Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 05/2024

Cập nhật: 02/06/2024
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 05/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 05/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/05/2024

Bình An

TP HCM

200.000

01/05/2024

Nguyễn Thị Thúy Mỹ

Tây Ninh

200.000

12/05/2024

Tô Văn Đỏ

TP HCM

1.000.000

12/05/2024

Phật Tử

TP HCM

50.000

12/05/2024

Đào Thị Hương

TP HCM

200.000

12/05/2024

Nguyễn Thị Thùy Dung

TP HCM

100.000

14/05/2024

Trần Thị Mỹ Dung

Tiền Giang

50 USD

15/05/2024

Diệu Hoa

TP HCM

500.000

19/05/2024

Diệu Khuê

TP HCM

200.000

22/05/2024

Liên Phương

TP HCM

500.000

22/05/2024

Nguyễn Huy Thông

TP HCM

400.000

24/05/2024

GĐ Hồ Thị Năm

Nước ngoài

300.000

26/05/2024

Trương Thị Tuyết

TP HCM

50.000

26/05/2024

PT Phù Yên

Phú Yên

370.000

30/05/2024

Phùng Thị Hai

Bến Tre

700.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

02/05/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Phong Sanh

85.000

02/05/2024

Con Xin Cung Duong Phong Sanh

200.000

02/05/2024

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Ban Phong Sanh

200.000

17/05/2024

Gdpt Tinh Tai-Tu Thien Phong Sanh Mua Phat Dan. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

500.000

20/05/2024

Lien Phung Phat Tam Phong Sanh

100.000

20/05/2024

Gia Dinh Vu Ha Vy Xin Chuyen Tien Cung Duong Phong Sanh

500.000

21/05/2024

Con Xin Cung Duong Phong Sinh

100.000

21/05/2024

Con Xin Cung Duong Phong Sinh

100.000

31/05/2024

Con Xin Cung Duong Phong Sanh

200.000

31/05/2024

Pham Thi Huong Hai Phong Phong Sinh

300.000

06/05/2024

Con Xin Cung Duong Phong Sinh

500.000

07/05/2024

Nguyen Thi Thu Linh Cung Duong Phong Sanh

50.000

07/05/2024

Cung Duong Phong Sanh

200.000

09/05/2024

Gd Thang Phat Tam Phong Sanh

100.000

10/05/2024

Cung Duong Phong Sanh

250.000

12/05/2024

Con Xin Cung Phong Sanh. Cam On Thay

300.000

Tin tức liên quan