Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 03/2023

Cập nhật: 06/04/2023
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 03/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 03/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/03/2023

Gđ Pt Liên Hương Và Các Cháu

Lâm Đồng

2.000.000

03/03/2023

Trần Tuệ An

Tp Hcm

500.000

04/03/2023

Nguyễn Thị Ngọc

Tp Hcm

200.000

04/03/2023

Nguyễn Thị Hiền

Bình Dương

1.000.000

05/03/2023

Gđ Hồ Thị Năm

Nước Ngoài

400 USD

05/03/2023

Võ Thạch Diễm Hiền

Tp Hcm

200.000

05/03/2023

Lê Thành Phát

Đồng Nai

500.000

05/03/2023

Lê Ngọc Thanh Ngân

 

500.000

05/03/2023

Nguyễn Tuấn Bình

Tp Hcm

3.000.000

05/03/2023

Trần Quốc Thái

Tp Hcm

100.000

05/03/2023

Trần Ngọc Đông Nhi

Tp Hcm

100.000

05/03/2023

Trần Ngọc Phương Nghi

Tp Hcm

100.000

06/03/2023

Gđ. Nguyễn Tuấn Thọ

Tp Hcm

500.000

10/03/2023

Đào Kim Phúc

Tp Hcm

100.000

11/03/2023

Phan Thị Thanh Vị

Tp Hcm

300.000

11/03/2023

Nguyễn Thị Ba

Tp Hcm

1.000.000

13/03/2023

Phạm Thị Ánh Nhung

Tp Hcm

500.000

19/03/2023

Tắc Thanh

Tp Hcm

1.000.000

22/03/2023

Lâm Thị Yến

Tp Hcm

100.000

22/03/2023

Đinh Vân Anh

Tp Hcm

200.000

22/03/2023

Đinh Trường An

Tp Hcm

200.000

22/03/2023

Gđ Nguyên Duy Anh

Hà Nội

2.000.000

26/03/2023

Phạm Tấn Thanh

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Phạm Gia Huy

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Phạm Gia Hưng

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Đào Thị Ngọc Ánh

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Liên Nhàn

Đồng Nai

500.000

26/03/2023

Diệu Phú

Đồng Nai

100.000

26/03/2023

Diệu Tốt

Đồng Nai

100.000

26/03/2023

Nguyễn Bảo Phi

Đồng Nai

100.000

26/03/2023

Dương Thị Thu Lan

Đồng Nai

100.000

26/03/2023

Diệu Nghiêm

Bình Dương

200.000

26/03/2023

Võ Thị Ngọc Trang

Bình Dương

100.000

26/03/2023

Trần Thị Thơm

Bình Dương

50.000

26/03/2023

Liên Lý

Tp Hcm

100.000

26/03/2023

Đoàn Thị Thu Nga

Nước Ngoài

300USD

26/03/2023

Trương Ammy

Nước Ngoài

100USD

26/03/2023

Liên Thu

Đồng Nai

200.000

26/03/2023

Diệu Thọ

Tp Hcm

1.000.000

26/03/2023

Liên Viên

Tp Hcm

100.000

26/03/2023

Trần Thị Ngọc Hương

Tp Hcm

200.000

26/03/2023

Nguyễn Thị Loan

Tp Hcm

100.000

26/03/2023

Đỗ Thị Lành

Tp Hcm

1.000.000

26/03/2023

Tăng Cẩm Xuyến

Tp Hcm

1.000.000

27/03/2023

Trần Ngọc Đông Nghi

Tp Hcm

100.000

27/03/2023

Trần Ngọc Phương Nghi

Tp Hcm

100.000

27/03/2023

Trần Quốc Thái

Tp Hcm

100.000

28/03/2023

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Nước Ngoài

3.900.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

14/03/2023

Con Xin Cung Duong De In Kinh Sach. Ct Tu 1014044877 Nguyen Xuan Thu

100.000

14/03/2023

Con Xin Gui Chut Long Thanh Den Chua De An Tong Kinh Dia Tang Bo Tat. Ct Tu 0111000290964 Trang Thanh Tuyen

100.000

15/03/2023

Phat Tu Thanh Huyen Gui Tien De An Tong Kinh Dia Tang Vuong Bo Tat

2.200.000

21/03/2023

Diem An Tong 200 Quyen Kinh

1.600.000

22/03/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat

500.000

26/03/2023

Diem Quan 7 An Tong 1200 To Chu Dai Bi

2.000.000

30/03/2023

Con Cung Duong An Tong Kinh Chu Dai Bi. Ct Tu 0071001196315 Huynh Le Thao Quyen

500.000

05/03/2023

924806.050323.154218. Con Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

Tin tức liên quan