Cúng Dường Xây Dựng

Phát tâm 01/2015

Cập nhật: 01/01/2015
 

Phát tâm 01/2015

 

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

Bé Nguyên Cát

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

Bé Nguyên Cát

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Bùi Thị Hường

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Bùi Thị Thanh Phụng

Tp. Hồ Chí Minh

600,000

Chiêm Thị Phụng

Sóc Trăng

500,000

Cô Yến

Mỹ

100USD

Đặng Kim Hai

An Giang

1,000,000

Đặng Thanh Quang

Bình Dương

200,000

Đặng Thị Lan

An Giang

200,000

Đặng Thị Vĩnh An

Cần Thơ

500,000

Đặng Thị Vĩnh Thái

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Đào Thị Hoa

Bắc Giang

300,000

Diệu Liên

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Diệu Nga

Rạch Giá

100,000

Diệu Sang

Vĩnh Long

1,000,000

Đỗ Thị Hồng Lộc

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Đoàn PT Gò Dầu

Tây Ninh

4,200,000

Dương Thị Hồng

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

GĐ Chiếu Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Gđ Diệu Thanh

Tp. Hồ Chí Minh

10,000,000

Gđ Nhuận Phước, Liên Thu, Trần Quốc Chính, Trần Thị Tố My

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

Gđ Tịnh Mẫn, Liên Hằng

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Giang Hối Lan

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Hà Mỹ Ngọc Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Hồng Hoa Duyên

Bạc Liêu

500,000

Huỳnh Chủng Vương, Huỳnh Chủng Siêu

Tây Ninh

200,000

Huỳnh Nguyệt Nga

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Huỳnh Thị Kim Hường

Khánh Hòa

5,000,000

Huỳnh Thị Ngọc Hường

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Khánh Duyên

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Khôi Bích+ Thảo Vy

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Lâm Ngọc Nuôi

Bạc Liêu

100,000

Lê Thanh Liêm

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Lê Thị Lan

Bình Dương

5,000,000

Lê Thị Liên,Liên Tâm

Biên Hòa

300,000

Lê Thị Mỹ Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Lê Thị Nhạc

Long An

500,000

Lê Thu, Lê Liên

Bến Tre

500,000

Liên Loan

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Liên Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Liên Thủy

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Liên Trâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Liên Trung

Vĩnh Long

200,000

Lưu Kim Lến

Mỹ

500USD

Lý Phụng

Mỹ

500USD

Mã Mỹ Anh

Sóc Trăng

200,000

Mã Thị Kim Nga

Sóc Trăng

500,000

Nguyễn Hạnh Châu, Nguyễn Hoàng Kim

Tây Ninh

200,000

Nguyễn Hữu Hòa

Khánh Hòa

200,000

Nguyễn Hữu Quỳnh Anh

Khánh Hòa

100,000

Nguyễn Hữu Tiến

Úc

2,300,000

Nguyễn Phương Hảo

Biên Hòa

200,000

Nguyễn Quang Nghỉ

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Nguyễn Thành Kiệu

Tp. Hồ Chí Minh

2,000,000

Nguyễn Thành Nhơn

Bình dương

1,000,000

Nguyễn Thị Bé

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Bình Dương

500,000

Nguyễn Thị Hằng

Đắk Lắk

1,000,000

Nguyễn Thị Hiền

Khánh Hòa

200,000

Nguyễn Thị Hòa

Nha Trang

500,000

Nguyễn Thị Hồng Loan

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Hồng Vân

Bình Dương

500,000

Nguyễn Thị Kim Ngân

Bạc Liêu

200,000

Nguyễn Thị Lĩnh

Gia Lai

500,000

Nguyễn Thị Minh Châu

Hà Nội

500,000

Nguyễn Thị Nguyên

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thị Thiệt

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Nguyễn Thị Thu Hồng

An Giang

300,000

Nguyễn Thị Thủy

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nguyễn Thục Anh

Hà Nội

500,000

Nguyễn Trần Ánh Dương

Hà Nội

500,000

Nguyễn Trọng Điệp

Lâm Đồng

500,000

Nguyễn Văn Đạo

Khánh Hòa

200,000

Nguyễn Văn Thảo

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Nhóm Thanh Niên Pt Phật Quang

Đồng Nai

1,500,000

Ông Bà Năm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Phạm Diệp Trinh

Bình Dương

1,000,000

Phạm Kinh Anh

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Phạm Thị Huấn

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Phạm Thị Sang

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Phạm Thị Thanh

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Phan Thị Bông

Vĩnh Hưng

300,000

Phan Văn Tiên

Long An

500,000

Phật Tử

Bình Dương

100,000

Phật Tử

Mỹ

1,000,000

Phật Tử

Tp. Hồ Chí Minh

1,000,000

Phật Tử

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

Phùng Thị Thùy

Tp. Hồ Chí Minh

200,000

PT Liên Nhiễm

Tp. Hồ Chí Minh

500,000

Quách Thị Nhỏ

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Quảng Châu

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Quảng Hậu

Đồng Nai

500,000

Sc Huệ Trạch

Thường Chiếu

1,100,000

Tạ Phan Dang

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Tâm Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Thảo + Khánh

Bình Dương

100,000

Thi Tet Hyde

Úc

30,012,000

Thùy + Hùng

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Tịnh Tâm

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Trần Ngọc Tuyết

Châu Đốc

1,000,000

Trần Thị Điền

Bình Dương

1,000,000

Trần Thị Hà

Gia Lai

1,000,000

Trần Thị Hạnh

Rạch Giá

500,000

Trần Thị Huyền

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Trần Thị Mai Trinh

Bình Dương

500,000

Trần Thị Minh Hương

Nha Trang

200,000

Trần Thị Phương Liên

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

Trần Thị Thúy

Tp. Hồ Chí Minh

300,000

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

200,000

Trương Lâm Thanh

An Giang

100,000

Trương Lâm Tuấn

An Giang

100,000

Trương Thị Hồng Nhung

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Trương Thị Thu Trang

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Tú Lệ

Tp. Hồ Chí Minh

100,000

Võ Ngọc Xứng

Bạc Liêu

500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/01/2015

VNCK - 0098946

100,000.00

ung ho xay dung cac chi nhanh chua Hoang Phap - Nam Mo A Di Da Phat

30/01/2015

VNCK - 0036165

200,000.00

IBVCB.3001150266654002.gia dinh Dang Anh Quyen-Binh Duong cung duong xay dung chua

29/01/2015

VNCK - 0099295

500,000.00

IBVCB.2901150761767002.CUNG DUONG XAY CHUA

28/01/2015

L333 - 0018979

400,000.00

NGUYEN THI MY HANH LAN.NGUYEN SY CUONG XAY DUN G CHUA HUNG PHAP XUAN LOC DONG NAI

12/1/2015

F328 - 0000013

500,000.00

VO THI HA CT CUNG DUONG XD CHUA GD TIEN MAT

6/1/2015

VNCK - 0020687

200,000.00

IBVCB.0601150488578003.CUNG DUONG XAY DUNG CHUA_Nam Mo A Di Da Phat.

5/1/2015

VNCK - 0000747

200,000.00

IBVCB.0501150528156001.Cung duong ung ho tinh tai - chua Hoang Phap

 

 

Tin tức liên quan