Phóng sanh

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 01/2023

Cập nhật: 18/02/2023
 

Danh sách đóng góp Phóng Sanh tháng 01/2023

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP PHÓNG SANH THÁNG 01/2023

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/01/2023

Pt

----TP HCM

500.000

06/01/2023

Đoàn Thị Nguyên

----TP HCM

800.000

06/01/2023

Trần Ngộc Tuấn

----TP HCM

800.000

08/01/2023

Tạ Thái Thanh

----TP HCM

20.000.000

21/01/2023

Đinh Thị Nhuận

----TP HCM

1.000.000

21/01/2023

Liên Hảo

----TP HCM

1.000.000

22/01/2023

Nguyễn Thị Thùy Dương

----TP HCM

500.000

22/01/2023

Cao Văn Leo

----TP HCM

400.000

22/01/2023

Trần Kim Nguyệt

----Bến Tre

50.000

22/01/2023

Phan Thị Âu

----TP HCM

200.000

23/01/2023

Hoàng Thị Thanh Hà

----TP HCM

2.000.000

23/01/2023

Hoàng Văn Quý

----TP HCM

1.000.000

25/01/2023

Liên Ân. Tường Huệ

----TP HCM

1.000.000

25/01/2023

Khánh Phụng.Ngọc Hiếu.Ngoc Khang

----TP HCM

500.000

26/01/2023

Liên Thanh

----TP HCM

1.000.000

28/01/2023

Nguyễn Hoàng An

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Lâm Mỹ Hằng

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Đặng Văn Quang

----TP HCM

500.000

28/01/2023

Lê Viết Trường Giang

----TP HCM

50.000

28/01/2023

Nguyễn Tam Công

----TP HCM

100.000

28/01/2023

Trương Thị Cẩm Dung

----TP HCM

100.000

29/01/2023

Liên Nguyệt

----TP HCM

100.000

30/01/2023

Lê Việt Tú

----Bình Dương

50.000

31/01/2023

Sư Cô Liên Nguyễn

----TP HCM

4.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

14/01/2023

Pham Thi Huong Hai Phong cung duong PHONG SINH

500.000

18/01/2023

104067.180123.101632. Dong gop quy Phong Sanh

1.000.000

18/01/2023

569893.180123.101856. IBFT Dong gop quy  Phong Sanh

1.000.000

20/01/2023

Gia dinh Phat Tu Tri Tang xin hun phuoc phong sinh

3.000.000

Tin tức liên quan