Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 02/2023

Cập nhật: 08/03/2023
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 02/2023

 

DANH SÁCH PHÁT TÂM ẤN TỐNG THÁNG 02/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/02/2023

Huỳnh Kiều Nghiệp. Tuệ Nhi

Tp Hcm

5.000.000

02/02/2023

Gđ Lương Nguyễn Huỳnh Ngọc

Tp Hcm

2.000.000

02/02/2023

Đào Thị Soạn

Hải Phòng

2.500.000

03/02/2023

Liên Phượng

Tp Hcm

5.400.000

04/02/2023

Đỗ Thị Ngọc Trân

Nước Ngoài

1.000.000

04/02/2023

Pt

 

500.000

04/02/2023

Võ Quốc Khánh

Đồng Nai

1.000.000

04/02/2023

Đặng Thị Nga

Tp Hcm

200.000

04/02/2023

Diệu Hoa

Tp Hcm

500.000

04/02/2023

Cam Thị Kim Hương

Tp Hcm

200.000

04/02/2023

Liên Lộc

 

200.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Ánh Hiền

Tp Hcm

300.000

05/02/2023

Ngô Phi Thùy Dung

Tp Hcm

2.000.000

05/02/2023

Gđ Đỗ Ánh Tuyết

Tp Hcm

500.000

05/02/2023

Liên Hóa

Đồng Nai

1.000.000

05/02/2023

Kim Thị Chi

Tp Hcm

500.000

05/02/2023

Hồng Thị Chuột

Trà Vinh

500.000

05/02/2023

Văn Thị Nhi

Tp Hcm

5.000.000

05/02/2023

Nguyễn Như Quỳnh

Bình Dương

200.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tp Hcm

500.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Kim Hương

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Nguyên Hà Diễm

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Cô Diệu

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Nguyễn Văn An

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Châu

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Trần Ngọc Trí

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Trần Bá Duy Anh

Tp Hcm

200.000

07/02/2023

Diệu Hiền. Diệu Hồng

Tp Hcm

700.000

10/02/2023

Trần Thị Thu Hà

Tp Hcm

200.000

11/02/2023

Cao Kim Châu

Tây Ninh

3.000.000

11/02/2023

Nguyễn Văn Kỉnh

Tây Ninh

1.000.000

11/02/2023

Nguyễn Kim Cúc

Tây Ninh

1.000.000

11/02/2023

Gđpt An Tâm

Tiền Giang

500.000

11/02/2023

Gđpt Chơn Hòa Tâm

Tp Hcm

200.000

11/02/2023

Chúc Thưởng

Tp Hcm

1.000.000

12/02/2023

Nguyễn Thị Tam

Tp Hcm

1.000.000

12/02/2023

Mai Thị Huệ

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Nguyễn Thiện Tâm

Tp Hcm

300.000

13/02/2023

Lào Thị Dao

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Nguyên Minh An

Tp Hcm

500.000

13/02/2023

Bùi Trọng Quân

Bình Dương

15.000.000

14/02/2023

Mai Thanh Thắng

Tây Ninh

750.000

14/02/2023

Trịnh Thị Lệ Thu

Tây Ninh

750.000

14/02/2023

Đỗ Quang Thông

Tây Ninh

100.000

14/02/2023

Đỗ Thanh Tâm

Tây Ninh

100.000

14/02/2023

Mai Thị Cẩm Linh

Tây Ninh

100.000

19/02/2023

Pt

 

300.000

19/02/2023

Nguyễn Trọng Nhân

Tp Hcm

300.000

20/02/2023

Lê Thị Ngọc Lý

Tp Hcm

500.000

26/02/2023

Liên Nhàn

Đồng Nai

500.000

26/02/2023

Pt

Bình Phước

600.000

26/02/2023

Dương Thị Lan

Đồng Nai

100.000

26/02/2023

Diệu Tốt

Đồng Nai

100.000

26/02/2023

Diệu Phú

Đồng Nai

100.000

26/02/2023

Quỳnh Lối

Tp Hcm

5.000.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

1.000.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Liên Duyên

Đồng Nai

400.000

26/02/2023

Nguyễn Thanh Hải

Tp Hcm

300.000

26/02/2023

Liên Hiền

Bình Dương

1.000.000

26/02/2023

Liên Huệ

Bình Dương

500.000

27/02/2023

Hoàng Thị Phương Thảo

Tp Hcm

200.000

27/02/2023

Võ Nguyễn Minh Phương

Tp Hcm

100.000

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

05/02/2023

Le Thi Co. Con Xin An Tong Kinh Sach

400.000

07/02/2023

Huynh Le Thao Quyen Cung Duong An Tong Chu Dai Bi.

1.000.000

08/02/2023

Nguyen Thi Kim Thuy-Phapvi-0912285455 (Binh Tan-Tphcm)

200.000

11/02/2023

372980.110223.183519. Chung Con Xin Cung Duong An Tong Kinh

2.000.000

13/02/2023

Trang Thanh Tuyen. Con Gui Chut Long Thanh. In An Kinh Phat.

100.000

16/02/2023

Thi Ngoc Thanh Chuyen Khoan An Tong Kinh Sach

300.000

18/02/2023

Lien Thu Phat Tam An Tong Sach Cua Su Phu

5.000.000

20/02/2023

Phat Tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes Ng Chi Thanh Xin Cung Duong De An Tong Kinh Phat

500.000

04/02/2023

693376.040223.190437. Con Goi An Tong Kinh 2tr Cung Chua

3.000.000

Tin tức liên quan