Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm xây dựng T03/2018

Cập nhật: 11/04/2018
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG T3/2018
 

Phát tâm xây dựng T03/2018

 

VĂN PHÒNG NHẬN

Ngày

Họ và tên

Địa chỉ

TIỀN

1/3/2018

Hoàng Thị Xuyền

Hà Nội

100.000

1/3/2018

Liên Hoa

Bình Tân

500.000

1/3/2018

Từ Quân + Ngọc Quyên

 

500.000

1/3/2018

Diều Hiền

Q.12

700.000

1/3/2018

Liên Mỹ

 

1.000.000

1/3/2018

Liên Sương

Tây Ninh

1.000.000

1/3/2018

Nguyễn Thị Thảo

Bình Tân

2.000.000

1/3/2018

Trần Thị Thu Thủy

Q.11

2.000.000

2/3/2018

diệu Quý

Q.7

100.000

2/3/2018

Diệu Hạnh

Thủ Đức

100.000

2/3/2018

PT

 

100.000

2/3/2018

Đỗ Kim Hoa

Q.8

100.000

2/3/2018

Hồ Thị Nguyệt

Tân Bình

100.000

2/3/2018

Nguyễn Văn Đào

Tân Bình

100.000

2/3/2018

Trương Thị Thanh

Tân Bình

100.000

2/3/2018

Trần Thị Lan

Tân Bình

100.000

2/3/2018

Trần Anh Dũng

Tân Bình

100.000

2/3/2018

Đỗ Văn Đương

Hóc Môn

100.000

2/3/2018

Đỗ Thanh Hải

Hóc Môn

100.000

2/3/2018

Nguyễn Thị Vân

Củ Chi

100.000

2/3/2018

Từ Lệ Tuyết

Củ Chi

100.000

2/3/2018

Trần Thị Mướt

Củ Chi

100.000

2/3/2018

Hồ Thị Kim Cúc

Kiên Giang

100.000

2/3/2018

Hồ Thị Thùy

Bình Tân

150.000

2/3/2018

Hòa Hoàng

Q.12

200.000

2/3/2018

Nguyễn Cường

Q.7

200.000

2/3/2018

Võ Văn Chúc

Q.6

200.000

2/3/2018

Trần Văn Thanh

Tân Bình

200.000

2/3/2018

Nguyễn Thị Lệnh

Q.9

200.000

2/3/2018

Phúc Anh Từ

Tân Bình

200.000

2/3/2018

Diệu Chánh

Tân Bình

200.000

2/3/2018

Nguyễn Văn Sáu

An Giang

200.000

2/3/2018

Trần Thị Kiều Trang

Hóc Môn

200.000

2/3/2018

Đỗ Văn Đưng

Hóc Môn

200.000

2/3/2018

Bùi Thị Nê

Hóc Môn

200.000

2/3/2018

Nguyễn Văn Thoại

Hóc Môn

200.000

2/3/2018

Lê Văn

Hóc Môn

200.000

2/3/2018

Đào Thị Ngọc Linh

Thủ Đức

200.000

2/3/2018

Đinh Thị Hà Huế

Ninh Bình

300.000

2/3/2018

Hiếu Thịnh

Bình Tân

300.000

2/3/2018

Đinh Thị Hiền Lương

Tân Bình

300.000

2/3/2018

Như Ý

Bình Tân

300.000

2/3/2018

Trần Khánh Huê

Q5

300.000

2/3/2018

Liên Oanh

Q.12

300.000

2/3/2018

Mai Thành Yên

Bình Tân

400.000

2/3/2018

Liên Nga

Bình Thạnh

500.000

2/3/2018

Tịnh Như

Vĩnh Long

500.000

2/3/2018

Liên Thủy

Hóc Môn

500.000

2/3/2018

Liên Hoa

Bình Tân

500.000

2/3/2018

Châu Múi

Q.4

500.000

2/3/2018

Sử Thị Hoa

 

500.000

2/3/2018

Lê Văn Khoa

 

500.000

2/3/2018

Phan Thị Ăn

Bình Chánh

500.000

2/3/2018

Thanh Tâm

Bình Tân

500.000

2/3/2018

Đỗ Thị Hiền

Bình Thạnh

500.000

2/3/2018

Vũ Thị Hài

Bình Chánh

500.000

2/3/2018

PT

 

500.000

2/3/2018

PHạm Văn Thanh

Ninh Bình

500.000

2/3/2018

Tịnh Hùng

Q.11

500.000

2/3/2018

Quang Minh

Bình Thạnh

500.000

2/3/2018

Huỳnh Văn Hưng

Bình Tân

500.000

2/3/2018

Nguyễn Thị Duyên

Gò Vấp

500.000

2/3/2018

Liên Thường

Bình Tân

1.000.000

2/3/2018

Diệu Minh

BÌnh Thạnh

1.000.000

2/3/2018

GĐ Phổ Thiện Hưng

Q.12

1.000.000

2/3/2018

Nguyễn Thị Huyền

Quảng Ngãi

1.000.000

2/3/2018

Nguyễn Thị Liên

Q.12

1.000.000

2/3/2018

Nguyễn Kim Yến

Hàn Quốc

1.500.000

2/3/2018

Liên Hoa

Q.9

2.000.000

2/3/2018

Thái Thị Đệ

Q.6

2.000.000

2/3/2018

Tịnh Đăng

Hóc Môn

5.000.000

2/3/2018

Nguyễn Ngọc Khởi

An Giang

8.500.000

3/3/2018

Lý Vân Anh

Bình Tân

200.000

3/3/2018

Nguyễn Văn Vô

Tiền Giang

700.000

3/3/2018

Lê Văn Nhị

Hàn Tân

1.000.000

3/3/2018

Huỳnh Văn Bảy

Đồng Tháp

1.000.000

3/3/2018

Phạm Phước Bảo

An Giang

2.000.000

4/3/2018

Liên Châu

Q.12

150.000

4/3/2018

Nguyễn Thị Kim Huệ

Tân Bình

200.000

4/3/2018

Liên Nhi

 

200.000

4/3/2018

Liên Kim

Tiền Giang

200.000

4/3/2018

Nguyễn Thế Chín

Bắc Giang

200.000

4/3/2018

Nguyễn Văn Tiệp

HCM

200.000

4/3/2018

Trần Văn Mạnh

Q

500.000

4/3/2018

Trần Thị Lượm

Q.3

500.000

4/3/2018

Dương Thị Cảm

Tây Ninh

500.000

4/3/2018

PT

Bình Dương

1.000.000

4/3/2018

Nhuận Trâm

Phú Nhuận

1.000.000

4/3/2018

Diệu Nga

Phú Nhuận

1.000.000

4/3/2018

Liên Thúy

Trà Vinh

5.000.000

4/3/2018

Liên Châu

Q.8

5.000.000

4/3/2018

Chiếu Tịnh Đức

Úc

500AUD

4/3/2018

Ni Sư Như Mai

Q.3

6000USD

5/3/2018

Huỳnh Thị Ngọc Trâm

Q.11

500.000

5/3/2018

Tâm Thủy

 

5.000.000

6/3/2018

Nguyễn Minh Tuấn

Bình Thạnh

500.000

6/3/2018

PT

Tây Ninh

2.500.000

6/3/2018

Huỳnh Thị Nay

Canada

200CAD

6/3/2018

Liên Trang

Canada

200CAD

6/3/2018

PT

Tây Ninh

500USD

7/3/2018

Đặng Vũ Thị Mai

Tân Phú

500.000

9/3/2018

Trần Phương Lan

Cà Mau

200.000

10/3/2018

Nguyễn Thị Châu

Hóc Môn

100.000

10/3/2018

Liên Phương

Tân Bình

500.000

10/3/2018

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

Hóc Môn

1.700.000

10/3/2018

Nhật Thanh

Gò Vấp

5.000.000

11/3/2018

Thiện Thông

Tân Phú

100.000

11/3/2018

Dương Thị Liễu

Cà Mau

100.000

11/3/2018

Dương Thị Đen

Cà Mau

100.000

11/3/2018

Dương Thị Út

Cà Mau

100.000

11/3/2018

Mai Thị ực

Đắk Lắk

100.000

11/3/2018

Nguyễn Diệu Diễm

Hậu Giang

200.000

11/3/2018

Hoàng Thành Minh

Q.12

200.000

11/3/2018

Lý Thị Hạnh

Bình Dương

300.000

11/3/2018

Nguyễn Thị Hương

Bình Dương

300.000

11/3/2018

Nguyễn Hồng Nhung

Q.12

400.000

11/3/2018

Liên Tú

Tân Phú

500.000

11/3/2018

Võ Thị Chanh

Đắk Lắk

500.000

11/3/2018

Liên Nhung

Tân Bình

500.000

11/3/2018

Đào Thị Ngọc Thủy

Gò Vấp

1.000.000

11/3/2018

Thích Lệ Nhuận

Hóc Môn

2.500.000

11/3/2018

Liên Mai

Hóc Môn

20.000.000

11/3/2018

Thái Thị Bạch Thủy

Canada

300CAD

12/3/2018

PT

 

90.000

12/3/2018

Đức Lan

Phú

500.000

12/3/2018

Huỳnh Hữu Huy

Q.12

1.000.000

12/3/2018

Nguyễn Tấn Phát

Tiền Giang

1.000.000

13/03/2018

Cô Thu

 

1.500.000

13/03/2018

Cô Thuần

 

7.000.000

14/03/2018

Đỗ Thị Huê

Bình Dương

200.000

14/03/2018

Liên Huyền

Bình Dương

500.000

14/03/2018

Vũ Lệ Quyên

HCM

2.500.000

14/03/2018

Lê Đức Huy

HCM

2.500.000

14/03/2018

Diệu Thiện

Hóc Môn

10.200.000

15/03/2018

Đinh Thị Đầm

 

10.000.000

15/03/2018

Nguyễn Hồng Thống

Tân Bình

40.000.000

16/03/2018

Tịnh Tú

Phú Nhuận

200.000

16/03/2018

Trần Thị Minh Nghĩa

Hóc Môn

370.000

16/03/2018

Nguyễn Thị Dũng

Hóc Môn

500.000

16/03/2018

Liên Dung

Bình Dương

1.000.000

16/03/2018

Phạm Thị Mãi

Bình Chánh

1.000.000

16/03/2018

Huỳnh Thị Hương Lan

Tân Bình

1.000.000

16/03/2018

Liên Trinh

Q.12

5.000.000

17/03/2018

Trịnh Thị Lén

An Giang

100.000

17/03/2018

Lâm Thị Thu Thảo

Đồng Nai

100.000

17/03/2018

Lê Minh Hoài

Q

100.000

17/03/2018

Lê Minh Thanh Hà

 

100.000

17/03/2018

Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

100.000

17/03/2018

PT

 

200.000

17/03/2018

Mai Thị Lam

Bình Chánh

200.000

17/03/2018

Trần Khánh Sơn

Bình Chánh

200.000

17/03/2018

Vũ Thị Hương

Kiên Giang

300.000

17/03/2018

Nguyễn Thị Sen

Gò Vấp

400.000

17/03/2018

Hoàng Ngọc Đâm

Thanh Hóa

500.000

17/03/2018

Võ Thị Như

Thanh Hóa

500.000

17/03/2018

Liên Tuyết

Hóc Môn

500.000

17/03/2018

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Q.5

500.000

17/03/2018

Lâm Diên Diệu

Q.11

500.000

17/03/2018

Hồng Quang Thuận

Q.11

500.000

17/03/2018

Phùng Bích Quân

Q.11

500.000

17/03/2018

Nguyễn Thị Phương Chi

Cần Thơ

500.000

17/03/2018

Lê Ngọc Văn

Tân Phú

1.000.000

17/03/2018

Nguyễn Thị Kim Liên

Q.8

1.000.000

17/03/2018

Nguyễn Thị Hữu

Bình Chánh

1.000.000

17/03/2018

Long Bình

 

10.000.000

17/03/2018

Tịnh Nguyễn

Bình Tân

10.000.000

17/03/2018

Diệu Minh

Kiên Giang

10.000.000

18/03/2018

Chúc Tú

Phú Nhuận

30.000

18/03/2018

Huỳnh Thị Tám

 

50.000

18/03/2018

Giác Hoàng

Tân Bình

100.000

18/03/2018

Đức Lành

Tân Bình

100.000

18/03/2018

Đỗ Thanh Phong

HCM

100.000

18/03/2018

Vi Thị Anh

Bình Tân

100.000

18/03/2018

Lương Thị Cúc

Bình Tân

100.000

18/03/2018

Liên Ánh

Hóc Môn

100.000

18/03/2018

PT

 

100.000

18/03/2018

PT

Tân Bình

100.000

18/03/2018

Nguyễn Thị Thực

Gò Vấp

100.000

18/03/2018

Lê Hoài Nam

Hà Nội

100.000

18/03/2018

Võ Thị Kim Hồng

Long An

100.000

18/03/2018

Võ Tuấn Phát

Long An

100.000

18/03/2018

Vũ Việt Cường

Gò Vấp

100.000

18/03/2018

Liên Nhàn

Tân Bình

200.000

18/03/2018

Tịnh An

Tân Bình

200.000

18/03/2018

Diệu Thảo

Tân Bình

200.000

18/03/2018

Phạm Thị Hồng

Bình Dương

200.000

18/03/2018

Nguyễn Thị Kim Thoa

Bình Dương

200.000

18/03/2018

Lê Thị Mão

Bình Dương

200.000

18/03/2018

Trịnh Minh Nhựt

Hóc Môn

200.000

18/03/2018

Bảo Châu

Q.10

200.000

18/03/2018

Liên Tuấn

Hóc Môn

200.000

18/03/2018

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Hóc Môn

200.000

18/03/2018

Nguyễn Thị Lan

Hóc Môn

200.000

18/03/2018

Diệu Mẫn

Q.3

300.000

18/03/2018

Liên Quyên

Q.12

300.000

18/03/2018

Trần Khành Huê

Q.5

300.000

18/03/2018

Liên Hương

Hóc Môn

300.000

18/03/2018

Lê Văn Hưởng

Long An

300.000

18/03/2018

Lê Thế Văn

Bình Dương

300.000

18/03/2018

Lien Hiền

Tân Bình

300.000

18/03/2018

Diệu Lộc

Đồng Nai

300.000

18/03/2018

Dương Thị Hoa

Bình Dương

300.000

18/03/2018

Nguyễn Thị Thời

Q.2

400.000

18/03/2018

Nguyễn Văn Bảo

Đồng Nai

500.000

18/03/2018

Nguyễn Văn Khánh Duy

Bình Tân

500.000

18/03/2018

Minh Tâm

Biên Hòa

500.000

18/03/2018

Nguyên Cát+Nguyên Đan

Phú Nhuận

500.000

18/03/2018

Lê Văn Tiến

Tân Bình

500.000

18/03/2018

Phạm Thị Phương Anh

Q.2

500.000

18/03/2018

Phạm Thùy Dương

Q.2

500.000

18/03/2018

Đinh Dũng

Phú Nhuận

500.000

18/03/2018

Phạm Thị Quỳnh Mai

Q.8

500.000

18/03/2018

Châu Múi

Q.4

500.000

18/03/2018

Khưu Hải

Bình Chánh

500.000

18/03/2018

Mai Thị Cự

Hóc Môn

500.000

18/03/2018

Đồng Thị Pha

Cần Thơ

500.000

18/03/2018

Liên Nghĩa

Q.11

500.000

18/03/2018

Phạm Thị Mến

Gò Vấp

500.000

18/03/2018

Huỳnh Văn Chứa

Hóc Môn

500.000

18/03/2018

Phạm Thị Trị

Thái Bình

500.000

18/03/2018

Vũ Thanh Sơn

Thái Bình

500.000

18/03/2018

Trần Thị Hải

Bình Dương

500.000

18/03/2018

Huỳnh Thị Hùng

Q.8

500.000

18/03/2018

PT

 

600.000

18/03/2018

PT

Tiền Giang

700.000

18/03/2018

Liên Hạnh

Bình Tân

1.000.000

18/03/2018

Nguyễn Văn Khánh

Bình Tân

1.000.000

18/03/2018

Liên Thưởng

Bình Thạnh

1.000.000

18/03/2018

Trí Quang

Q.3

1.000.000

18/03/2018

Phạm Hồng Nhung

Phú Nhuận

1.000.000

18/03/2018

Hồ Thị Lam

Bình Dương

1.000.000

18/03/2018

Trần Thị Đông

Tân Bình

1.000.000

18/03/2018

Tịnh Minh

Q.3

1.000.000

18/03/2018

Tịnh Hải

Q.3

1.000.000

18/03/2018

Quảng Minh Hiếu

Bình Dương

1.000.000

18/03/2018

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Đồng Nai

1.000.000

18/03/2018

Nguyễn Thị Lanh

Hóc Môn

1.000.000

18/03/2018

Thái Thanh Thảo

Thủ Đức

1.000.000

18/03/2018

Diệu Hảo

Đồng Nai

1.000.000

18/03/2018

Bạch Thị Thu Hằng

Bình Tân

1.000.000

18/03/2018

GĐ Cô Bé

Đồng Nai

1.000.000

18/03/2018

Phan Thị Trúc

Tân Bình

1.000.000

18/03/2018

PT

Tân Phú

1.000.000

18/03/2018

Tuệ Tiến

Q.8

1.000.000

18/03/2018

Diệu Thiện Thọ

Đồng Nai

2.000.000

18/03/2018

Bùi Vũ Từ Phong

Mỹ

4.000.000

18/03/2018

Quảng An

Gò Vấp

4.000.000

18/03/2018

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Naoi

5.000.000

18/03/2018

Lê Công An

Hóc Môn

5.000.000

18/03/2018

Liên Thu

Hóc Môn

5.000.000

18/03/2018

Phạm Xuân Mai

An Giang

7.000.000

18/03/2018

Diệu Lộc

Q.8

30.000.000

18/03/2018

Phan Thị Năng

Bến Tre

50.000.000

19/03/2018

Phước Huệ

Bình Thạnh

100.000

19/03/2018

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Q.9

100.000

19/03/2018

Lê Thị Hoen

An Giang

200.000

19/03/2018

Định Thị Xuân

Tân Bình

500.000

19/03/2018

Liên Hằng

Bình Dương

500.000

19/03/2018

Vương Thị Hương

Đắk Lắk

1.000.000

20/03/2018

Nguyễn Văn Hào

Bình Phước

200.000

20/03/2018

Đỗ Thị Lành

Gò Vấp

300.000

20/03/2018

Trần Thị Lê Hà

Q.12

1.000.000

21/03/2018

Tô Văn Thành

Hóc Môn

200.000

21/03/2018

Nguyễn Thị Phi

Hóc Môn

500.000

21/03/2018

Âu Dường Ánh

Q.11

5.000.000

22/03/2018

Trần Thị Như Ánh

Cà Mau

1.000.000

22/03/2018

Nguyễn Thị Hữu

Bình Chánh

2.000.000

22/03/2018

Điệp Ngọc

Gò Vấp

2.500.000

22/03/2018

Phan Đại Kim Ngọc

Bình Thạnh

10.000.000

24/03/2018

Trịnh Thị Bích Điều

Q.3

200.000

24/03/2018

Bùi Thị Chín

Gò Vấp

300.000

24/03/2018

GĐ. Dương Thị Chiên

Gò Vấp

300.000

24/03/2018

Liên Huyền

Tân Phú

300.000

24/03/2018

Lê Thị Huệ Liên

Q.12

500.000

24/03/2018

Nguyễn Thị Sáng

Q.12

1.000.000

24/03/2018

Lư T Thùy Oanh

Kiên Giang

1.000.000

24/03/2018

Trương Bích Thảo

Q.6

1.000.000

24/03/2018

Hoàng Anh Tuấn

Q.9

5.000.000

25/03/2018

Lê Thị Thu Hồng

Hóc Môn

50.000

25/03/2018

Trương Thanh Hoài

Gò Vấp

200.000

25/03/2018

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

200.000

25/03/2018

Phạm Thị Loan

Gò Vấp

300.000

25/03/2018

Lưu Hoàng Giang

Bến Tre

500.000

25/03/2018

Diệu Dung

Q.12

500.000

25/03/2018

Trần Thị Sân

Tân Bình

1.000.000

25/03/2018

Nguyễn Thượng Lưu

Gò Vấp

1.000.000

26/03/2018

P. Tử

 

100.000

26/03/2018

Trần Mỹ Linh

Hóc Môn

100.000

26/03/2018

Nguyễn Lê Hùng Thịnh

Hóc Môn

100.000

26/03/2018

Lê Thị Ngọc Hương

Bình Định

200.000

26/03/2018

Nguyễn Thị Kim Thu

Hóc Môn

20.000.000

27/03/2018

Phạm Thị Hoa

Hàn Quốc

200.000

27/03/2018

Trương Thị Bích Nga

Bình Định

500.000

27/03/2018

Nguyễn Thị Đào

Đồng Nai

1.000.000

27/03/2018

Chúc Xinh

Hóc Môn

1.000.000

27/03/2018

Quảng Thiện

 

1.500.000

27/03/2018

Đỗ Thị Kim Thy

Q.12

2.000.000

27/03/2018

Liên Tâm

Hóc Môn

2.000.000

27/03/2018

Liên Hoàng +Tinh Anh

Tây Ninh

3.000.000

29/03/2018

Lê Thị Mỹ Loan

Bình Dương

2.000.000

29/03/2018

Cam Binh Tran

Úc

24.330.000

30/03/2018

Liên Quyên

Q.12

500.000

30/03/2018

Tinh Nhựt

Hóc Môn

500.000

30/03/2018

Nguyễn Châu Long

Kiên Giang

1.000.000

30/03/2018

Phật tử

 

2.000.000

30/03/2018

Viet RigPa Fourdation

Hà Nội

3.000.000

30/03/2018

Diệu Thiện

Hóc Môn

5.000.000

31/03/2018

Tinh Khuyến

Q.12

100.000

31/03/2018

Liên Linh

Gò Vấp

200.000

31/03/2018

Diệu Phú

Đồng nai

200.000

31/03/2018

Diệu Trí

Bình Thạnh

200.000

31/03/2018

Phạm Thị Nguyện

Hà Nội

200.000

31/03/2018

Liên Trùy

Gò Vấp

300.000

31/03/2018

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Bình Thạnh

300.000

31/03/2018

Huỳnh Thị Lê Thắm

Bình Dương

500.000

31/03/2018

Phật tử

Hóc Môn

500.000

31/03/2018

Đặng Thị Thu Hằng

Hóc Môn

1.000.000

31/03/2018

Châu Thị Thu Hồng

Đồng Nai

3.300.000

TK SƯ PHỤ

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN

01/03/2018

Vcbvt.84973366150.Ct Tu 0011004100920.Nguyen Van Luat Sang 0071000651615.Nguyen Sy Cuong.180301213968286.Vnvt20180301874840.Cung Duong X Chua

300.000

01/03/2018

Pham Tuyet Trinh - "Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang"

1.000.000

02/03/2018

Sender:79302001.Dd:020318.Shgd:10005742.Bo:Nguyen Thi Hoa.(Ckrmno: 033218030286643) Cung Du Ong Xay Dung Toa Nha Da Nang (Nhh: Vietcombank Ho Chi Minh (Hcm) )

500.000

13/03/2018

Ibvcb.1303180264735001.Gia Dinh Phat Tu Thai Ba Linh. Dang Thi Thuan. Thanh Thao Thanh Thuy Buu Minh Cung Duong Xay Chua

250.000

15/03/2018

Hun Phuoc Xay Dung Toan Nha Da Nang (5trieu

5.000.000

15/03/2018

830695.150318.103616.Cung Duong Xay Toa Nha Da Dung Chua Hoang Phap. Nam Mo A Di Da Phat Ft18074690817591

500.000

16/03/2018

Sender:79307005.Dd:160318.Shgd:10013528.Bo:Trinh Thi Do Quyen.Ibcung Duong Xay Dung Chua

500.000

16/03/2018

Tran Phuoc Dat;Dt;Duc Huy Kinh Goi Xd Toa Nha Da Nang Chua Hoang Phap

1.000.000

17/03/2018

Ibvcb.1703180661068002.Cung Duong Xay Dung Chua. Nam Mo A Di Da Phat.

200.000

18/03/2018

Mbvcb40192059.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.Ct Tu 0071001089241 Hoang Ngoc Lien Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

600.000

19/03/2018

Ibvcb.1903180054008001.Hunphuoc Xay Dung Nhada Nang

2.000.000

19/03/2018

110717.190318.161354.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

20/03/2018

Sender:79302001.Dd:200318.Shgd:10001965.Bo:Nguyen Thi Thanh Van.(Ckrmno: 110218032082278)T Hu Van + Ngoc Anh Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang (Nhh: Vietcombank Ho Chi Minh (Hcm) )

1.000.000

20/03/2018

Ibvcb.2003180964710002.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

20/03/2018

Ibvcb.2003180406256001.Dong Gop Xay Chua

2.000.000

20/03/2018

Nguyen Thao Lien;Cung Duong Xay Chua;

1.000.000

20/03/2018

Tran Anh Kiet- Xay Dung Chua Gd Tien Mat

989.000

21/03/2018

424015.210318.232803.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

22/03/2018

Sender:79201001.Dd:220318.Shgd:10005753.Bo:Nhan Thi Kim Thu.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

23/03/2018

Mbvcb41104958.Hunphuocxaydungtoanhadanang.Ct Tu 0071001089241 Hoang Ngoc Lien Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

1.300.000

24/03/2018

Ibvcb.2403180095428002.Cung Duong Xay Dung Chua

300.000

25/03/2018

Ibvcb.2503180468123001.Nqtuyen Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

26/03/2018

Ibvcb.2603180011311001. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

26/03/2018

Sender:01310001.Dd:260318.Shgd:10010487.Bo:Truong Xuan Truong.Truong Xuan Truong Hun Phu Oc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

26/03/2018

Vcbvt.84973366150.Ct Tu 0011004100920.Nguyen Van Luat Sang 0071000651615.Nguyen Sy Cuong.180326210841728.Vnvt20180326970987.Cung Xd Chua

250.000

27/03/2018

Doan Thi Nga Nop Gd Tien Mat Xây Dựng

100.000.000

27/03/2018

Ibvcb.2703180007455004.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

200.000

27/03/2018

Sender:79307006.Dd:270318.Shgd:10006453.Bo:Trinh Thi Do Quyen.Ibhun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

500.000

29/03/2018

Ibvcb.2803180611883001.Xay Dung Chua

200.000

04/03/2018

Ibvcb.0403180402279001.Xay Dung Thang 3

50.000.000

05/03/2018

Tran Xuan Bao Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Tai My

300.000

05/03/2018

Nguyen Van Trieu Cung Duong Xay Dung Chua Hoang Phap Tai My

100.000

05/03/2018

129186.050318.121740.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

06/03/2018

Mbvcb38205686.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.Ct Tu 0441000723006 Pham Nguyen Trong Hieu Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

200.000

07/03/2018

108852.060318.231505.Vietcombank 0071000651615 Pt Dieu Hiep Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

07/03/2018

Mbvcb38447035.Hun Phuoc Xd Toa Da Nang (Pt Lien Thao).Ct Tu 0281000007842 Tran Thi Thao Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

1.000.000

07/03/2018

Tran Thi Thanh Phuong Nt Hun Phuoc Xd Toa Nha Da Nang 650Cung Duong Xd Chua 500Gd Tien Mat

1.150.000

08/03/2018

Sender:79502001.Dd:080318.Shgd:10000621.Bo:Le Huy Phuong.Chuyen Tien Tu Thien 4 Trieu Xa Y Chua.

4.000.000

09/03/2018

Ibvcb.0903180493272001.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

2.000.000

11/03/2018

Mbvcb39073385.Hunphuocxaydungtoanhadanang.Ct Tu 0071001089241 Hoang Ngoc Lien Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

1.000.000

12/03/2018

Ibvcb.1203180035226001.Cung Duong Xay Dung Chi Nhanh Chua Hoang Phap

400.000

12/03/2018

Ibvcb.1203180889533001.Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang

1.000.000

12/03/2018

Mbvcb39231837.Gdpt Lien Hong. Q4-Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang-Chua Hoang Phap.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong Toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

1.000.000

12/03/2018

Mbvcb39196167. Hun Phuoc Xay Dung Toa Nha Da Nang.Ct Tu 0331000444689 Hoang Trung Kien toi 0071000651615 Nguyen Sy Cuong.

500.000

Tin tức liên quan