Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 06/2023

Cập nhật: 27/07/2023
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 06/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 06/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/06/2023

Ngọc Khánh

Tp Hcm

500.000

02/06/2023

Minh Nhuận

Tiền Giang

6.000.000

02/06/2023

Pt

Tp Hcm

150.000

02/06/2023

Doãn Thị Khuyên

Long An

1.000.000

02/06/2023

Trần Bá Duy Anh

Tp Hcm

200.000

02/06/2023

Đinh Văn Đức

Sóc Trăng

500.000

02/06/2023

Trần Thị Nga

Sóc Trăng

500.000

03/06/2023

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

200.000

11/06/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

11/06/2023

Đức Năng

Cà Mau

500.000

11/06/2023

Đức Tuyên

Cà Mau

500.000

15/06/2023

An Vân Thanh

Nước Ngoài

100 USD

18/06/2023

Nguyễn Ngọc Bá

Đồng Nai

100.000

18/06/2023

Nguyễn Thị Ánh Loan

Đồng Nai

100.000

18/06/2023

Nguyễn Thùy Dung

Đồng Nai

100.000

18/06/2023

Dương Thị Thu Lan

Đồng Nai

200.000

18/06/2023

Gđ Trịnh Phú Hải

Đồng Nai

300.000

18/06/2023

Diệu Tốt

Đồng Nai

200.000

18/06/2023

Diệu Nghiêm

Bình Dương

200.000

18/06/2023

Trần Thị Kim Kiều

Tp Hcm

1.000.000

18/06/2023

Liên Thu

Đồng Nai

150.000

18/06/2023

Châu Thị Thu Hồng

Đồng Nai

200.000

18/06/2023

Liên Thảo

Tp Hcm

500.000

18/06/2023

Đức Châu

Cà Mau

500.000

18/06/2023

Bùi Thị Hường

Tp Hcm

500.000

18/06/2023

Liên Hương

Tp Hcm

500.000

18/06/2023

Hồng Diệu

Đồng Nai

1.000.000

18/06/2023

Tịnh Hào

Tp Hcm

500.000

19/06/2023

Diệu Hằng

 

500.000

19/06/2023

Vân Hành

Nước Ngoài

20.000.000

21/06/2023

Pt

 

100.000

23/06/2023

Gđ Văn Kiều, Thu

 

1.500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/06/2023

Co  Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

02/06/2023

Con Cung Duong An Tong Chu Dai Bi. Ct Tu Huynh Le Thao Quyen

300.000

10/06/2023

Con Xin Gui Cung Duong An Tong Kinh Sach

300.000

13/06/2023

Nhom Ttvh Cung Duong An Tong Tang Sach Cac Em Dien Bien

2.000.000

18/06/2023

Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes Ng Chi Thanh Xin Cung Duong De An Tong Kinh Phat

500.000

21/06/2023

Chua Sung Bao Xa Xuan Duc My Hao Hung Yen Gui Tien Thinh Sach

10.000.000

26/06/2023

Ung Ho Chua Hoang Phap Phat Hanh Sach Phat Phap. Ct Tu  Mai Thi Huong

200.000

30/06/2023

Con Xin Cung Duong De In Kinh Sach

50.000

30/06/2023

Do Thi Gai. An Tong Kinh Sach

2.000.000

 

Tin tức liên quan