Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 04/2023

Cập nhật: 05/05/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 04/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 04/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/04/2023

Lương Võ Phương Tâm

Tp Hcm

1.000.000

03/04/2023

Lương Võ Phương Tâm

Tp Hcm

2.000.000

06/04/2023

Lương Võ Phương Tâm

Tp Hcm

1.000.000

07/04/2023

Liên Phương

Tp Hcm

500.000

08/04/2023

Chúc Lâm

 

100.000

08/04/2023

My-Liên Nghiêm

Tp Hcm

200.000

08/04/2023

Tường Thành

Bình Thuận

200.000

08/04/2023

Nguyễn Thị Khuy

Đồng Nai

50.000

08/04/2023

Lê Ngọc Lan

Sóc Trăng

50.000

08/04/2023

Nguyễn Thị Nga

Sóc Trăng

250.000

09/04/2023

Cô Tâm

Kon Tum

100.000

09/04/2023

Lê Thị Tuyết

Kon Tum

100.000

09/04/2023

Cô Hà

Kon Tum

400.000

16/04/2023

Cô Hà

 

300.000

18/04/2023

Tô Hữu Phúc

Nước Ngoài

3.000.000

18/04/2023

Tịnh Thất Ngọc Thuận

Tp Hcm

10.000.000

23/04/2023

Liên Huệ

Tp Hcm

200.000

23/04/2023

Nguyễn Hoàng Khởi

Tp Hcm

500.000

23/04/2023

Ngô Phước Lợi

Nước Ngoài

100.000

29/04/2023

Liên Phượng

Tp Hcm

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

13/04/2023

Le Thi Thanh Truc- Phong Sanh

500.000

26/04/2023

Dieu Ngon Gui Tien Thay Phong Sinh Gium Adidaphat. Ct Tutran Thanh Nhan

2.000.000

28/04/2023

835924.280423.145401. Gop Quy Phong Sanh

1.500.000

05/04/2023

Gop Tien Cho Hoat Dong Phong Sanh. Ct Tu Luu Thi Ngoc Thuy

200.000

07/04/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sinh

1.500.000

Tin tức liên quan