Danh Sách Ấn Tống Pháp Bảo

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 01/2023

Cập nhật: 18/02/2023
 

Phát tâm Ấn Tống Kinh Sách tháng 01/2023

 

DANH SÁCH PHÁT TÂM ẤN TỐNG THÁNG 01/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2023

Liên Hiệp

----Quảng Nam

500.000

01/01/2023

Trần Quang

----Bình Dương

1.000.000

01/01/2023

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

----Bình Dương

200.000

01/01/2023

Lê Thị Vân

----Bình Dương

200.000

01/01/2023

Lê Thị Mỹ Hiền

----Bình Dương

500.000

06/01/2023

Nguyễn Thị Minh Tuyết

----TP HCM

800.000

06/01/2023

Tôn Thị Lũy

----TP HCM

10.000.000

06/01/2023

Bùi Thị Ngọc

----TP HCM

500.000

06/01/2023

Nguyễn Thị Thảo

----TP HCM

500.000

06/01/2023

Lê Thị Lanh

----TP HCM

200.000

08/01/2023

Tạ Thái Thanh

----TP HCM

40.000.000

12/01/2023

Đào Thị Kim Hoa

----Gia Lai

1.000.000

17/01/2023

Đỗ Hoàng Long

----Đồng Tháp

1.000.000

18/01/2023

Pt Biển

----TP HCM

3.000.000

20/01/2023

Pt Và Cô Muội

----

3.000.000

21/01/2023

Liên Hảo

----TP HCM

1.000.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Thùy Dương

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Hồng Thiếp

----Bình Dương

500.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Giao

----Bình Dương

1.500.000

22/01/2023

Nguyễn Văn Đỏ

----Bình Dương

1.300.000

22/01/2023

Phạm Thị Bảy

----Bình Dương

500.000

22/01/2023

Nguyễn Văn Sơn

----Bình Dương

1.000.000

22/01/2023

Vòng Nhi Nũ

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Nguyễn Tuấn Thọ

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Gia Đình Bui Thi Hong Nhung

----TP HCM

1.000.000

22/01/2023

Phan Ngoc Thanh

----Bình Dương

300.000

22/01/2023

Hồ Thanh Phong

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Hoàng Thị Thanh Hà

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Hoàng Văn Quý

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Bùi Thị Duyên

----TP HCM

200.000

23/01/2023

Tran Quang Huấn

----TP HCM

200.000

23/01/2023

Trần Ngọc Đông Nghi

----TP HCM

200.000

23/01/2023

Trần Quoc Thái

----TP HCM

200.000

23/01/2023

Pt

----TP HCM

300.000

23/01/2023

Diệu Hằng

----TP HCM

200.000

24/01/2023

Trương Thị Hồng Vân

----TP HCM

200.000

24/01/2023

Trương Quang Sơn

----TP HCM

200.000

24/01/2023

Tịnh Khanh

----Bình Dương

7.000.000

24/01/2023

Phạm Văn Quới

----Long An

300.000

24/01/2023

Phạm Ngọc Diệp

----Long An

300.000

24/01/2023

Kim Phượng

----Long An

300.000

24/01/2023

Võ Thị Ảnh

----Long An

300.000

24/01/2023

Võ Thị Đính

----Long An

300.000

24/01/2023

Võ Thị Thanh Loan

----TP HCM

500.000

25/01/2023

Giang Síu Sang

----An Giang

200.000

25/01/2023

Khánh Phụng, Ngọc Hiếu, Ngọc Khang

----TP HCM

500.000

26/01/2023

Nguyễn Thị Cảnh

----Bình Dương

3.000.000

26/01/2023

Nguyễn Thị Thỏa

----TP HCM

500.000

26/01/2023

Võ Thị Lô-Liên Huệ

----Bình Dương

300.000

26/01/2023

Gđ Cô Châu

----TP HCM

1.000.000

26/01/2023

Lã Thị Lanh

----TP HCM

1.000.000

26/01/2023

Liên Phước

----TP HCM

500.000

27/01/2023

Nhóm Liên Hữu Hoa Sen

----TP HCM

2.000.000

28/01/2023

Vũ Thị Mắm

----Thái Bình

1.000.000

28/01/2023

Lâm Mỹ Hằng

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Diệu Nhã

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Tường Linh

----TP HCM

2.000.000

29/01/2023

Đào Thị Ngoan

----TP HCM

1.000.000

29/01/2023

Nguyễn Thị Tuyết Giang

----TP HCM

1.000.000

29/01/2023

Đinh Thị Hồng Thắm

----TP HCM

300.000

29/01/2023

Lê Thị Minh Thy

Bà Rịa, Vũng Tàu

500.000

29/01/2023

Pt

----

100.000

30/01/2023

Lê Thị Phương Thanh

----Bình Dương

100.000

30/01/2023

Lê Việt Tú

----Bình Dương

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

05/01/2023

LE THI MY ANH chuyen khoanCung duong in kinh CHU DAI BI

2.000.000

06/01/2023

NGUYEN THI DUC an tong kinh sach

200.000

07/01/2023

601382.060123.233858. Chung con xin cung duong an tong kinh DIA TANG BON NGUYEN KINH

1.000.000

17/01/2023

Ong Bui Dinh Tuc cung duong an tong kinh sach

300.000

22/01/2023

Phat tu Trinh Thi Thanh Ha Vinhomes 54 Ng Chi Thanh cung duong an tong kinh Phat

500.000

25/01/2023

LE THI MY ANH chuyen khoan in kinh CHU DAI BI

5.000.000

25/01/2023

635359.250123.224523. Nguyen Thi Thu Thao cung duong an tong kinh Dia Tang

1.000.000

05/01/2023

515300.050123.110709. Con goi an tong kinh 2tr cung chua

3.000.000

Tin tức liên quan