Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 11/2023

Cập nhật: 08/12/2023
 

Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 11/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 11/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2023

Tịnh Nguyên

TP HCM

1.000.000

01/11/2023

Liên Kim

Đồng Tháp

9.000.000

02/11/2023

Diệu Sáng

TP HCM

100.000

03/11/2023

Liên Phúc

TP HCM

500.000

05/11/2023

Tâm Lương

TP HCM

15.000.000

05/11/2023

Thạch Thị Thanh Tâm

TP HCM

1.000.000

05/11/2023

Nguyễn Thị Ly

TP HCM

500.000

06/11/2023

Hoàng Thị Hòa

Bình Dương

520.000

06/11/2023

Phạm Ngọc Anh

TP HCM

100.000

06/11/2023

Trịnh Thị Hồng

Bình Dương

100.000

06/11/2023

Đoàn Bình Dương

Bình Dương

330.000

07/11/2023

Võ Thị Trung Thảo

TP HCM

30.000.000

11/11/2023

Đồng Xuân- Hồng Khánh

TP HCM

1.000.000

11/11/2023

Nguyễn Thị Kim Loan

TP HCM

300.000

11/11/2023

Nguyễn Văn Thoan

Thái Nguyên

2.000.000

11/11/2023

Hầng Thuận

TP HCM

5.000.000

11/11/2023

Hầng Thuận

TP HCM

10.000.000

11/11/2023

Diệu Bình

TP HCM

3.000.000

11/11/2023

Nguyễn Thị Thư

Hà Tĩnh

500.000

12/11/2023

Võ Thị Liêm

TP HCM

5.000.000

12/11/2023

Đào Quang Cường

TP HCM

2.000.000

12/11/2023

Nguyễn Hồng Khanh

TP HCM

1.000.000

13/11/2023

Vũ Thị Định

TP HCM

1.000.000

13/11/2023

Huệ Sơn

TP HCM

2.500.000

14/11/2023

Nguyễn Hữu Phong

TP HCM

20.000.000

14/11/2023

Cô Huyền

TP HCM

200.000

15/11/2023

Cô Tú

Nước ngoài

20.000.000

16/11/2023

Gđ.Thầy Liêm

TP HCM

20.000.000

16/11/2023

Thiềm Mỹ Khổ

Đồng Nai

3.000.000

17/11/2023

Phan Thị Chi

TP HCM

600.000

17/11/2023

Ho Thi Nhut Anh

Nước ngoài

100 USD

17/11/2023

Phạm Đình Thuận

TP HCM

3.000.000

18/11/2023

Cao Kim Phượng

TP HCM

1.500.000

19/11/2023

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

19/11/2023

Liên Anh

TP HCM

100.000

19/11/2023

Liên Thu

Đồng Nai

100.000

19/11/2023

Diệu An

Đồng Nai

200.000

19/11/2023

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

19/11/2023

Chúc Vượng + Diệu Chi

Đồng Nai

200.000

19/11/2023

Tịnh Minh + Tịnh Hải

TP HCM

100.000

19/11/2023

Tịnh Đăng

Khánh Hòa

500.000

19/11/2023

Liên Ân

TP HCM

500.000

19/11/2023

Liên Phương

TP HCM

1.000.000

19/11/2023

Nguyễn Thị Nhạn

TP HCM

500.000

19/11/2023

Dương Thị Vy

Bình Dương

1.000.000

19/11/2023

Liên Tâm

TP HCM

500.000

19/11/2023

Huỳnh Thị Nga

TP HCM

200.000

19/11/2023

Nguyễn Thị Li

TP HCM

500.000

19/11/2023

Phật Tử

TP HCM

700.000

19/11/2023

Huỳnh Thị Tư

TP HCM

500.000

19/11/2023

Hoa Sen

TP HCM

200.000

19/11/2023

Đỗ Thị Lành

TP HCM

100.000

19/11/2023

Nguyễn Mộng Lài

TP HCM

100.000

19/11/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

19/11/2023

Lê Thị Du

TP HCM

200.000

19/11/2023

Phạm Thị Dung

TP HCM

900.000

19/11/2023

Liên Mỹ

TP HCM

5.000.000

19/11/2023

Liên Chân

TP HCM

300.000

19/11/2023

Thiên Trang Thiện Quý

TP HCM

2.000.000

19/11/2023

Minh Phước

TP HCM

200.000

20/11/2023

Trần Thị Thu Thảo

TP HCM

1.000.000

20/11/2023

Gđ Thầy Tâm Thuận

TP HCM

10.000.000

20/11/2023

Thiên Sứ

TP HCM

5.000.000

22/11/2023

Nguyễn Thị Nhì

TP HCM

20.000.000

22/11/2023

Lê Văn Hùng

TP HCM

2.000.000

22/11/2023

Chiếu Thời

TP HCM

20.000.000

23/11/2023

Phạm Thị Hồng Dung

TP HCM

5.000.000

25/11/2023

Đỗ Thị Xuyên

TP HCM

1.000.000

26/11/2023

Liên Trâm

TP HCM

5.000.000

26/11/2023

Trần Thị Tuyết Phương

TP HCM

1.000.000

26/11/2023

Ban Hộ Tự

TP HCM

20.000.000

27/11/2023

Tịnh Hùng

TP HCM

1.000.000

27/11/2023

Sư Cô

TP HCM

1.000.000

27/11/2023

Pt

Lâm Đồng

50.000

27/11/2023

Nguyễn Thị Hoa

Lâm Đồng

50.000

27/11/2023

Phạm Thị Vân + Mạnh Hường

Quảng Ninh

100.000

27/11/2023

Phạm Thị Sen

TP HCM

100.000

28/11/2023

Nguyễn Thị Lan

Tây Ninh

200.000

28/11/2023

Duong Thị Vi

Bình Dương

3.000.000

28/11/2023

Liên Thông

TP HCM

200.000

28/11/2023

Trần Thị Thu Lan

An Giang

500.000

28/11/2023

Trần Thị Thu Nguyệt

An Giang

500.000

28/11/2023

Nguyên Phát

TP HCM

1.000.000

28/11/2023

Pt

TP HCM

2.000.000

28/11/2023

Huệ Hải

TP HCM

1.000.000

28/11/2023

Nguyễn Thị Kim Thu

TP HCM

2.000.000

28/11/2023

Diệu Nguyệt

TP HCM

500.000

28/11/2023

Liên Anh

TP HCM

300.000

28/11/2023

Liên Phương

TP HCM

200.000

28/11/2023

Nguyễn Thanh Điệp

TP HCM

200.000

28/11/2023

Lê Thị Ngọc Nga

TP HCM

20.000.000

28/11/2023

Trâm Anh

TP HCM

500.000

28/11/2023

Pt

TP HCM

3.000.000

30/11/2023

Lê Phước Như

TP HCM

300.000

30/11/2023

Phật Tử

TP HCM

1.000.000

30/11/2023

Phật Tử

TP HCM

15.000.000

 

SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

13/11/2023

Vũ Thị Vân

TP HCM

1.000.000

19/11/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

19/11/2023

Dương Thị Vy

Bình Dương

1.000.000

19/11/2023

Huỳnh Thị Tư

TP HCM

1.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/11/2023

Nguyen Huu Phu Chuyen Tien

250.000

01/11/2023

Con xin cung kinh cung duong 80 vi Su. Ct Tu Mai Ngoc My Hang

8.000.000

01/11/2023

Lai Van Duc Chuyen

5.000.000

01/11/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Do Huu Huy

200.000

02/11/2023

Phan Thi Hong Nhung Chuyen

100.000

02/11/2023

Adidaphat

200.000

03/11/2023

Thanh Loc Than Tam Gui Cung Duong Chua Hoang Phap Khoa Thien

50.000.000

03/11/2023

Thanh Loc Than Tam Gui Doi Ve Sinh Khoa T10

10.000.000

03/11/2023

Hoc Vien Thanh Loc Than Tam Gui Cung Duong Tam Bao

1.825.000

03/11/2023

Gia Dinh Mangala Doan Va Cac Con Cung Duong Tam Bao

4.800.000

03/11/2023

Nguyen Thi Be Chuyen Tien

100.000

03/11/2023

Le Ngoc An Chuyen Tien Hun Phuoc

2.000.000

03/11/2023

Le Hoang Phuc Cung Duong

100.000

04/11/2023

Da Su Phu Hoan Hy Cho Con Cung Duong Su Phu A

500.000

04/11/2023

Con Chu Thi Hoa (Dongky Tuson Bacninh) Cung Duong Tam Bao

200.000

04/11/2023

Cung Xay Len Tat Cac Chua. Nguyen Het Thay Chung Sanh Deu Thanh Phat Dao Qua Chanh Dang Chanh Giac.

12.345

05/11/2023

Gia Dinh Quang Dung. Ct Tu Nguyen Ngoc Quang

100.000

05/11/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

05/11/2023

Hoc Vien Cua Thay Thich Tam Thanh Tri An. Xin Cam On. Kinh Chuc Sk, Binh An, Thanh Tuu.

500.000

06/11/2023

De Tu Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Thi Thuy Lan

500.000

06/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

100.000

06/11/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao A

500.000

06/11/2023

Lai Thi Huynh Anh Con Cung Duong

200.000

06/11/2023

Lam Duy Cung Duong Tam Bao

300.000

06/11/2023

Cung Duong Tam Bao Cau Binh An Gia Dinh

200.000

06/11/2023

Mai Ngoc Anh Cung Duong Tam Bao

100.000

07/11/2023

Han Cung Duong Tam Bao

20.000

07/11/2023

Vo Cong Thanh Cung Duong

400.000

07/11/2023

Nguyen Mai Nhu Y Chuyen Khoan Con Xin Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

500.000

07/11/2023

Phat Tu Tinh Tu Cung Duong Tam Bao (By Tpbank Chatpay)

200.000

08/11/2023

Giac Danh Gioi Va Giac Danh Giang Cung Duong

100.000

08/11/2023

Phat Tu Lien Ngoc Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Ngoc

500.000

08/11/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Cung Duong Tam Bao

1.500.000

08/11/2023

Con Gop Suc Son Tuong Phat Nhu Lai

111.111

08/11/2023

Nguyen Thi The - Mai Thi Thuy Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

5.000.000

08/11/2023

Gia Dinh Phat Tam Gop Vao Quy Son Lai Phan Nguc Duc Phat

111.111

08/11/2023

Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

09/11/2023

Con Thai Binh Xin Cong Duc

3.000.000

09/11/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Tien Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

09/11/2023

Pt Dieu Hiep Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Xoa Ly

50.000

10/11/2023

Phat Tu Bui Thi Quy Chi Dao Lac Son Hoa Binh Cung Duong Tam Bao

200.000

10/11/2023

Dieu Hien Cung Duong Tam Bao

100.000

10/11/2023

Giadingphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

10/11/2023

De Tu Cung Duong Tam Bao

100.000

10/11/2023

Cd Bua An Cac Khoa Tu

10.000.000

11/11/2023

Gd Tran Dang Canh, Tran Cao Thuong, Hoan Hy Hoan Hy, Thanh Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao

20.000

11/11/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

12/11/2023

Gd Tran Chin-Vo Hong Diep Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

10.000.000

12/11/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

400.000

13/11/2023

Vo Cong Thanh Cung Duong

200.000

13/11/2023

Cua It Tam Thanh. Ct Tu Le Van Dung

100.000

13/11/2023

Con Phu Quan Binh Thanh, Con Cung Duong Tam Bao

100.000

13/11/2023

Xin Hoi Huong Cong Duc Cho Ong Chau Cuoi Pd Hue Tinh

1.000.000

13/11/2023

Hoa Ck Cung Duong Chua Hoang Phap. Ct Tu Hoang Thi Thanh Hoa

200.000

13/11/2023

Bach Thay, Con Xin Cung Duong Dua Vao Quy Hoat Dong Hoang Phap Tai Chua Hoang Phap A. Con Xin Cam On Thay A

400.000

13/11/2023

Vu Hoang Bao An Cung duong Tam Bao. Ct Tu Mai Thi Ngoc Anh

100.000

13/11/2023

GĐ Con Cung Duong Tam Bao

200.000

13/11/2023

Chua Dong Cao Thanh Hoa Chuyen Tien Toi Thay Tam Truong

2.000.000

14/11/2023

Gia Dinh Viet Lam Truc Linh Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

14/11/2023

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Thay Chuc Thay Luon An Lac

50.000

14/11/2023

Da Mo Phat Con Xin Cung Duong Tam Bao A. Ct Tu Nguyen Thi Huong

400.000

14/11/2023

Con Xin Cung Duong

100.000

14/11/2023

Cung Tam Bao

200.000

15/11/2023

Pt Van Tiem Thi Ut Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

15/11/2023

Uyen Phuong Cd Tam Bao

200.000

16/11/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

16/11/2023

Cung Duong Tam Bao

50.000.000

17/11/2023

Tue Han Cung Duong Tam Bao

20.000

17/11/2023

Kinh Gui Chua Hoang Phap Chut Tam Long

60.000

17/11/2023

Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

17/11/2023

Y Hien, Y Thuong Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Kim Phung

2.000.000

17/11/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Duong Tam Bao

300.000

17/11/2023

De Tu Tinh Dat (Vo Hoang Khan) Con Xin Duoc Nguyen Gop Mot Chut It Long Thanh A

100.000

17/11/2023

Phat Tu Lien Phuong Cung Duong Tam Bao

200.000

18/11/2023

Gd Dao Huu Tran Van Hien, Cuu Huyen That To, Hoan Hy Thanh Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao

20.000

18/11/2023

Le Thi Kim Vang Cung Duong Tam Bao.

1.000.000

19/11/2023

Vo Thi Be Lam Chuyen Tien

200.000

19/11/2023

Cung Duong Su Phu Cho Bac Thay Giang Su

200.000

20/11/2023

Kim Dang

24.400.000

20/11/2023

Vo Thi Thanh Dung Cung Duong Hoa Thuong Thich Chan Tinh

500.000

20/11/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

21/11/2023

Nguyen Thai Hoang Cung Duong Tam Bao

3.000.000

21/11/2023

Vo Thi Khanh Hiep Cung Duong Tam Bao

1.000.000

21/11/2023

Gd Tran Chin - Vo Hong Diep Cung Duong Tam Bao Ram Thang 10

5.000.000

22/11/2023

Tran Pham Kim Ngan Chuyen

300.000

22/11/2023

Mai Thuy Van Cung Duong Tam Bao

10.000

22/11/2023

Giap Thi Kim Anh Pd Lien Anh Cung Duong Thay Tam Truong

20.000.000

22/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

100.000

23/11/2023

Gia Dinh Lam Thanh-Sy Tu Huong Toi Thay Khoe Manh De Dan Dat Nhan Sinh

111.111

24/11/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Duong Tam bao

500.000

25/11/2023

Bao An Cd Tam Bao

200.000

25/11/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

100.000

25/11/2023

Phat Tu Tinh Tu Cung Duong Tam Bao (By Tpbank Chatpay)

200.000

26/11/2023

Cung Duong Tam Bao

100.000

26/11/2023

Gia Dinh Con Cung Duong Tam Bao

100.000

26/11/2023

Huynh Thi Le Tham Chuyen Khoan Cung Duong Tam Bao

500.000

26/11/2023

Huynh Ngoc Tri Nhan Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Huynh Ngoc Tri Minh

5.000.000

26/11/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Duong Tam Bao Va Xay Dung Chua

1.500.000

27/11/2023

Tue Han Cung Duong Tam Bao

20.000

27/11/2023

Con Xin Cung Duong A

200.000

27/11/2023

Le Quang Nhut Chuyen Tien

500.000

27/11/2023

Phat Tu Bui Thi Quy Chi Dao Lac Son Hoa Binh Cung Duong Tam Bao

200.000

27/11/2023

Be Tu (Lien Tu) An Giang Cung Duong Gio To Ngay 16 Thang 10. Ct Tu Nguyen Thi Be Tu

2.000.000

27/11/2023

Cung Duong Xay Dung Tat Ca Cac Chua Hoang Phap + Phat Tang.

16.789

27/11/2023

Quang Phuoc, Quang Do, Lien Huong Thanh Kinh Cung Duong 20.11 Va Le Gio To Hoang Phap

1.500.000

28/11/2023

Con Pd Hoa Tam. Nay Con Xin Phat Nguyen Cung Duong Tam Bao

200.000

28/11/2023

M.Nguyen + M.Triet: Ung Ho Quy Tu Thien. Ct Tu Tran Thi Anh Thu

500.000

28/11/2023

Momo

100.000

29/11/2023

Gd Dao Huu, Cuu Huyen That To Hoan Hy Thanh Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao

19.000

29/11/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

29/11/2023

Gia Dinh Chung Con Cung duong Tam Bao Va Xay Dung Chua

2.000.000

29/11/2023

Nhom Hanh Trinh Thien Duyen Thanh Kinh Cung Duong

500.000

30/11/2023

Vo Thanh Ngoc Thanh Kinh Cung Duong Ht Chan Tinh

500.000

30/11/2023

Nguyen Tu Minh Toan, Binh Duong Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Nguyen Thao Tran

100.000

30/11/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Do Huu Huy

200.000

30/11/2023

Tinh Thang Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Quoc Thang

100.000

30/11/2023

Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Tan Tan

100.000

30/11/2023

Cung Duong.

200.000

02/11/2023

Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien & Minh Chanh Xin Cung Duong Tam Bao.

1.000.000

06/11/2023

Pt Vu Thi Mai, Ch404, Chung Cu Ct1 Phu Son, P.Phu Son, Tp Thanh Hoa, Tinh Th. Con Xin Cung Duong Tam Bao

200.000

24/11/2023

Pham Anh Ngoc Chuyen Tien

500.000

25/11/2023

Pt Lien Ngu Cung Duong Tam Bao

500.000

26/11/2023

Chung Con Cung Duong

100.000

26/11/2023

Chung Con Cung Duong

50.000

Tin tức liên quan