Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 11/2023

Cập nhật: 08/12/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 11/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 11/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/11/2023

Nguyễn Thị Thu Cúc

TP HCM

300.000

14/11/2023

Khâu Thị Xuân Lan

TP HCM

1.000.000

19/11/2023

Dương Thị Túy Huệ

TP HCM

300.000

19/11/2023

Lê Thị Lý

Bình Dương

200.000

19/11/2023

Liên Phương

TP HCM

200.000

19/11/2023

Nguyễn Thị Hằng

TP HCM

1.000.000

19/11/2023

Phật Tử

TP HCM

100.000

27/11/2023

Phạm Công Đoàn

TP HCM

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

03/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Phong Sanh

100.000

05/11/2023

Con Xin Cung Duong Phong Sinh

500.000

08/11/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sanh

1.500.000

11/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Phong Sanh

100.000

11/11/2023

Tinh Dang Xin Cung Duong Phong Sanh

500.000

12/11/2023

Pt Dieu Hong Gui Tien Phong Sanh. Ct Tu Nguyen Thi Anh Dao

500.000

16/11/2023

Con Chu Thi Hoa (Dongky Tuson Bacninh) Cung Duong Phong Sinh

100.000

20/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Phong Sanh

200.000

26/11/2023

Gia Dinh Con Dong Gop Phong Sanh

200.000

Tin tức liên quan