Cúng Dường Xây Dựng

Phát Tâm Xây Dựng T02/2017

Cập nhật: 03/03/2017
 

Phát Tâm Xây Dựng T02/2017

 
DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG T2/2017
 
NHẬN TIỀN MẶT
 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

(vnđ)

1/2/2017

Phạm Thị Đảng

Q3

200.000

1/2/2017

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Q3

50.000

1/2/2017

Mai Thị Diệu Hương

Đồng Nai

500.000

1/2/2017

Nguyễn Thị Nở

Đồng Nai

200.000

1/2/2017

Nguyễn Thị Đặng

Thủ Đức

1.000.000

1/2/2017

Nguyễn Kim Hùng

Tân Bình

500.000

1/2/2017

Nguyễn Ngọc Khánh An

Bình Dương

160.000

1/2/2017

Chú Hùng

Đồng Nai

1.000.000

2/2/2017

Tịnh Nghị

Q12

500.000

2/2/2017

Tịnh Quang

Q12

1.000.000

2/2/2017

Hoa Phúc

Gò Vấp

5.000.000

2/2/2017

Liên Hồng & Hoa Thịnh

 

250.000

2/2/2017

Nguyễn Thị Cúc

Bình Chánh

500.000

2/2/2017

Nguyễn Thị Đẹp

Bình Thạnh

400.000

2/2/2017

Đỗ Thị Lệ

Bình Thạnh

100.000

3/2/2017

Phan Bảo Quốc

Nhà Bè

200.000

3/2/2017

Lê Thị Hân

Bình Dương

1.000.000

3/2/2017

Lê Thị Gái

Tân Bình

200.000

3/2/2017

Trung Giới

Long An

200.000

3/2/2017

Lê Mạnh Hùng

Tân Bình

500.000

3/2/2017

Võ Thị Bích Liễu

Tân Phú

500.000

3/2/2017

Trần Anh Tuấn

Q12

100.000

3/2/2017

Nghiêm Ngọc

Q1

2.200.000

3/2/2017

Bốc Minh Hùng

Hóc Môn

500.000

3/2/2017

Huỳnh Văn Hồng

TP. HCM

200.000

3/2/2017

Tường Phúc

TP. HCM

500.000

4/2/2017

Nguyễn Thanh Nhàn

Bình Dương

200.000

4/2/2017

Đỗ Thị Hồng

TP. HCM

1 Chỉ Vàng

4/2/2017

Trần Thị Chên

Q5

100.000

4/2/2017

Dương Tú Chiêu

Q5

100.000

4/2/2017

Trần Thị Ngân

Q5

100.000

4/2/2017

Dương Tú Tân

Q5

100.000

4/2/2017

Huỳnh Ngọc Phượng

Q5

100.000

4/2/2017

Huỳnh Ngọc Được

Phú Nhuận

500.000

4/2/2017

Trần Minh Hùng

TP. HCM

200.000

4/2/2017

Trần Minh Hùng

TP. HCM

200.000

5/2/2017

Liên Trúc

An Giang

500.000

5/2/2017

Nhân Nghĩa

TP. HCM

4.000.000

5/2/2017

Dương Thị Thắm

Trà Vinh

500.000

5/2/2017

Đoàn Phật tử Mộc Hóa

Long An

500.000

5/2/2017

Lý Quốc Không

Mộc Hóa

50.000

5/2/2017

Quách Thị Ngọc Đông

Mỹ

500 USD

5/2/2017

Lam Giang

Mỹ

1.000.000

5/2/2017

Thanh Ngọc

Mỹ

200.000

5/2/2017

Phật tử

TP. HCM

500.000

5/2/2017

Trương Thập Muội

Canada

1.000.000

5/2/2017

Trần Bích Diệu

TP. HCM

2.000.000

5/2/2017

Trương Nguyệt Nga

Mỹ

100 USD

5/2/2017

Cô Thu

Canada

1.700.000

5/2/2017

Trương Kim Lan

Mỹ

100 USD

5/2/2017

Huỳnh Thị Sang

TP. HCM

200.000

5/2/2017

Phật tử

TP. HCM

300.000

7/2/2017

Nguyễn Xuân Lâm

Bình Dương

500.000

7/2/2017

Liên Lan

TP. HCM

200.000

7/2/2017

Lê Thị Loan

TP. HCM

100.000

7/2/2017

Liên Hương

TP. HCM

1.700.000

8/2/2017

Tịnh Tuấn

TP. HCM

5.000.000

8/2/2017

Nguyễn Thị Út

TP. HCM

1.000.000

9/2/2017

Liên Nga

Bình Tân

1000 USD

10/2/2017

Lê Văn Hoàng

Tân Bình

500.000

10/2/2017

Lê Văn Thành

Tân Bình

500.000

10/2/2017

Lê Tấn Đạt

Tân Bình

500.000

10/2/2017

Phật tử

Đức

3.000.000

10/2/2017

Phật tử

Đức

2.000.000

10/2/2017

Nguyễn Thị Thanh Minh

Hải Phòng

1.000.000

10/2/2017

Trần Minh Quyết

Hải Phòng

500.000

10/2/2017

Trần Thị Ánh Duyên

Úc

500.000

10/2/2017

Nguyễn Văn Lập

Hải Phòng

500.000

10/2/2017

Vũ Thị A

Hải Phòng

500.000

10/2/2017

Vũ Thị Ngọc Thúy

Q12

200.000

10/2/2017

Hoàng Sỹ Toàn

Q12

200.000

10/2/2017

Nguyễn Đình Trung

Đồng Nai

50.000

10/2/2017

Nguyễn Đình Dũng

Thái Bình

50.000

10/2/2017

Nguyễn Thị Triết

Bình Chánh

100.000

10/2/2017

Trần Thị Khánh Vân

Q6

800.000

10/2/2017

Trần Thị Nhung

Q10

200.000

11/2/2017

Nguyễn Văn Át

Q3

500.000

11/2/2017

Gđ:Nguyễn Thanh Cần

Tân Phú

300.000

11/2/2017

Nõ Hơn

Tân Phú

100.000

11/2/2017

Trần Thị Hữu Duyên

Tân Phú

100.000

11/2/2017

Lê Thị Uông

Bến Tre

100.000

11/2/2017

Hoàng Thị Minh Kính

Hà Tĩnh

1.000.000

11/2/2017

Liên Lài

 

500.000

11/2/2017

Nhan Tú Nguyệt

Tân Bình

500.000

11/2/2017

Nhan Len Hoa

Tân Bình

500.000

11/2/2017

Mỹ Tiên

Q4

400.000

11/2/2017

Nguyễn Thị Hòa

Q9

1.000.000

11/2/2017

Mai Thanh Phước

Bình Thạnh

500.000

11/2/2017

Nguyễn Công Khanh

Thủ Đức

400.000

11/2/2017

Nguyễn Phú Trọng

Bình Dương

50.000

11/2/2017

Nguyễn Thị Phương Châm

 

50.000

11/2/2017

Bùi Thị Kim Liên

Q9

500.000

11/2/2017

 Trần Thị Hanh

Kiên Giang

200.000

11/2/2017

Khâu Thị Lệ Hoa

Kiên Giang

200.000

11/2/2017

Trang  Thị Trợ

Quảng Ngãi

2.500.000

11/2/2017

Phật tử

Quảng Ngãi

500.000

11/2/2017

Phật tử

Quảng Ngãi

1.000.000

11/2/2017

Nguyễn Thị Quyết

Bình Thạnh

500.000

11/2/2017

Nguyễn Xuân Huyền

Q1

500.000

11/2/2017

Trần Mỹ Dâng

Cà Mau

500.000

11/2/2017

Diệu Tịnh

Q8

1.000.000

11/2/2017

Liên Ngọc

Hóc Môn

300.000

11/2/2017

Nguyễn Thị Thịnh

Bình Tân

500.000

11/2/2017

Võ Thị Hồng Hoa

An Giang

100.000

11/2/2017

Thanh Tâm

Bình Tân

1.000.000

11/2/2017

Võ Thị Mỹ Dung

An Giang

300.000

11/2/2017

Lê Thị Ngân

Q12

200.000

11/2/2017

Liên Phương

Gò Vấp

500.000

11/2/2017

Phật tử

Gò Vấp

200.000

11/2/2017

Diệu Lâm

Bình Thạnh

5.000.000

11/2/2017

Lợi Lộc

Q1

500.000

11/2/2017

Lương Anh

Q1

300.000

11/2/2017

Liên Hoa

Bình Tân

500.000

11/2/2017

Liên Thảo

Q12

300.000

11/2/2017

Tịnh Hùng

Q11

1.000.000

11/2/2017

Nguyễn Thị Hồng

Q8

200.000

11/2/2017

Nguyễn Tấn Lực

Q8

200.000

11/2/2017

Nguyễn Thành Tiến

Q11

400.000

11/2/2017

Liên Nhàn

Gò Vấp

500.000

11/2/2017

Liên Hợp

Tân Phú

500.000

11/2/2017

Phạm Thị Tư

Bình Tân

300.000

11/2/2017

Liên Kim

Long An

200.000

11/2/2017

Liên Nguyên

Hóc Môn

500.000

11/2/2017

Võ Văn  Dưng

Hóc Môn

500.000

11/2/2017

Trần Thị Hoa

Q12

200.000

11/2/2017

Nguyễn Thị Lí

Bình Chánh

300.000

11/2/2017

Thái Nguyễn Hồng Nhung

Q4

200.000

11/2/2017

Thái Nguyễn Kiều Trinh

Gò Vấp

200.000

11/2/2017

Trình Thị Thân

Tân Bình

50.000

11/2/2017

Trần Thụy Diệp Hương

Tân Bình

200.000

11/2/2017

Nguyễn Thị Nhuệ

Q6

900.000

11/2/2017

Nguyễn Bảo Trang

Q6

150.000

11/2/2017

Nguyễn Duy Anh

Tân Phú

150.000

11/2/2017

Nguyễn Bảo Trang

Tân Phú

150.000

11/2/2017

Nguyễn Duy An

Tân Phú

150.000

11/2/2017

Liên Hạnh

Bình Tân

200.000

11/2/2017

Trương Hữu Nhân

Củ Chi

500.000

11/2/2017

Nguyễn Thị  Thọ

Bình Dương

200.000

11/2/2017

Phật tử

Bình Dương

2.380.000

11/2/2017

Phật tử

Đông Thạnh

4.900.000

11/2/2017

Lê Thị Tuất

TP. HCM

500.000

11/2/2017

Trần Văn Đà + Hài

Q12

200.000

12/2/2017

Phật tử

Tân Phú

1.000.000

12/2/2017

Bùi Xuân Khang

Bình Dương

200.000

12/2/2017

Liên Nhàn

Q4

200.000

12/2/2017

Nhóm Phật tử Mỹ Nga

Bình Tân

4.200.000

12/2/2017

Lê Đức Phương

Q11

100.000

12/2/2017

Ngâm Văn Nhỏ

Q11

200.000

12/2/2017

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

12/2/2017

Diệu Nhẫn

Bình Dương

100.000

12/2/2017

Liên Dung

Bình Dương

200.000

12/2/2017

Li Dúc Tổ

Q11

300.000

12/2/2017

Li Dúc Tổ

Q11

300.000

12/2/2017

Ngô Tuấn Triều

Q6

1.000.000

12/2/2017

Trần Quang

Q6

200.000

12/2/2017

Maã Tiêu Quyên

Q6

200.000

12/2/2017

Trần Kim Chân

Q6

200.000

12/2/2017

Trần Kim Mai

Q6

200.000

12/2/2017

Trần Trấn Văn

Q6

200.000

12/2/2017

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Gò Vấp

5.000.000

12/2/2017

Trương Thị Lonl

Sóc Trăng

1.000.000

12/2/2017

Than Trung Hòa

TP. HCM

500.000

12/2/2017

Nguyễn Thanh Minh

Hóc Môn

300.000

12/2/2017

Cs Hòa Lợi

TP. HCM

500.000

13/2/2017

Hà Mai Tân

TP. HCM

10.000.000

13/2/2017

Thủy Tiên

TP. HCM

5.000.000

13/2/2017

Phật tử

Gò Vấp

1.000.000

13/2/2017

Chơn Ân Bích

Gò Vấp

500.000

14/2/2017

Diệu Tịnh

Bình Dương

1.000.000

14/2/2017

Cô Thảo

TP. HCM

1.000.000

14/2/2017

Phạm Thị Bích Trâm

Gò Vấp

500.000

14/2/2017

Bùi Thị Hường

Hóc Môn

2.000.000

14/2/2017

Tường Ngọc

Q8

10.000.000

14/2/2017

Tường Phúc

Q8

1.000.000

14/2/2017

Tường Hạnh

Q8

100 USD

14/2/2017

An Nga

Q8

2.000.000

14/2/2017

Phật tử:Chùa Tây Trúc

Gò Vấp

1.000.000

14/2/2017

Phan Thị Lệ

Tiền Giang

100.000

14/2/2017

Trần Thị Đẹp

 

100.000

14/2/2017

Phạm Thị Hồng

Hà Nội

200.000

14/2/2017

Thiêu Nữ

Bìnhdương

200.000

14/2/2017

Thiêu Kim Kiều

Bình Dương

100.000

14/2/2017

Vương Mộc Xuyên

Bình Dương

100.000

14/2/2017

Hà Thị Ngọc Ngân

Củ Chi

200.000

15/2/2017

Hoàng Xuân Bách

Hà Nội

2.000.000

17/2/2017

Nguyễn Thị Sen

Gò Vấp

2.000.000

17/2/2017

Đặng Văn Ba

Tân Bình

3.000.000

17/2/2017

Liên Thúy

0

2.000.000

17/2/2017

Phật tử

0

1.000.000

17/2/2017

Liên Hương

Q12

400.000

18/2/2017

Phật tử

 

1.500.000

18/2/2017

Zennie Châu

Mỹ

1000 USD

18/2/2017

Nguyễn Thị Hữu

Bình Chánh

1.000.000

19/2/2017

Hoàng Thị Tho

Hóc Môn

500.000

19/2/2017

Châu Thị Kim Cúc

Q10

200.000

19/2/2017

Nguyễn Văn Tiến

 

2.000.000

19/2/2017

Lê Văn Hòa

Q1

300.000

19/2/2017

Đạo Tràng

Tây Ninh

2.538.000

19/2/2017

Sư Cô Tâm An

Q12

500.000

19/2/2017

Phật tử

TP. HCM

500.000

20/2/2017

Trần Huệ Em

Đồng Tháp

1 lượng vàng

20/2/2017

Lương Thị Tình

 

10.000.000

20/2/2017

Phật tử

Hóc Môn

3.000.000

20/2/2017

Nguyễn Văn Bắc

Q12

10.000.000

22/2/2017

Nguyễn Thị Sen

Gò Vấp

10.000.000

22/2/2017

Phật tử

Gò Vấp

9.700.000

22/2/2017

Diệu Mỹ

Bình Tân

20.000.000

22/2/2017

Diệu Bích

Bình Tân

2.500.000

22/2/2017

Lê Thị Mỹ Trang

Bình Tân

2.500.000

22/2/2017

Trần Minh Thuận

Bình Tân

5.000.000

22/2/2017

Bùi Thị Mỹ Linh

Bình Tân

2.000.000

24/2/2017

Diệu Ngọc

Q8

500.000

24/2/2017

Phạm Văn Về

Bình Dương

1.000.000

24/2/2017

Thầy Tâm Thật

Chùa

5.000.000

24/2/2017

Liên Thảo

Bình Tân

5.000.000

25/2/2017

Liên Thúy

Bình Dương

200.000

25/2/2017

An Thu

Tân Bình

500.000

25/2/2017

Diệu Chi

Tân Bình

300.000

25/2/2017

Diệu Thanh + Diệu Tịnh

 Tân Bình

300.000

25/2/2017

Phật tử

Tân Bình

200.000

25/2/2017

Phật tử

Tân Bình

100.000

25/2/2017

Diệu Chánh

Tân Bình

100.000

25/2/2017

Nguyễn Thị Hồng Yến

Bình Dương

200.000

25/2/2017

Kim Đang

Mỹ

200 USD

25/2/2017

Nguyễn Thiện Định

Hóc Môn

300.000

25/2/2017

Nguyễn Định Phương

Hóc Môn

300.000

25/2/2017

Nguyễn Phương Nguyên

Hóc Môn

300.000

25/2/2017

Nguyễn Thị Ngọc Lợi

Hóc Môn

300.000

25/2/2017

Nguyễn Minh An

Hóc Môn

300.000

25/2/2017

Nguyễn Thị Huyền Trân

Hóc Môn

300.000

25/2/2017

Liên Dung

Hóc Môn

2.000.000

25/2/2017

Liên Vân

Cần Thơ

5.000.000

25/2/2017

Liên Nga

Caần Thơ

5.000.000

25/2/2017

Châu Hòa

Bình Dương

500.000

25/2/2017

Nguyễn Văn Ảnh

Q12

100.000

25/2/2017

Phật tử

Tân Phú

3.000.000

25/2/2017

Phật tử

Tân Phú

500.000

25/2/2017

Nguyễn Thành Minh

Hóc Môn

300.000

25/2/2017

Phật tử

Hóc Môn

200.000

25/2/2017

Lê Thị Thu Hà

Hóc Môn

500.000

25/2/2017

Liên Xuân

Q12

200.000

25/2/2017

Hoàng Văn Thích

Bình Dương

5.000.000

27/2/2017

Diệu Lý + Thiện Bình

Long An

1.000.000

27/2/2017

Phật tử

Pháp

2.000.000

27/2/2017

Phạm Hữu Thế

Pháp

500.000

27/2/2017

Phật tử

Đà Nẵng

2.000.000

27/2/2017

Vạn An

Đà Nẵng

1.000.000

27/2/2017

Phật tử

Q12

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN (vnđ)

15/02/2017

Sender:79321001.Dd:150217.Shgd:10000151.Bo:Nguyen Thi Cam Nhung.Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

10/2/2017

Sender:01201003.Dd:100217.Shgd:10000542.Bo:Tinh Nguyen.Tinh Nguyen Cung Duong Xay Dung Chu A Hoang Phap Tp.Hcm

5.000.000

6/2/2017

Liên Hoa Ct Ve Khoan Xay Dung

100.000.000

20/02/2017

Sender:79321001.Dd:200217.Shgd:10000525.Bo:Nguyen Thi Cam Nhung.Cung Duong Xay Dung Chua

100.000

8/2/2017

Nguyen Hoai Nam Cung Duong Xay Dung Chua

5.000.000

6/2/2017

Sender:79302001.Dd:060217.Shgd:10001331.Bo:Hoang Thi Ngoc Hoa.(Ckrmno: 030217020383347) Con Xin Cung Duong Xay Dung Chua

1.000.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGÀY

TÊN

SỐ TIỀN

VNĐ

17/02/2017

GĐ BÁC SĨ HẢI

10,000,000

 

GĐ HUA TRUYEN QUAN, LY THIEN HOA

5,000,000

23/02/2017

TRAN THI NGOC THU

3,000,000

Tin tức liên quan