Từ Thiện

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 05/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 05/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

21/05/2023

Gđ Nguyễn Hồng

Tp Hcm

1.000.000

28/05/2023

Pt

 

500.000

28/05/2023

Pt

 

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

17/05/2023

Ung Ho Chuong Trinh Tu Thien Chua Hoang Phap

200.000

21/05/2023

Ung Ho Chuong Trinh Tu Thien Chua Hoang Phap

100.000

22/05/2023

Ung Ho Quy Tu Thien Chua Hoang Phap

100.000

29/05/2023

Ung Ho Quy Tu Thien Chua Hoang Phap

100.000

30/05/2023

Cung Duong Co Nhi

200.000

31/05/2023

M.Nguyen+M.Triet: Ung Ho Quy Tu Thien. Ct Tu Tran Thi Anh Thu

500.000

12/05/2023

Ung Ho Chuong Trinh Tu Thien Chua Hoang Phap

200.000

Tin tức liên quan