Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 02/2023

Cập nhật: 08/03/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 02/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 02/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/02/2023

Trần Thị Lan.Khôi Hải

Tp Hcm

200.000

04/02/2023

Đỗ Thị Ngọc Trân

Nước Ngoài

500.000

04/02/2023

Mai Thị Phương

Tp Hcm

200.000

04/02/2023

Nguyễn Thị Bé Hai

Vĩnh Long

500.000

04/02/2023

Đặng Thị Nga

Tp Hcm

100.000

05/02/2023

Hoàng Văn Lí

Tp Hcm

300.000

05/02/2023

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Tp Hcm

500.000

05/02/2023

Huỳnh Thị Nga

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Liên Thắm

Tp Hcm

200.000

05/02/2023

Phạm Thị Thành Chính

Tp Hcm

300.000

06/02/2023

Dương Thị Luyến

Tp Hcm

100.000

06/02/2023

Phạm Văn Mười

Tp Hcm

100.000

09/02/2023

Văn Minh

Tp Hcm

3.000.000

11/02/2023

Gđpt An Tâm

Tiền Giang

500.000

11/02/2023

Gđpt Chơn Hòa Tâm

Tp Hcm

200.000

12/02/2023

Nguyễn Thị Tam

Tp Hcm

500.000

15/02/2023

Nguyễn Thị Phương

Tp Hcm

500.000

20/02/2023

Hoàng Văn Lý

Tp Hcm

100.000

26/02/2023

Diệu Bình

Đồng Nai

500.000

26/02/2023

Liên Duyên

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Giác Diệp Thọ

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Diệu Vân

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Tất Hà

Tp Hcm

200.000

26/02/2023

Trương Thái Bình

Cần Thơ

500.000

26/02/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

05/02/2023

Con La Lien My Gui Phong Sanh. Con Cam On Thay. Ct Tu 0321000648356 Nguyen Hoang My

200.000

09/02/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sinh

1.500.000

26/02/2023

932119.260223.231100. Con Cung Phong Sanh. Tam Bao Va An Tong Kinh

300.000

Tin tức liên quan