Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 10/2023

Cập nhật: 02/11/2023
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 10/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 10/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

12/10/2023

Hồ Thị Nhựt Anh

Nước ngoài

100 USD

15/10/2023

Phật Tử

TP HCM

1.400.000

15/10/2023

Liên Hoa

TP HCM

1.000.000

15/10/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

15/10/2023

Huỳnh Thị Tư

TP HCM

1.000.000

23/10/2023

Liên Diệu

TP HCM

500.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/10/2023

Ngo Thuy Vy Chuyen Tien An Tong Kinh Sach

500.000

03/10/2023

Cong Duc An Tong Kinh Sach

100.000

03/10/2023

Tien Ttc An Tong 48 Dai Nguyen Cua Phat A Di Da

1.500.000

05/10/2023

Con Cung Duong An Tong Chu Dai Bi

1.000.000

05/10/2023

Con Xin An Tong Kinh Sach. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

08/10/2023

Con Cung Duong An Tong Chu Dai Bi. Ct Tu Huynh Le Thao Quyen

100.000

08/10/2023

Con Xin Cung Duong Chua An Tong Kinh Sach, Loi Lac Chung Sanh

300.000

13/10/2023

Phat Tam An Tong Kinh Phat. Ct Tu Quach Duong

4.000.000

15/10/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat.

500.000

17/10/2023

Lien Anh Cung Duong An Tong Kinh Sach

500.000

17/10/2023

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

200.000

19/10/2023

Tien ttc An Tong 48 Dai Nguyen Cua Phat A Di Da

250.000

20/10/2023

Con Xin Cung Duong De Dua Vao Quy An Tong Kinh Sach A. Con Xin Cam On Thay

300.000

22/10/2023

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh

100.000

24/10/2023

Chung Con Xin An Tong Kinh Dia Tang Bon Nguyen Kinh

1.000.000

28/10/2023

Con Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

31/10/2023

Con Xin Cung Duong In An Kinh Sach

50.000

31/10/2023

Con Xin An Tong Kinh Sach. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

12/10/2023

An Tong Kinh Sach

100.000

Tin tức liên quan