Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng tháng 01/2022

Cập nhật: 16/02/2022
 

Phát tâm xây dựng tháng 01/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG THÁNG 01/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2022

Nguyễn Thị Dung

Bình Dương

1.000.000

16/01/2022

Tạ Thái Thanh + Đình Phong + Thiên M

TP HCM

43.750.000

17/01/2022

Diệu Chinh

TP HCM

100.000

28/01/2022

Trần Thị Kiều Loan

Bình Dương

2.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

03/01/2022

263043.030122.072932.Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54a NCT Hanoi xin cung duong Chua Hoang Phap de xay dung Chua

500.000

04/01/2022

120863.040122.214822.Phat tu Nguyen Ngoc Diem My (PD  Nguyen Hanh Dan) Q12 xin cung duong xay chua . ADiDaPhat

50.000

06/01/2022

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

5.000.000

06/01/2022

MBVCB.1633475863.Tam Huyen Tran cung duong xay chua.CT tu 0081001218375 LAM HOANG THANH THAO

2.500.000

06/01/2022

448796.060122.211714.Con cung duong xay chua FT22007874181473

400.000

 

 

 

08/01/2022

 

701325.080122.002729.Cung duong xay dung chua FT22008923686059

3.000.000

 

09/01/2022

770535.090122.112237.ADiDaPhat. Gia dinh Phat tu chung con xin cung duong xay dung Chua.

100.000

10/01/2022

848542.100122.164105.NHAT TRAM (GO VAP) CUNG DUONG XAY DUNG. NAM MO A DI DA PHAT

500.000

 

10/01/2022

818393.100122.215910.Ngoc Thuy cung duong xay dung chua FT22011744936896

200.000

14/01/2022

939091.140122.152938.cung duong xay dung chua

500.000

14/01/2022

443845.140122.182121.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

17/01/2022

MBVCB.1664558751.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0181001139624 NGUYEN THI MY DUYEN

500.000

22/01/2022

877470.220122.164037.Con Vu Viet Khanh xin cung duong xay chua

1.000.000

24/01/2022

MBVCB.1683194743.cung duong xay dung cac chi nhanh chua Hoang Phap.CT tu 0331000448573 VAN THI MY NHI

1.000.000

24/01/2022

269376.240122.170151.IBFT B.T.K.TUYEN chuyen tien xay chua

200.000

25/01/2022

612851.250122.225051.cung duong xay dung Chua

300.000

29/01/2022

202967.290122.103211.PT Lien Linh CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

200.000

29/01/2022

720683.290122.225441.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA FT22038379482155

200.000

30/01/2022

868915.300122.083040.Cung duong tam bao. phong sanh va xay chua FT22038891720802

300.000

31/01/2022

MBVCB.1721877323.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA.CT tu 0071002565037 TRAN THI HOP

100.000

Tin tức liên quan