Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm T04/2017 (1)

Cập nhật: 05/05/2017
 

Phát tâm T04/2017 (1)

 

DÁNH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG T4/2017

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

VNĐ

1/4/2017

Hoàng Thị Hương

TP.HCM

1.000.000

2/4/2017

Liên Hằng

Bình Tân

400.000

2/4/2017

Phúc An Lương

Tân Phú

1.000.000

2/4/2017

Quảng Phúc

Tân Phú

4.580.000

2/4/2017

Liên Thương

Bình Thạnh

1.000.000

2/4/2017

Liên Hoài

Tân Bình

2.400.000

2/4/2017

Quan Ngọc Ý

Tiền Giang

1.000.000

2/4/2017

Hòa Ngọc

Tiền Giang

200.000

2/4/2017

Diệu Định

Q12

100.000

2/4/2017

Phạm Thị Liễu

Q12

100.000

2/4/2017

Diệu Thanh

Q10

100.000

2/4/2017

Diệu Lộc

Q10

100.000

2/4/2017

Liên Lợi

Tân Bình

200 USD

2/4/2017

Liên Quế

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Diệu Hà

Q3

500.000

2/4/2017

Chân Lạc Toàn

Đồng Nai

100 USD

2/4/2017

Diệu Văn

Q5

2.000.000

2/4/2017

Lâm Anh Nghĩa

Bình Dương

1.000.000

2/4/2017

Liên Hương

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Liên Hiếu

Bình Dương

1.000.000

2/4/2017

Liên Thủy

Q7

100.000

2/4/2017

Phạm Văn Don

Bình Dương

200.000

2/4/2017

Đỗ Phạm Duy Sang

Bình Dương

300.000

2/4/2017

Diệu Trường

Q8

4.000.000

2/4/2017

Diệu Dung

Q8

1.000.000

2/4/2017

Diệu Mẫn

Q8

500.000

2/4/2017

Nhuận Lưu

Q8

300.000

2/4/2017

Thuận Minh

Q8

500.000

2/4/2017

Lý Huệ

Đồng Nai

200.000

2/4/2017

Chung Ngọc

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Đoàn Kim Chi

Hóc Môn

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Đức Dũng

Q3

1.000.000

2/4/2017

Liên Thanh

Tân Bình

2.000.000

2/4/2017

Đức Thuận

Bình Tân

200.000

2/4/2017

Liên Phương

Học Môn

5.000.000

2/4/2017

Liên Nguyên

Hóc Môn

1.000.000

2/4/2017

Liên Anh

Bình Dương

400.000

2/4/2017

Diệu Phú

Q3

1.000.000

2/4/2017

Trường Lạc

Q3

100.000

2/4/2017

Phan Thị Nụ

Bình Dương

200.000

2/4/2017

Ngọc Thúy

Bình Dương

200.000

2/4/2017

Liên Châu

Bình Tân

500.000

2/4/2017

Nhuận Việt

Bình Tân

300.000

2/4/2017

Diệu Phú

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Châu Thị Thu Hồng

Đồng Nai

200.000

2/4/2017

Liên Nhẫn

Củ Chi

1.000.000

2/4/2017

Liên Hà

Củ Chi

500.000

2/4/2017

Thiện Hưng

Bình Thạnh

1.200.000

2/4/2017

Nguyễn Thủy Lộc

Q1

500.000

2/4/2017

Tịnh Huy

Tân Bình

200.000

2/4/2017

Đồng Tăng + Đồng Châu

Tân Bình

25 USD

2/4/2017

Diệu Tịnh

Q12

500.000

2/4/2017

Tịnh Diễm + Liên Thu

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Liên Thu

Q12

200.000

2/4/2017

Liên Hương

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Liên Nga

Bình Dương

200.000

2/4/2017

Thanh Hà

Thủ Đức

100.000

2/4/2017

Liên Dung

Q10

1.000.000

2/4/2017

Phạm Đức Hải

Q10

1.000.000

2/4/2017

Tịnh  Tuấn

Hóc Môn

500.000

2/4/2017

Đỗ Thị Thảo

Gò Vấp

300.000

2/4/2017

Liên Chúc

Tân Bình

1.000.000

2/4/2017

Liên Oanh

Q12

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Loan

Bình Thạnh

2.000.000

2/4/2017

Phan Thị Ngoc

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Tường Pháp

Vĩnh Phúc

200.000

2/4/2017

Lê Thị Sang

Q5

500.000

2/4/2017

Phổ Thiện Hưng

Q12

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Bình Chánh

500.000

2/4/2017

Phật tử

Bình Chánh

500.000

2/4/2017

Diệu Huệ

Bình Chánh

400.000

2/4/2017

Phật tử

Bình Chánh

1.200.000

2/4/2017

Phan Ngọc Anh

Q1

200.000

2/4/2017

Nguyễn Trâm Anh

Q1

200.000

2/4/2017

Nguyễn Ngọc Mai Anh

Q1

200.000

2/4/2017

Nguyễn Phan Duy Anh

Q1

200.000

2/4/2017

Nguyễn Quốc Bảo

Q1

200.000

2/4/2017

Lê Thị Kim Hoa

Q1

100.000

2/4/2017

Liên Hải

Q1

2.000.000

2/4/2017

Diệu Hằng

Q1

1.000.000

2/4/2017

Trần Thị Mây

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Phan Thị Tươi

Nam Định

500.000

2/4/2017

Liên Hải

TP.HCM

500.000

2/4/2017

Diệu Hòa

TP.HCM

2.000.000

2/4/2017

Phan Thị Hồng Nhung

Vĩnh Phúc

1.000.000

2/4/2017

Phan Dưng Nam

Vĩnh Phúc

1.000.000

2/4/2017

Phan Thị Ánh

Vĩnh Phúc

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Phụng

Bình Dương

100.000

2/4/2017

Diệu Nhẫn

Bình Dương

100.000

2/4/2017

Ngọc Phượng

Bình Dương

100.000

2/4/2017

Liên Gấm

Tân Phú

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Trần Trọng Nhàn

Tân Phú

500.000

2/4/2017

Nguyễn Từ Tôn

Tân Phú

5.000.000

2/4/2017

Ngọc Trần

Long An

400.000

2/4/2017

Liên Hà

Bình Thạnh

5.000.000

2/4/2017

Đức Quang + Đức Quý

Gò Vấp

100.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Thúy

Vĩnh Phúc

500.000

2/4/2017

Trần Thị Loan

Tiền Giang

500.000

2/4/2017

Phật tử

Tiền Giang

100.000

2/4/2017

Trần Lê Hoàng

TP.HCM

1.000.000

2/4/2017

Trần Thị Thúy Hồng

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Trần Thị Mai Hoa

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Trần Thị Nguyệt Hằng

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Thu Hằng

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Tăng Sích Dung

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Dong Quế Lan

Gò Vấp

1.000.000

2/4/2017

Hồ Văn Bảy

Long An

500.000

2/4/2017

Hoồ Văn Phương

Long An

500.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Hảo

Long An

300.000

2/4/2017

Minh Đăng + Văn Anh

Gò Vấp

1.000.000

2/4/2017

Lê Thị Thanh Hương

Đồng Nai

100.000

2/4/2017

Liên Hoa

Nhà Bè

1.420.000

2/4/2017

Diệu Hảo

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Huệ Dung

Đồng Nai

1.100.000

2/4/2017

Liên Nghĩa

Q4

200.000

2/4/2017

Diệu Nhằng

Củ Chi

100.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Thìn

Bình Tân

500.000

2/4/2017

Mai Phi

Bình Tân

500.000

2/4/2017

Huệ Ngọc

Long An

100.000

2/4/2017

Thành Trinh

Long An

50.000

2/4/2017

Tịnh Huệ

Long An

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Trí Dũng

Long An

100.000

2/4/2017

Phước Hân

Long An

250.000

2/4/2017

Liên Hòa

Long An

200.000

2/4/2017

Hạnh Bình

Long An

50.000

2/4/2017

Khánh Châu

Long An

200.000

2/4/2017

Liên Tuyết

Long An

200.000

2/4/2017

Liên Anh

Long An

100.000

2/4/2017

Nguyễn Hữu Hợp

Long An

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Long An

300.000

2/4/2017

Liên Hiệp

Long An

100.000

2/4/2017

Diệu Tùy

Long An

450.000

2/4/2017

Liên Hồng

Long An

200.000

2/4/2017

Diệu Hiền

Long An

1.000.000

2/4/2017

Liên Hoàng

Gò Vấp

1.000.000

2/4/2017

Tịnh Nhàn

Hóc Môn

100.000

2/4/2017

Diệu Từ

Hóc Môn

500.000

2/4/2017

Trần Võ Bảo Thi

Long An

200.000

2/4/2017

Liên Đài

Q6

10.000.000

2/4/2017

Liên Thủy

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Liên Phượng

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Loan Nguyên

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Diệu Hưng

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Giác Ngọc

Đồng Nai

300.000

2/4/2017

Võ Thị Năm

Gò Vấp

100.000

2/4/2017

Võ Thị Bảy

Gò Vấp

20.000

2/4/2017

Diệu Tương

An Giang

100.000

2/4/2017

Giác Nhân

An Giang

50.000

2/4/2017

Phật tử

An Giang

400.000

2/4/2017

Phật tử

An Giang

1.000.000

2/4/2017

Liên Thảo

TP.HCM

100.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Ngọc Xương

TP.HCM

20.000

2/4/2017

Liên Nga

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Tịnh Hưởng

Bình Dương

200.000

2/4/2017

Ngô Thị Em

Nghệ An

110.000

2/4/2017

Tịnh Hùng

Q11

1.000.000

2/4/2017

Trần Thị Hiếu

Gò Vấp

100.000

2/4/2017

Liên Linh

Thủ Đức

300.000

2/4/2017

Liên Ngọc

Q6

200.000

2/4/2017

Nguyễn Tuân Vinh

Hà Nội

500.000

2/4/2017

Liên Xuân

Bình Tân

200.000

2/4/2017

Hòa Ngọc

Bình Tân

200.000

2/4/2017

Diệu Thiện

Bình Thạnh

1.000.000

2/4/2017

Châu Bảo Thu

Bình Thạnh

200.000

2/4/2017

Từ Nhương

Tân Bình

200.000

2/4/2017

Nguyễn Bích

Gò Vấp

500.000

2/4/2017

Diệu Trang

Gò Vấp

500.000

2/4/2017

Liên Hương

Gò Vấp

500.000

2/4/2017

Minh Châu

Q8

4.200.000

2/4/2017

Liên Hòa

Q8

200.000

2/4/2017

Liên Hiền

Q8

200.000

2/4/2017

Liên Vân

Q8

200.000

2/4/2017

Lê Định

Đồng Nai

200.000

2/4/2017

Trần Thị Hồng

Tây Ninh

200.000

2/4/2017

Nguyễn Hữu Thềm

Thái Bình

500.000

2/4/2017

Phạm Phước Bảo

An Giang

4.000.000

2/4/2017

Mai Anh

An Giang

500.000

2/4/2017

Liên Thu

Phú Nhuận

10.000.000

2/4/2017

Liên Duyên

Q8

200.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Tư

Q8

300.000

2/4/2017

Hòa Huệ

Q8

200.000

2/4/2017

Diệu Tịnh

Q8

50.000

2/4/2017

Diệu Sĩ

Bình Tân

1.000.000

2/4/2017

Hà Thị Tây

Bình Dương

5.000.000

2/4/2017

Diệu Tịnh

Bình Dương

5.000.000

2/4/2017

Huệ Đăng

Bình Dương

1.000.000

2/4/2017

Quách Trường

Phú Nhuận

500.000

2/4/2017

Phật tử

Phú Nhuận

1.000.000

2/4/2017

Định Công Hòe

Phú Nhuận

100.000

2/4/2017

Trần Thị Mên

TP.HCM

100.000

2/4/2017

Nguyễn Minh Văn

TP.HCM

1.000.000

2/4/2017

Tịnh Hiếu

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Mai Thị Gái

Q4

200.000

2/4/2017

Thúy Vy

Gò Vấp

200.000

2/4/2017

Ánh Nga

Q3

100.000

2/4/2017

Bạch Tuyết

Q12

100.000

2/4/2017

Phạm Ngọc Mai

An Giang

300.000

2/4/2017

Phạm Văn Bình

Củ Chi

500.000

2/4/2017

Phạm Văn Viện

Củ Chi

500.000

2/4/2017

Phạm Văn Tân

Củ Chi

500.000

2/4/2017

Dương Thị Thu Hà

Củ Chi

5.000.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Si

Củ Chi

500.000

2/4/2017

Ngọc Hanh

Củ Chi

200.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Lỡ

Long An

500.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Thu Hà

Gò Vấp

500.000

2/4/2017

Bùi Thị Huệ

Gò Vấp

1.000.000

2/4/2017

Nguyễn Văn Lan

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Phật tử

Hóc Môn

500.000

2/4/2017

Phật tử

TP.HCM

1.000.000

2/4/2017

Trọng Hiệp + Văn Tấn

Tân Bình

600.000

2/4/2017

Tịnh Thương

Q12

100.000

2/4/2017

Diệu Thanh

Hóc Môn

100.000

2/4/2017

Liên Thủy

Tây Ninh

1.000.000

2/4/2017

Liên Phượng

Tân Bình

1.000.000

2/4/2017

Diệu Phụng

Gò Vấp

500.000

2/4/2017

Liên Nhàn

Gò Vấp

1.100.000

2/4/2017

Bình Nhường

Bình Thạnh

2.000.000

2/4/2017

Diệu Lan

Bình Thạnh

1.500.000

2/4/2017

Khánh Tuyến Giới

Tân Phú

500.000

2/4/2017

Liên Hương

Tân Phú

200.000

2/4/2017

Nguyễn Tiến Đạt

Nhà Bè

200.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Khuy

Nhà Bè

300.000

2/4/2017

Nhuận Xương

Nhà Bè

100.000

2/4/2017

Dương Thúy Hoa

Nhà Bè

50.000

2/4/2017

Ngọc Phước

Long An

500.000

2/4/2017

Lê Thế Vân

 Bình Dương

100.000

2/4/2017

Phạm Thị Phương Thảo

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Dinh Dũng

Bình Dương

500.000

2/4/2017

Liên Thảo

Q1

500.000

2/4/2017

Trần Khánh Huy

Q1

500.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Hữu

TP.HCM

5.000.000

2/4/2017

Đoàn Thị Hoa

Q12

200.000

2/4/2017

Lê Thị Thịnh

Hóc Môn

100.000

2/4/2017

Liên Thi

Bình Dương

200.000

2/4/2017

Liên Dung

Bình Dương

100.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Nhuệ

Q6

500.000

2/4/2017

Ân Ngọc

TP.HCM

1.000.000

2/4/2017

Diệu Hương

Hồ Chí Minh

200.000

2/4/2017

Nhã

TP.HCM

50.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Hoa

TP.HCM

500.000

2/4/2017

Tịnh Đài

TP.HCM

100.000

2/4/2017

Liên Hồng

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Liên Huyền

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Hồng

TP.HCM

100.000

2/4/2017

Phạm Thị Ngọc Huyền

TP.HCM

500.000

2/4/2017

Phạm Thị Hoài Thanh

TP.HCM

500.000

2/4/2017

Liên Lễ

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Liên Thanh

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Liên Hằng

TP.HCM

200.000

2/4/2017

Liên Thảo

Đồng Nai

200.000

2/4/2017

Diệu Chi

Đồng Nai

500.000

2/4/2017

Diệu Tâm

Đồng Nai

200.000

2/4/2017

Thúy Hạnh

Đồng Nai

100.000

2/4/2017

Giai Trí

Hóc Môn

200.000

2/4/2017

Ngọc Trinh

Hóc Môn

200.000

2/4/2017

Diệu Hòa

Hóc Môn

200.000

2/4/2017

Giác Sanh

Hóc Môn

200.000

2/4/2017

Diệu Hoa

Hóc Môn

2.000.000

2/4/2017

Liên Thu

Hóc Môn

100.000

2/4/2017

Cao Thị Nhơn

Cà Mau

200.000

2/4/2017

Liên Dung

Hóc Môn

500.000

2/4/2017

Liên Phụng

Hóc Môn

500.000

2/4/2017

Liên Mai

Hóc Môn

300.000

2/4/2017

Phạm Thị Hoài Thanh

Đồng Nai

200.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Thu Hoài

Đồng Nai

200.000

2/4/2017

Liên Tuệ

Hóc Môn

100.000

2/4/2017

Liên Duyên

Hóc Môn

300.000

2/4/2017

Võ Thị Minh Thảo

Bình Phước

200.000

2/4/2017

Liên Oanh

TP.HCM

1.000.000

2/4/2017

Liên Lương

Trà Vinh

800.000

2/4/2017

Nguyễn Thị Hoài

Hóc Môn

500.000

2/4/2017

Nguyễn Văn Thìn

Bình Thạnh

200.000

3/4/2017

Lâm Kiều Nga

Tân Bình

500.000

4/4/2017

Tịnh Tùng

Q12

100.000

4/4/2017

Phật tử

Tân Phú

10.000.000

6/4/2017

Mai Thanh Hóa

 

1.000.000

6/4/2017

Nguyễn Bá Thu Trang

Canada

2.000.000

6/4/2017

Châu + Hoàng Kim

Tây Ninh

400.000

6/4/2017

Nguyễn Thành Minh

Hóc Môn

300.000

6/4/2017

Quốc Huy + Quảng Đạt

Hà Nội

1.000.000

8/4/2017

Nguyễn Thị Trúc Linh

Bình Dương

500.000

8/4/2017

Đoàn Thị Tú Loan

Bình Dương

1.000.000

8/4/2017

Nguyễn Thị Xuân Xinh

 

5.000.000

8/4/2017

Nguyễn Thị Thao

Bình Dương

1.000.000

8/4/2017

Phật tử

Hà Nội

2.000.000

8/4/2017

Liên Khánh

Tân Bình

500.000

8/4/2017

Lại Văn Lùng

Tân Bình

500.000

8/4/2017

Lại Thị Hai

Tân Bình

1.000.000

9/4/2017

Liên Anh

Nha Trang

5.000.000

9/4/2017

Liên Hoa

Q10

1.000.000

9/4/2017

Nguyễn Huy Thông

Hóc Môn

500.000

9/4/2017

Diệu Ngọc

Bình Dương

1.000.000

10/4/2017

Diệu Phương

Hà Nội

10.000.000

10/4/2017

Liên Trang

Q7

300.000

10/4/2017

Liên Thủy

Q9

1.000.000

10/4/2017

Liên Sương

Long An

1.000.000

10/4/2017

Võ Thị Lê Thương

Long An

300.000

10/4/2017

Lê Thị Tuyết Hồng

Long An

200.000

10/4/2017

Phan Thị Thúy

Long An

300.000

10/4/2017

Liên Dung

Trung Chánh

2.000.000

10/4/2017

Nguyễn Thị Hòa

Hóc Môn

200.000

10/4/2017

Liên Hoa

Hóc Môn

500.000

10/4/2017

Tịnh Vương

Hóc Môn

200.000

10/4/2017

Tịnh Thánh

Hóc Môn

500.000

10/4/2017

Phan Thị Chữ

Hóc Môn

500.000

10/4/2017

Liên Ngộ

Hóc Môn

5.000.000

10/4/2017

Ngô Tấn Khương

Hóc Môn

200.000

10/4/2017

Liên Hân

Q12

2.000.000

10/4/2017

Như Thảo

Mỹ

300 USD

10/4/2017

Đặng Ngọc Bảo Trân

Tân Bình

500.000

10/4/2017

Lê Ngọc Văn

Tân Phú

1.000.000

10/4/2017

Nguyễn Thị Kim Liên

Bình Dương

1.000.000

10/4/2017

Trần Thị Minh

TP.HCM

300.000

10/4/2017

Liên Xuân

Q12

100.000

10/4/2017

Võ Thị Thúy Oanh

Bình Dương

1.000.000

10/4/2017

Huỳnh Thị Lệ Thắm

Bình Dương

200.000

11/4/2017

Bùi Thị Kim Lan

TP.HCM

200.000

11/4/2017

Hà Văn Nam

Q4

500.000

11/4/2017

Lê Bình Long

Q4

200.000

11/4/2017

Nguyễn Thị Vui

Q12

2.000.000

11/4/2017

Chùa Linh Thướu

Phú Yên

1.000.000

11/4/2017

Võ Thị Hương

Gò Vấp

2.000.000

11/4/2017

Phùng Thị Hằng

Bắc Ninh

500.000

11/4/2017

Liên Thủy

Tân Phú

1.000.000

11/4/2017

Diệu Liên

Tân Phú

200.000

12/4/2017

Lê Thị Hường

Hà Nam

700.000

12/4/2017

Trần Thị Thùy An

Củ Chi

500.000

12/4/2017

Phật tử

Lạng Sơn

500.000

12/4/2017

Phật tử

Lạng Sơn

200.000

12/4/2017

Thiện Nghĩa

Thủ Đức

100.000

13/4/2017

Huỳnh Văn Đặng
Ngô Thị Sàng

Campuchia

200.000

13/4/2017

Nguyễn Thị Thu
Huỳnh Văn Oai

Campuchia

200.000

 

Lê Thị Bế

Campuchia

50.000

13/4/2017

Huỳnh Văn Châu
Huỳnh Thụ Nhí
Huỳnh Văn Dương
Huỳnh Văn Hoàng

Campuchia

200.000

13/4/2017

Lê Thị Hạnh

Tiền Giang

1.000.000

13/4/2017

Diệu Đắc

Tiền Giang

500.000

13/4/2017

Minh Mỹ

Tiền Giang

300.000

13/4/2017

Phật tử

Tiền Giang

250.000

13/4/2017

Nguyễn Thị Tuyết

Hoc Môn

2.000.000

13/4/2017

Phạm Hùng Mạnh

Ninh Bình

3.210.000

13/4/2017

Quỳnh Thị Thu

Sóc Trăng

1.000.000

14/4/2017

Diệu Ngộ

Tân Bình

3.000.000

14/4/2017

Đinh Nguyên Tùng

Tân Bình

5.000.000

14/4/2017

Đinh Nguyên Tấn
Phương Mai, Quang Tịnh

 

600.000

14/4/2017

Diệu Tâm

Q10

6.600.000

14/4/2017

Diệu Nguyệt

Q7

1.000.000

14/4/2017

Chân Hòa

Bình Dương

1.000.000

14/4/2017

Ngô Quang Hiệp

 

500.000

14/4/2017

Diệu Tiên

Q7

700.000

14/4/2017

Thanh Ngọc

Quảng Ngãi

500.000

14/4/2017

Trần Thị Loan

Vĩnh Long

1.000.000

14/4/2017

Liên Mai

Bình Phước

100.000

14/4/2017

Diệu Mai

Đồng Nai

500.000

14/4/2017

Liên Thuận

Bình Dương

100.000

14/4/2017

Phật tử

 

1.000.000

14/4/2017

Tam Hải

 

1.000.000

14/4/2017

Liên Đào

Tây Ninh

500.000

14/4/2017

Liên Thuận

Bình Tân

300.000

14/4/2017

Phật tử

An Giang

3.000.000

14/4/2017

Cô Huệ

Vũng Tàu

500.000

14/4/2017

Diệu Ngộ

Vũng Tàu

300.000

14/4/2017

Liên Hoa

Bình Chánh

300.000

14/4/2017

Liên Hoa

Bình Chánh

500.000

14/4/2017

Diệu Oanh

Thanh Hóa

1.000.000

14/4/2017

Diệu Thành

Bạc Liêu

500.000

14/4/2017

Chơn Hòa

An Giang

500.000

14/4/2017

Diệu Thảo

Tây Ninh

500.000

Tin tức liên quan