Từ Thiện

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 01/2023

Cập nhật: 18/02/2023
 

Danh sách đóng góp Từ Thiện tháng 01/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN THÁNG 01/2013

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/01/2023

Diệu Ngữ

----TP HCM

100.000

06/01/2023

Nguyễn Thị Liên

----TP HCM

200.000

06/01/2023

Đoàn Thị Nguyên

----TP HCM

200.000

06/01/2023

Trần Ngọc Tuấn

----TP HCM

200.000

08/01/2023

Tạ Thái Thanh

----TP HCM

40.000.000

09/01/2023

Lê Thị Kiều Tiên

----TP HCM

2.000.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Chung

----TP HCM

1.500.000

23/01/2023

Hoàng Văn Quý

----TP HCM

1.000.000

23/01/2023

Gđ Nguyên Diệu.Hồng

----TP HCM

200.000

25/01/2023

Nguyễn Thị Thu Hà

----Tiền Giang

5.000.000

25/01/2023

Giang Síu Sang

----An Giang

200.000

26/01/2023

Liên Thanh

----TP HCM

1.000.000

28/01/2023

Nguyễn Hoàng An

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Lâm Mỹ Hằng

----TP HCM

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01/01/2023

428146.010123.124005. Ung ho chuong trinh tu thien chua Hoang Phap

1.000.000

06/01/2023

772491.060123.111109. CD-TB CHO EM BE CO NHI

200.000

08/01/2023

095367.080123.153809. CD TB CHO EM BE CO NHI 0386508673

200.000

11/01/2023

Con xin cung duong tu thien. CT tu 0631000464690 PHAN THI MY NHUNG

1.000.000

14/01/2023

Pham Thi Huong Thanh Pho Hai Phong cung duong chuong trinh TU THIEN chua

500.000

17/01/2023

106206.170123.171509. Ung ho chuong trinh tu thien chua Hoang Phap

500.000

31/01/2023

M.Nguyen+M.Triet: Ung ho quy tu thien. CT tu 0071001614787 TRAN THI ANH THU

500.000

23/01/2023

690555.230123.190618. Ung ho chuong trinh tu thien chua Hoang Phap

200.000

Tin tức liên quan