Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 05/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 05/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/05/2023

Nguyễn Thị Anh

Tiền Giang

500.000

02/05/2023

Hồ Nguyễn Phương Ngân

Tp Hcm

200.000

03/05/2023

Phạm Thị Phương Hằng

Tp Hcm

2.000.000

04/05/2023

Diệu Nhàn

Tp Hcm

500.000

06/05/2023

Pt

Tp Hcm

5.000.000

07/05/2023

Nguyễn Thị The

Cần Thơ

5.000.000

07/05/2023

Pt

 

200.000

07/05/2023

Diệu Pháp

 

5.000.000

07/05/2023

Lê Thị Thu Thương

Đắk Lắk

500.000

07/05/2023

Võ Minh Thư

Tp Hcm

400.000

13/05/2023

Đô Đức Minh

Hà Nội

2.000.000

13/05/2023

Nguyễn Thị Hồng

Hải Phòng

1.000.000

13/05/2023

Đỗ Đức Minh

Hà Nội

2.000.000

13/05/2023

Nguyễn Thị Hống

Hải Phòng

1.000.000

14/05/2023

Ngô Thị Hồng Phượng

Tiền Giang

500.000

19/05/2023

Hoàng Thị Phương Thảo

Tp Hcm

200.000

19/05/2023

Nguyễn Thanh Đức

Tp Hcm

200.000

19/05/2023

Nguyễn Thùy Trang

Tp Hcm

500.000

19/05/2023

Nguyễn Thiên Bảo

Tp Hcm

500.000

20/05/2023

Liên Hoàn

Tp Hcm

500.000

20/05/2023

Pt

Tp Hcm

300.000

21/05/2023

Liên Nhàn

Đà Nẵng

500.000

21/05/2023

Pt

Tp Hcm

400.000

21/05/2023

Đặng Thị Ký

Đồng Nai

100.000

21/05/2023

Nguyễn Ngọc Bá

Đồng Nai

100.000

21/05/2023

Dương Thị Tuyết Ngọc

Đồng Nai

100.000

21/05/2023

Diệu Tốt

Đồng Nai

100.000

21/05/2023

Nguyễn Thùy Dung

Đồng Nai

200.000

21/05/2023

Liên Thu

Đồng Nai

150.000

21/05/2023

Nguyễn Vĩnh Nghiêm

Bình Dương

1.000.000

21/05/2023

Trần Thị Nga

Bình Dương

500.000

21/05/2023

Liên Thủy

Bình Dương

500.000

21/05/2023

Trần Thị Ngọc Hương

Tp Hcm

200.000

26/05/2023

Hoa Tâm

Tp Hcm

200.000

26/05/2023

Hồ Ngọc Cẩn

Nước Ngoài

300 EURO

26/05/2023

Diệu Hồng

Tp Hcm

500.000

27/05/2023

Diệu Kính

Tp Hcm

500.000

28/05/2023

Pt

 

500.000

28/05/2023

Gđ Hiền Vân

 

2.000.000

28/05/2023

Pháp Lan

 

2.320.000

28/05/2023

Gđ Pt Diệu Thành

Tp Hcm

200.000

28/05/2023

Nguyen Thi Reu, Thi Nhuoi

Hải Phòng

5.000.000

28/05/2023

Đinh Vân Anh, Trường An

Tp Hcm

200.000

28/05/2023

Đinh Trường An

Tp Hcm

200.000

28/05/2023

Kim Thị Mai Phương

Tp Hcm

500.000

30/05/2023

Đặng Thị Ngọc Quyên

 

2.000.000

31/05/2023

Cầm Quý

An Giang

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/05/2023

Con Xin Cung Duong De In Kinh Sach

100.000

03/05/2023

Con Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

16/05/2023

Gd Phat Tu Nguyenngoc Tu Me Linh; Ha Noi Va Cac Phat Tu Cung Duong In Kinh Sach

1.000.000

17/05/2023

Chung Con Xin Goi An Tong Kinh Dia Tang Bon Nguyen Kinh

1.000.000

19/05/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat

500.000

21/05/2023

Nguyen Hung Cuong Phat Tam An Tong Kinh Sach

1.000.000

31/05/2023

Con Xin Cung Duong De In Kinh Sach.

50.000

06/05/2023

Con Cung Duong An Tong Kinh Sach. Ct Tu  Huynh Le Thao Quyen

500.000

07/05/2023

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh Phat. Ct Tu Do Thi Thao

200.000

11/05/2023

Hoang Thi Phuong Thanh Cung Duong An Tong Kinh Sach.

100.000

12/05/2023

Antongkinhsach

500.000

Tin tức liên quan