Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 04/2023

Cập nhật: 05/05/2023
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 04/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 04/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/04/2023

Đặng Thị Kim Phụng

An Giang

200.000

02/04/2023

Lương Võ Phương Tâm

Tp Hcm

1.000.000

02/04/2023

Lê Thị Chúc Thanh

Nước Ngoài

2.000.000

03/04/2023

Phạm Trung Khôi

Tp Hcm

100.000

03/04/2023

Phạm Đình Khánh

Tp Hcm

100.000

06/04/2023

Lương Võ Phương Tâm

Tp Hcm

1.000.000

07/04/2023

Pt

 

1.000.000

08/04/2023

Vương Thị Chính

An Giang

1.100.000

08/04/2023

Phạm Thị Tín

Ninh Bình

500.000

08/04/2023

Gđ Nguyên Tuấn

Khánh Hòa

500.000

08/04/2023

Tường Thành

Bình Thuận

200.000

08/04/2023

Diệu Tài

Tp Hcm

1.000.000

08/04/2023

Nguyễn Thị Khuy

Đồng Nai

50.000

08/04/2023

Như Thị Nga

Đồng Nai

1.000.000

09/04/2023

Liên Hoàn

Tp Hcm

200.000

09/04/2023

Pt

 

3.500.000

10/04/2023

Pt

 

500.000

11/04/2023

Phạm Thị Tín

Ninh Bình

500.000

12/04/2023

Pt

 

14.000.000

13/04/2023

Tánh Ngọc

Tp Hcm

500.000

13/04/2023

Liên Tuấn

Tp Hcm

200.000

13/04/2023

Sura

Nước Ngoài

1.000.000

16/04/2023

Bích Tuyền

Tp Hcm

1.000.000

16/04/2023

Pt

 

1.000.000

16/04/2023

Nguyễn Thị Liễu

Tây Ninh

1.000.000

20/04/2023

Đinh Vân Anh

Tp Hcm

200.000

20/04/2023

Đinh Trường An

Tp Hcm

200.000

23/04/2023

Liên Thanh

Tp Hcm

3.700.000

23/04/2023

Diệu Nghiêm

Bình Dương

200.000

23/04/2023

Võ Thị Ngọc Trang

Bình Dương

300.000

23/04/2023

Trần Thị Thơm

Bình Dương

200.000

23/04/2023

Nguyễn Trần Hữu Sang

Bình Dương

200.000

23/04/2023

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Bình Dương

200.000

23/04/2023

Diệu Bát

Đồng Nai

100.000

23/04/2023

Hoàng Minh +Thanh Hải

Đình Vấn +Hữu Phúc

Tp Hcm

200.000

23/04/2023

Trịnh Thị Hải + Bùi Văn Hiếu

+ Bùi Văn Thạnh

Tp Hcm

200.000

23/04/2023

Trần Thị Bích

Tp Hcm

1.000.000

23/04/2023

Liên Thu

Đồng Nai

200.000

23/04/2023

Bích Ân

Bình Dương

500.000

23/04/2023

Võ Thị Kim Mai

Tp Hcm

100.000

23/04/2023

Ngọc Khánh

Tp Hcm

200.000

27/04/2023

Nguyễn Ngọc Hương

Tp Hcm

500.000

29/04/2023

Trần Khôi Nguyên

Tp Hcm

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

03/04/2023

Kinh Nho Thay Chuyen Giup Con Vao Quy An Tong Kinh Sach A Con Chan Thanh Cam On

500.000

04/04/2023

933500.040423.112721. Cung Duong An Tong

4.000.000

04/04/2023

986780.040423.091045. Con Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

18/04/2023

Nguyen Thi Tuong Vi Gop Cong Duc An Tong Kinh Sach.

1.000.000

20/04/2023

Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Ng Chi Thanh Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat

500.000

21/04/2023

Xin An Tong Kinh Phat Ma So N17 - Chu Lang Nghiem-Dai Bi-Thap Chu. Ct Tu Le Thi Nhu Thuy

400.000

24/04/2023

Nguyen Thi Nghi Chuyen Tien An Tong

600.000

06/04/2023

556405.060423.221120. Vu Thi Thanh Huyen  Cung Duong An Tong Kinh Phat

500.000

07/04/2023

Le Thi My Anh Chuyen Khoan Cung In Kinh Chu Dai Bi

2.000.000

09/04/2023

Nguoi Nha Nguyen Ngoc Tu Me Linh; Ha Noi Cung Duong In Kinh Sach

300.000

Tin tức liên quan