Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 08/2023

Cập nhật: 14/09/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 08/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 08/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2023

Nguyễn Thị Tha

Bình Dương

2.000.000

01/08/2023

Liên Kim

Tp Hcm

100.000

04/08/2023

Đỗ Đức Minh

Hà Nội

3.000.000

12/08/2023

Liên Huyện

Tp Hcm

1.400.000

16/08/2023

Liên Thủy

Tp Hcm

3.000.000

17/08/2023

Liên Phương

Tp Hcm

500.000

18/08/2023

Tịnh Tú, Phương Thanh

Bình Dương

100.000

20/08/2023

Nguyên Ngọc

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Gđ Cô Sáu

Tp Hcm

100.000

20/08/2023

Gđ Cô Sáu

Tp Hcm

100.000

20/08/2023

Liên Cúc

Tp Hcm

100.000

21/08/2023

Nguyễn Thị Then

Tp Hcm

500.000

22/08/2023

Thiện Minh,Dieu Tuyen

Tp Hcm

1.000.000

22/08/2023

Gđ Nguyên Văn Chuyên

Bình Dương

500.000

22/08/2023

Ngọc Thường

Bình Dương

500.000

25/08/2023

Lê Thị Lệ Thu

Tp Hcm

100.000

27/08/2023

Đào Thị Phương

Tp Hcm

200.000

27/08/2023

Khúc Thanh Hương

Tp Hcm

100.000

30/08/2023

Thanh Quy

Tp Hcm

1.000.000

30/08/2023

Diệu Khuê

Tp Hcm

200.000

30/08/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

30/08/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

30/08/2023

Trần Thị Loan

Tp Hcm

300.000

30/08/2023

Phạm Văn Ninh

Hải Phòng

1.000.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Rêu

Hải Phòng

1.000.000

30/08/2023

Liên Hảo

Tp Hcm

1.000.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Hồi

Tp Hcm

200.000

31/08/2023

Trần Thị Kim Oanh

Tp Hcm

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/08/2023

Huynh Thi Le Tham Cung Phong Sanh

500.000

09/08/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sanh

1.500.000

14/08/2023

Mai Ngoc Anh Chuyen Cung Duong Phong Sinh

100.000

16/08/2023

De Tu Vy Han Xin Gop Quy Phong Sanh

100.000

18/08/2023

Xin Cung Duong Phong Sinh

300.000

21/08/2023

Con Xin Cung Duong Phong Sanh. Ct Tu Tran Vinh Khiem

100.000

22/08/2023

Nguyen Thi Thanh Binh Ung Ho Quy Phong Sinh

200.000

23/08/2023

Con Xin Cung Duong Phong Sanh. Ct Tu Tran Vinh Khiem

200.000

30/08/2023

De Tu Vy Han Phap Danh Lien Hai Xin Cung Duong Phong Sanh

100.000

31/08/2023

Cung Duong Phong Sanh

500.000

Tin tức liên quan