Từ Thiện

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 02/2023

Cập nhật: 08/03/2023
 

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 02/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 02/2013

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/02/2023

Đặng Thị Nga

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

05/02/2023

Hồ Ngọc Sơn

Tp Hcm

500.000

06/02/2023

Hoàng Thị Nga

Tp Hcm

100.000

14/02/2023

Mạch Thị Nga

Tp Hcm

500.000

20/02/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

20/02/2023

Nguyễn Thị Tiến

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Nguyễn Hồng- Nguyễn Quốc Dũng

Tp Hcm

2.000.000

26/02/2023

Đinh Văn Ba

Tp Hcm

500.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

26/02/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

18/02/2023

414305.180223.081737. Ung Ho Quy Tu Thien Chua Hoang Phap

500.000

27/02/2023

M.Nguyen+M.Triet: Ung Ho Quy Tu Thien. Ct Tu 0071001614787 Tran Thi Anh Thu

500.000

Tin tức liên quan