Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 04/2024

Cập nhật: 01/06/2024
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 04/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 04/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

14/04/2024

Lê Thị Lý

Bình Dương

200.000

14/04/2024

Liên Hằng + Liên Quyên

TP HCM

400.000

14/04/2024

Lê Thị Hường +Liên Hoa

Bình Dương

200.000

14/04/2024

Phương Thảo + Nguyễn Thị Thùy Dung

TP HCM

200.000

23/04/2024

Liên Phương

TP HCM

500.000

28/04/2024

Vũ Thị Hoa

Đồng Nai

100.000

29/04/2024

Ngô Thị Sợi

TP HCM

200.000

09/04/2024

Tôn Nữ Minh Sương

Đà Nẵng

1.000.000

09/04/2024

Nguyễn Thị Mỹ Dung

TP HCM

200.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/04/2024

Gd Thang cung duong Phong Sanh

100.000

04/04/2024

Huynh Nhat Khang cung duong phong sanh

165.000

16/04/2024

Le Thi Hong chuyen tien cung duong phong sanh

100.000

16/04/2024

Nguyen Van Tho chuyen tien cung duong phong sanh

100.000

18/04/2024

Trieu Mai Lan dong gop phong sanh. CT tu Trieu Mai Lan

100.000

19/04/2024

Con xin cung duong phong sinh

100.000

22/04/2024

Doan Huyen My phat tam Phong Sanh moi thang

100.000

22/04/2024

Doan Le Minh phat tam phong sanh

100.000

23/04/2024

Huynh Nhat Khang cung duong phong sanh

65.000

25/04/2024

Tinh Thang phat tam Phong Sanh

100.000

27/04/2024

Ho Quoc Luc cung duong phong sanh. CT tu Trieu Mai Lan

100.000

28/04/2024

Cung duong phong sanh. CT tu Ly Que Uyen

200.000

30/04/2024

Gia đinh Nguyen Tu Hien Cung Duong Phong Sanh

100.000

30/04/2024

Con xin cung duong Phong Sanh

500.000

05/04/2024

Con xin cung duong phong sanh. CT tu Ly Que Uyen

200.000

07/04/2024

Le Thi Anh Hoang cung duong Phong Sanh

1.000.000

08/04/2024

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang xin hun phuoc Phong Sanh

3.000.000

09/04/2024

Ung ho phong sanh. CT tu Nguyen Thi Trang

500.000

Tin tức liên quan