Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 12/2021

Cập nhật: 18/01/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 12/2021

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 12/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/12/2021

Trần Thị Kim Hà

 

500.000

02/12/2021

Trần Thị Cẩm Hương

 

3.000.000

03/12/2021

Ngọc Khương

 

1.000.000

03/12/2021

Liên Vân

 

5.000.000

03/12/2021

Chú Oai ( Phòng Vi tính)

 

5.000.000

03/12/2021

Nguyễn Thị Kim Thu

 

20.000.000

04/12/2021

Nguyễn Thị Xay

 

800.000

04/12/2021

Trần Văn Sính

 

1.000.000

04/12/2021

Huỳnh Thị Ba

 

200.000

04/12/2021

Phạm Tuyết Hạnh

 

5.000.000

04/12/2021

Diệu Bảo

 

500.000

05/12/2021

Gia Đình Thầy Tâm Hiệp

 

10.000.000

05/12/2021

Võ Ngọc Yến

 

1.000.000

05/12/2021

Lê Thị Hóa

 

10.000.000

05/12/2021

Minh Dung Nguyễn

 

100 USD

05/12/2021

Minh Xuyên Nguyễn

 

100 USD

06/12/2021

Liên Hồng

 

500.000

06/12/2021

Nguyễn Thị Bích Nga

 

1.000.000

06/12/2021

Tai Khoản Thầy Tâm Huệ

 

2.400.000

06/12/2021

Sư Cô Sa di Ni Nghĩa Phương

 

2.000.000

06/12/2021

GĐPT Diệu Thiện, Diệu Minh

 

2.000.000

06/12/2021

Nguyễn Thị Bích Nga

 

500.000

07/12/2021

Phật Tử

 

70.000

08/12/2021

Nguyễn Văn Toàn

 

700.000

09/12/2021

Thầy Tâm Huệ

 

500.000

09/12/2021

Khâu Thị Út

 

500.000

10/12/2021

Phật Tử

 

320.000

10/12/2021

Nguyễn Thanh Thảo

 

500.000

11/12/2021

Nguyễn Văn Luồi

 

1.000.000

11/12/2021

Vũ Thị Nga

 

5.000.000

11/12/2021

Vũ Thị Nga

 

4.000.000

11/12/2021

Chùa Thiện Phước

 

4.000.000

12/12/2021

Gia Đình Hoàng Anh Tuấn

 

3.000.000

12/12/2021

Gia Đình Hoàng Bích Thủy Và Bích Việt

 

500.000

12/12/2021

Nhật Minh Và Minh Đăng

 

200.000

12/12/2021

Huệ Trúc Và Hương Thảo

 

200.000

12/12/2021

Phật Tử

 

200.000

12/12/2021

Phật Tử

 

5.000.000

12/12/2021

Phật Tử

 

5.000.000

13/12/2021

Phạm Thị Xuân Mai

 

5.000.000

13/12/2021

GĐ Cô Liên Mỹ

 

15.000.000

13/12/2021

Nguyễn Thị

 

500.000

14/12/2021

Tuệ Bình

 

3.000.000

14/12/2021

Duyên Phúc

 

300.000

14/12/2021

Lê Đình Thuần

 

3.000.000

15/12/2021

Nguyễn Thị Ngát

 

500.000

15/12/2021

Cô Hòa (Đuốc Huệ)

 

10.000.000

15/12/2021

Cô Hòa (Đuốc Huệ)

 

10.000.000

16/12/2021

Phạm Thị Chiên

 

300.000

16/12/2021

Phạm Thị Thanh Hòa

 

300.000

16/12/2021

Hồ Ngọc Diễm

 

1.000.000

17/12/2021

Phạm Thị Chiên

 

1.000.000

17/12/2021

Tâm Tuyền

 

500.000

17/12/2021

Phượng

 

1.000.000

17/12/2021

Nguyễn Thị Lan

 

3.000.000

17/12/2021

Lê Thị Quốc Giang

 

1.000.000

17/12/2021

Nguyễn Thị Tường Vy

 

2.000.000

17/12/2021

Đỗ Thị Tịnh

 

1.000.000

17/12/2021

Ngọc Phát Dương

 

200 USD

18/12/2021

Huỳnh Ngọc Được

 

6.000.000

18/12/2021

Đinh Thị Thường

 

1.000.000

18/12/2021

Thanh Cẩm

 

100.000

19/12/2021

Ngô Thị Sợi

 

2.000.000

19/12/2021

Ngô Thị Sợi

 

500.000

19/12/2021

Gia Đình Phật Tử Liên Thạnh

 

2.000.000

19/12/2021

Nguyễn Thị Thủy

 

500.000

19/12/2021

Quảng Trường Liên Nam

 

1.000.000

19/12/2021

Ngô Thị Sợi

 

2.000.000

20/12/2021

Liên Hồng

 

100.000

20/12/2021

Lâm Phương Vũ

 

1.000.000

20/12/2021

Trần Thị Ba

 

200.000

20/12/2021

Liên Thúy

 

100.000

20/12/2021

Võ Thanh Thủy

 

200.000

20/12/2021

Nga Nguyen

 

200 USD

20/12/2021

Phạm Thị Toàn

 

2.100.000

20/12/2021

Liên Hoa

 

5.000.000

23/12/2021

GĐ Liên Nhung, Liên Hà, Liên Mai

 

10.000.000

23/12/2021

Phật tử

 

300.000

23/12/2021

Nguyễn Xuân Nam

 

3.300.000

23/12/2021

Phật tử

 

5.000.000

23/12/2021

Peter Van Le

 

500 USD

23/12/2021

Diệu Tuyết

 

500.000

24/12/2021

Võ Thị Ánh Yến

 

200.000

27/12/2021

Nguyễn Thự

 

10.000.000

27/12/2021

Vũ Thị Ngọc

 

15.000.000

27/12/2021

Người Quen Cô Na

 

15.000.000

31/12/2021

Giang + Lĩnh

 

10.000.000

31/12/2021

Ngô Thị Sợi

 

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/12/2021

763068.011221.071651.Gia dinh dieu suong - tue duc cung duong tam bao

6.000.000

01/12/2021

071156.011221.084829.Vietcombank;0071000651615;Nguyen Thi Ngan Ha 500 Nguyen Duc Duong 500 Nguyen Phuc Thao Nguyen 500 Lien Van cung duong tam bao

2.070.000

01/12/2021

653955.011221.091224.CON CUNG DUONG TAM BAO.KINH CHUC QUY THAY AN LANH.DUONG THI VAN AN-011221-09:12:42 653955

1.000.000

03/12/2021

700244.031221.192902.Con xin cung duong tam bao.Nam mo a di da phat FT21337457942007

100.000

04/12/2021

065581.041221.062344.Nam mo a Di Da Phat chung con xin cong duc cung duong tam Bao a

1.000.000

04/12/2021

595924.041221.075929.con xin cung duong tam bao

100.000

04/12/2021

MBVCB.1547966422.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

04/12/2021

394527.041221.153515.Vietcombank;0071000651615;Pham Phu Loc gui cung duong tam bao

500.000

04/12/2021

544147.041221.204058.TAM BAO VA TU THIEN

200.000

04/12/2021

801612.041221.223500.Cung duong tam bao FT21340102518036

800.000

05/12/2021

889683.051221.153916.Vietcombank;0071000651615;cung duong tam bao

2.000.000

05/12/2021

820981.051221.154018.p.tu kim huong bien hoa cung duong chua hoang phap hoc mon

300.000

05/12/2021

280461.051221.173826.TAM BAO VA TU THIEN

1.000.000

06/12/2021

135055.061221.142228.Con xin cung duong tam bao Phat. nguyen the gioi het covid

3.000.000

06/12/2021

MBVCB.1553488178.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

200.000

07/12/2021

298223.071221.075116.Vietcombank;0071000651615;PHAM THI DUNG XIN THANH TAM CUNG DUONG TAM BAO A

1.000.000

07/12/2021

MBVCB.1554385492.CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

07/12/2021

MBVCB.1554581997.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

07/12/2021

MBVCB.1555010980.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

100.000

07/12/2021

709657.071221.185803.Tran Cong Minh cung duong Tam Bao FT21341009880900

1.000.000

08/12/2021

730737.081221.123145.PTRANG cung duong Tam Bao

500.000

08/12/2021

503322.081221.124133.IBFT CungDuongTamBao HongNgoc LXuan-TDuc

500.000

08/12/2021

846348.081221.141556.VO CONG THANH Cung duong

200.000

08/12/2021

756659.081221.171747.Vietcombank;0071000651615;PHAM THI LAM xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

08/12/2021

314384.081221.182715.Vietcombank;0071000651615;con xin cung duong tam bao

500.000

08/12/2021

322138.081221.182816.Vietcombank;0071000651615;con xin cung duong tam bao

500.000

08/12/2021

MBVCB.1558844735.Phat tu My Hoa thanh kinh cung duong.CT tu 0421000409002 PHO THI NGOC THUY

1.500.000

09/12/2021

 

013426.081221.235230.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;Tran An An xin cung duong Tam Bao

300.000

 

10/12/2021

352814.101221.093335.Cung Duong Tam Bao

500.000

10/12/2021

325481.101221.102916.Phat tu Lien trieu chuyen tien cung duong FT21344799502037

500.000

10/12/2021

848333.101221.134628.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

500.000

10/12/2021

670258.101221.203837.phat tu cung duong

1.000.000

11/12/2021

140065.111221.080037.cung duong Tam Bao

1.000.000

11/12/2021

MBVCB.1567807518.GDPT TINH TAI-CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

1.000.000

16/12/2021

979486.161221.095746.Con Do Thi Thao thay Me Nguyen Thi Dao chuyen tien Cung Duong Chua

5.000.000

16/12/2021

927784.161221.095929.IBFT nhom tu ai st cung duong tam bao

1.000.000

16/12/2021

265457.161221.153358.Vietcombank;0071000651615;phat tu Khai Tam va Lien Loan xin cung duong tam bao

2.000.000

16/12/2021

510332.161221.194649.Con cung duong tam bao phong sanh va tu thien FT21350817554283

300.000

17/12/2021

041821.171221.110229.Gia dinh pt Giac Gioi cung duong chua Hoang Phap FT21351398650601

1.000.000

17/12/2021

043038.171221.110807.Pt Dieu Tuan cung duong chua Hoang Phap FT21351011359965

1.000.000

17/12/2021

578988.171221.171444.Xin cung duong TAM BAO

1.000.000

17/12/2021

618094.171221.190414.Con xin cung duong Tam bao

100.000

18/12/2021

 

846782.181221.125301.cungduongng tam  bao   cau binh an   va may man cho tAt ca chung sanh nam mo a di da phAt

100.000

18/12/2021

166907.181221.200613.PHAM THI NGOC ANH ... CUNG DUONG TAM BAO ... CHUA HOANG PHAP

1.000.000

19/12/2021

983315.191221.090543.cungduongtambao hoadang viaphatadida clb tieulinhdang

7.000.000

19/12/2021

169945.191221.101346.Cung duong tam bao (800k) phong sinh (700k)

800.000

 

 

 

19/12/2021

 

MBVCB.1587110604.Lien Dung gui cung duong .CT tu 1025065060 TRAN AI NGOC

2.000.000

 

19/12/2021

931366.191221.145531.Chuyen tien Kinh mung ngay via duc Phat AD I Da chung co co chut huov hoa  cung duong Tam bao                          Nguyen thi thien Huong

500.000

19/12/2021

805636.191221.150026.300K: CUNG DUONG TAM BAO. 300K: QUY TU THIEN. 100K: UOM MAM TRI TUE-191221-15:00:26 805636

300.000

19/12/2021

392571.191221.155550.Dao Ngan Ha cung duong tam bao chua Hoang phap

500.000

19/12/2021

564866.191221.160211.cungduongtambao hoadangviaphatadida. clbtieulinhdang

2.000.000

19/12/2021

998284.191221.181230.gia dinh phat tu Lien Anh cung duong

3.000.000

19/12/2021

366772.191221.195307.Y Hien; Y Thuong cung Tam Bao

2.000.000

20/12/2021

 

MBVCB.1588876583.Con xin cung duong Tam Bao 17/11. Con cam on su phu.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

1.000.000

 

20/12/2021

796727.201221.111438.Gia dinh phat tu Lien Mai cung duong Tam Bao 1trieu.tu thien phong sanh 1trieu

1.000.000

20/12/2021

070903.201221.123758.Kim Tung - cung duong

50.000

20/12/2021

159318.201221.142752.Phat tu Dang Thi Thu Thuy (phap danh Nhuan Giao) o tai Da Nang cho con xin cung duong tam bao chua Hoang Phap nhan ngay via Duc Phat A Di Da

500.000

20/12/2021

SHGD:10017178.DD:211220.BO:PHAN THI THUY HIEN.Remark:PHAN THI THUY HIEN CT CUNG DUONG TAM BAO 1.000.000+AN TONG KINH 500.000+DONG GOP TU THIEN 500.000

2.000.000

20/12/2021

 

IBVCB.1590806281.Con xin cung duong TAM BAO 5tr + 3tr xay dung chua + 2tr uom mam tri tue.CT tu 0441000719634 NGUYEN THI MINH

10.000.000

 

20/12/2021

MBVCB.1591072155.Con xin cung duong tam bao.CT tu 0071001282539 HO THI KIEU OANH

500.000

20/12/2021

MBVCB.1591807271.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

200.000

20/12/2021

109736.201221.215443.con xin cung duong tam bao

100.000

21/12/2021

938434.211221.082503.Mai khoi xin cung duong

100.000

21/12/2021

NGUYEN VAN QUANG CUNG DUONG TAM BAO

4.000.000

22/12/2021

0200970405122209245720210000349425.88814.094449.TRAN DUC YENG THAI BINH CUNG CHUA HOANG PHAP

1.000.000

22/12/2021

TRAN BICH THUY CUNG DANG CHUA

1.000.000

23/12/2021

405413.231221.151007.GD chung con cung duong Tam Bao FT21357231320091

100.000.000

23/12/2021

MBVCB.1599906207.TRAN VINH THUAN cung duong chua Hoang Phap.CT tu 0181003516719 TRAN VINH THUAN

500.000

24/12/2021

539013.241221.175451.Nguyen Thai Hoang cung duong tam bao

3.000.000

25/12/2021

MBVCB.1602661398.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

200.000

25/12/2021

732370.251221.182750.Chuyen tien Phat tu Dieu Thuyen Bao Loc Lam Dong kinh xin cung duong

20.000.000

26/12/2021

909641.261221.120215.Con xin cung dau cho Tam Bao

200.000

26/12/2021

613019.261221.144406.Con thanh tam cung duong Tam Bao

1.000.000

26/12/2021

440374.261221.173547.Nguyen Ngoc cung duong Tam Bao chua Hoang Phap

150.000

26/12/2021

756577.261221.225836.Dao Trang Nhuan Hoa cung Duong FT21361058043053

450.000

28/12/2021

 

627284.281221.111634.NGUYEN THI THU HANG chuyen khoan cung duong tam bao

100.000

 

28/12/2021

694760.281221.161250.Vietcombank;0071000651615;Chung con xin thanh tam cung duong Tam Bao a

4.335.000

28/12/2021

306756.281221.201539.con xin cung duong tam bao

100.000

29/12/2021

 

SHGD:10025698.DD:211229.BO:PHAM THI TINH.Remark:Cung duong Tam Bao

500.000

 

30/12/2021

MBVCB.1614164632.Chung con cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

3.000.000

30/12/2021

MBVCB.1614842942.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

31/12/2021

MBVCB.1619676986.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

200.000

03/12/2021

SHGD:10001101.DD:211203.BO:TA THI DIEU.Remark:GIA DINH BA TRAN THI CAM XIN CUNG DUONG TAM BAO CHU TANG NI

5.000.000

03/12/2021

IBVCB.1546876322.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

09/12/2021

MBVCB.1561323917.Phat tu cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

10/12/2021

511076.101221.125202.THUA SU PHU. CON XIN CUNG DUONG TAM BAO AH FT21344976863100

200.000

17/12/2021

738552.171221.063210.Chung con cung duong phat su FT21351503821820

1.000.000

17/12/2021

004284.171221.070028.CLAUDIE 29 07 1954 CUNG DUONG TAM BAO FT21351810824198

300.000

17/12/2021

SHGD:10000954.DD:211217.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua 1tr

3.000.000

25/12/2021

 

502966.251221.094313.IBFT Gd PT Lien Tuyen cung duong tam bao

400.000

 

28/12/2021

507333.281221.164935.Con Tran Thi Thanh Thuy Phong 807 Toa Nha N04B1 duong Thanh Thai  Dich Vu  Cau Giay   Ha Noi xin cung giuong tam bao

2.000.000

29/12/2021

MBVCB.1613279726.PHAM THI MONG LANH chuyen tien Cung Duong Tam Bao.CT tu 0511000422689 PHAM THI MONG LANH

500.000

31/12/2021

MBVCB.1619383625.Cung duong tam bao.CT tu 0461000525984 NGUYEN THI HONG LOAN

200.000

01/12/2021

241963.011221.172339.Con PD DIEU TU cung duong tam bao

200.000

01/12/2021

895651.011221.191636.CHUNG CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-011221-19:16:35 895651

1.000.000

02/12/2021

MBVCB.1543038118.VO THI MY HANG xin cung duong tam bao.CT tu 0511003899963 VO THI MINH THO

100.000

02/12/2021

MBVCB.1543042589.VO THI MINH THO xin cung duong tam bao.CT tu 0511003899963 VO THI MINH THO

200.000

02/12/2021

IBVCB.1544644426.Con xin cung duong TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

02/12/2021

MBVCB.1544654507.cung duong tam bao. tuy nghi su dung.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI THUY LIEN

330.000

03/12/2021

MBVCB.1546079109.Tinh Thang cung duong Tam bao.CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

300.000

03/12/2021

MBVCB.1546204689.Da. con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

 

03/12/2021

SHGD:10002597.DD:211203.BO:NGUYEN THI THU VAN.Remark:GDPT chung con thanh kinh cung duon g tam bao

500.000

03/12/2021

647843.031221.184801.THANH KINH CUNG DUONG TANG DOAN FT21337025479081

500.000

12/12/2021

657885.121221.131614.Chuyen tien phat tu Lien Mo cung duong tam bao

300.000

13/12/2021

168384.131221.081227.Gd Phat tu Thai Minh  Dieu Nguyet  cung duong Tam Bao

1.000.000

13/12/2021

623657.131221.084550.vu trung hieu 34t cung duong Tam Bao va Tri tue

8.000.000

Tin tức liên quan