Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 12/2023

Cập nhật: 05/01/2024
 

Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 12/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 12/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/12/2023

Trần Thanh Huy- Trần Hà Cát Quyên

Nước Ngoài

5.000.000

03/12/2023

Quãng Huệ

Tp Hcm

500.000

03/12/2023

Trịnh Minh Trang

Tp Hcm

500.000

03/12/2023

Lạc Tu

Tp Hcm

200.000

03/12/2023

Lê Ánh Nguyệt

Tp Hcm

140.000

03/12/2023

Phật tử

Nước Ngoài

100 USD

03/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

500.000

05/12/2023

Tâm Chuẩn

Tp Hcm

500.000

06/12/2023

Thầy Tâm Tiến

Tp Hcm

5.000.000

08/12/2023

Minh Đức

Tp Hcm

2.000.000

08/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

2.320.000

10/12/2023

Nghiêm Hân - Nghiêm Hoàng

Tp Hcm

1.000.000

10/12/2023

Hằng Thuận

Tp Hcm

30.000.000

10/12/2023

Liên Quyên

Tp Hcm

1.000.000

11/12/2023

Võ Thị Vân

Tp Hcm

200.000

11/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

4.500.000

12/12/2023

Thầy Tâm Hồng

 

15.000.000

12/12/2023

Hoàng Quang Hảo

Bình Dương

500.000

12/12/2023

Liên Quyên

Tp Hcm

600.000

12/12/2023

Nở Kim Xuân

Tp Hcm

500.000

13/12/2023

Hoa Ngọc

Tp Hcm

600.000

13/12/2023

Diệu Hoa

Tp Hcm

1.000.000

13/12/2023

Nguyễn Mạnh Hường

Tp Hcm

100.000

13/12/2023

Phạm Quang Giao

Tp Hcm

100.000

13/12/2023

Nguyễn Thị Kim Thu

Tp Hcm

25.000.000

16/12/2023

Nguyễn Quang Hưng

Tp Hcm

1.000.000

17/12/2023

Đỗ Thị Thảo

Lai Châu

2.000.000

17/12/2023

Nguyễn Ngọc Tuyết Anh

Tp Hcm

200.000

17/12/2023

Huỳnh Minh Phúc + Huỳnh Hữu Tính

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Ngô Trương Thái Bình + Liên Ngân

Cần Thơ

500.000

17/12/2023

Ngô Trương Thái Bình + Liên Ngân

Cần Thơ

200.000

17/12/2023

Liên Phương + Hạnh Ngọc

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Liên Phương + Hạnh Ngọc

Tp Hcm

200.000

17/12/2023

Gđ Trần Thị Nhung

Tp Hcm

2.000.000

17/12/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

17/12/2023

Ngọc Quyên

Sóc Trăng

100.000

17/12/2023

Dương Thị Vi

Bình Dương

1.000.000

17/12/2023

Lý Mai Phụng

Sóc Trăng

200.000

17/12/2023

Tịnh Hùng - Liên Nguyệt

Tp Hcm

1.000.000

17/12/2023

Liên Anh

Bình Dương

100.000

17/12/2023

Bùi Thiện Tình

Bình Dương

1.000.000

19/12/2023

Tín Thủy

Đồng Nai

1.500.000

19/12/2023

Hiền Thông

Nước Ngoài

200 USD

19/12/2023

Chơn Hòa Kính

Nước Ngoài

3.000.000

20/12/2023

Liên Trang

Nước Ngoài

500.000

20/12/2023

Nguyễn Văn Ba

Nước Ngoài

750.000

20/12/2023

Huỳnh Hồng Khang

Nước Ngoài

7.500.000

20/12/2023

Huỳnh Thị Mai Hương

Nước Ngoài

5.000.000

20/12/2023

Phật tử Vĩnh Long

Vĩnh Long

1.100.000

20/12/2023

Liên Thắng

Khánh Hòa

2.000.000

20/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

6.400.000

21/12/2023

Hạnh Nghiêm

Tp Hcm

500.000

21/12/2023

Diệu Thạnh

Tp Hcm

300.000

21/12/2023

Nhóm Phật tử

 

7.440.000

21/12/2023

Nhóm Phật tử

 

1.000.000

21/12/2023

Nhóm Phật tử

 

1.700.000

21/12/2023

Gđ Nguyễn Đức Lạc

Tp Hcm

590.000

21/12/2023

Hoàng Anh Tuấn + Nguyễn Thu Phương

Tp Hcm

1.000.000

21/12/2023

Hoàng Bích Thủy + Hoàng Thúy Hằng

Tp Hcm

200.000

21/12/2023

Hoàng Bích Thủy + Hoàng Thúy Hằng

Tp Hcm

100.000

21/12/2023

Bùi Việt Đức + Bùi Thị Chi

Tp Hcm

200.000

21/12/2023

Bùi Việt Đức + Bùi Thị Chi

Tp Hcm

100.000

21/12/2023

Lien Thuy

Tp Hcm

1.000.000

22/12/2023

Phái Đoàn Phật Tử

Hải Phòng

27.000.000

22/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

50.000

22/12/2023

Liên Đông

Hà Nội

500.000

22/12/2023

Diệu Nguyệt

Tp Hcm

1.000.000

22/12/2023

Diệu Hoa

Trà Vinh

20.000.000

22/12/2023

Huệ Đức

Tp Hcm

20.000.000

22/12/2023

Diệu Hảo

Tp Hcm

900.000

22/12/2023

Diệu Bích

Tp Hcm

1.100.000

22/12/2023

Đức Bông

Tp Hcm

1.500.000

22/12/2023

Diệu Ngộ

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Huệ Liên

Tp Hcm

200.000

22/12/2023

Trần Thị Ngân Hà

Tp Hcm

200.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Em

Vĩnh Long

1.000.000

22/12/2023

Liên Hồng

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Hoa Hạnh

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Nhất Anh

Bình Dương

500.000

22/12/2023

Nguyễn Văn Thái

Bình Dương

1.000.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Đắk Lắk

500.000

22/12/2023

Võ Văn Dự

Vĩnh Long

500.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Ngọc Lan + Ngọc Tuấn

Bình Dương

1.200.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Ngọc Lan + Ngọc Tuấn

Bình Dương

500.000

22/12/2023

Liên Phương

Bình Dương

400.000

22/12/2023

Nguyễn Văn Thi + Liên Lưu

Bình Dương

500.000

22/12/2023

Nguyễn Văn Thi + Liên Lưu

Bình Dương

500.000

22/12/2023

Lê Thị Nguyệt

Đắk Lắk

1.000.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Hưởng

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Hứa Kim Mẹo

Bình Dương

300.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Phấn + Gia Đấu

Tp Hcm

4.000.000

22/12/2023

Vũ Thị Loan

Nam Định

1.000.000

22/12/2023

Vũ Thị Hoa

Đồng Nai

2.000.000

22/12/2023

Pt Hải Phòng

Đồng Nai

4.100.000

22/12/2023

Đằng Thị Tân

Bình Phước

700.000

22/12/2023

Như Ý

Bình Thuận

500.000

22/12/2023

Trịnh Thị Liễu

Bình Thuận

500.000

22/12/2023

Gđ Trần Thị Quyên

Quảng Trị

1.000.000

22/12/2023

Gđ Lương Mỹ Quyên

Nước Ngoài

6.000.000

22/12/2023

Trương Thị Mỹ Phương

Tp Hcm

2.000.000

22/12/2023

Lương Thị Minh Thư

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Cô Điệp

Tp Hcm

2.000.000

22/12/2023

Huệ Hạnh

Khánh Hòa

200.000

22/12/2023

Diệu Nhãn

Khánh Hòa

200.000

22/12/2023

Diệu Thảo

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Đoàn An Giang

An Giang

3.500.000

22/12/2023

Phạm Thị Yến Thu

Tp Hcm

1.000.000

22/12/2023

Nguyễn Hoàng Khải

Tp Hcm

7.000.000

22/12/2023

Phạm Ngọc Kim Thanh

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Hòa

Lâm Đồng

1.000.000

22/12/2023

Dương Thị Sang

Lâm Đồng

500.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Xuân

Lâm Đồng

500.000

22/12/2023

Tiếp Thị Thùy Trang

Bình Thuận

500.000

22/12/2023

Nguyễn Đức Vinh

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Vũ Thị Ga

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Thanh Hương

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Hà Hoàng Tuấn

Tp Hcm

300.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Quang

Sóc Trăng

1.000.000

22/12/2023

Út Đậu

Hậu Giang

500.000

22/12/2023

Trần Thị Thu Hồng

Tp Hcm

500.000

22/12/2023

Đỗ Thị Phương Đan

Tp Hcm

1.000.000

22/12/2023

Đào Thị Hiền

Tp Hcm

1.000.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Nhụy

Đồng Nai

500.000

22/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

1.550.000

23/12/2023

Diệu Thông

Tp Hcm

300.000

23/12/2023

Liên Thanh

Vĩnh Phúc

200.000

23/12/2023

Nhã Từ Tín

Lâm Đồng

200.000

23/12/2023

Nguyễn Từ Chiến

Lâm Đồng

200.000

23/12/2023

Diệu Viên

Vĩnh Phúc

200.000

23/12/2023

Lê Thị Minh Phương

Lâm Đồng

200.000

23/12/2023

Nguyễn Thị Tươi

Vĩnh Phúc

200.000

23/12/2023

Nguyễn Thị Loan

Lâm Đồng

200.000

23/12/2023

Gđ Hòa Lự

Hà Tĩnh

3.000.000

23/12/2023

Nguyễn Cường

Tp Hcm

1.000.000

23/12/2023

Nhóm Phật tử

Tp Hcm

2.000.000

23/12/2023

Đỗ Thị Hương

Tp Hcm

1.000.000

23/12/2023

Minh Hậu

Tp Hcm

1.000.000

23/12/2023

Diệu Phúc

Tp Hcm

1.000.000

23/12/2023

Hà Thị Khanh

Hà Nội

700.000

23/12/2023

Đỗ Thị Hồng + Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

Tp Hcm

500.000

23/12/2023

Đỗ Thị Hồng + Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

Tp Hcm

300.000

23/12/2023

Huỳnh Thị Tê

Phú Yên

400.000

23/12/2023

Nguyễn Chính

Đà Nẵng

1.500.000

23/12/2023

Liên Loan

Tp Hcm

500.000

23/12/2023

Phùng Thị Thạnh

Quảng Nam

200.000

23/12/2023

Nguyễn Thị Thanh + Dương Thị Bất

Khánh Hòa

1.500.000

23/12/2023

Nguyễn Thị Thanh + Dương Thị Bất

Khánh Hòa

1.000.000

23/12/2023

Diệu Thiện

Tp Hcm

500.000

23/12/2023

Phật tử chùa Bằng

Hà Nội

3.000.000

23/12/2023

Hoàng Thị Như Mai

Nước Ngoài

100 USD

23/12/2023

Nguyễn Thị Hòa

Tp Hcm

2.000.000

23/12/2023

Điệu Trón

Quảng Nam

200.000

23/12/2023

Phạm Thị Hồng Dung

Khánh Hòa

700.000

23/12/2023

Diệu Ngân

Tp Hcm

500.000

23/12/2023

Nhuận Sương + Quảng Ba

Đà Nẵng

500.000

23/12/2023

Nhuận Sương + Quảng Ba

Đà Nẵng

1.000.000

23/12/2023

Thái Mỹ Linh

An Giang

500.000

23/12/2023

Trần Thị Phương + Nguyễn Thị Thơm

Bình Thuận

200.000

23/12/2023

Trần Thị Phương + Nguyễn Thị Thơm

Bình Thuận

500.000

23/12/2023

Diệu Chơn

Tp Hcm

5 Phân Vàng

23/12/2023

Huỳnh Thị Văn

Bình Dương

500.000

23/12/2023

Nguyên Thiện

Khánh Hòa

500.000

23/12/2023

Diệu Thông

Cần Thơ

1.000.000

23/12/2023

Diệu Kiên

Sóc Trăng

500.000

23/12/2023

Diệu Niêm

Tp Hcm

500.000

23/12/2023

Diệu Nghiêm

Tp Hcm

300.000

23/12/2023

Bác Trân

Cà Mau

1.000.000

23/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

700.000

23/12/2023

Lê Văn Thành

Khánh Hòa

1.000.000

23/12/2023

Lê Thị Lợi

Tp Hcm

1.000.000

23/12/2023

Trần Thị Quyên

Tp Hcm

1.000.000

23/12/2023

Phan Thị Hợi

Nghệ An

400.000

23/12/2023

Nguyễn Thị Mỹ Cảnh

Tp Hcm

500.000

23/12/2023

Nguyễn Thị Diệu Thoa

Tp Hcm

500.000

24/12/2023

Đức Toàn

Tp Hcm

500.000

24/12/2023

Phật tử

Hải Dương

300.000

24/12/2023

Liên Hải

Tp Hcm

500.000

24/12/2023

Pt. Tâm Thuận

Tp Hcm

500.000

24/12/2023

Liên Hoa + Liên Thảo

Tp Hcm

1.500.000

24/12/2023

Diệu Trí

Tp Hcm

1.000.000

24/12/2023

Nguyễn Đức Phú

Khánh Hòa

500.000

24/12/2023

Thanh Tâm

Tp Hcm

300.000

24/12/2023

Diệu Mai

Tp Hcm

100.000

24/12/2023

Lương Lê Tuấn Anh

Đắk Lắk

500.000

24/12/2023

Huệ Đức

Tp Hcm

600.000

25/12/2023

Phạm Chí Thành

Tp Hcm

1.000.000

25/12/2023

Hà Xuân Tân

Đồng Tháp

4.000.000

25/12/2023

Nguyễn Thị Điệp

Tp Hcm

200.000

25/12/2023

Liên Hiền

Quảng Nam

500.000

25/12/2023

Nguyễn Hướng

Tp Hcm

200.000

25/12/2023

Nguyễn Thông

Khánh Hòa

1.000.000

25/12/2023

Diệu Nhi

Kiên Giang

500.000

25/12/2023

Phạm Thọ Bách

Bình Định

1.000.000

25/12/2023

Minh Tánh

Bình Phước

2.000.000

25/12/2023

Phật tử

 

1.000.000

25/12/2023

Liên Hoa

An Giang

300.000

25/12/2023

Liên Thu

Tp Hcm

1.000.000

25/12/2023

Hạnh Liên

Sóc Trăng

200.000

25/12/2023

Phật tử

 

200.000

25/12/2023

Nguyễn Thị Xuyên + Hiền Ngọc

Tp Hcm

500.000

25/12/2023

Nguyễn Thị Xuyên + Hiền Ngọc

Tp Hcm

1.000.000

26/12/2023

CLB Tiểu Linh Đăng

Bình Dương

5.000.000

26/12/2023

Phật tử

 

2.000.000

26/12/2023

Phạm Thị Như Thuận + Nguyễn Thị Thân

Tp Hcm

1.000.000

26/12/2023

Võ Thị Diễm Hạnh

Bình Định

1.000.000

26/12/2023

Võ Ngọc Lanh

Sóc Trăng

300.000

27/12/2023

Phan Thị Hương

Tp Hcm

500.000

27/12/2023

Nguyễn Đức Thịnh

Tp Hcm

100.000

27/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

10.000.000

27/12/2023

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Quảng Nam

1.000.000

27/12/2023

Trương Thị Kiều Hạnh

Tp Hcm

200.000

27/12/2023

Huỳnh Thị Hòa + Võ Thị Thu Ngân
+ Lê Huỳnh Đan Nguyên

Hà Nội

2.000.000

27/12/2023

Nguyễn Thị Gửi

Tp Hcm

500.000

27/12/2023

Lê Thị Thơi

Tp Hcm

3.000.000

28/12/2023

Phụ Huynh Bé Ngọc

 

2.000.000

28/12/2023

Chơn Lý

Tp Hcm

3.000.000

28/12/2023

Võ Thị Hoa

Nước Ngoài

500.000

28/12/2023

Phan Paul

Nước Ngoài

500.000

28/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

200.000

28/12/2023

Hoàng Thị Hồng Hạnh

Tp Hcm

200.000

28/12/2023

Võ Thị Hát + Hồ Thị Đảo

Quảng Nam

1.000.000

28/12/2023

Diệu Lập

Kon Tum

500.000

28/12/2023

Phạm Thị Xuân Mai + Trần Thị Tuyết Hồng

An Giang

5.000.000

28/12/2023

Phạm Thị Xuân Mai + Trần Thị Tuyết Hồng

An Giang

1.200.000

28/12/2023

Liên Nghĩa

Bình Dương

1.000.000

28/12/2023

Nhóm Liên Tuyết + Liên Hoàng

Tp Hcm

1.600.000

28/12/2023

Nhóm Liên Tuyết + Liên Hoàng

Tp Hcm

100.000

29/12/2023

Trần Xuân Hạnh

Hà Nội

200.000

29/12/2023

Trần Xuân Hùng

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Tâm Đức

Kiên Giang

2.000.000

29/12/2023

Trương Thị Phụng Hoàng

Tp Hcm

1.000.000

29/12/2023

Đinh Thị Thường

Tp Hcm

300.000

29/12/2023

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hà Nội

600.000

29/12/2023

Nguyễn Gia Hùng

Hà Nội

500.000

29/12/2023

Đào Thị Năm

Đồng Nai

1.000.000

29/12/2023

Bùi Thị Mai

Đắk Lắk

200.000

29/12/2023

Diệu Chơn + Chơn Như Hương +Diệu Định

Tiền Giang

100.000

29/12/2023

Diệu Chơn + Chơn Như Hương +Diệu Định

Tiền Giang

100.000

29/12/2023

Diệu Chơn + Chơn Như Hương +Diệu Định

Tiền Giang

100.000

29/12/2023

Huỳnh Thị Bằng

Tiền Giang

100.000

29/12/2023

Phật tử

Đồng Tháp

50.000

29/12/2023

Thái Ứng + Nguyễn Văn Trường

Đồng Tháp

200.000

29/12/2023

Thái Ứng + Nguyễn Văn Trường

Đồng Tháp

200.000

29/12/2023

Thúy Diễm + Pt Liên Nga +Kim Ngân

Đồng Tháp

100.000

29/12/2023

Thúy Diễm + Pt Liên Nga +Kim Ngân

Đồng Tháp

500.000

29/12/2023

Thúy Diễm + Pt Liên Nga +Kim Ngân

Đồng Tháp

50.000

29/12/2023

Nguyễn Văn Lý

Vĩnh Long

200.000

29/12/2023

Tạ Thị Ngọc Mai

Nước Ngoài

1.500.000

29/12/2023

Huỳnh Thị Tư

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Đỗ Thị Múi + Liên Phúc

Tp Hcm

100.000

29/12/2023

Đỗ Thị Múi + Liên Phúc

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Hà Thị Lau + Lê Thị Sau

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Hà Thị Lau + Lê Thị Sau

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Trần Thị Hủy

Tp Hcm

500.000

29/12/2023

Chúc Nghiêm + Chúc Điền

Tp Hcm

200.000

29/12/2023

Chúc Nghiêm + Chúc Điền

Tp Hcm

200.000

29/12/2023

Hạnh Duyên

Tp Hcm

1.000.000

29/12/2023

Chúc Quyên

Tp Hcm

2.000.000

29/12/2023

Lê Thị Bé + Lê Quang Khải

Vĩnh Long

700.000

29/12/2023

Nguyễn Thị Mai Xuân

 

500.000

29/12/2023

Phật tử

 

1.000.000

30/12/2023

Hiền Khánh

Tp Hcm

1.000.000

30/12/2023

Đặng Thị Lan

Phú Yên

500.000

30/12/2023

Tịnh Đăng

Khánh Hòa

500.000

31/12/2023

Nguyễn Văn Thức

An Giang

1.000.000

31/12/2023

Đặng Thị Lành + Đặng Thị Nhanh

Tp Hcm

3.000.000

31/12/2023

Đặng Thị Lành + Đặng Thị Nhanh

Tp Hcm

1.000.000

SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

15/12/2023

Tâm Tuyền

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Phật tử

Tp Hcm

500.000

17/12/2023

Dương Thị Vi

Bình Dương

1.000.000

22/12/2023

Nguyễn Thị Nhất Anh

Bình Dương

500.000

22/12/2023

Tiếp Thị Thùy Trang

Bình Thuận

300.000

22/12/2023

Nguyễn Đức Vinh

Tp Hcm

200.000

23/12/2023

Nguyễn Hữu Hạp

Long An

100.000

23/12/2023

Pt. Pháp Hoa

Hà Nội

1.200.000

25/12/2023

Diệu Hảo

Tp Hcm

300.000

26/12/2023

Nguyen Nga

Nước Ngoài

100 USD

28/12/2023

Nhuận Trúc

Quảng Nam

300.000

29/12/2023

Huỳnh Thị Tư

Tp Hcm

1.000.000

31/12/2023

Nguyễn Thị Nhung

Cần Thơ

80.000.000

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/12/2023

Con Xin Cung Duong So Tien Nay Vao Quy Cho Cac Hoat Dong Phat Su Tai Chua Hoang Phap A. Con Cam On Thay A

500.000

01/12/2023

Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

01/12/2023

Vo Cong Thanh Cung Duong

200.000

01/12/2023

Tran Vinh Thuan Thanh Kinh Cung Duong Chua Hoang Phap.

500.000

02/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

100.000

02/12/2023

Con Xin Cung Duong Thay A. A Di Da Phat

200.000

02/12/2023

Van Huu Vinh - Hp003 - Don Duong, Lam Dong. Ct Tu Van Thi Bich Phuong

500.000

02/12/2023

Mai Khoi Xin Cung Duong

200.000

02/12/2023

Pt Ban Rau O Cho Xin Cung Duong Tam Bao

300.000

02/12/2023

Pt Tran Ngoc Thanh Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

02/12/2023

Phat Tu Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Quang Giap

500.000

03/12/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

03/12/2023

Pt Huynh Van Tho - Cty Bao Ve A Chau Tpvt Cung Duong Chua Hoang Phap. Ct Tu Huynh Thi Bich Truong

1.000.000

03/12/2023

Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien & Minh Chanh Xin Cung Duong Tam Bao

1.000.000

04/12/2023

Nguyen Huu Phu Chuyen Khoan

300.000

04/12/2023

Pham Thi Lich Chuyen Tien Cung Dang

1.000.000

05/12/2023

Le Thi Thuy Lan. Con Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

05/12/2023

Con Thanh Kinh Cung Duong

100.000

05/12/2023

Lam Duy Cung Duong Tam Bao

300.000

05/12/2023

Tran Thi Thanh Chuyen Tien

500.000

05/12/2023

Lai Thi Huynh Anh Cung Duong.

200.000

06/12/2023

Dang Van Duong Chuyen Khoan

1.500.000

06/12/2023

Con Xin Cung Duong Cho Chua

50.000

06/12/2023

Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

06/12/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

50.000

07/12/2023

Tran Thu Trang Chuyen Tien Cong Duc Lam Phat Su

100.000

07/12/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao A

500.000

07/12/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Cung Duong Tam Bao

2.000.000

07/12/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Tien Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

07/12/2023

Lien Ngoc Cung Duong Tam Bao

500.000

08/12/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

50.000

08/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

100.000

08/12/2023

Hoang Thi Thanh Hoa Ck Cung Duong Chua Hoang Phap

100.000

08/12/2023

Nguyen Hoang Kim Lien Chuyen Tien

200.000

08/12/2023

Tran Thi Nhu Quynh Con Xin Cung Duong Tam Bao.

26.504

09/12/2023

Mong Con Co Gang Thuong Yeu Het Moi Nguoi

50.000

09/12/2023

Vo Cong Thanh Cung Duong

200.000

09/12/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

50.000

09/12/2023

Con Gui Cung Duong Tam Bao

200.000

10/12/2023

Con Xin Dang Cung Duong Tam Bao

100.000

10/12/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

50.000

10/12/2023

Nguyen Quang Thai Chuyen Tien

100.000

10/12/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

11/12/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

10.000

11/12/2023

Tuan Anh - Con Xin Duoc Cung Duong Tam Bao

20.000

11/12/2023

Con Cung Duong Tam Bao

100.000

11/12/2023

Vu Xuan Tuong Chuyen Tien Cung Duong Tam Bao.

500.000

11/12/2023

Phan Vy Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Phan Thi Thu Vy

500.000

11/12/2023

Pt Ngo Tuan Tue Cung Duong Tam Bao

50.000

11/12/2023

Chuyen Tien Cung Duong Tam Bao

500.000

11/12/2023

Phat Tu Lien Ngoc Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Ngoc

300.000

12/12/2023

Nguyen Thi Huong Con Xin Cung Duong Tam Bao A. Ta On Su Phu.

400.000

12/12/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

10.000

12/12/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

12/12/2023

Giadinhphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

12/12/2023

Giadinhphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

12/12/2023

Con Ng T Thanh Loan Cung Duong A

300.000

12/12/2023

Le Thi Thuy Giang Chuyen Tien Cung Duong Chua

100.000

13/12/2023

Mai Ngoc Anh Pd Bao Chieu Cung Duong Tam Bao

100.000

13/12/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

10.000

13/12/2023

Kha Tu Lan Cung Duong Den Cay Hoa Sen Di Da

5.100.000

13/12/2023

Co Phat Tu Tu Bi Ben Uc Gui Cung Duong Chua Hoang Phap 300 AUD

4.800.000

13/12/2023

Tran Phan Phi Yen Cung Duong

100.000

14/12/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

14/12/2023

Cung Duong Chua

100.000

14/12/2023

Con Cung Chua Hoang Phap. Ct Tu Nguyen Duc Tri

1.000.000

15/12/2023

Mai Thuy Van cung duong Tam Bao

10.000

15/12/2023

Phat Tu Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Ha Thi Tuyet Nga

100.000

15/12/2023

Vo Thi Diem Suong Chuyen Tien Cung Duong.

500.000

16/12/2023

Nguyen Mai Nhu Y Chuyen Khoan Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

500.000

16/12/2023

Cu Huy Dong Chuyen Tien.

200.000

16/12/2023

Tam Cung Chuyen Tien. Ct Tu Pham Minh Nhat

1.200.000

16/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

100.000

16/12/2023

Cd Ban Tho Phat

36.000.000

16/12/2023

Bep An Anh Sang

200.000

16/12/2023

Pt Nha Ho Trinh Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

16/12/2023

Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

16/12/2023

Xin Cd Quy Tang

500.000

16/12/2023

Huong Con Xin Cung Duong Tam Bao

60.000

16/12/2023

Nguyen Ngoc Diem My Con Xin Cung Duong Chua Hoang Phap.

200.000

17/12/2023

Do Thi Thu Mai Chuyen Tien Cung Duong Tam Bao

500.000

17/12/2023

Dieu Hien Cung Duong Tam Bao

100.000

17/12/2023

Cong Ty Thanh Loc Than Tam Xin Gui Cung Duong Khoa Thang 12

60.000.000

17/12/2023

Cong Ty Thanh Loc Than Tam Xin Gui Doi Hau Can Khoa Thang 12

10.000.000

17/12/2023

Nguyen Tu Minh Toan Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

200.000

17/12/2023

Tinh Ky Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Vo Van Ky

50.000

18/12/2023

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Tam Bao Pd: Chon Tinh My

200.000

19/12/2023

Dinh Thi Hau Cung Duong Tam Bao

500.000

19/12/2023

Gd Minh Duc Kinh Cung Duong Khoa Tu Phat That

25.926.000

20/12/2023

Cung Duong Tam Bao.

200.000

20/12/2023

Tam Chanh Tien Giang Cung Duong Tam Bao 1 Tr - An Tong Kinh Sach 1 Tr - Phong Sanh 1 Tr. Ct Tu Lam Tien Hung

3.000.000

20/12/2023

Tin Chu Con Luu Hoang Linh O Ha Noi Gui Nen Huong Ve Chua To Long Thanh Tam

200.000

20/12/2023

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tam Bao Hoac Tu Thien

300.000

20/12/2023

A Di Da Phat

100.000

20/12/2023

Luong T11/23

3.000.000

21/12/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Duong Tam Bao Va Cung Xay Dung Chua

1.000.000

21/12/2023

Huynh Tien Dat Chuyen Tien Tam Bao Hoac Tu Thien

200.000

21/12/2023

Cung Duong Xay Dung Het Thay Tat Ca Cac Chi Nhanh Chua Hoang Phap. Va Cung Duong Phat Phap Tang.

10.000

21/12/2023

Cung Duong Khoa Tu Phat That

500.000

21/12/2023

Support Chua Hoang Phap - Con Cam On Cac Su

50.000

22/12/2023

Lien Hong Tran

7.503.846

22/12/2023

Cung Duong Tam Bao

100.000

23/12/2023

Nguyen Thi Phong Lan Chuyen Tien Ung Ho Khoa Tu Phat That Lan 101

1.000.000

23/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

100.000

23/12/2023

Cung Duong Tam Bao

1.500.000

23/12/2023

Hue Phap- Cung Duong Tam Bao Hoang Phap. Ct Tu Nguyen Thi Thanh Vu

50.000

23/12/2023

Vo Thi Diem Suong Chuyen Tien Cung Duong.

500.000

24/12/2023

Gd Chu Su Cung Duong Dai Le Via Phat Adida

10.000.000

25/12/2023

Pham Thi Tinh Chuyen, Con Cung Duong Tam Bao

200.000

26/12/2023

Cung Duong Phat That

3.000.000

26/12/2023

Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

26/12/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Duong Tam Bao

100.000

26/12/2023

Dao Trang Ke Duc Sam Son Thanh Hoa (Chu Hoi Le Thi Kim Thanh) Gui Nuoi Vuon Uom

20.000.000

26/12/2023

Pham Anh Ngoc Chuyen Tien

500.000

26/12/2023

Chung Con Cung Duong

100.000

27/12/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Duong Tam Bao

1.000.000

27/12/2023

Nguyen Ngoc Lanh. Nguyen Ngoc Lanh Nd: Chuyen Tien

10.000.000

27/12/2023

Nguyen Thi Ngoc Thieu Chuyen Tien Cung Duong Khoa Tu Phat That 101

1.000.000

27/12/2023

Tinh Trung Cung Duong

50.000

27/12/2023

Phat Tu Lien Phuong 829 Cung Duong Tam Bao

100.000

27/12/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

27/12/2023

Con Tien Cung Duong Den Va Thuc An. Len Tam Bao Kn Ngay

200.000

27/12/2023

Chung Con Cung Duong

50.000

28/12/2023

Cung Duong

2.000

28/12/2023

Khanh Hoa Va My Duyen Cung Duong Cong Duc

6.000.000

28/12/2023

Cd-Tb-Vd-B-An-0386508673

300.000

28/12/2023

Nhom Hieu Va Thuong Cung Duong Hoa Via A Di Da. Ct Tu Nguyen Thi Ngoc Lien

1.700.000

28/12/2023

Chung Con Xin Cung Duong Tam Bao

100.000

29/12/2023

Vietinbank Ck Nguoi Gui Nguyen Soan Ms R53210060930

1.802.921

29/12/2023

Nguyen Thi Chenh Chuyen Khoan

2.000.000

29/12/2023

Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

29/12/2023

Phat Tu Ha Hue Binh Xin Cung Dung Tam Bao

5.000.000

29/12/2023

Con Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Do Huu Huy

200.000

30/12/2023

Vo Thi Le Hang Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

200.000

30/12/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

50.000

31/12/2023

Pt Lien Ngu Cung Duong Tam Bao

1.000.000

31/12/2023

Pt Hang; To Cung Duong Tam Bao

200.000

Tin tức liên quan