Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 01/2024

Cập nhật: 19/02/2024
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 01/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 01/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/01/2024

Nguyễn thị Thuận

TP HCM

500.000

11/01/2024

Diệu Ngữ

TP HCM

100.000

14/01/2024

GĐ Minh Đức + Diệu Hạnh

TP HCM

1.000.000

14/01/2024

Phật Tử

Bình Dương

50.000

24/01/2024

Liên Phương

TP HCM

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

14/01/2024

Le Thi Huong Gd Con Xin Cung Duong Phong Sanh

100.000

15/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Phong Sanh

100.000

22/01/2024

Doan Huyen My Phat Tam Phong Sanh Moi Thang

100.000

22/01/2024

Doan Le Minh Phat Tam Phong Sanh

100.000

23/01/2024

Gia Dinh Nguyen Hien Cung Phong Sanh. Ct Tu Nguyen Tu Hien

200.000

24/01/2024

Mai Thi Thu Thuy Cung Duong Phong Sanh

100.000

24/01/2024

De Tu Dang Nguyen Vy Han Xin Cung Duong Phong Sanh

100.000

29/01/2024

Con Xin Phat Tam Phong Sanh

200.000

31/01/2024

Pt Tran Ngoc Thanh Xin Dong Gop Phong Sanh

300.000

31/01/2024

Pt Tran Van Tiem Dinh Thi Ut Xin Phat Tam Phong Sanh

300.000

31/01/2024

Gia Dinh Dinh Son Bach Nguyen Thi Phung Xin Phat Tam Phong Sanh

300.000

02/01/2024

Ccon Xin Cung Duong Phong Sinh

200.000

03/01/2024

Ccon Xin Cung Duong Phong Sinh

1.000.000

03/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Phong Sanh

50.000

04/01/2024

Huynh Nhat Khang Cung Duong Phong Sanh

50.000

09/01/2024

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Hun Phuoc Phong Sanh

1.500.000

11/01/2024

Mai Thi Thanh Phuong Cung Duong Phong Sanh

100.000

11/01/2024

Nguyen Le Phong Chuyen Tien Phong Sanh Va An Tong Kinh Sach

200.000

Tin tức liên quan