Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 12/2023

Cập nhật: 05/01/2024
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 12/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 12/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/12/2023

Tịnh Toàn

Tp Hcm

500.000

03/12/2023

Ngọc Pháp

Tp Hcm

200.000

03/12/2023

Diệu Hiền

Tp Hcm

200.000

03/12/2023

Phật tử

Nước Ngoài

100 USD

05/12/2023

Trương Linh Giang + Trương Hạnh Nguyên

Tp Hcm

500.000

05/12/2023

Lê Phước Tâm + Phạm Thị Nhâm

Bình Dương

2.000.000

05/12/2023

Nguyễn Xuân Huy

Bình Dương

3.000.000

05/12/2023

Nguyễn Thị Bích Vân

Bình Dương

1.000.000

06/12/2023

Bùi Đào Thùy Trang

Tiền Giang

300.000

11/12/2023

Huỳnh Văn Hớn

Tp Hcm

200.000

11/12/2023

Lê Minh Tình

Tp Hcm

200.000

13/12/2023

Phật tử

 

3.900.000

15/12/2023

Liên Bình

Tp Hcm

500.000

16/12/2023

Thu Phương

Tp Hcm

300.000

16/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

500.000

16/12/2023

Trần Thị Tuyết

Tp Hcm

200.000

17/12/2023

Trần Diễm Xuân

Đồng Nai

500.000

17/12/2023

Trịnh Thị Hồng Phương

Đồng Nai

100.000

17/12/2023

Diệu Phát

Tp Hcm

100.000

17/12/2023

Trương Văn Nam + Trương Văn Thuận + Trương Thị Ánh Ngọc

Tp Hcm

2.000.000

17/12/2023

Trương Văn Nam + Trương Văn Thuận + Trương Thị Ánh Ngọc

Tp Hcm

2.000.000

17/12/2023

Trương Văn Nam + Trương Văn Thuận + Trương Thị Ánh Ngọc

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Trương Thị Ánh Loan

Tp Hcm

1.000.000

17/12/2023

Nguyễn Vũ Khánh Toàn

Tp Hcm

300.000

17/12/2023

Trần Hà Yêu + Nguyễn Đặng Thiên Phúc

Tp Hcm

200.000

17/12/2023

Trần Hà Yêu + Nguyễn Đặng Thiên Phúc

Tp Hcm

200.000

17/12/2023

Trần Văn Tài + Trần Ngọc Tệ

Tp Hcm

200.000

17/12/2023

Trần Văn Tài + Trần Ngọc Tệ

Tp Hcm

200.000

17/12/2023

Võ Ngọc Huệ

Tp Hcm

3.000.000

17/12/2023

Liên Thu + Diệu Hảo

Đồng Nai

100.000

17/12/2023

Phạm Thị Quýt

Tp Hcm

1.000.000

17/12/2023

Phật Tử

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Hoàng Thị Như Xuân

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Võ Thị Kim Mai

Đồng Nai

100.000

20/12/2023

Phan Thị Thu

Tp Hcm

2.000.000

20/12/2023

Trương Văn Nhớ

An Giang

1.000.000

21/12/2023

Đoàn Thiện

Hải Phòng

300.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Khánh Hòa

500.000

23/12/2023

Nguyễn Hữu Hạp

Long An

300.000

23/12/2023

Diệu Tài

Tp Hcm

500.000

23/12/2023

Liên Thu

Đồng Nai

200.000

24/12/2023

Nguyễn Thị Bé Tư

An Giang

2.000.000

24/12/2023

Pt Ba La Mật

Nước Ngoài

7.820.000

26/12/2023

Liên Phương

Tp Hcm

1.000.000

29/12/2023

Gđ Liên Thanh

Tp Hcm

1.000.000

29/12/2023

Gđ Diệu Hoa

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Liên Hồng

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Gđ Diệu Tấn

Tp Hcm

500.000

30/12/2023

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

04/12/2023

Pt Gap - Cung Duong An Tong Kinh Sach

100.000

04/12/2023

Nguyen Van Anh Dong Gop An Tong Kinh Sach

50.000

05/12/2023

Tran Dang Khoa Cung Duong An Tong Kinh Sach

500.000

05/12/2023

Nguyen Thi Hong Loan. Con Xin An Tong Kinh Sach

150.000

05/12/2023

Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

500.000

08/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Cung Duong Phap Bao. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

100.000

08/12/2023

Con Xin Cung Duong In An Kinh Sach Cho Chua Hoang Phap

100.000

13/12/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat.

500.000

13/12/2023

Cung Duong An Tong Kinh, Sach. Ct Tu Nguyen Thi Thien

500.000

13/12/2023

Xin Cung Duong An Tong Kinh Dia Tang Bon Nguyen Kinh

1.000.000

17/12/2023

Con Xin An Tong Kinh Sach A

35.000

17/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Cung Duong Phap Bao. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

200.000

18/12/2023

Con Xin Thanh Tam Cung Duong An Tong Kinh Sachpd: Chon Tinh My

100.000

19/12/2023

Tien ttc An Tong 48 Dai Nguyen Phat A Di Da

2.000.000

20/12/2023

Ba Tam Hai Phong Cung Duong In Kinh Sach Chua Hoang Phap A

200.000

20/12/2023

N02 (An Tong) Chua Hoang Phap O Hoc Mon Tp Hcm. Ct Tu Gip Thi Kim Dung

100.000

21/12/2023

Gdpt Lien Huyen Cung Duong An Tong Kinh Sach. Ct Tu Mai Thi Ngoc Huyen

200.000

21/12/2023

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh

100.000

21/12/2023

Con Xin An Tong Kinh Sach. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

21/12/2023

An Tong Phap Bao

200.000

23/12/2023

Chau Xin An Tong Kinh Sach

50.000

23/12/2023

Con Xin An Tong Kinh Sach

20.000

24/12/2023

Nguyen Duc Khiet Bui Van Tam In An Kinh Vo Luong Tho

20.000.000

25/12/2023

An Tong Kinh Sach-Pt.Lien Trinh-Cu Chi

500.000

25/12/2023

An Tong Kinh Sach

200.000

26/12/2023

Con Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

30/12/2023

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

20.000

31/12/2023

Con Xin An Tong Kinh Sach. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

Tin tức liên quan