Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm T03/2014

Cập nhật: 08/03/2014
 

Phát tâm T03/2014

 

Danh Sách Phật Tử Cúng Dường Tháng 03 - 2014

 

Họ và Tên

Địa Chỉ

Số Tiền

Anh Chị Ba

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Anh Chị Ba Và Các Cháu

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Anh Chị Đằm Vinh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Anh Chị Điệp

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Anh Chị Hai

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Anh Chị Hồng Phương

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

800,000

Anh Chị Hương Sen

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

700,000

Anh Chị Linh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Anh Chị Mỹ

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Anh Chị Ngọc Tên Lửa

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,200,000

Anh Chị Phúc

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Anh Chị Phuơng

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Anh Chị Thúy Đông

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

3,000,000

Anh Chị Tùng

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Anh Cường Kit

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

3,000,000

Anh Hiền

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Anh Lương Thắng

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Anh Lý Hưng 48/13

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Anh Thu

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Anh Trung Két

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Anh Út

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Anh Văn 48/27

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bà Cô

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Ba Mẹ Vân Má Vợ Anh Tài

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Bạn Hà

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Bạn Hồng

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Bạn Hương

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Bạn Lực

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bạn Lý

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Bạn Nghĩa

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bạn Oanh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bạn Thành

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bạn Thành Diền

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

700,000

Bạn Thảo

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Bạn Thúy

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bạn Trinh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bạn Uyên

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Bạn Vinh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Bạn Vy

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Bùi Thị Kim Minh

Tây Ninh

300,000

Bui Thị Nhàn

Nghệ An

100,000

Bùi Thúy Ngọc

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Cẩm Tú, Hoàng Thị Linh

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Cháu Hương

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Cháu Loan

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Cháu Mốm

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Cháu Phước

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Cháu Quý

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Cháu Sen

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Châu Thanh Bình

Sóc Trăng

200,000

Cháu Thúy

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Cháu Trình Thẳm

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Chi 5

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Chị Ánh Và Các Cháu

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Chị Ba

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Chị Ba Đồng Tu

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Chị Chi

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Chị Danh 48/24

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Chị Hoa Đức

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Chị Lan

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Chị Mai

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Chị Nga

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Chơn Tánh

Bến Lức

500,000

Chú Đực

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Chú Hải Quan

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Chú Thiếm Nin

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Chú Tý

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Cô Bãn Và Mấy Anh Chị Em

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Cô Cần

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Cô Diệu Tánh

Tp.Hồ Chí Minh

1,000,000

Cô Diệu Thu

Tp.Hồ Chí Minh

1,000,000

Cô Diệu Xuân

Tp.Hồ Chí Minh

1,000,000

Cô Lệ Thắm

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Cô Lệ Thu

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Cô Thiên Kim

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Công Nhân Bánh Kẹo Kinh Đô

Bình Dương

500,000

Đặng Lưu Phương Anh

Nhà Bè

200,000

Đặng Thanh Quang

Bình Dương

500,000

Đào Hồng Thiên Kim

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

Đào Văn Dũng

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Dì Tư Liên

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Diệu Hạnh

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Diệu Liên

TP. Hồ Chí Minh

310,000

Diệu Liên

Mỹ

200,000

Diệu Thanh

Vị Thanh, Hậu Giang

1,000,000

Đinh Thị Len

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Đỗ Quang Tuyển

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Đỗ Thị Bảy

Tp.Hồ Chí Minh

5,000,000

Đỗ Thị Sáng

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Đỗ Thị Thanh Hà

Mỹ

1,000,000

Đoàn Phật Tử

Gò Dầu - Trảng Bàng, Tây Ninh

2,300,000

Đồng Hậu

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Đông Thị Hoài An

Tp.Hồ Chí Minh

200,000

Đức Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Đức Thuận

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Dương Thị Nguyệt

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Em Ánh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Em Long

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Em Long

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Gđ Bá Ninh, Tuất

Tp.Hồ Chí Minh

100,000

Gđ Chiếu Tâm

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Gđ Công An, Bích Vân

Tp.Hồ Chí Minh

4,000,000

Gđ Hoa Hương

TP. Hồ Chí Minh

300,000

Gđ Hoàng Trực

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Gđ Nguyễn Kim Xoa

Tp.Hồ Chí Minh

5,000,000

Gđ Nguyễn Văn Thượng

Long An

300,000

Gđ Phước Tân, Thùy Dung

Long An

200,000

Gđ Quảng Thảo

Đồng Nai

3,000,000

Gđ Số 9 Lê Tấn Kế

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Gđ Số 90 Đường Hòa Bình

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Gđ Tịnh Toàn, Liên Thu

Tp.Hồ Chí Minh

6,000,000

Gđ Trần Mỹ Linh

Thụy Điển

500,000

Hà Bộ Công An

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Hà Thị Tý

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Hai Bạn Tuyết

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Hai Cháu Phú Yến

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

800,000

Hạnh Con Bác Phú

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Hồ Hải Yến + Kim Hoàng

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Hồ Thị Hạt

Bạc Liêu

100,000

Hồ Thị Hoa

Tp.Hồ Chí Minh

200,000

Hoa Nghiêm

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Hoa Tâm

Tp.Hồ Chí Minh

100,000

Hoàng Thành Vượng

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Hồng Sanh Minh

Sóc Trăng

200,000

Huỳnh A Dinh

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Huỳnh A Dinh

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Huỳnh Kim Minh

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Huỳnh Kim Minh

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Huỳnh lương ngọc thủy

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Huỳnh Minh Phúc

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Huỳnh Mỹ Hương

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Huỳnh Ngọc Minh Anh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Huỳnh Ngọc Mỹ

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

Huỳnh T Trúc Phương

TP. Hồ Chí Minh

2,000,000

Huỳnh Thị Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh

5,000,000

Huỳnh Thị Hường

Biên Hòa

200,000

Huỳnh Văn Minh

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Khánh Minh

Đồng Nai

300,000

Lâm Vĩ Thành

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Kim Phụng

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Mỹ Hạnh

Biên Hòa

500,000

Lê Ngọc Thảo Ly

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Lê T Ngọc Anh

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Lê Thị Hiền

Tp.Hồ Chí Minh

300,000

Lê Thị Hồng Xoan

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

Lê Thị Kim Ngân

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Lê Thị Kim Ngân

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Thị Nhạc

Long An

500,000

Lê Thị Thủy

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Lê Thị Yến

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Xuân Ngọc

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Liên Anh

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Liên Anh, Tịnh Đạt

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Cúc

Tp.Hồ Chí Minh

200,000

Liên Hạnh

Quảng Ngãi

500,000

Liên Hảo

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Lan

Tp.Hồ Chí Minh

200,000

Liên Ngọc

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Liên Thành

Gò Dầu, Tây Ninh

100,000

Liên Vân

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Lục Xác

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

600,000

Lương Thị Cẩm Hòa

Úc

5,000,000

Lưu Văn Tỷ

Biên Hòa

200,000

Lý Nguyễn Tường Vy

TP. Hồ Chí Minh

80,000

Lý Thy Thanh

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Má Anh Tư

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Má Cháu An

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Má Thủy

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Mai Tấn Na

Đồng Nai

500,000

Minh Hữu

Vũng Tàu

500,000

Minh Trí

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Nghiêm Ngọc

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

Ngô Thị Mỹ Hạnh

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

Ngô Thị Ngọc Lệ

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Ngô Thị Thậm

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Ngô Thị Thùy Ngân

Thủ Thừa, Long An

200,000

Ngọc Như

Tp.Hồ Chí Minh

100,000

Ngọc Tân Bình

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Nguyễn Hoàng Thanh Huy

TP. Hồ Chí Minh

120,000

Nguyễn hữu thắng

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Kim Thiện

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Nguyễn Phương Thảo

TP. Hồ Chí Minh

50,000

Nguyễn T Cẩm Vân

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Nguyễn T Chí Hạnh

Đồng Nai.

2,000,000

Nguyễn T Thanh Thanh

Pháp

200EURO

Nguyễn Thị Bích Thảo

Bình Thuận

400,000

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Đức

Biên Hòa

200,000

Nguyễn Thị Hoa

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Nguyễn Thị Hoàng Châu

/

14,190,000

Nguyễn Thị Kiền

TP. Hồ Chí Minh

300,000

Nguyễn Thị Lang

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Nguyễn Thị Minh

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Mỹ An

TP. Hồ Chí Minh

2,000,000

Nguyễn Thị Ngọc Mai

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Phở

Tp.Hồ Chí Minh

2,000,000

Nguyễn Thị Tư

Bình Dương

1,000,000

Nguyễn Thị Tý

Mỹ

100USD

Nguyễn Trần Ngọc Hy

Phan Rang

100,000

Nguyễn tuấn dương

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Văn Khoa, Yến

Tiền Giang

1,000,000

Nguyễn Văn Quân

Hà Nội

100,000

Nguyễn Văn Thống

Bạc Liêu

100,000

Nguyễn Văn Ty

Bình Dương

200,000

Nhà 48/2

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Nhóm Phật Tử

Dĩ An, Bình Dương

1,670,000

Nhóm Phật Tử

Bánh Kẹo Kinh Đô – Bình Dương

900,000

Nhóm Pt Cô Hà

Hồng Kông.

30,000,000

Ông Lim

Bình Dương

1,000,000

Phạm Thị Hương

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Phạn Châu 48/20

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Phan Thanh Tuyền

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Phan Thị Thi

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Phan Văn Công

Tp.Hồ Chí Minh

1 Lượng Vàng(9999)

Phật Tử

TP. Hồ Chí Minh

700,000

Phương Phê

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Quan Thị Thu Thảo

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Sô Nin

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Sơn Thụy Thùy Vi

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Tạ Công Hàm

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Tạ Nguyễn Phương Uyên

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Tâm Diệu Oanh

Mỹ

500,000

Tâm Ngọc

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Tăng Tuyết Quyên

Vị Thanh, Hậu Giang

100,000

Tiến Du

TP. Hồ Chí Minh

1,000,000

Tịnh An

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Tịnh Bích

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Tịnh Cường

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Tịnh Lương

Tp.Hồ Chí Minh

100,000

Tịnh Tú

Tp.Hồ Chí Minh

1,000,000

Tịnh Tuyền

Mỹ

20USD

Tịnh Xá Ngọc Uyển

Đồng Nai

1,000,000

Trấn Quang

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Trần T Kim Loan

TP. Hồ Chí Minh

500,000

Trần t ngọc hương

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Trần Thị Ba

TP. Hồ Chí Minh

300,000

Trần Thị Hòa

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Trần Thị Huê

Tp.Hồ Chí Minh

1,000,000

Trần Thị Mai

Bình Dương

100,000

Trần Thị Ngọc Nhung

TP. Hồ Chí Minh

300,000

Trần Thị Phương Liên

TP. Hồ Chí Minh

300,000

Trần Thị Tánh

Bình Thuận

100,000

Trần Thị Thúy Hoa

Tp.Hồ Chí Minh

200,000

Trần Thụy Nguyên Hương

TP. Hồ Chí Minh

100,000

Trần Tuấn Anh

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Trần Tuyết Thư

TP. Hồ Chí Minh

200,000

Trị

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Trương Ngọc Châu

Tp.Hồ Chí Minh

1,000,000

Trương Ngọc Mai

Tp.Hồ Chí Minh

3,000,000

Tường Long

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

2,000,000

Vợ Chồng Anh Lan Quảng Ngãi

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Vợ Chồng Anh Múi Cháy

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vợ Chồng Anh Tồng

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Vợ Chồng Bạn Phát

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Vợ Chồng Bạn Tâm

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vợ Chồng Cháu An

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Vợ Chồng Cháu Bính

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

800,000

Vợ Chồng Cháu Loan

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Vợ Chồng Cháu Nga

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Vợ Chồng Cháu Phụng

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

800,000

Vợ Chồng Cháu Thủy

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Vợ Chồng Chị Hai Thành

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vợ Chồng Em Chị Chi

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vợ Chồng Em Gái

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

800,000

Vợ Chồng Em Minh Cắt Tóc

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Vợ Chồng Hải Nguyệt

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Vợ Chồng Hạnh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

500,000

Vợ Chồng Hoàng Anh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

600,000

Vợ Chồng Hùng Wash

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Vợ Chồng Thanh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Vợ Chồng Thảo Phượng

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

2,000,000

Vợ Chồng Thu Cúc

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Vợ Chồng Tú

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Vợ Chồng Tú Sương

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

1,000,000

Vợ Chồng Vân

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

400,000

Vợ Chồng Xuân

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

3,000,000

Vô danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vô Danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Vô Danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vô Danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vô Danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

100,000

Vô Danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

200,000

Vô Danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vô Danh

Tiền Mừng Cưới Của Quang & Linh

300,000

Vũ Thị Toan

Tp.Hồ Chí Minh

1,000,000

Vương Guối

Tp.Hồ Chí Minh

500,000

Yuehua Guo

29/2 Paseo Del Mar Palos Verdes States Ca

1,000,000

 

  Danh sách chuyển khoản

31/03/2014

VNCK - 0024914

500,000.00

IBVCB.3103140507509001.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

30/03/2014

VNCK - 0082458

500,000.00

IBVCB.2903140456763001.xay chuaHhung phap

28/03/2014

L333 - 0005623

1,000,000.00

Sender:79202002.DD:280314.SHGD:10000992.BO: NGUYEN THE QUANG.CON LA NGUYEN THE QUANG DIA C HI SO 3 TO 2 PHUONG LIEN DONG DA HA NOI CUNG DUONG XAY DUNG CHUA HOANG PHAP

26/03/2014

VNCK - 0078516

200,000.00

IBVCB.2603140641237001.Cung Duong Xay Dung Chi nhanh Chua Hoang Phap

19/03/2014

VNCK - 0073180

350,000.00

IBVCB.1903140239113001.BICH NGA CHUYEN CUNG VUON XAY DUNG CHUA

18/03/2014

J633 - 0010009

5,000,000.00

Sender:79302001.DD:180314.SHGD:10002430.BO: HUYNH PHUOC MY DUYEN.(RMNO 04821403188780) CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

18/03/2014

L333 - 0006926

1,000,000.00

Sender:79505001.DD:180314.SHGD:10000011.BO: VU VAN QUYNH.NCT CN BEN CHUONG DUONG Q1 HCM CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

17/03/2014

VNCK - 0013131

1,000,000.00

IBVCB.1703140219659001.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

15/03/2014

VNCK - 0073783

300,000.00

IBVCB.1503141004235002.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

14/03/2014

L333 - 0012369

300,000.00

Sender:79307001.DD:140314.SHGD:10007508.BO: CHU THI MINH NGUYET.IBCUNG DUONG XAY DUNG CHUA

11/3/2014

H535 - 0000176

100,000.00

DO HUU HUNG CUNG DUONG XAY CHUA GD TIEN MAT

10/3/2014

VNCK - 0000175

200,000.00

IBVCB.1003141028437001.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

10/3/2014

L333 - 0008432

4,000,000.00

Sender:79328001.DD:100314.SHGD:10000109.BO: NGUYEN NGOC DIEP.CHUYEN KHOAN DI VIETCOMBANK C N BEN CHUONG DUONG Q1 TP HCM, CUNG DUONG XAY DUNG CHUA

9/3/2014

VNCK - 0073357

500,000.00

IBVCB.0903140589633002.Chung con xin cung duong xay dung chi nhanh chua HP

3/3/2014

L333 - 0004279

630,000.00

Sender:79303001.DD:030314.SHGD:10002317.BO: NGUYEN DINH QUYET.HIEN + HIEN + AN + HUNG CUNG VUON XAY DUNG CHI NHANH CHUA HOANG PHAP

3/3/2014

VNCK - 0082973

200,000.00

IBVCB.0303140282629001.CUNG DUONG XAY CHUA (NAM MO A DI DA PHAT)

3/3/2014

R597 - 0000091

1,000,000.00

NGUYEN THI KIM LIEN XAY DUNG CHUA HOANG PHAP

1/3/2014

VNCK - 0038365

500,000.00

IBVCB.0103140969279001.cung duong xay dung chua

 

Hiện tại chùa đã nhận được sự cúng dường của quý Phật tử là:

VND : 6.765.220.000

USD : 16.696

EUR : 1.650

CAD : 1.300

AUD : 2.360

JPY :1.000

CNY: 4.000

19 CHỈ VÀNG

1 CHỈ VÀNG 24

1 CHỈ VÀNG 9999

1 LƯỢNG VÀNG 9999

Kể từ hôm nay 17/10/2013, mọi sự đóng góp sẽ sử dụng chung cho việc xây dựng các chi nhánh chùa Hoằng Pháp:

Chùa Diên Quang - Bắc Ninh.

Chùa Hòa Phúc - Hà Nội.

Chùa Càn Môn - Nghệ An.

Chùa Giai Lam (Tịnh Pháp) - Hà Tĩnh.

Chùa Hưng Pháp - Đồng Nai.

Chùa Quốc Thới - Bến Tre.

Chùa Nhất Pháp - Đồng Nai.

Rất mong nhận được sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử...

Trong quá trình ghi chép danh sách, có thể bị sai sót rất mong quý Phật tử hoan hỷ bổ sung.

Điện thoại liên lạc:08.37130002

Email: thichtamluat@yahoo.com.vn

Chùa không cử người đi quyên góp, nếu quý Phật tử cúng dường hoan hỷ đến tại văn phòng chùa hoặcchuyển khoản ghi rõ nội dung "CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA"

 

Tin tức liên quan