Cúng Dường xây Dựng

Phát tâm xây dựng T10/2018

Cập nhật: 08/11/2018
 

Phát tâm xây dựng T10/2018

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG T10/2018

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2018

Cam Thị Kim Phượng

Quận 10

100.000

01/10/2018

Nguyễn Trọng Thắng

Quận 10

100.000

01/10/2018

GĐ: Cam Minh Châu
Trương Thị Mộng Thúy

Úc

500.000

02/10/2018

Nguyễn Thành Thế

Củ Chi

500.000

02/10/2018

Chơn Hoàng

Tân Bình

500.000

02/10/2018

Nguyễn Thị Mai

Hóc Môn

1.000.000

02/10/2018

Nguyễn Thị Nhãn

Hậu Giang

1.000.000

03/10/2018

Liên Mỹ

Tân Bình

2.000.000

06/10/2018

Diệu Hương

Củ Chi

50.000

06/10/2018

Ngô Minh Thuận

Bình Dương

200.000

06/10/2018

Phan Văn Niệm

Q.8

300.000

06/10/2018

Nguyễn Thị Kim Quyên

Bình Dương

500.000

06/10/2018

Cô Bích

Phú Quốc

1.700.000

06/10/2018

Đoàn Văn Đán

Vĩnh Long

2.000.000

07/10/2018

Phạm Thị Ngọc Hường

Bình Chánh

100.000

07/10/2018

Trương Thị Đài

Tây Ninh

200.000

07/10/2018

Nguyễn Thị Hà

Gò Vấp

300.000

07/10/2018

Trương Mỹ Vân

Canada

500.000

07/10/2018

Phạm Thị Ngọc Huyền

Phú Nhuận

500.000

07/10/2018

Phạm Thị Hoài Thanh

Anh

500.000

07/10/2018

Phạm Đạt Thịnh

Bình Dương

500.000

07/10/2018

Phan Thị Nhiệm

Thủ Đức

500.000

07/10/2018

Huỳnh Thị Khánh Phụng

Q.2

1.000.000

07/10/2018

Đài Văn Cư

Bình Chánh

1.000.000

07/10/2018

Phật Tử

Thanh Hóa

22.460.000

08/10/2018

Nguyễn Văn Tài

Củ Chi

50.000

08/10/2018

Liên Diệu

Q.12

200.000

08/10/2018

Võ Văn Tùng

Hóc Môn

5.000.000

09/10/2018

Đỗ Thị Anh

Q.10

50.000

09/10/2018

Thùy Trâm

Q.10

50.000

09/10/2018

Thùy Dương

Q.10

50.000

09/10/2018

Đào Quang Chiểu

Hà Nội

100.000

09/10/2018

Lê Thị Nhung

Q.12

200.000

09/10/2018

Từ Thạnh

Q.10

350.000

09/10/2018

Liên Minh

Gò Vấp

500.000

09/10/2018

Nguyễn Trần Ngọc Anh

Tân Phú

1.000.000

10/10/2018

Nguyễn Hồng Cường

Đồng Nai

1.000.000

10/10/2018

Huỳnh Thị Thủy

Đắk Lắk

2.000.000

10/10/2018

Trương Thị Phùng

Tây Ninh

5.000.000

10/10/2018

Phật tử

Bình Thạnh

100USD

12/10/2018

Tịnh Vượng

Q.9

2.000.000

12/10/2018

Liên Thủy

Q.12

3.000.000

13/10/2018

Nguyễn Hoàng Phú

Q.11

200.000

13/10/2018

Võ Bá Phước

Q.3

500.000

13/10/2018

Như Minh

Lâm Đồng

500.000

13/10/2018

Phạm Thị Thanh Tâm

Q.3

1.000.000

13/10/2018

Liên Hoa

Q.10

1.000.000

13/10/2018

Phật Tử

Q.9

1.160.000

13/10/2018

Diệu Thọ

Q.3

4.000.000

13/10/2018

Chan Tracy

USA

100USD

14/10/2018

Nguyễn Thị Thu

Bình Dương

100.000

14/10/2018

GĐ: Diệu Huy

Quận 1

100.000

14/10/2018

Liên Hảo

Bình Dương

100.000

14/10/2018

Diệu Phượng

Gò Vấp

100.000

14/10/2018

Nguyên Phước

Gò Vấp

100.000

14/10/2018

Đào Thị Khơi

Biên Hòa

200.000

14/10/2018

Diệu Huệ

Bình Dương

200.000

14/10/2018

Liên Ngọc

Bình Dương

200.000

14/10/2018

Liên Uyên

Quận 3

200.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Nga

Quận 8

200.000

14/10/2018

Liên Giàu

Bình Dương

200.000

14/10/2018

Nguyên Tâm

 

200.000

14/10/2018

Diệu Ân

Hóc Môn

200.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Hanh

Quận 12

200.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Đồng Nai

300.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Quyên

Đồng Nai

300.000

14/10/2018

Vũ Thị Hài

Bình Chánh

300.000

14/10/2018

Hộ Hòa

Bình Dương

500.000

14/10/2018

Trần Thị Nghiều

Bình Thạnh

500.000

14/10/2018

Minh Tâm

Đồng Nai

500.000

14/10/2018

Vũ Khắc Thư

Quận 8

500.000

14/10/2018

Nguyễn Hoàng Nhiên

Quận 1

500.000

14/10/2018

Hoa Tâm

Bình Thạnh

500.000

14/10/2018

Nguyễn Nha Bảo

Bình Dương

500.000

14/10/2018

Hồng Diệu

Biên Hòa

500.000

14/10/2018

Phước Nhũng

Quận 7

500.000

14/10/2018

Liên Ngọc

Củ Chi

500.000

14/10/2018

Tịnh Hùng

Đồng Nai

500.000

14/10/2018

Tịnh Hảo

Quận 11

500.000

14/10/2018

Phật tử

Gò Vấp

500.000

14/10/2018

Phan Thị Thu Hằng

Gò Vấp

500.000

14/10/2018

Ngọc Châu

Quận 5

500.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nhà Bè

500.000

14/10/2018

Phạm Thị Mến

Nam Định

1.000.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Nga

Hóc Môn

1.000.000

14/10/2018

Liên Thắm

Quận 12

1.000.000

14/10/2018

Tịnh Anh

Tân Bình

1.000.000

14/10/2018

Trần Thị Đông

Tân Bình

1.000.000

14/10/2018

Lâm Tú Anh

Bình Dương

1.000.000

14/10/2018

Phạm Văn Mạnh

Tân Bình

1.000.000

14/10/2018

Diệu Được

Đồng Nai

1.000.000

14/10/2018

Lưu Thị THắm

Đồng Nai

1.000.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Quận 3

1.000.000

14/10/2018

Đinh Thị Thanh Vân

Đồng Nai

2.000.000

14/10/2018

Nguyễn Thị Hiền

Bình Thạnh

2.000.000

14/10/2018

Lê Ngọc Vân Anh

Bình Tân

3.000.000

14/10/2018

Võ Thị Bạch Liên

Tân Bình

3.000.000

14/10/2018

Liên Phương

Hóc Môn

5.000.000

14/10/2018

Liên Quyên

Bình Dương

5.000.000

14/10/2018

Phạm Phước Bảo

An Giang

5.000.000

14/10/2018

Liên Nhung

Quận 12

5.000.000

14/10/2018

Chân Lạc Toàn

Đồng Nai

1.5 chỉ

16/10/2018

Phạm Thị Tý

Bình Tân

200.000

16/10/2018

Liên Lợi

Bình Chánh

500.000

16/10/2018

Nguyễn Thị Vui

Hóc Môn

10.000.000

17/10/2018

Lý Thị Thu Hồng

Quận 5

500.000

17/10/2018

GĐ Quỳnh Như

Quận 5

1.000.000

17/10/2018

GĐ Anh Đạt

USA

1.000.000

17/10/2018

Phật tử Quận 3

Quận 3

2.000.000

18/10/2018

Nguyễn Xuân Sanh

Hóc Môn

2.000.000

20/10/2018

Thanh An

Hóc Môn

200.000

20/10/2018

Nguyễn Thị Hiền

Thủ Đức

1.000.000

20/10/2018

Liên Thảo + Liên Thực

HCM

2.500.000

20/10/2018

GĐPT An Giang

An Giang

5.200.000

21/10/2018

Liên Minh

Thủ Đức

50.000

21/10/2018

Phước Hội

Thủ Đức

50.000

21/10/2018

Phật tử

Thủ Đức

200.000

21/10/2018

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

21/10/2018

Liên Hà

Gò Vấp

500.000

21/10/2018

Phan Thị Ngọc Lan

Hóc Môn

5.000.000

21/10/2018

Liên Hữu

Bình Chánh

5.000.000

21/10/2018

GĐ: Phạm Quang Đạt

Bình Thạnh

5.000.000

22/10/2018

Phạm Thị Gọn

Quận 12

500.000

22/10/2018

Lê Thị Nhiều

Quận 8

3.000.000

22/10/2018

Lê Thái Hằng

Tân Bình

500 CAD

23/10/2018

Đoàn Đức Tiến

Gò Vấp

200.000

23/10/2018

Ngô Chí Nghĩa

Gò Vấp

250.000

23/10/2018

Đào Thị Xuyến

Gò Vấp

250.000

23/10/2018

Đào Thị Hiếu

Gò Vấp

300.000

23/10/2018

Đào Thanh Lê

Quận 2

300.000

23/10/2018

Liên Hoa

Gò Vấp

500.000

23/10/2018

Vũ Thị Kim Dung

Hóc Môn

500.000

23/10/2018

Nguyễn Thị Thìn

Phú Quốc

500.000

23/10/2018

Huỳnh Thị Thu Nghĩa

Bình Thuận

500.000

23/10/2018

Trương Thị Trên

Bình Chánh

500.000

23/10/2018

Diệp Phật

 

600.000

23/10/2018

Đào Văn Cư

Bình Chánh

1.000.000

23/10/2018

Phật tử

Quận 9

1.500.000

23/10/2018

Đinh Khắc Đề

Bình Thạnh

3.000.000

23/10/2018

Lương Thị Thuận

Bình Chánh

5.000.000

24/10/2018

Hoàng Ngọc Tọa

Hà Nội

100.000

24/10/2018

Phan Thị Thu Thảo

Tân Bình

100.000

24/10/2018

Phạm Thị Dung

Đà Nẵng

200.000

24/10/2018

Trần Thị Cho

Đà Nẵng

200.000

24/10/2018

Nguyễn Thị Huệ

Đà Nẵng

200.000

24/10/2018

Quách Vĩnh Thới

Tây Ninh

250.000

24/10/2018

Võ Thị Hai

Tây Ninh

250.000

24/10/2018

Quách Vĩnh Bình

Tây Ninh

250.000

24/10/2018

Huỳnh Thị Thơm

Tây Ninh

250.000

24/10/2018

Đặng Thị Tuyết Liên

Tân Bình

1.000.000

24/10/2018

Dương Thị Gái

Bình Dương

5.000.000

24/10/2018

Liên Lam

Hóc Môn

5.000.000

25/10/2018

Nguyễn Văn Nam

Bắc Ninh

200.000

25/10/2018

Lù Phi Long

Thanh Đạt

500.000

26/10/2018

Quảng Minh Hiếu

Bình Dương

500.000

26/10/2018

Nguyễn Thị Lài

Long An

5.000.000

27/10/2018

Châu Thị Mỹ

Kiên Giang

200.000

27/10/2018

Nguyễn Thị Hồng

Hóc Môn

500.000

27/10/2018

Lê Thị Đông

Gò Vấp

1.000.000

27/10/2018

Nguyễn Thị Gái Hai

Quận 12

1.000.000

27/10/2018

Nguyễn Thị Thảo

Củ Chi

2.200.000

27/10/2018

Phan Văn Thảo

Phú Nhuận

10.000.000

28/10/2018

Phật tử

Thủ Đức

200.000

28/10/2018

Liên Phước

Hóc Môn

1.000.000

28/10/2018

Nguyễn Ngọc Thái

Gò Vấp

3.000.000

28/10/2018

Lương Thị Thử

Củ Chi

5.000.000

28/10/2018

Nguyễn Thị Thành

Quận 9

50.000.000

29/10/2018

Hoàng Thị Hòa

Tân Phú

2.000.000

31/10/2018

Phạm Văn Niệm

Quận 8

300.000

31/10/2018

Đoàn Phật tử

Hải Phòng

900.000

Sưphụ đi Mỹ nhận

Từ Phong

Mỹ

300 USD

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

02/10/2018

Ibvcb.0210180815667001.Ung Ho Xay Chua.

100.000

03/10/2018

701685.021018.220009. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

03/10/2018

Ibvcb.0310180382928003. Cung Duong Xay Dung Nha Da Nang. A Di Da Phat

100.000

04/10/2018

Mbvcb87439925.Gdpt Lien Hong-Q4-Cung Duong Xay Dung Cac Chi Nhanh Chua Hoang Phap. Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

05/10/2018

Pham Tuyet Trinh - "Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang "

1.500.000

06/10/2018

601027.061018.202415.Vietcombank 0071000651615 Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

07/10/2018

139189.071018.184054.Vietcombank 0071000651615 Pt Dieu Hiep Cung Duong Xd Chua

100.000

08/10/2018

833837.081018.075934.Hun Phuoc Xay Dung Toa Da Nang

200.000

08/10/2018

Sender:79302001. Dd:081018. Shgd:10009381.Bo: Nguyen Thi Thanh Van. (Ckrmno: 110218100883096) Nguyen Ngoc Anh Cung Duong Xay Toa Nha Da Nang

200.000

08/10/2018

Nguyen Quoc Dai Truong An/ Hun Phuoc Xd Toa Nha Da Nang :50k & Cung Duong Xd Chua 50k

100.000

09/10/2018

Sender:79302001.Dd:091018.Shgd:10002132.Bo: Nguyen Thi Thanh Van. (Ckrmno: 110218100983276)V U Thi Tuyet Cung Duong Xay Toa Nha Da Nang

200.000

09/10/2018

Ibvcb.0910180538357001.Con Xin Ung Duong Xay Dung Chua

500.000

09/10/2018

752301.091018.150159.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

13/10/2018

Ibvcb.1310180329759001.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

13/10/2018

Ibvcb.1310181010311002.Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

15/10/2018

Sender:79307005.Dd:151018.Shgd:10019549.Bo:Nguyen Luu Khanh.Ibanh Nguyet Cung Duong Mo Chi Nhanh

200.000

15/10/2018

Sender:48204018.Dd:151018.Shgd:18002032.Bo:Nguyen Thi Lan Anh *0974250292.Nguyen Thi Lan A Nh Ct Cong Duc Xay Dung Toa Nha Da Nang Chua Hung Phap

1.000.000

15/10/2018

Sender:01310012.Dd:151018.Shgd:10003538. Xay Dung Th10

50.000.000

15/10/2018

Sender:01310012.Dd:151018.Shgd:10003679.Bo: Tan Ngoc Hoa. Ngo Tam Phat Goi Xd Nha Da Nang Th10

10.000.000

16/10/2018

Sender:48204018.Dd:161018.Shgd:18001604.Bo: Nguyen Tan Ngoc.Nguyen Tan Ngoc Ct Ung Ho Xay T Oa Nha Da Nang

1.000.000

16/10/2018

150393.161018.145031.Pham Thi Tinh Hun Phuoc Xd Toa Nha Da Nang

5.000.000

18/10/2018

Ibvcb.1810180151227001.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

19/10/2018

Ibvcb.1910180244472002.Cung Duong Xay Dung Toa Nha Da Nang. A Di Da Phat

100.000

20/10/2018

Mbvcb92547166.Kinh Gui Hun Phuoc Xay Toa Nha Da Nang.Ct Tu 0071004077696 Duong Cam

500.000

22/10/2018

Ibvcb.2210180066711001.Minh Thuan Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

150.000

23/10/2018

508602.231018.103213.Vietcombank 0071000651615 Hun Phuoc Toa Nha Da Nang

100.000

25/10/2018

Sender:79204017.Dd:251018.Shgd:17002863.Bo:Nguyen Thi Thuy. Cung Duong Xd Ct Chua Hoang Phap Hoc Mon

10.000.000

27/10/2018

Mbvcb94802951.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.Ct Tu 0041000310155 Tran Thi Hai Yen

1.000.000

27/10/2018

Mbvcb94802405.Cung Duong Xay Dung Chua.Ct Tu 0041000310155 Tran Thi Hai Yen

10.000.000

28/10/2018

745787.281018.083719.Vietcombank 0071000651615 Cung Duong Xd Chua

250.000

29/10/2018

Ibvcb.2910181043149001.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

30/10/2018

Sender:01309001. Dd: 301018. Shgd: 10006369. Bo: Le Thi Thuy Hang. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

5.000.000

30/10/2018

Sender:79302001.Dd:301018.Shgd:10006322.Bo:Nguyen Thi Thanh Van. (Ckrmno: 110218103088628) Vu Quang Duc Hun Phuoc Xay Toa Nha Da Nang

300.000

30/10/2018

Sender:79201001.Dd:301018.Shgd:10001409.Bo:Ngo Phu Trong.Ngo Phu Trong 0982837737 Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

3.000.000

11/10/2018

Lam Thi Nhi Xay Chua Hoang Phap Toa Nha Da Nang

2.000.000

11/10/2018

Ibvcb.1110180958538002.Cung Duong Xd Chi Nhanh Chua Hoang Phap. Tran Ngoc Cam.Trinh Ngoc Mai.Trinh Ngoc Chau

200.000

11/10/2018

Le Quang Quynh Tram Nop Tk// Xay Dung Toa Nha Da Nang (1trieu) + Xay Dung Chua (1trieu)

2.000.000

12/10/2018

Le Quang Quynh Tram Nop Tk// Phat Tu Dieu Nhan Cung Duong Xay Dung Chua (3tr) + Xd Toa N Ha Da Nang (1tr) Gd Tien Mat

4.000.000

12/10/2018

Ibvcb.1210180030436001.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

12/10/2018

Sender:79333001.Dd:121018.Shgd:10000226.Bo:Nguyen Thi Thanh Hoa.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

Tin tức liên quan