Từ Thiện

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 01/2024

Cập nhật: 19/02/2024
 

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 01/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 01/2024

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

09/01/2024

Hoàng Quang Thảo

Bình Dương

300.000

11/01/2024

Diệu Ngữ

TP HCM

100.000

14/01/2024

Chúc Quyên + Chúc Điền

TP HCM

500.000

14/01/2024

Võ Thị Mai

Bình Thuận

200.000

18/01/2024

Đinh Thị Nhuận

TP HCM

1.000.000

21/01/2024

Nguyễn Văn Ngon

TP HCM

500.000

21/01/2024

Võ Thị Luốt

TP HCM

500.000

27/01/2024

Thái Thị Ánh Lan

TP HCM

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

300.000

14/01/2024

Con Cung Duong Tam Bao Va Ps Tu Thien

1.000.000

15/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

15/01/2024

Trieu Mai Lan Cung Duong Quy Tu Thien.

100.000

15/01/2024

Pham Hoang Viet Cung Duong Quy Tu Thien. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

15/01/2024

Ho Quoc Luc Cung Duong Quy Tu Thien. Ct Tu Trieu Mai Lan

100.000

16/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

17/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

17/01/2024

Cung Duong Tu Thien

50.000

17/01/2024

Thai Ngoc Phuong Nhi Chuyen Tien Pt Lien Trang Ung Ho Gao Tang Nguoi Kho Khan Tet 2024

3.500.000

18/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

19/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

19/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

300.000

21/01/2024

Phan Ngoc An Cung Duong Tu Thien

100.000

23/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tu Thien

100.000

25/01/2024

Vu Thi Bich Ngoc Cung Duong Tu Thien

100.000

26/01/2024

M.Nguyen + M.Triet: Ung Ho Quy Tu Thien. Ct Tu Tran Thi Anh Thu

500.000

29/01/2024

Con Xin Phat Tam Tu Thien

200.000

30/01/2024

Gdpt Lien Huyen Ung Ho Tu Thien. Ct Tu Mai Thi Ngoc Huyen

500.000

02/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

300.000

03/01/2024

Uyen Khanh Ung Ho Bn Ung Thu

200.000

03/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

300.000

04/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tu Thien

100.000

04/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

300.000

05/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

05/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tu Thien

100.000

06/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

07/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

07/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

08/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

08/01/2024

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tu Thien

200.000

11/01/2024

Gao Tu Thien

2.000.000

11/01/2024

Le Thi Hoan Chuyen Khoan Gao Tu Thien

100.000

Tin tức liên quan