Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 03/2023

Cập nhật: 06/04/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 03/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 03/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/03/2023

Cao Nhu Mì

Tp Hcm

200.000

05/03/2023

Nguyên Thị Hiển

Bình Dương

500.000

05/03/2023

Bùi Quang Bách

Tp Hcm

2.000.000

06/03/2023

Gđ. Nguyễn Tuấn Thọ

Tp Hcm

500.000

06/03/2023

Hoàng Văn Lý

Tp Hcm

300.000

08/03/2023

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tp Hcm

1.000.000

10/03/2023

Pt

Tp Hcm

3.000.000

13/03/2023

Phạm Thị Ánh Nhung

Tp Hcm

500.000

19/03/2023

Tắc Thanh

Tp Hcm

100.000

19/03/2023

Diệu Ngân

Tp Hcm

500.000

21/03/2023

Trần Kim Nguyệt

Bến Tre

50.000

22/03/2023

Hoàng Văn Ký

Tp Hcm

200.000

22/03/2023

Lã Thị Lanh

Tp Hcm

500.000

22/03/2023

Đặng Văn Vinh

Tp Hcm

200.000

22/03/2023

Đặng Văn Quang

Tp Hcm

200.000

22/03/2023

Lê Viết Trường Giang

Tp Hcm

100.000

22/03/2023

Nguyễn Tường Vi

Tp Hcm

100.000

26/03/2023

Đào Thị Ngọc Thủy

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Trần Minh Phước

Tp Hcm

500.000

26/03/2023

Liên Lý

Bình Dương

100.000

26/03/2023

Trần Thị Ngọc Hương

Tp Hcm

100.000

26/03/2023

Chú Nghĩa

Tp Hcm

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

06/03/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sinh

1.500.000

Tin tức liên quan