Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 02/2024

Cập nhật: 06/03/2024
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 02/2024

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH THÁNG 02/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2024

Tịnh Nguyên

TP HCM

1.000.000

07/02/2024

Nguyễn Thị Ngọc Phương

TP HCM

1.000.000

08/02/2024

Trương Hạnh Nguyên

TP HCM

500.000

08/02/2024

Huymhf Thị Tố Nữ

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Phật Tử

TP HCM

200.000

10/02/2024

Nguyễn Thị Kim Tiễn

Long An

800.000

10/02/2024

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Tịnh Khanh

Bình Dương

5.000.000

10/02/2024

Gđ Liên Thanh

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Tịnh Hà

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Nguyễn Văn Đỏ + Nguyễn Thị Giao

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Nguyễn Văn Đỏ + Nguyễn Thị Giao

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Nguyễn Văn Son

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Nguyễn Thị Bảy + Nguyễn Văn Sơn

Bình Dương

500.000

10/02/2024

Nguyễn Thị Bảy + Nguyễn Văn Sơn

Bình Dương

200.000

10/02/2024

Bùi Thị Hồng Nhung

TP HCM

1.000.000

10/02/2024

Trịnh Thị Hạnh + Nguyễn Như Quỳnh

Bình Dương

200.000

10/02/2024

Nguyễn Thị Thủy

TP HCM

200.000

11/02/2024

Nguyễn Thị Kim Quý

TP HCM

500.000

11/02/2024

Nguyên Lộc

TP HCM

400.000

11/02/2024

Nguyễn Xuân Thái

TP HCM

1.000.000

11/02/2024

Nguyễn Ngọc Tuấn

TP HCM

200.000

12/02/2024

Trần Quốc Toản

TP HCM

100.000

12/02/2024

Thái Thị Thọ

TP HCM

100.000

12/02/2024

Trần Thị Phương Anh + Trần Tuệ An

TP HCM

100.000

12/02/2024

Trần Thị Phương Anh + Trần Tuệ An

TP HCM

100.000

13/02/2024

Lê Thị Ngọc Thật

Long An

900.000

13/02/2024

Trần Thị Lùng

TP HCM

500.000

13/02/2024

Lê Thị Thảo + Lê Thị Vân

Bình Dương

1.000.000

13/02/2024

Lê Thị Thảo + Lê Thị Vân

Bình Dương

200.000

13/02/2024

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bình Dương

200.000

13/02/2024

Trương Khắc Trí + Trương Kim Ngân + Trần Thị Kim Lợi

TP HCM

300.000

14/02/2024

Nguyễn Thị Thúy

TP HCM

3.000.000

15/02/2024

Gđ Nguyễn Thị Hồng Phương

TP HCM

1.000.000

15/02/2024

Đỗ Thị Thanh Trúc

TP HCM

200.000

16/02/2024

Hoàng Thị Thủy + Dương Thị Chiên

TP HCM

200.000

16/02/2024

Hoàng Thị Thủy + Dương Thị Chiên

TP HCM

200.000

16/02/2024

Trần Ngọc Trí + Trần Bá Duy Anh

TP HCM

200.000

16/02/2024

Trần Ngọc Trí + Trần Bá Duy Anh

TP HCM

200.000

17/02/2024

Ngô Phi Thùy Dung

TP HCM

2.200.000

18/02/2024

Trần Thị Lan

TP HCM

100.000

18/02/2024

Pt

Nước ngoài

12.000.000

18/02/2024

Nguyễn Chánh An + Nguyễn Chánh Bình

TP HCM

1.000.000

19/02/2024

Lê Việt Trí

Bình Dương

100.000

20/02/2024

Gđ Liên Hóa

Đồng Nai

500.000

20/02/2024

Trần Tuệ An

TP HCM

100.000

20/02/2024

Trần Thái Phương Anh

TP HCM

100.000

20/02/2024

Trần Quốc Toản

TP HCM

100.000

22/02/2024

Nguyễn Thị Tâm

TP HCM

1.000.000

22/02/2024

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

TP HCM

1.200.000

22/02/2024

Lê Huỳnh Uyên Linh

TP HCM

500.000

22/02/2024

Trần Nguyễn Hưng Thuận

TP HCM

100.000

23/02/2024

Nguyễn Thiện Tâm

TP HCM

500.000

23/02/2024

Lào Thị Dao

TP HCM

500.000

23/02/2024

Hồ Thị Ngọc Yến

TP HCM

5.000.000

23/02/2024

Liên Thanh

TP HCM

1.000.000

24/02/2024

Diệu Thuận

TP HCM

500.000

24/02/2024

Gđ Bùi Thị Duyên

TP HCM

200.000

25/02/2024

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

25/02/2024

Nguyễn Tuấn Thọ

TP HCM

500.000

28/02/2024

Trần Thị Ngọc Bích

TP HCM

500.000

29/02/2024

Hồ Thị Cẩm Ánh

Bình Dương

100.000

29/02/2024

Hồ Thị Cẩm Ánh

Bình Dương

100.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/02/2024

Con Xin An Tong Kinh Sach. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

14/02/2024

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Nct Xin Cung Duong Chua Hoang Phap De An Tong Kinh Phat

500.000

14/02/2024

Dieuchanh Cungduong Antong Kinhsach

500.000

15/02/2024

Phapvi-0912285455 (Binh Tan-Tphcm)

500.000

19/02/2024

Cung Duong An Tong Kinh Sach

100.000

19/02/2024

Cung Duong In An Kinh Sach

50.000

19/02/2024

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

50.000

19/02/2024

An Tong

200.000

23/02/2024

Con Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

24/02/2024

Hoang Thi Oanh Chuyen Tien An Tong Kinh Sach.

100.000

25/02/2024

Cung Duong An Tong Kinh Sach Chua Hoang Phap

300.000

25/02/2024

Cung Duong An Tong Kinh Sach Chua Hoang Phap. Ct Tu Pham Bach Tung

2.000.000

25/02/2024

Phat Tu Cung Duong An Tong Kinh Sach

50.000

26/02/2024

Nguyen Le Phong Chuyen Tien An Tong Kinh Sach

100.000

26/02/2024

Con Thanh Tam Cung Duong Quy An Tong Kinh Sach, Cau Mong Chung Sanh Khoe Manh, Binh An, An Lac

300.000

26/02/2024

Con Xin An Tong Kinh Sach. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

100.000

28/02/2024

Pnghi An Tong Phat Giao La Gi

500.000

29/02/2024

Phan Thi Tu Anh An Tong Kinh Dia Tang Bon Nguyen. Ct Tu Phan Thi Tu Anh

100.000

29/02/2024

Con Xin Cung Duong An Tong Kinh Sach

50.000

29/02/2024

Ngo Ba Thanh Phat Tam An Tong Kinh Sach

200.000

03/02/2024

An Tong

200.000

06/02/2024

Phat Tu Ly Thi Hong Xuan 632 Hlo 2 Btan Cung Duong In Sach Nghi Thuc Thap Chu. Ct Tu Tran Thi Dung

5.400.000

08/02/2024

Vu Thi Kim Ha Cung Duong Quy Kinh Sach

1.200.000

10/02/2024

Nghi An Tong 48 Nguyen Phat Adida

1.000.000

Tin tức liên quan