Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 01/2023

Cập nhật: 18/02/2023
 

Phát tâm xây dựng tháng 01/2023

 

DANH SÁCH PHÁT TÂM XÂY DỰNG THÁNG 01/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/01/2023

Diệu Ngữ

----TP HCM

100.000

08/01/2023

Trần Thị Mơ

----TP HCM

1.000.000

08/01/2023

Gđ. Tạ Thái Thanh

----TP HCM

40.000.000

21/01/2023

Bốc Minh Hùng

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Đinh Văn Ba

----TP HCM

200.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Kim Chi

----TP HCM

300.000

23/01/2023

Đức Bằng. Đức Lộc

----Thái Bình

100.000

23/01/2023

Gia Đình Nguyễn Ba Viêm

----Thái Bình

50.000

23/01/2023

Nguyễn Bá Quân

----TP HCM

50.000

23/01/2023

Gđ Nguyên Diệu, Hồng

----TP HCM

300.000

23/01/2023

Nguyễn Thị Thủy

----TP HCM

500.000

23/01/2023

Bùi Thanh Nhật

----TP HCM

500.000

24/01/2023

Hoàng Thị Tho

----TP HCM

100.000

24/01/2023

Nguyên Ngọc

----TP HCM

100.000

25/01/2023

Giang Síu Sang

----An Giang

200.000

25/01/2023

Khánh Phụng, Ngọc Hiếu, Ngoc Khang

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Nguyễn Trường Hải

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Nguyễn Hoàng An

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Lâm Mỹ Hằng

----TP HCM

100.000

29/01/2023

Nguyễn Ngọc Nhã Linh

----TP HCM

1.000.000

29/01/2023

Thiện Trung

----TP HCM

5.000.000

30/01/2023

Phạm Văn Vinh, Đao Thi Nu

----

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

04/01/2023

274373.040123.090532. Cung duong xay dung chua

200.000

06/01/2023

744111.060123.131730. CUNGDUONGXAYDUNGCHUA

100.000

10/01/2023

648096.100123.141122. Doan Thi Hai Tay cung duong gop xay chua

1.000.000

13/01/2023

TRAN THI HOP (cung duong xay chua).

50.000

14/01/2023

933630.140123.100731. Pham Thi Huong Thanh Pho Hai Phong  xin Cung duong xay dung chua va chi nhanh chua HOANG PHAP

1.000.000

21/01/2023

382234.210123.110959. CUNGDUONGXAYDUNGCHUA

100.000

22/01/2023

Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Ng Chi Thanh cung duong xay dung Chua

500.000

23/01/2023

Luong  Trung  Dung  cung duong  137 vu huu cung duong  xay dung chua

1.000.000

27/01/2023

808456.270123.133050. Chuyen tien xay chua moi chi nhanh

1.000.000

28/01/2023

614387.280123.123131. IBFT cung duong xay dung chua

100.000

28/01/2023

073081.280123.150317. Cung duong xay dung Chua

300.000

Tin tức liên quan