Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 05/2024

Cập nhật: 02/06/2024
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 05/2024

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 05/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/05/2024

Phật Tử

 

100.000

02/05/2024

Đỗ Thị Sao

TP HCM

20.000.000

05/05/2024

Liên Hương

TP HCM

500.000

06/05/2024

Tịnh Nguyên

TP HCM

1.000.000

08/05/2024

Nguyễn Thị Hai

Đồng Tháp

100.000

08/05/2024

Nguyễn Thị Vân

Đồng Tháp

100.000

08/05/2024

Trương Hạnh Nguyên + Trương Đình Giang

TP HCM

500.000

08/05/2024

Lê Thị Hoa

TP HCM

500.000

12/05/2024

Pt Liên Thanh + Quốc Minh

TP HCM

1.000.000

12/05/2024

Lương Mỹ Thanh

TP HCM

500.000

12/05/2024

Lương Mỹ Thanh

TP HCM

400.000

12/05/2024

PT

 

500.000

12/05/2024

GĐ Diệu Hồng

Đồng Nai

100.000

12/05/2024

Phạm Thị Thùy Nhiên

TP HCM

100.000

12/05/2024

Dương Thị Tuyết Hồng

Đồng Nai

100.000

12/05/2024

Trần Thanh Hà

TP HCM

100.000

12/05/2024

Võ Thị Kim Mai

Đồng Nai

200.000

13/05/2024

Thầy Tâm Trí

 

2.000.000

16/05/2024

Giác Thị Nhọ

TP HCM

600.000

19/05/2024

Đinh Vân Anh + Đinh Trường An

TP HCM

500.000

20/05/2024

Diệu Nhàn

TP HCM

500.000

22/05/2024

Nguyễn Hoàng Quang Thái

TP HCM

1.000.000

22/05/2024

Huỳnh Ngọc Anh

TP HCM

200.000

22/05/2024

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

500.000

22/05/2024

Đinh Quốc Tuấn

TP HCM

1.000.000

22/05/2024

Đinh Thị Xuân Mai

TP HCM

200.000

22/05/2024

Đinh Quốc Tài

TP HCM

200.000

22/05/2024

Đinh Quốc Lộc

TP HCM

200.000

23/05/2024

Thái Thị Thọ

TP HCM

100.000

23/05/2024

Thái Thị Thọ

TP HCM

100.000

23/05/2024

Trần Quốc Toản + Trần Thái Phương Anh

TP HCM

100.000

23/05/2024

Trần Quốc Toản + Trần Thái Phương Anh

TP HCM

100.000

23/05/2024

Trần Tuệ An + Nguyễn Thị Hiệp

TP HCM

100.000

23/05/2024

Trần Tuệ An + Nguyễn Thị Hiệp

TP HCM

100.000

24/05/2024

GĐ Hồ Thị Năm

Nước ngoài

300 USD

29/05/2024

PT

Nước ngoài

8.000.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/05/2024

Phat Tu Phat Tam An Tong Kinh Sach

50.000

02/05/2024

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

200.000

16/05/2024

Huynh Thi My Xuan Chuyen Tien, Nho Thay An Tong Kinh Giup Con

500.000

20/05/2024

Gd Thang Phat Tam An Tong Kinh Sach

100.000

20/05/2024

An Tong Vo Luong Tho Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh

1.000.000

20/05/2024

Phat Tam An Tong Kinh Sach

1.500.000

21/05/2024

Do Thi Thu Huyen Ct Sach- Cong Duc Chua

300.000

23/05/2024

Dieu My Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

100.000

24/05/2024

P Nghi An Tong Kinh Sach

500.000

26/05/2024

Gia Dinh Con Phat Tam An Tong Kinh Sach

200.000

31/05/2024

Con Xin An Tong Kinh Sach. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

07/05/2024

Dieu My Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

100.000

08/05/2024

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat

500.000

09/05/2024

Bui Thi Minh Tho Phat Tam An Tong Kinh Sach

100.000

09/05/2024

Lien Phung An Tong Kinh Sach

100.000

09/05/2024

La Thi Trang chuyen tien gia đinh chung con Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

200.000

10/05/2024

Cung Duong An Tong Kinh Sach

50.000

10/05/2024

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach. Ct Tu Phan Thi Tu Anh

100.000

10/05/2024

Co Dieu Hanh Cung Phat Tu Ha Noi Hun Phuoc An Tong 5tr

5.000.000

11/05/2024

Vu Thi Bich Ngoc Chuyen Tien An Tong Kinh Sach.

1.200.000

Tin tức liên quan