Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 12/2022

Cập nhật: 13/01/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 12/2022

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 12/2022

VĂN HÒNG NHẬN

Ngày

Họ Tên

Địa Chỉ

Số Tiền

02/12/2022

Diệu Thanh

----Tp Hcm

200.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Ngà

----

100.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Lệnh

----Tp Hcm

100.000

03/12/2022

Như Hương

----Khánh Hòa

1.000.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Thư Nhung

----Khánh Hòa

300.000

03/12/2022

Như Phụng

----Khánh Hòa

500.000

03/12/2022

Diệu Thông

----Đồng Nai

50.000

04/12/2022

Liên Phương

----Tp Hcm

100.000

05/12/2022

Phan Kim Thịnh

----Tp Hcm

100.000

05/12/2022

Pt

----

500.000

07/12/2022

Nguyễn Thị Kim Ngọc

----Quảng Nam

100.000

10/12/2022

Phạm Thị Yên

----

200.000

18/12/2022

Phạm Thị Ba

----Bình Thuận

500.000

25/12/2022

Liên Mỹ

----Tp Hcm

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

STT

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1

14/12/2022

504368.141222.092433.Be Minh Anh Cung Phong Sanh.

1.000.000

2

15/12/2022

Gia Finh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sinh

1.500.000

3

15/12/2022

406815.151222.172013.Cung Duong Phong Sanh

1.000.000

4

25/12/2022

Phat Tu Phuc Anh Tu Xin gop phong sanh

200.000

5

31/12/2022

894665.311222.215456. Cung Duong Phong Sinh

1.000.000

Tin tức liên quan