/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

29/01/2024

Con Xin Phat Tam Xay Dung

200.000

30/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

31/01/2024

Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Duc Anh

20.000

31/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Va Cac Chi Nhanh

30.000

31/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

31/01/2024

Nguyen Thi Duyen Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

31/01/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua

1.000.000

02/01/2024

Van Niem Va Tan Thinh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

02/01/2024

Con Cung Duong Xay Dung Chua Thap Ah. Ct Tu Pham Dan Anh

200.000

02/01/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua

100.000

03/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

200.000

03/01/2024

Cao Thi Xuan Cuc. Cung Duong Xay Dung Chua Tay Ninh, Cao Thi Xuan Cuc + Tran Quoc Hai

5.000.000

03/01/2024

Ccon Xin Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

04/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

04/01/2024

Con Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap. Ct Tu Ly Van Minh Hoang

100.000

04/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Xay Chua

100.000

04/01/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

04/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Thanh Hai

500.000

05/01/2024

Con Gui Su Phu Xay Chua Truong Phap

300.000

06/01/2024

Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

50.000

06/01/2024

Gd Ngoc Tran TPHCM Xin Cung Duong Xd Chua Truong Phap

300.000

06/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua.

100.000

06/01/2024

Phat Tam Xay Dung Chua

200.000

07/01/2024

Tiem Vang Ha Tam Cung Duong Xay Dung. Ct Tu Truong Huu Tu

999.999

07/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap. Ct Tu Nguyen Thi Ninh

200.000

07/01/2024

Con Gop It Tien Tu Sua Chua. Ct Tu Pham Thi Phuong Thao

50.000

08/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

2.000.000

08/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

1.500.000

09/01/2024

Thien Loc Cung Duong Xay Dung Chua

150.000

10/01/2024

Nguyen Loc Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

10/01/2024

2 Cha Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

11/01/2024

Chung Con Cung Duong Su Phu Va Xay Dung Chua

30.000

11/01/2024

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap

500.000

11/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua

50.000

11/01/2024

Cung Duong Xay Chua Truong Phap

100.000

11/01/2024

Doan Thi Lien Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

500.000

11/01/2024

Dang Ha Phuoc Ngoc. P.Ngoc Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

11/01/2024

Le Thi Huong Gd Con Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap

100.000

11/01/2024

Cung Duong Xay Dung Chua. Ct Tu Nguyen Thi Ngoc Tu

300.000

11/01/2024

Tran Thi Mai Quynh Pd Hoa Tu Quy Cung duong Xay Dung Chua

500.000

12/01/2024

Tue Han Cung Duong Xay Dung

20.000

12/01/2024

Le Thanh Tan Chuyen Khoan Cung Duong Xay Dung Chua

50.000

Tin tức liên quan