Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 04/2024

Cập nhật: 01/06/2024
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 04/2024

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 04/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/04/2024

Tịnh Nguyên

TP HCM

1.000.000

04/04/2024

Trương Linh Giang + Trương Hạnh Nguyên

TP HCM

500.000

14/04/2024

Nguyễn Tống Phi Long

TP HCM

1.000.000

14/04/2024

Diệu Âm

TP HCM

200.000

14/04/2024

Liên Hồng

TP HCM

500.000

14/04/2024

Trần Diễm Xuân

Đồng Nai

1.000.000

14/04/2024

Hà Xuân Sơn

Đồng Nai

1.000.000

14/04/2024

Đặng Thị Túy +Trịnh Phú Hải +Trịnh Thị Hồng Phương

Đồng Nai

300.000

14/04/2024

Lê Thị Lý

Bình Dương

300.000

14/04/2024

Võ Thị Kim Mai

Đồng Nai

200.000

14/04/2024

Lê Thị Hường +Liên Hoa

Bình Dương

1.000.000

18/04/2024

Nguyễn Anh Tuấn

Nước ngoài

400 USD

19/04/2024

Lê Việt Tú

Bình Dương

200.000

20/04/2024

Phật Tử

Nước ngoài

8.000.000

27/04/2024

Phạm Thị Hồng Mỹ

TP HCM

4.000.000

27/04/2024

Phạm Thị Thu Duyên

TP HCM

300.000

28/04/2024

Trương Văn Nhớ

An Giang

1.000.000

30/04/2024

Trần Thị Thủy + Diệu Tài

TP HCM

500.000

07/04/2024

Trần Nguyễn Thị Thúy

TP HCM

100.000

07/04/2024

Phật Tử

TP HCM

1.000.000

07/04/2024

Nguyễn Văn Phú

TP HCM

2.000.000

07/04/2024

GĐ Bùi Thị Duyên

TP HCM

200.000

09/04/2024

Nguyễn Phượng Minh

TP HCM

500.000

09/04/2024

Quách Dương

TP HCM

400.000

09/04/2024

Lê Thị Hòa

TP HCM

1.000.000

09/04/2024

Thái Thị Thọ

TP HCM

100.000

09/04/2024

Trần Quốc Toản

TP HCM

100.000

09/04/2024

Trần Thái Phương Anh

TP HCM

100.000

09/04/2024

Trần Tuệ An

TP HCM

100.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/04/2024

Con xin cung duong An Tong Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen. CT tu Phan Thi Tu Anh

50.000

01/04/2024

Phat tu phat tam an tong kinh sach

50.000

01/04/2024

Con xin an tong kinh sach. CT tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

03/04/2024

Con cung duong Tam bao in kinh sach

20.000

03/04/2024

Le Thi Thuy Dung chuyen tien an tong kinh sach

500.000

19/04/2024

PNghi an tong Kinh sach

500.000

20/04/2024

Cung duong an tong kinh sach

50.000

21/04/2024

Ba noi con Bui Thi Thuy cung Duong in kinh chua Hoang Phap

1.000.000

22/04/2024

Con goi an tong kinh 2tr, cung chua

3.000.000

23/04/2024

Cung duong in kinh

400.000

23/04/2024

An tong kinh Vo Luong Tho A Di Da Phat DVC:Thai Thi Cam Tien

500.000

24/04/2024

Nguyen Tran Nguyen Xuan cung duong an tong kinh sach. CT tu Tran Hoang Ngan

2.000.000

25/04/2024

Gia dinh Thang phat tam an tong Kinh Sach

100.000

26/04/2024

Nguyen Thi Kim Huong Binh Duong an tong kinh Phat

100.000

26/04/2024

A Di Da Phat. Con xin phat tam an tong kinh sach.

500.000

27/04/2024

Le Thi My Anh chuyen khoan in kinh chu dai bi

1.000.000

28/04/2024

Con xin an tong kinh sach. CT tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

05/04/2024

Con xin gui cung duong An tong Kinh Dia Tang. CT tu Phan Thi Tu Anh

50.000

05/04/2024

Dieu My xin an tong kinh sach

100.000

05/04/2024

Nguyen Thi Kim Huong an tong kinh sach

200.000

07/04/2024

Tran Thi Hong Phuoc chuyen An tong kinh sach

500.000

07/04/2024

Le Thi Anh Hoang, con xin cung duong An Tong Kinh Sach

2.000.000

09/04/2024

Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 NCT xin cung duong chua Hoang Phap de an tong kinh

500.000

11/04/2024

Le Huy Hoang - Phap danh: Hoang Chinh Nghiem cung duong an tong kinh sach

30.000

11/04/2024

Vu Thi Bich Ngoc cung duong an tong kinh sach

1.200.000

12/04/2024

Xin cung duong an tong kinh Dia Tang Bon Nguyen

1.000.000

Tin tức liên quan