Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 05/2023

Cập nhật: 09/06/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 05/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 05/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/05/2023

Chú An

Tp Hcm

200.000

19/05/2023

Hoàng Thị Ánh Ngọc

Tp Hcm

200.000

19/05/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

19/05/2023

Nguyễn Văn Của

 

2.000.000

19/05/2023

Cao Nhu Mì

Phú Yên

100.000

19/05/2023

Nguyễn Hoàng Khải

Tp Hcm

500.000

19/05/2023

Trịnh Thị Anh

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Liên Huệ

Tp Hcm

200.000

21/05/2023

Lê Thị Lý

Bình Dương

200.000

21/05/2023

Diệu An

Tp Hcm

200.000

21/05/2023

Trần Thị Nga

Bình Dương

500.000

21/05/2023

Liên Thủy

Bình Dương

500.000

21/05/2023

Liên Thu

Tp Hcm

500.000

21/05/2023

Phật Tử

Tp Hcm

100.000

26/05/2023

Diệu Tính

Tp Hcm

300.000

26/05/2023

Diệu Quả

Tp Hcm

50.000

26/05/2023

Ngô Thị Vô Danh

Tp Hcm

100.000

28/05/2023

Pt

 

500.000

28/05/2023

Nguyen Thi Reu, Thi Nhuoi

Hải Phòng

2.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/05/2023

Cung Duong Phong Sanh

100.000

18/05/2023

Phạm Minh Tường

2.000.000

20/05/2023

Gia Dinh Con Xing Duong Phong Sinh

300.000

21/05/2023

Con Cung Tam, Phong Sanh Va Xay Chua

300.000

31/05/2023

Con Xin Cung Duong Phong Sanh

50.000

06/05/2023

Partner.Direct_Debits_Vcb.Mse. De Tu Xin Gop Quy Phong Sanh

200.000

06/05/2023

Xin Hun Phuoc Phong Sanh Hoi Huong Cho Chu Cho  Tom

200.000

12/05/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sanh

1.500.000

Tin tức liên quan