Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 12/2022

Cập nhật: 13/01/2023
 

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 12/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 12/2022

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/12/2022

Hoàng Thị Lộc

----Tp Hcm

1.000.000

02/12/2022

Dương Thị Bạch Tuyết

----Long An

300.000

02/12/2022

Hoàng Thị Xiêm

----Nam Định

1.000.000

02/12/2022

Vũ Đình Ư

----Tp Hcm

300.000

02/12/2022

Ngô Ngọc Khoa

----Nam Định

200.000

02/12/2022

Nguyễn Thị Khuyên

----Nam Định

100.000

02/12/2022

Nguyễn Thị Hạnh

----Tp Hcm

500.000

02/12/2022

Nguyễn Thị Lài

----Tp Hcm

1.000.000

02/12/2022

Ngọc Lí Thị Cơ

----Tp Hcm

1.200.000

02/12/2022

Cô Hồng

----

200.000

02/12/2022

Pt

----Tp Hcm

500.000

02/12/2022

Pt

----Tp Hcm

50 USD 

02/12/2022

Nguyễn Thị Thanh Lam

----Tp Hcm

1.500.000

02/12/2022

Pt

----Tp Hcm

1.000.000

02/12/2022

Diệu Thanh

----Tp Hcm

400.000

02/12/2022

Pt Đà Nẵng

----Đà Nẵng

1.000.000

02/12/2022

Pt Đà Nẵng

----Đà Nẵng

510.000

02/12/2022

Pt

----

543.000

02/12/2022

Nguyễn Đức Quốc

----Hà Nam

500.000

02/12/2022

Trần Viết Thủy

----Lâm Đồng

500.000

02/12/2022

Tịnh Quốc

----Hà Nam

500.000

02/12/2022

Trần Thị Láng

----Đà Nẵng

3.000.000

02/12/2022

Huỳnh Thị Sơn

----Long An

1.000.000

02/12/2022

Diệu Kính

----Trà Vinh

50.000

02/12/2022

Nguyễn Thị Tiên

----Đồng Tháp

500.000

02/12/2022

Phạm Thị Yến Trinh

----Quảng Bình

10.000.000

02/12/2022

Trần Thị Thủy

----Hải Phòng

500.000

02/12/2022

Đinh Mai Xinh

----Hải Phòng

500.000

02/12/2022

Trịnh Thị Thực

----Hải Phòng

100.000

02/12/2022

Đỗ Thị Nhuần

----Hải Phòng

100.000

02/12/2022

Diệu Thu

----Hải Phòng

500.000

02/12/2022

Diệu Ngọc

----Hải Phòng

500.000

02/12/2022

Vũ Văn Quyết

----Tp Hcm

500.000

02/12/2022

Lê Thị Hoài

----Hải Phòng

500.000

02/12/2022

Nguyễn Thị Nhung

----Hải Phòng

1.000.000

02/12/2022

Nguyễn Thị Liên

----Đà Nẵng

300.000

02/12/2022

Nguyễn Thị Năng

----Đà Nẵng

100.000

02/12/2022

Ánh.Quỳnh.Trường.Thu

----Đà Nẵng

400.000

03/12/2022

Pt. Lê Thị Min. Mai Thị Sanh

----Đà Nẵng

2.300.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Ngọc Xuân

----

1.000.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Muôn

----Hải Phòng

200.000

03/12/2022

Phạm Thị Miên

----Hải Phòng

100.000

03/12/2022

Nguyên Ngọc

----

200.000

03/12/2022

Pt

----

200.000

03/12/2022

Văn Thị Sanh

----Tp Hcm

200.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Ngà

----

200.000

03/12/2022

Phạm Thị Lưỡng

----Tp Hcm

700.000

03/12/2022

Diệu Huệ

----Tp Hcm

700.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Điệp

----Tp Hcm

500.000

03/12/2022

Bùi Thị Mai

----Đắk Lắk

500.000

03/12/2022

Phạm Anh Tuấn

----Đắk Lắk

200.000

03/12/2022

Lê Thị Kim Điệp

----Hải Phòng

1.500.000

03/12/2022

Liên Nghĩa

----Bình Thuận

24.000.000

03/12/2022

Ngọc Khánh

----Ninh Bình

5.000.000

03/12/2022

Nguyễn Tiết

----Hà Tĩnh

500.000

03/12/2022

Liên Đan

----Tp Hcm

1.000.000

03/12/2022

Diệu Trâm

----Quảng Ngãi

1.000.000

03/12/2022

Bùi Thị Liên

----Hải Phòng

1.000.000

03/12/2022

Hồ Thị Hà

----Hải Phòng

500.000

03/12/2022

Trần Văn Toàn. Thu Phương

----Hải Phòng

500.000

03/12/2022

Trần Nguyễn Nam Sơn

----Hà Nội

200.000

03/12/2022

Trần Thị Tân

----Bình Phước

500.000

03/12/2022

Pt

----

150.000

03/12/2022

Liên Nhẫn

----Tp Hcm

500.000

03/12/2022

Hoàng Kim Chi

----Hà Nội

2.000.000

03/12/2022

Khiếu Mai

----Tp Hcm

1.000.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Kim Loan

----Tp Hcm

10.000.000

03/12/2022

Phước Thịnh

----

1.000.000

03/12/2022

Đoàn Thị Bình

----Hải Phòng

200.000

03/12/2022

Vũ Thị Luận

----Hải Phòng

700.000

03/12/2022

Lưu Mai Anh

----Hải Phòng

200.000

03/12/2022

Lưu Vũ Thắng

----Hải Phòng

100.000

03/12/2022

Lưu Vũ Thanh Huyền

----Hải Phòng

100.000

03/12/2022

Đoàn Quang Hưng

----Hải Phòng

100.000

03/12/2022

Trần Thị Khảm

----Tp Hcm

1.000.000

03/12/2022

Amy Tran

----

100 USD 

03/12/2022

Võ Thị Xu

----Quảng Nam

200.000

03/12/2022

Lê Thị Hậu

----Quảng Nam

200.000

03/12/2022

Diệu Trang

----Quảng Nam

200.000

03/12/2022

Liên Trang

----Tp Hcm

500.000

03/12/2022

Vương Thị Dung

----Tp Hcm

1.000.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Lệnh

----Tp Hcm

300.000

03/12/2022

Lê Thị Liên

----Khánh Hòa

500.000

03/12/2022

Pt

----Khánh Hòa

500.000

03/12/2022

Diệu Thọ

----Tp Hcm

1.000.000

03/12/2022

Diệu Hoa

----

500.000

03/12/2022

Diệu Minh

----Tp Hcm

500.000

03/12/2022

Võ Thị Mới

----Tp Hcm

200.000

03/12/2022

Dạ Thị Vân

----Tp Hcm

200.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Trúc

----Tp Hcm

20.000.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Hồng

----Đà Nẵng

300.000

03/12/2022

Trần Thiij Thu Thủy

----Tp Hcm

6.000.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Hồng Anh

----Bình Thuận

500.000

03/12/2022

Dương Phương Thanh

----Tp Hcm

3.000.000

03/12/2022

Lý Tế Đông

----Tp Hcm

500.000

03/12/2022

Trịnh Thị Thắm

----Tp Hcm

1.000.000

03/12/2022

Như Phụng

----Khánh Hòa

500.000

03/12/2022

Nguyễn Thị Thư Nhung

----Khánh Hòa

200.000

03/12/2022

Tiếp Thị Thùy Trang

----Bình Thuận

1.000.000

03/12/2022

Vạn Ý

----Bình Thuận

300.000

03/12/2022

Lê Thị Giả

----Kon Tum

500.000

03/12/2022

Danh Thị Nghiêm

----Kon Tum

1.900.000

03/12/2022

Diệu Thông

----Đồng Nai

500.000

03/12/2022

Hồng Nhật

----Tp Hcm

500.000

04/12/2022

Huệ Hạnh.Nguyen Thi Tiên

----Khánh Hòa

200.000

04/12/2022

Nhuận Mai

----Quảng Nam

500.000

04/12/2022

Phan Thị Thuận

----Quảng Nam

500.000

04/12/2022

Bùi Thị Hoàn

----Tp Hcm

700.000

04/12/2022

Hoàng Thị Xuân

----Kon Tum

1.000.000

04/12/2022

Đặng Thị Ngọc Anh

----Hải Phòng

500.000

04/12/2022

Nguyễn Hoàng Khanh

----Tp Hcm

200.000

04/12/2022

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

----Tp Hcm

200.000

04/12/2022

Nguyễn Hoàng Khang

----Tp Hcm

200.000

04/12/2022

Trần Thị Nhàn

----Kon Tum

500.000

04/12/2022

Nguyễn Duy Khương

----Kon Tum

500.000

04/12/2022

Nguyễn Duy Doanh

----Kon Tum

200.000

04/12/2022

Nguyễn Duy Huân

----Kon Tum

200.000

04/12/2022

Lê Văn Chí

----Kon Tum

200.000

04/12/2022

Nguyễn Thị Huyền

----Kon Tum

200.000

04/12/2022

Trần Thị Nhàn

----Kon Tum

500.000

04/12/2022

Nguyễn Ánh Thu

----Tp Hcm

500.000

04/12/2022

Diệu Pháp

----Khánh Hòa

1.000.000

04/12/2022

Nguyễn Thị Kim Huệ

----Tp Hcm

500.000

04/12/2022

Nguyễn Thị Lanh

----Tp Hcm

300.000

04/12/2022

Tâm Nu.Quanglo.Quang Khai.Tuong

----Đà Nẵng

1.000.000

04/12/2022

Trương Đình Tồn

----Gia Lai

1.500.000

04/12/2022

Thoảng Ngàn

----Bắc Ninh

100.000

04/12/2022

Đức Trường

----Tp Hcm

100.000

04/12/2022

Ngô Phương

----Tp Hcm

100.000

04/12/2022

Pt

----Tp Hcm

600.000

04/12/2022

Cô Liên

----Đà Nẵng

500.000

04/12/2022

Linh Ba

----Tp Hcm

200.000

04/12/2022

Nguyễn Văn Anh Dũng

----Đà Nẵng

1.000.000

04/12/2022

Ninh Quảng.Huyền Quý

----Bắc Ninh

500.000

04/12/2022

Liên Cúc

----Tp Hcm

500.000

04/12/2022

Liên Nga.Liên Dung.Tinh Anh

----Tp Hcm

1.750.000

04/12/2022

Út Viết

----Bắc Ninh

100.000

04/12/2022

Trần Thị Anh

----Tp Hcm

300.000

04/12/2022

Nhật Tuệ Nhanh

----Nước Ngoài

200 USD 

04/12/2022

Diệu Thảo

----Tp Hcm

1.000.000

04/12/2022

Đỗ Thị Hồng

----Tp Hcm

300.000

04/12/2022

Liên Cẩm

----Tp Hcm

400.000

04/12/2022

Nhuận Pháp

----Tp Hcm

300.000

04/12/2022

Diệu Thông

----Cần Thơ

1.000.000

04/12/2022

Diệu Hương

----Cần Thơ

100.000

04/12/2022

Liên Lợi

----Tp Hcm

300.000

04/12/2022

Lê Thị Bích Nga

----Tp Hcm

700.000

04/12/2022

Bùi Thị Thục

----Tp Hcm

500.000

04/12/2022

Hà Thị Thảo

----Quảng Ngãi

200.000

04/12/2022

Hoàng Thị Siêm

----Nam Định

300.000

04/12/2022

Thiện Phước Hải

----An Giang

500.000

04/12/2022

Nguyễn Thị Bé

----Bình Định

1.000.000

04/12/2022

Võ Thị Diễm Hạnh

----Bình Định

1.000.000

04/12/2022

Liên Giang

----Long An

500.000

04/12/2022

Pt

----Tây Ninh

300.000

04/12/2022

Phạm Thị Dung

----Tp Hcm

700.000

04/12/2022

Quan Ngọc Trang

----Tp Hcm

200.000

04/12/2022

Thanh Tâm

----Tp Hcm

300.000

04/12/2022

Huệ Ngọc

----Tp Hcm

300.000

04/12/2022

Lê Thị Quế Phương

----Tp Hcm

1.000.000

04/12/2022

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

----Gia Lai

1.000.000

04/12/2022

Nguyễn Thị Phương Hạnh

----Tp Hcm

700.000

04/12/2022

Nguyễn Phương Thảo

----

400.000

04/12/2022

Huỳnh Ngọc Thủy

----

300.000

04/12/2022

Trần Thị Mai Duyên

----

300.000

04/12/2022

Bùi Thị Kim Thiện

----Đồng Nai

2.000.000

05/12/2022

Pt

----

750.000

05/12/2022

Mẻ Thị Mỹ Tiên

----Khánh Hòa

250.000

05/12/2022

Huỳnh Thị Thanh Lam

----Quảng Ngãi

2.000.000

05/12/2022

Nguyễn Thị Loan

----Quảng Trị

2.000.000

05/12/2022

Chênh Minh Anh

----Tp Hcm

400.000

05/12/2022

Pt

----

1.000.000

05/12/2022

Vũ Bích Hồng

----Hà Nội

6.000.000

05/12/2022

Nguyễn Huy Hoàng

----Tp Hcm

1.000.000

05/12/2022

Huỳnh Thị Hạch

----Tp Hcm

5 phân vàng

05/12/2022

Trần Thị Long

----Đồng Nai

10.000.000

05/12/2022

Nguyên Lộc

----Khánh Hòa

1.000.000

05/12/2022

Pt

----Tp Hcm

500.000

05/12/2022

Pt

----

200.000

05/12/2022

Nguyễn Thị Quy

----Kiên Giang

1.000.000

05/12/2022

Liên Nhàn

----Bình Dương

200.000

05/12/2022

Trịnh Thị Nhung

----Bình Dương

200.000

05/12/2022

Nguyễn Thị Kha

----Bình Dương

300.000

05/12/2022

Thiện Minh.Đức Vân

----Tp Hcm

300.000

05/12/2022

Phan Kim Thịnh

----Tp Hcm

1.000.000

05/12/2022

Cao Thị Hồng

----Tp Hcm

200.000

05/12/2022

Pt

----

3.000.000

05/12/2022

Dư Thị Hiền

----Bình Dương

200.000

05/12/2022

Trần Thị Năm

----Nghệ An

200.000

06/12/2022

Liên Thuận

----Tp Hcm

1.000.000

06/12/2022

Trương Mộc Khanh

----Tp Hcm

1.000.000

06/12/2022

Gđpt Liên Hoa

----Tp Hcm

1.500.000

06/12/2022

Chú Oai. Phongvitinh

----

5.500.000

06/12/2022

Phạm Thị Linh

----Bình Phước

0.000

06/12/2022

Phạm Thị Linh

----Bình Phước

2.000.000

06/12/2022

Nguyễn Thị Nhạn

----Kiên Giang

500.000

06/12/2022

Liên Nguyệt

----Tp Hcm

100.000

06/12/2022

Liên Mai

----Tp Hcm

100.000

06/12/2022

Nguyễn Thị Thanh Phương

----Khánh Hòa

200.000

06/12/2022

Đàm Thị Thanh Nhàn

----Đắk Lắk

300.000

06/12/2022

Đàm Thị Thúy Nga

----Đắk Lắk

300.000

06/12/2022

Đàm Huyền Trâm

----Đắk Lắk

300.000

06/12/2022

Lê Thị Thơi

----Thừa Thiên Huế

3.000.000

06/12/2022

Clb Tiểu Linh Đăng

----Bình Dương

7.000.000

06/12/2022

Bùi Hà Nam

----Hà Nội

500.000

06/12/2022

Lê Sĩ Tuân

----Hà Nội

500.000

06/12/2022

Nguyễn Thị Ngắm

----Đắk Lắk

500.000

07/12/2022

Pt

----

200.000

07/12/2022

Võ Thị Hoa

----Tp Hcm

500.000

07/12/2022

Liên Cúc

----Tp Hcm

500.000

07/12/2022

Lê Thị Thanh Hòa

----Gia Lai

200.000

07/12/2022

Nguyễn Thị Thu

----Đà Nẵng

300.000

07/12/2022

Dương Hoàng Yến

----Quảng Nam

100.000

07/12/2022

Nguyễn Nữ Thúy Quỳnh

----Quảng Nam

100.000

07/12/2022

Trần Thị Hương Xuân

----Tiền Giang

1.000.000

07/12/2022

Quynh Luu

----Nước Ngoài

1.100 USD 

07/12/2022

Hương Trúc

----Tp Hcm

500.000

07/12/2022

Chú Phong

----Tây Ninh

10.000.000

07/12/2022

Nguyễn Minh Bảo Đang

----Hà Nội

500.000

08/12/2022

Bùi Thị Hoàng

----Tp Hcm

100.000

08/12/2022

Ngụy Như Quỳnh Nga

----

200.000

08/12/2022

Dương Thanh Hằng

----Nước Ngoài

100 USD 

08/12/2022

Pt

----

3.000.000

08/12/2022

Pt

----

200.000

08/12/2022

Bùi Văn Tiến

----Tp Hcm

500.000

08/12/2022

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

----Tp Hcm

5.000.000

08/12/2022

Nguyễn Thị Thịnh

----Đà Nẵng

800.000

08/12/2022

Nguyễn Thị Sáu

----Đà Nẵng

500.000

09/12/2022

Pt

----

500.000

09/12/2022

Nguyễn Thị Vui

----Quảng Trị

200.000

09/12/2022

Trần Thị Nguyễn

----Tp Hcm

200.000

09/12/2022

Trần Thị Trang

----Nghệ An

500.000

09/12/2022

Trần Thu Minh

----Lâm Đồng

200.000

09/12/2022

Liên Yến

----Tp Hcm

5.000.000

09/12/2022

Nguyễn Thị Loan

----Hà Nội

500.000

09/12/2022

Nguyễn Văn Xuân

----Long An

100.000

09/12/2022

Pt

----

1.000.000

09/12/2022

Tịnh Xá Ngọc Hồ

----Kiên Giang

1.000.000

09/12/2022

Diệu Linh

----Tp Hcm

500.000

10/12/2022

Đặng Thị Ti.Nhung

----Tp Hcm

400.000

10/12/2022

Liên Nga

----Tp Hcm

200.000

10/12/2022

Hoàng Văn Đan

----Tp Hcm

50.000

10/12/2022

Pt

----

100.000

10/12/2022

Hưng Thịnh

----Vĩnh Long

100.000

10/12/2022

Pt

----

200.000

10/12/2022

Nguyễn Hòa Bình

----Phú Thọ

1.000.000

10/12/2022

Thuận Thường

----Long An

200.000

10/12/2022

Chiến Đức Hồng

----Long An

200.000

10/12/2022

Pt

----Tp Hcm

200 Rupees 

10/12/2022

Thái Thị Cuộc

----Tp Hcm

170.000

10/12/2022

Trần Thị Nghiêm

----Tp Hcm

200.000

10/12/2022

Huỳnh Thị Khoa

----Vĩnh Long

10.000.000

10/12/2022

Huỳnh Thị Hai

----Bến Tre

1.000.000

10/12/2022

Đỗ Thị Đức

----Vĩnh Long

500.000

10/12/2022

Bích Ngọc

----Vĩnh Long

100.000

10/12/2022

Huệ Kiến-Chí Thanh

----Vĩnh Long

500.000

10/12/2022

Nguyễn Thi Hoa

----Vĩnh Long

300.000

10/12/2022

Nguyễn Thị Hoa Đào

----Vĩnh Long

200.000

10/12/2022

Cát Tường

----Vĩnh Long

100.000

10/12/2022

Nguyễn Bảo Khang

----Vĩnh Long

200.000

10/12/2022

Diệu Chơn

----Tiền Giang

100.000

10/12/2022

Chơn Như Hương

----Tiền Giang

100.000

10/12/2022

Tô Minh Châu

----

1.800.000

10/12/2022

Thầy Huệ + Pt

----

20.000.000

11/12/2022

Nguyễn Hòa Bình

----Phú Thọ

500.000

11/12/2022

Huỳnh Thị Tư

----Tp Hcm

1.000.000

11/12/2022

Pt Liên Phượng

----Tp Hcm

3.500.000

11/12/2022

Tịnh Nghi

----Tp Hcm

700.000

11/12/2022

Gd Nguyễn Thị Lịch

----Tp Hcm

500.000

11/12/2022

Võ Thị Sửu

----Tây Ninh

100.000

11/12/2022

Đinh Thị Mỹ Kim

----Tây Ninh

300.000

11/12/2022

Đinh Thị Tuyết

----Tây Ninh

50.000

11/12/2022

Nguyễn Thị Lợi

----Tp Hcm

500.000

11/12/2022

Nhóm Sen Xanh

----Bình Dương

2.000.000

11/12/2022

Pt

----

100.000

11/12/2022

Trần Thị Yến

----Quảng Ngãi

100.000

11/12/2022

Pt

----

100.000

11/12/2022

Lý Thị Ánh Hồng

----Bình Định

600.000

11/12/2022

Quang Đông Quang

----Bình Định

200.000

11/12/2022

Trương Thị Ngọc Loan

----Quảng Trị

2.000.000

11/12/2022

Nguyễn Thị Đan Thy

----Tây Ninh

1.000.000

11/12/2022

Dương Thi Vị

----Bình Dương

1.500.000

11/12/2022

Liên Phúc

----Tp Hcm

600.000

11/12/2022

Trịnh Thị Hanh

----Bình Dương

300.000

11/12/2022

Truc Quyen-Truc Đien

----Tp Hcm

500.000

11/12/2022

Pt

----

500.000

12/12/2022

Pt

----

600.000

12/12/2022

Thích Nữ Ứng Tịnh

----Tp Hcm

300.000

14/12/2022

Cù Thị Lệ My

----Tp Hcm

1.000.000

15/12/2022

Thanh Lộc + Lộc Trúc + Lộc Thảo

----Tp Hcm

10.000.000

16/12/2022

Pt

----

600.000

16/12/2022

Pt

----

800.000

16/12/2022

Pt

----

400.000

16/12/2022

Pt

----

500.000

16/12/2022

Pt

----

100 RIEL 

17/12/2022

Nguyễn Thị Ngọc Anh

----Tp Hcm

2.000.000

17/12/2022

Gđ Thầy Dược

----

35.000.000

17/12/2022

Quỳnh Giao

----Nước Ngoài

100 USD 

17/12/2022

Nguyễn Huy Thiên Nhân

----Tp Hcm

1.000.000

18/12/2022

Phạm Thị Ba

----Bình Thuận

500.000

18/12/2022

S. T. Hoàn

----Tp Hcm

5.000.000

18/12/2022

Doãn Thị Quyên

----Long An

4.000.000

18/12/2022

Cô Hằng

----Tp Hcm

10.000.000

21/12/2022

Nguyễn Như Ý

----Ninh Bình

2.000.000

22/12/2022

Phạm Công Tài

----Long An

20.000.000

23/12/2022

Võ Thị Nhịn

----Tiền Giang

4.000.000

23/12/2022

Diệu Nữ

----Tp Hcm

100.000

23/12/2022

Phạm Thị Kim Liên

----Tp Hcm

500.000

23/12/2022

Bùi Thị Vinh

----Tp Hcm

5.000.000

23/12/2022

Lê Thị Liên

----Tp Hcm

2.000.000

23/12/2022

Huệ Sơn

----Tp Hcm

500.000

24/12/2022

Gđ. Lương Văn Bé - Nguyễn Thị Thu

----Nước Ngoài

3.000.000

24/12/2022

Pt

----

200.000

24/12/2022

Nguyễn Thị Thoa

----Lâm Đồng

100.000

25/12/2022

Chùa Phước Hải

----Tp Hcm

5.000.000

25/12/2022

Thoại Vy

----Đồng Nai

300.000

25/12/2022

Diệu An

----Đồng Nai

400.000

25/12/2022

Lê Thị Thanh Thảo

----Nước Ngoài

400.000

25/12/2022

Chúc Vương

----Nước Ngoài

200.000

25/12/2022

Nguyễn Thị Diễm Hằng

----Nước Ngoài

200.000

25/12/2022

Dương Thị Vi

----Bình Dương

1.000.000

25/12/2022

Pt

----Tp Hcm

100.000

25/12/2022

Mạc Thị Tám

----Tp Hcm

100.000

25/12/2022

Phạm Thị Xuân Mai

----An Giang

5.000.000

25/12/2022

Liên Mỹ

----Tp Hcm

100.000

25/12/2022

Liên Hằng

----Tp Hcm

1.000.000

25/12/2022

Đỗ Thị Lành

----Tp Hcm

100.000

25/12/2022

Đỗ Thị Cườm

----Tp Hcm

1.000.000

25/12/2022

Lê Sơn Phong

----Tp Hcm

500.000

25/12/2022

Diệu Hải + Diệu Oanh

----Bình Dương

200.000

25/12/2022

Liên Hòa

----Bình Dương

300.000

25/12/2022

Pt

----Tp Hcm

500.000

25/12/2022

Võ Thị Ngọc Trang

----Bình Dương

100.000

25/12/2022

Pt

----Tp Hcm

50.000

25/12/2022

Chơn Minh Ân

----Tp Hcm

500.000

25/12/2022

Thích Nữ Nguyên Hạnh

----Ninh Thuận

2.000.000

26/12/2022

Trần Thanh Trung

----Tp Hcm

500.000

29/12/2022

Pt Học Lớp Thầy Tâm Tri

----

25.000.000

29/12/2022

Ngọc Tồn

----

3.000.000

29/12/2022

Diệu Tuệ

----Nước Ngoài

200 USD 

30/12/2022

Lê Văn Xê

----Thừa Thiên Huế

5.000.000

31/12/2022

Huỳnh Thị Thu Nga

----Tp Hcm

1.000.000

31/12/2022

Thầy Tâm Trịnh

----Tp Hcm

1.000.000

31/12/2022

Sa Thon

----

2.000.000

31/12/2022

Trương Tuyết Phượng

----

2.000.000

31/12/2022

Pt

----

500.000

31/12/2022

Mỵ Thị Hoàng

----Tp Hcm

500.000

31/12/2022

Nguyễn Thị Lê Hỗng

----Tp Hcm

300.000

31/12/2022

Phạm Thị Hiên

----Tp Hcm

300.000

 

CHUYỂN KHOẢN

STT

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1

02/12/2022

628818.021222.063802.Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

2

02/12/2022

225200.021222.070636.Nam Mo A Di Da Phat

5.000.000

3

02/12/2022

/Ref:2022113000668985 Val:221202vnd2375010/33b: Vnd2375010/Mid:Mac1a15233uw73wh/Rel

2.373.910

4

02/12/2022

525054.021222.081834.Mai Khoi Xin Cung Duong

200.000

5

02/12/2022

668413.021222.112437.Ngan Chuyen Cung Duong Tam Bao Xay Chua Va In Kinh

300.000

6

02/12/2022

Kinh Gui Cung Duong Tam Bao 100k, Quy Uom Mam Tri Tue 50k, Quy Tang Tai 50k.Ct Tu 0071004077696 Duong Cam Thao

200.000

7

02/12/2022

272720.021222.173325.Chua Duc An Chuyen

200.000

8

03/12/2022

312549.031222.075337.Me Tien Cung Duong

500.000

9

03/12/2022

.Giadingphatuphuongxincungduongtambao.Ct Tu 1019542969 Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

10

03/12/2022

Ck Nguoi Gui Thi Khanh Nguyen Ms 12022511871

2.007.632

11

03/12/2022

599137.031222.114755.Cung Duong Tam Bao

100.000

12

03/12/2022

Nguyen Duc Anh, Pd Tinh Anh Cung Duong Thay Thich Chan Tinh. Ct Tu 0071002092663 Bui Thi May

100.000

13

04/12/2022

Cung Duong Tam Bao.Ct Tu 0071003453442 Le Quoc Thang

300.000

14

04/12/2022

773967.041222.064410.Con Kinh Lay Dai Tu Bi Phat Bo Tat

5.000

15

04/12/2022

457080.041222.111816.Cung Duong Tam Bao

850.000

16

04/12/2022

247349.041222.111817.Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

17

04/12/2022

513371.041222.202534.Con Linh Thi Thu Hang Xin Tri An Cong Duc Thay

5.000

18

04/12/2022

Pham Phu Loc Cung Duong Tam Bao.Ct Tu 0621000462622 Nguyen Thi Tam

500.000

19

05/12/2022

Da! Con Xin Cung Kinh Cung Duong A!.Ct Tu 0251002773753 Dinh Van Tuan Duc

3.000.000

20

05/12/2022

Pt Lien Loan Tp Ha Long Cdtb Nhan Le Phat Dan.Ct Tu 0141000003226 Do Thi Loan

200.000

21

05/12/2022

699648.051222.100819.Vcb;0071000651615; Cao Xuan Quynh Cung Tin

300.000

22

05/12/2022

Gd Tinh Luan Cung Duong Khoa Tu Phat That. Ct Tu 0181001981361 Nguyen Huu Luan

500.000

23

05/12/2022

Cung Duong Tam Bao.Ct Tu 0511003889365 Le Thi Thuy Lan

500.000

24

05/12/2022

Bui Thi Nu Chuyen Khoan

3.000.000

25

05/12/2022

Nguyen Chon Quang Cung Duong

500.000

26

05/12/2022

Doan Thi Quynh Nhu Nam Mo A Di Da Phat Con Xin Cung Kinh Cung Duong Tam.Ct Tu 1016054992 Doan Thi Quynh Nhu

1.000.000

27

06/12/2022

Gia Dinh Tue Duc - Dieu Suong Cung Duong Tam Bao

6.000.000

28

06/12/2022

Dang Thi Thanh.Remark:Phat Tu Cong Duc Lam Phat Su

500.000

29

06/12/2022

Gia Dinh Chu Su Xin Cung Duong Dai Le Via Phat Adida

10.000.000

30

06/12/2022

Nguyen Tan Ngoc Cung Duong Tam Bao Thang 12

300.000

31

06/12/2022

194307.061222.142401.Con Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

32

06/12/2022

Gd Chuc Tam Cung Duong Cau Sieu 49 Ngay Cho Ma.Ct Tu 0071001139593 Do Thi Dieu Hien

500.000

33

06/12/2022

Nhu Y Hien Va Cac Huynh De Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0401001350819 Tran Thi Kim Phung

3.200.000

34

07/12/2022

Chuyen Tien.Ct Tu 0181002210345 Vo Tan Loc

100.000

35

07/12/2022

Phan Thi My Tuyet O Da Nang Xin Cungs Duong Tam Bao

2.000.000

36

07/12/2022

Ptnguyen Dong Cung Duong Le Adidaphat.Ct Tu 0621000462622 Nguyen Thi Tam

1.000.000

37

07/12/2022

Pt Dong Dao Cung Duong Le Adidaphat. Ct Tu 0621000462622 Nguyen Thi Tam

500.000

38

07/12/2022

Pham Phu Loc Cd Tam Bao. Ct Tu 0621000462622 Nguyen Thi Tam

500.000

39

07/12/2022

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Tien Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

40

07/12/2022

Pham Ngoc Tuan 100k Tinh Duong 100k Lien Nguyen 110 Cung Duong Tam Bao

310.000

41

07/12/2022

Giadingphatuphuongxincungduongtambao.Ct Tu 1019542969 Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

42

07/12/2022

Thay Tam Man Chuyen.Ct Tu 0651000821329 Le Minh

15.000.000

43

07/12/2022

Pt Xin Cung Duongchut Tinh Tai Cho Khoa Tu Pt Va Le Via Phat A Di Da

1.200.000

44

08/12/2022

Vo Cong Thanh Chuyen Tien

200.000

45

08/12/2022

559560.081222.145902.Con Huong Van Kinh Cung Duong Su Phu

1.000.000

46

08/12/2022

Le Hoang Phuc Cung Duong.Ct Tu 0181002680916 Le Hoang Phuc

100.000

47

08/12/2022

405603.081222.172326.Mt-Au081222035318-081222

7.202.322

48

08/12/2022

Pt Dieu Hiep Cung Duong Tam Bao Nam Mo A Di Da Phat? Ct Tu 1018971433 Tran Thi Xoa Ly

100.000

49

08/12/2022

951230.081222.202031.Phat Tu Cung Duong

500.000

50

09/12/2022

Doan Thi Quynh Nhu A Di Da Phat Con Xin Cung Kinh Cuong Duong Tam Bao.

800.000

51

09/12/2022

Gia Dinh Pt Nhu Han Cung Duong Le Via A Di Da

1.000.000

52

10/12/2022

164035.101222.050739. Con Xin Phat Tam Cung Duong Tam Bao A

50.000

53

10/12/2022

Trinh Kim Di Phap Danh Kim Ha Tu Tran Mung 10 Thang 10 Nham Dan Huong Tho 85 Tuoi Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap Ngay Via Duc Phat A Di Da

200.000

54

10/12/2022

cung Duong Tam Bao 200000. Em Be Nho Co Nhi Vien

400.000

55

10/12/2022

Cung Duong Tam Bao

500.000

56

10/12/2022

Phat Tu Ha Hue Binh Xin Cung Dung Tam Bao

2.500.000

57

10/12/2022

Nguyen Huu Phu Chuyen Khoan Cung Duong Tam Bao

300.000

58

11/12/2022

016717.111222.163623.Chung Con Cung Duong Tam Bao

20.000.000

59

11/12/2022

Phat Tu Nguyen Thi Bich Loan 150 Kim Nguu Hanoi Thanh Kinh Cung Duong

2.000.000

60

12/12/2022

Nguyen Thi Huong Con Xin Cung Duong Tam Bao. Cam On Su Phu.

700.000

61

12/12/2022

Dieu Hy Lieu Tuong Cdtb Chua Hoang Phap

5.000.000

62

13/12/2022

748802.131222.201253.Con Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

63

13/12/2022

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0181003457199 Huynh Thi Mong Trinh

50.000

64

14/12/2022

Vo Thi Be Lam Chuyen Tiencon Xin Cung duong.Ct Tu 0281001840281 Vo Thi Be Lam

500.000

65

14/12/2022

Giadingphatuphuongxincungduongtambao.Ct Tu 1019542969 Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

66

14/12/2022

Nguyen Thi Duyen Chuyen Khoan Cung Duong Tam Bao

188.000

67

15/12/2022

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Cung Duong Tam Bao

1.000.000

68

15/12/2022

Cung Duong Hoa Dang Phat Thanh Dao. Ct Tu 0351000378666 Hoang Tho Anh (Thich Tam Quan)

20.000.000

69

15/12/2022

497822.151222.201234.Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

70

16/12/2022

280279.161222.143800.Nguyen Mai Nhu Y Chuyen Khoan Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

500.000

71

16/12/2022

Nguyen Hoa Phap Danh .Thien Tam.68t.Cung Duong.Ct Tu 0061000428426 Tran Nghia Danh

3.000.000

72

16/12/2022

Ho Trong Thanh Chuyen Tien Hoa Dang. Ct Tu 0861000058646 Ho Trong Thanh

20.000.000

73

17/12/2022

Cu Thi Le Mi Chuyen Khoan  Hun Phuoc Cung Duong Trai Tang

3.000.000

74

17/12/2022

728423.171222.215645.0386508673 Cung Duong Tam Bao

200.000

75

19/12/2022

A Di Da Phat Con Xin Cung Duong Cho Chua A

100.000

76

19/12/2022

Da! Con Xin Cung Kinh Cung Duong A! Ct Tu 0251002773753 Dinh Van Tuan Duc

3.000.000

77

19/12/2022

Chua Hoa Phuc Cung Duong Dai Le Phat Thanh Dao Chua Bang

20.000.000

78

20/12/2022

878808.201222.114132.C Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

79

20/12/2022

042804.201222.205859.Con Tam Nhuan Xin Chuyen Lai Tien Chuyen Khoan

550.000

80

20/12/2022

644774.201222.221132.Cung Duongtam Bao

100.000

81

21/12/2022

Gd Tinh Luan Cung Duong Su Phu.Ct Tu 0181001981361 Nguyen Huu Luan

1.000.000

82

21/12/2022

Kinh Gui Cung Duong Tam Bao 100k, Quy Tang Tai 50k, Uom Mam Tri Tue 50k.Ct Tu 0071004077696 Duong Cam Thao

200.000

83

22/12/2022

872745.221222.102358.Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

84

22/12/2022

943280.221222.122525.Con Xin Cung Duong Tam Bao. Xin Cam On Su Thay

500.000

85

22/12/2022

Nguyen Thai Hoang Cung Duong Tam Bao

3.000.000

86

23/12/2022

Gdpt Chuc Duyen (Nguyen Thi Tu 1939) Cung Duong Tam Bao.Ct Tu 0071000969129 Le Xuan Ly Hong

1.000.000

87

23/12/2022

021041.231222.091548.Zp696dv5etst Cung Duong Tam Bao

200.000

88

23/12/2022

886390.231222.112733.Con Xin Phat Tam Cung Duong Tam Bao A

50.000

89

23/12/2022

899008.231222.143812.0386508673-231222-14:37:28 899008

200.000

90

23/12/2022

606000.231222.150718.Nguyen Thi Duyen Chuyen Khoan

100.000

91

24/12/2022

141919.241222.142934.Cung Duong Tam Bao

3.000.000

92

24/12/2022

Gd Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao Tlba

5.000

93

24/12/2022

Pham Thi Dung Xin Cung Duong Tam Bao A

1.000.000

94

25/12/2022

Hoang Thi Thu Hien Chuyen Tien Le

1.000.000

95

25/12/2022

798872.251222.095148.0386508673 Cung Duong Tam Bao

200.000

96

25/12/2022

Do Huu Hung Con Cung Duong Dang Hoa Cung Phat Nhan Dil Tet

20.000

97

25/12/2022

878171.251222.184932.Ibft Pt Phuc Anh Tu Xincungduongtambao

200.000

98

27/12/2022

Da! Con Xin Cung Kinh Cung Duong A!.Ct Tu 0251002773753 Dinh Van Tuan Duc

1.500.000

99

27/12/2022

Con Linh Thi Thu Hang Xin Tri An Cong Duc Su Phu

5.000

100

27/12/2022

915089.271222.154307.Con Xin Cung Duong Tam Bao

800.000

101

28/12/2022

Nguyen Huu Phu Chuyen Khoan

300.000

102

30/12/2022

635365.301222.041837.Cung Duong Tam Bao

1.000.000

103

30/12/2022

666751.301222.062647.Chuyen Tien

1.000.000

104

30/12/2022

Da! Con Xin Cung Kinh Cung Duong A!.Ct Tu 0251002773753 Dinh Van Tuan Duc

3.000.000

105

30/12/2022

Bui Thi Minh Chau Cung Duong Tam Bao

500.000

106

30/12/2022

Chi Diep Xin Duoc Cung Duong Tam Bao. Ct Tu 0251002768385 Nguyen Thi Ngoc Van

200.000

107

31/12/2022

Hong Ngoc Cung Duong Tam Bao

500.000

108

31/12/2022

Pt Cung Duong Chua Hoang Phap Dip Cuoi Nam

100.000

109

01/12/2022

Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien Xin Cung Duong Tam Bao.

1.000.000

110

07/12/2022

Cung Tam Bao Chua Hoang Phap- Huynh Thi Khanh Phung- Hoa Duc- Ban Chuyen Ngu

500.000

111

07/12/2022

Chung Con Cung Duong Phat Su

1.000.000

112

08/12/2022

Mo Phat! Con Xin Cung Duong Tam Bao!.Ct Tu 0111000390598 Nguyen Thi Huynh Nhu

100.000

113

16/12/2022

Phat Tu Cung Duong Tam Bao.Ct Tu 0081001014010 Nguyen Quang Giap

500.000

114

20/12/2022

Cung Duong Tam Bao.Ct Tu 1017109780 Dang Huu Tai

200.000

115

27/12/2022

Phat Tu Phap Danh: Ngoc Nguyet - Cung Duong Tam Bao

500.000

116

27/12/2022

De Tu Dieu Hong Xin Cung Duong Thay.Ct Tu 0071001158262 Hoang Thu Ha

200.000

 

SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2022

Phạm Thị Lộc

----Tp Hcm

500.000

02/12/2022

Pt

----Tp Hcm

500.000

03/12/2022

Pt

----

100.000

03/12/2022

Hạnh Quang

----

500.000

03/12/2022

Hien Thuc Lam

----Tp Hcm

200 USD

03/12/2022

Diệu Thông

----Đồng Nai

50.000

03/12/2022

Tiếp Thị Thùy Trang

----Bình Thuận

200.000

04/12/2022

Trần Thị Anh

----Tp Hcm

200.000

04/12/2022

Nguyễn Thị Trúc Lệ

----Long An

500.000

05/12/2022

Pt

----

400.000

06/12/2022

Liên Hoa

----Bến Tre

300.000

06/12/2022

Liên Hạnh

----Bến Tre

300.000

06/12/2022

Diệu Hạnh

----Bến Tre

200.000

07/12/2022

Nguyễn Nử Quỳnh Loan

----Quảng Nam

100.000

08/12/2022

Trần Khắc Tâm

----Sóc Trăng

1.000.000

10/12/2022

Pt

----

300.000

10/12/2022

Diệu Thiện Đạo

----

400.000

10/12/2022

Tịnh Thông

----Hà Tĩnh

1.000.000

10/12/2022

Phạm Thị Yên

----

200.000

11/12/2022

Huynh Thị Nhung

----Bình Dương

1.000.000

14/12/2022

Cù Thị Lệ My

----Tp Hcm

500.000

15/12/2022

Gđ Tịnh Vinh

----Tp Hcm

1.000.000

15/12/2023

Gđ Liên Đức

----Tp Hcm

500.000

15/12/2024

Cháu Minh Phúc

----Tp Hcm

500.000

15/12/2025

Gđ Cô Hạnh

----Tp Hcm

700.000

18/12/2022

Phạm Thị Ba

----Bình Thuận

500.000

18/12/2022

Trần Thị Quyên (Thị Hạ)

----Đà Nẵng

200 USD

18/12/2022

Thi Lang Lê

----Nước Ngoài

900 CAD

25/12/2022

Ngọc Mai

----An Giang

500.000

25/12/2023

Gđ. Nguyễn Đinh Lộc

----Tp Hcm

100.000

25/12/2024

Huỳnh Thị Tư

----Tp Hcm

500.000

25/12/2025

Diệu Nghiêm

----Bình Dương

100.000

Tin tức liên quan