Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 06/2023

Cập nhật: 27/07/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 06/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 06/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/06/2023

Liên Phương

Tp Hcm

500.000

02/06/2023

Nguyễn Thị Nở

Nước Ngoài

2.000.000

02/06/2023

Liên Vĩnh

Tp Hcm

100.000

02/06/2023

Bùi Thị Hậu

Tp Hcm

500.000

02/06/2023

Lê Thị Hương

Tp Hcm

500.000

03/06/2023

Nguyễn Thị Thên

Tp Hcm

500.000

03/06/2023

Nguyen Tuấn Thọ

Tp Hcm

500.000

03/06/2023

Nguyễn Thị Thúy Nga

Tp Hcm

100.000

11/06/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

11/06/2023

Hoàng Thị Tho

Tp Hcm

100.000

18/06/2023

Liên Phương

Tp Hcm

500.000

18/06/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

18/06/2023

Team Cô Kim Chi

Tp Hcm

500.000

18/06/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

18/06/2023

Nguyễn Thị Thu Thảo

Quảng Nam

200.000

21/06/2023

Vô Thường

 

200.000

23/06/2023

Nguyễn Hoàng Khải

Tp Hcm

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

06/06/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sinh

1.500.000

15/06/2023

Phat Tu Chung Con Phat Ram Xay Chua Phong Sanh

850.000

22/06/2023

Pham Minh Tuong – ĐT: 0911798042 - Phong Sanh

1.000.000

27/06/2023

Chung Con Xin Cung Duong Phong Sinh

250.000

Tin tức liên quan