Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 07/2023

Cập nhật: 05/08/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 07/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 07/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/07/2023

Nguyễn Thị Rêu

Hải Phòng

1.000.000

14/07/2023

Trường Hạnh

TP HCM

200.000

18/07/2023

Liên Phương

TP HCM

500.000

18/07/2023

Hoàng Văn Lí

TP HCM

200.000

23/07/2023

Gđ.Phạm Thị Dung Bói

TP HCM

400.000

23/07/2023

Liên Huệ

TP HCM

300.000

23/07/2023

Liên Hòa

Bình Dương

100.000

29/07/2023

Nguyễn Thị Tiến

TP HCM

500.000

30/07/2023

Thu Thảo

TP HCM

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

QUA SỐ TK: 0071000651615 – Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

07/07/2023

Con Xin Cung Duong Phong Sinh

200.000

17/07/2023

Phat Tu Chung Con Phat Tam Cung Duong Xay Chua Phong Sanh

850.000

20/07/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sanh

1.000.000

Tin tức liên quan