Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 11/2022

Cập nhật: 05/12/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 11/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 11/2022

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ TÊN

SỐ TIỀN

ĐỊA CHỈ

11/01/2022

Nguyễn Văn Trên

2,000,000

----

11/01/2022

Ho Thi Nhut Anh

100 USD

----Nước ngoài

11/02/2022

Pt

4,800,000

----TP HCM

11/03/2022

Cô Thảo

1,000,000

----TP HCM

11/03/2022

Pt Thầy Tâm Huệ

20,000,000

----TP HCM

11/03/2022

Dương Huệ Phương

500,000

----TP HCM

11/03/2022

Lê Thị Lưu

1,000,000

----TP HCM

11/04/2022

Hoàng Thị Tuyết

500,000

----Hà Nội

11/04/2022

Võ Thị Bích Phượng

10,000,000

----Nước ngoài

11/04/2022

Võ Thị Diễm Sương

500,000

----Tiền Giang

11/06/2022

Dương Thị Vy

2,000,000

----Bình Dương

11/06/2022

Dương Bạch Mai

500,000

----An Giang

11/06/2022

Nguyễn Thị Tam

500,000

----TP HCM

11/06/2022

Đỗ Thị Diệp
Đặng Phước Hùng

2,000,000

----

11/06/2022

Nguyễn Thị Tú Anh
Đặng Thanh Hải

300,000

----TP HCM

11/06/2022

Nguyễn Trung Việt Anh

1,000,000

----TP HCM

11/06/2022

Lê Ngọc Trâm

500,000

----TP HCM

11/07/2022

Trần Nguyễn Trường An

200,000

----TP HCM

11/07/2022

Pt

1,710,000

----TP HCM

11/07/2022

Trần Lệ Hoa

1,000,000

----TP HCM

11/07/2022

Pt

2,000,000

----TP HCM

11/07/2022

Phạm Tuyết Hạnh

5,000,000

----TP HCM

11/07/2022

Sc Tuệ Quán

5,000,000

----Kiên Giang

11/07/2022

Diệu Phúc

500,000

----TP HCM

11/07/2022

Trường Mẫu Giáo Hoa Đào

6,000,000

----Đắk Nông

11/07/2022

Cô Sen

1,000,000

----TP HCM

11/07/2022

Gđ Nguyễn Kim Trước

300,000

----TP HCM

11/07/2022

Pt

200,000

----TP HCM

11/08/2022

Lê Cảnh Hạnh
Lê Kim Chương

500,000

----TP HCM

11/08/2022

Lê Thị Sợi

500,000

----Thái Bình

11/08/2022

Tăng Tuyết Vân

500,000

----TP HCM

11/08/2022

Liên Nga

500,000

----Lâm Đồng

11/08/2022

Nguyễn Thị Then

500,000

----TP HCM

11/08/2022

Nguyễn Tuấn Thọ

500,000

----TP HCM

11/08/2022

Pt

200,000

----TP HCM

11/09/2022

Phạm Thị My

100,000

----TP HCM

11/09/2022

Liên Thảo

1,000,000

----

11/09/2022

Phật Tử

3,000,000

----Đồng Nai

11/09/2022

Nguyễn Thị Kim Thu

3,000,000

----TP HCM

11/09/2022

Liên Anh

1,000,000

----TP HCM

11/09/2022

Liên Nghiêm

200,000

----Tây Ninh

11/09/2022

Phạm Thị Hằng
Phạm Văn Hùng

1,000,000

----Bình Dương

11/09/2022

Đỗ Thị Vân Lang

100 AUD

----Nước ngoài

11/09/2022

Liên Trân + Liên Bảo

300,000

----TP HCM

11/09/2022

Trần Thị Phi Yến

1,000,000

----TP HCM

11/09/2022

Gđ Đồng Ích

500,000

----TP HCM

11/09/2022

Nguyễn Văn Nhạc

200,000

----TP HCM

11/09/2022

Phạm Thị Xuân Mai

5,000,000

----An Giang

11/09/2022

Bác Sĩ Hiệp

15,000,000

----TP HCM

11/09/2022

Nguyễn Văn Tài

200,000

----

11/09/2022

Liên Nga

200,000

----TP HCM

11/09/2022

Gđ Connie Cham

500 USD

----Nước ngoài

11/09/2022

Gđ Wiliam Koo

100 USD

----Nước ngoài

11/09/2022

Gđ Nguyễn Thị Đam

140,000

----TP HCM

11/09/2022

Minh Thái

10,000,000

----TP HCM

11/09/2022

Trần Văn Ngọc Thanh

250,000

----TP HCM

11/09/2022

Trần Văn Si
Nguyễn Thị Vạn

200,000

----TP HCM

11/09/2022

Pt

2,110,000

----

11/10/2022

Pt Bãi Xe

200,000

----

11/10/2022

Pt An Diệu

5,000,000

----Hưng Yên

11/10/2022

Thầy Tâm Hòa

15,000,000

----Hà Nội

11/11/2022

Đinh Thị Quyên

1,000,000

----TP HCM

11/12/2022

Lê Thanh Hằng

500,000

----Hải Phòng

11/12/2022

Pt

50,000

----

13/11/2022

Dương Thị Bạch Tuyết

200,000

----TP HCM

13/11/2022

Trịnh Thị Câu

100,000

----Bắc Ninh

13/11/2022

Vũ Thị Vân

3,000,000

----TP HCM

13/11/2022

Quảng Hảo

200,000

----TP HCM

14/11/2022

Phật Tử Thày Tâm Huệ

5,000,000

----

15/11/2022

Trần Thị Lan

100,000

----TP HCM

17/11/2022

Nguyễn Thị Ngọc Anh

2,000,000

----TP HCM

17/11/2022

Pt

100 USD

----Nước ngoài

18/11/2022

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

10,000,000

----Tây Ninh

18/11/2022

Diệu Hoa

1,000,000

----TP HCM

19/11/2022

Phật Tử

1000 USD

----TP HCM

19/11/2022

Kha Tú Lan

5,000,000

----TP HCM

19/11/2022

Kha Tú Mạnh

1,000,000

----TP HCM

19/11/2022

Phật Tử

1,000,000

----TP HCM

20/11/2022

Trần Thị Cẩm Thơ

100,000

----TP HCM

20/11/2022

Nguyễn Thị Tỏ

700,000

----TP HCM

20/11/2022

Hồ Thị Kim Lan

200,000

----TP HCM

20/11/2022

Nguyễn Ngọc Dung

200,000

----TP HCM

20/11/2022

Nguyễn Chí Đại

80,000

----TP HCM

20/11/2022

Lê Thị Diện

500,000

----Thanh Hóa

20/11/2022

Tiên Ngọc Lộc

200,000

Bà Rịa -Vũng Tàu

20/11/2022

Hoàng Bá An

200 USD

----Nước ngoài

21/11/2022

Dương Thạch Bạch Tuyết

200,000

----Long An

21/11/2022

Bác Sĩ

5,000,000

----TP HCM

21/11/2022

Tăng Tuấn Phong

500,000

----Đồng Nai

22/11/2022

Đồng Xuân Hồng Khánh

500,000

----TP HCM

22/11/2022

Huỳnh Thị Tân

500,000

----TP HCM

23/11/2022

Nguyễn Thị Kim Thảo

20,000,000

----

23/11/2022

Nguyễn Thị Lan

3,000,000

----

23/11/2022

Từ Bảo Liên
Chơn Tâm Tịnh

2,000,000

----Nước ngoài

23/11/2022

Đinh Phúc

1,000,000

----Nước ngoài

24/11/2022

Pt

1,000,000

----TP HCM

24/11/2022

Trần Thị Nghiệp

200,000

----Bình Dương

24/11/2022

Nguyễn Huy Vũ

100,000

----TP HCM

24/11/2022

Nguyễn Vĩnh Bảo

100,000

----TP HCM

24/11/2022

Nguyễn Vĩnh Nghiêm

200,000

----TP HCM

24/11/2022

Nguyễn Vĩnh Phát

100,000

----TP HCM

24/11/2022

Nguyễn Thị Thúy An

100,000

----TP HCM

24/11/2022

Nguyễn Thị Thùy Liên

100,000

----TP HCM

24/11/2022

Diệu Ngữ

100,000

----TP HCM

24/11/2022

Phừng Văn Cường

500,000

----TP HCM

24/11/2022

Trường Thị Cẩm Linh

200,000

----TP HCM

24/11/2022

Đặng Văn Quang

200,000

----TP HCM

24/11/2022

Thầy Tâm Huệ

20,000,000

----

25/11/2022

Phạm Tấn Hùng

50,000

----

26/11/2022

Phật Tử

500,000

----TP HCM

26/11/2022

Tuệ Trí Hiển

10,000,000

----Lâm Đồng

27/11/2022

Tân Thị Út

100,000

----Tây Ninh

27/11/2022

Huỳnh Thanh Diệu

5,000,000

----An Giang

27/11/2022

Huỳnh Thanh Thắm

10,000,000

----An Giang

27/11/2022

Lô Thị Cẩm Duyên

5,000,000

----An Giang

27/11/2022

Ngọc Hân

500,000

----TP HCM

27/11/2022

Pt

500,000

----

27/11/2022

Trần Thị Loan

700,000

----TP HCM

27/11/2022

Cô Sương

100,000

----TP HCM

27/11/2022

Diệu Trí, Diệu Thiện, Diệu Minh

1,000,000

----TP HCM

27/11/2022

Đinh Thị Quyên

1,500,000

----TP HCM

27/11/2022

Pt

500,000

----An Giang

27/11/2022

Hồ Thị Châu-Diệu Từ

10,000,000

----Nước ngoài

27/11/2022

Lâm Thị Kiều

5,000,000

----TP HCM

27/11/2022

Lâm Thị Kièu

5,000,000

----TP HCM

27/11/2022

Ngọc Khánh

500,000

----Bình Thuận

27/11/2022

Pt

50,000

----TP HCM

27/11/2022

Liên Hòa

300,000

----Bình Dương

27/11/2022

Nhuận Huệ

600,000

----TP HCM

27/11/2022

Hoàng Thị Hà

150,000

----TP HCM

27/11/2022

Đỗ Thị Lành

200,000

----TP HCM

27/11/2022

Liên Phượng

10,000,000

----

27/11/2022

Hằng Thuận

5,000,000

----

29/11/2022

Lê Anh Tuân

1,000,000

----TP HCM

29/11/2022

Phạm Thành Phát

1,000,000

----TP HCM

29/11/2022

Lê Thị Hơn

50,000

----Bến Tre

29/11/2022

Thái Hải Hưng

50,000

----Bến Tre

29/11/2022

Phạm Thị Lệ Hoa

100,000

----Bến Tre

29/11/2022

Nguyễn Thái Thanh Tuyền

50,000

----Bến Tre

29/11/2022

Cô Quyên

100,000

----Bến Tre

29/11/2022

Ngọc Em

50,000

----Bến Tre

29/11/2022

Ngọc Anh

50,000

----Bến Tre

29/11/2022

Nguyễn Thị Kim Ngân

100,000

----Vĩnh Phúc

29/11/2022

Nguyễn Văn Biên

100,000

----Lào Cai

29/11/2022

Nguyễn Văn Cương

50,000

----Lào Cai

29/11/2022

Pt

100,000

----Phú Thọ

29/11/2022

Hừng Tời

100,000

----Lào Cai

29/11/2022

Nguyễn Văn Linh

50,000

----Yên Bái

29/11/2022

Nguyễn Văn Tới

50,000

----Yên Bái

29/11/2022

Diệu Mới

1,000,000

----TP HCM

CÚNG DƯỜNG SƯ PHỤ

06/11/2022

Dương Thị Vy

1,000,000

----Bình Dương

06/11/2022

Nguyễn Thị Tam

1,000,000

----TP HCM

06/11/2022

Trần Thị Phương Lợi

500,000

----TP HCM

07/11/2022

Huệ Hải

2,000,000

----TP HCM

07/11/2022

Ban Hộ Tự

20,000,000

----TP HCM

07/11/2022

Nguyễn Thị Thu Hường

200,000

----TP HCM

09/11/2022

Phật Tử

1,000,000

----Đồng Nai

09/11/2022

Pt

3,000,000

----

09/11/2022

Lâm Thị Ngọc Loan

500,000

----Hà Nam

09/11/2022

Định Thị Thu Hiền

1,000,000

----Hà Nội

09/11/2022

Nguyễn Thị Xuân

150,000

----TP HCM

09/11/2022

Ngọc Mai

500,000

----An Giang

09/11/2022

Sư Cô Phương Thành Diệu

500,000

----Đồng Nai

09/11/2022

Vũ Thị Vân

1,000,000

----TP HCM

13/11/2022

Liên Dung

100,000

----TP HCM

14/11/2022

Liên Huyền

200,000

----TP HCM

17/11/2022

Pt Clandy
Pt Minatet

25,000,000

----Nước ngoài

17/11/2022

Hồ Thị Thảo

200,000

----TP HCM

21/11/2022

Tuan Nguyen

300 USD

----Nước ngoài

22/11/2022

Đồng Xuân Hồng Khánh

500,000

----TP HCM

30/11/2022

Ho Thi Nhut Anh

100 USD

----Nước ngoài

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

NỘI DUNG CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01/11/2022

Gia dinh tue duc - dieu suong cung duong tam bao

6,000,000

01/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat su phap tang chung tang ni tlba a

5,000

01/11/2022

Con xin phat tam cung duong Tam Bao a

50,000

01/11/2022

Chi Diep xin cung duong Tam Bao. CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200,000

01/11/2022

Con cung duong phat phap tang

100,000

01/11/2022

Phat Tu Hoang Thi Hong Thom Thai Binh Thanh Tam Cung Duong Tam Bao

500,000

01/11/2022

Con Nguyen Duc An cung duong Tam Bao AdidaPhat

1,000,000

01/11/2022

Mai khoi xin cung duong

100,000

01/11/2022

Con Hoang Thi Hong Thom Thai Binh Thanh Tam Cung Duong Chu Tang chua Hoang Phap

1,000,000

02/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat su phap tang chung tang ni tlba a

5,000

02/11/2022

Tinh Anh cung duong Thay Chan Tinh. CT tu 0071002092663 BUI THI MAY

100,000

02/11/2022

Cung duong tam bao FT22306031610708

850,000

03/11/2022

NGUYEN HUU PHU chuyen khoan

200,000

03/11/2022

GD: SIEU THI COOPMART PHU MY VUNGTAU VN

100,000

03/11/2022

con xin cung duong tam bao

500,000

03/11/2022

Con xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200,000

04/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

04/11/2022

Ket Tram hun phuoc le Gio To

700,000

04/11/2022

LE HOANG PHUC chuyen tien.

100,000

04/11/2022

CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500,000

04/11/2022

con xin cung duong tam bao

50,000

05/11/2022

TRUONG THI HONG PHUONG Chuyen tien

300,000

05/11/2022

NGUYEN MAI NHU Y chuyen khoan CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO

500,000

06/11/2022

VO TAN LOC chuyen tien

100,000

06/11/2022

C xin cung duong tam bao

50,000

06/11/2022

GD CHU SU XIN CUNG DUONG DAI LE GIO TO A

10,000,000

07/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

07/11/2022

Nam Mo A Di Da Phat

5,000,000

07/11/2022

NGUYEN THI HAI SN 2 NGO 141 QUANG TRUNG -BINH HAN  CHUYEN TIEN LE GIO TO CHUA HOANG PHAP

2,000,000

07/11/2022

VO CONG THANH Chuyen tien

200,000

07/11/2022

Vinh Toan cung tam bao

50,000

08/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

08/11/2022

PHAT TU NGUYET AN DUYEN CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP

200,000

08/11/2022

Pham Ngoc Tuan 200 Lien Ha 500 Lien Dung 100 cung duong tam bao

800,000

08/11/2022

Vu Hanh Nguyen - cung duong tam bao

500,000

08/11/2022

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang xin cung duong Tam Bao

1,500,000

08/11/2022

Lien Nhung cung duong Phat su

200,000

08/11/2022

Gia dinh PT Lien Diep gui Thay chi phi sinh hoat

3,000,000

08/11/2022

Vinh Toan

1,000

08/11/2022

Phat tu Dong Huong cung duong Tam Bao chua Hoang Phap.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

300,000

09/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

09/11/2022

Be Tu (Lien Tu) An Giang  0923733199 cung duong gio to ngay 16 thang 10.

1,000,000

09/11/2022

NHU Y chuyen khoan

5,000,000

09/11/2022

Hong Ngoc cung duong tam bao

500,000

10/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

10/11/2022

PT DIEU TUY CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

1,000,000

10/11/2022

Nguyen Tan Ngoc cung duong thang 11

300,000

10/11/2022

167608.101122.110316.CK-101122-11:02:30 167608

200,000

10/11/2022

NGUYEN VAN HIEN. chu tang va phat tu chua hoa phuc ha noi chung trai tang

50,000,000

10/11/2022

CT tu 0281001840281 VO THI BE LAM

500,000

10/11/2022

PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

100,000

10/11/2022

NGUYEN HUU PHU chuyen khoan cung duong tam bao

200,000

10/11/2022

NGUYEN THI HUONG con xin cung duong tam bao.  danh le su phu a! xin tri on tat ca.CT tu 0441000669688 NGUYEN THI HUONG

600,000

11/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

11/11/2022

gd chu Nguyen Van Long o Me Linh; Ha Noi cung duong tam bao chua Hoang Phap

1,500,000

11/11/2022

PT Dieu Hoa-Phap Vi .CT tu 0121000564317 HUYNH CAM BINH

3,000,000

12/11/2022

cungduongtambaounghokhoatuvenguon

1,000,000

14/11/2022

TRANG THANH TUYEN chuyen tien.

100,000

14/11/2022

DOAN THI QUYNH NHU a di da phat con xin cung duong tam bao.

200,000

15/11/2022

NGUYEN THI HONG TUC chuyen khoan

2,000,000

15/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

15/11/2022

chuyen khoan cung duong tam bao

200,000

16/11/2022

Trinh Hong Tham chuyen tien cung Trai Tang thu 6

15,000,000

17/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh long nho on hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

18/11/2022

407914.181122.121217. 0386508673-181122-12:11:47 407914

200,000

18/11/2022

PHAM THI ANH DAO chuyen tien cung duong Tam Bao

300,000

19/11/2022

HUYNH THI MONG VANG chuyen tien

50,000

20/11/2022

GD PT LIEN LE TRI AN SU PHU NGAY 20-11

500,000

20/11/2022

gd Tinh Luan cung duong Su phu.CT tu 0181001981361 NGUYEN HUU LUAN

500,000

20/11/2022

TRINH KIM LOAN chuyen tien cung duong.

1,000,000

20/11/2022

PHAM THI DUNG xin thanh tamcung duong Tam Bao a

1,000,000

20/11/2022

Cung duong Tam Bao

500,000

21/11/2022

giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100,000

21/11/2022

DaoTrangNhuanHoathanhkinhcungduong

120,000

21/11/2022

Phat tu Oanh, My quoc cung  duong thay chan tinh chua hoang phap

15,000,000

22/11/2022

DANG THANH TRUC chuyen tien

66,000

22/11/2022

TRAN VINH THUAN kinh cung duong chua  Hoang Phap.

500,000

22/11/2022

Con Thanh kinh hoan hy bo thi tinh tai tam bao a.CT tu 0651000762002 TRAN VAN HIEN

1,000

22/11/2022

Nguyen Thai Hoang cung duong tam bao

3,000,000

23/11/2022

nguoi nha Nguyen Ngoc Tu Me Linh; Ha Noi cung duong chua Hoang Phap

1,000,000

23/11/2022

Con xin cung duong tam bao.CT tu 0181003457199 HUYNH THI MONG TRINH

50,000

23/11/2022

Con xin phat tam Cung duong Tam Bao a

50,000

24/11/2022

PHAM THI THANH chuyen khoan

2,000,000

24/11/2022

CUNG DUONG TAM BAO 300000. CUNG DUONG EM BE CO NHI

500,000

25/11/2022

Cung duong Tam bao

200,000

26/11/2022

Cung Duong Tam Bao

3,000,000

26/11/2022

PHUONG TRANG cung duong Tam Bao

500,000

26/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

26/11/2022

DOAN THANH SON chuyen tien cung duong Tam Bao, A DI DA PHAT.

500,000

28/11/2022

Con PD DIEU TU cung duong tam bao

200,000

28/11/2022

Gd con voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh hoan hy bo thi tinh tai cung duong tam bao phat phap tang chung tang ni su tlba a

5,000

28/11/2022

Cung duong. Nam mo a di da phat.

1,000,000

29/11/2022

NGO VIET BAO chuyen tien sdt:0912260045.

10,000,000

29/11/2022

BUI THI MINH CHAU CUNG DUONG TAM BAO

500,000

29/11/2022

Cau sieu cho ba Tran Thi Thi

500,000

30/11/2022

NGUYEN HUU PHU chuyen khoan

250,000

30/11/2022

CUNG DUONG TAM BAO

200,000

30/11/2022

Chi Diep xin cung duong Tam Bao.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200,000

02/11/2022

NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.

1,000,000

07/11/2022

Chung con cung duong phat su FT22311196782056

1,000,000

07/11/2022

Con xin cung duong thay.CT tu 9982956200 DUONG THI TUYET MAI

300,000

07/11/2022

TRAN THI TU TRINH CHUYEN TIEN CUNG DUONG CHUA A

318,182

10/11/2022

pt lien ngu cung duong tam bao

1,000,000

12/11/2022

Phat tu cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500,000

22/11/2022

Phat tu Hieu Huu Chon Dao cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500,000

24/11/2022

pt Vu Thi Mai, can ho 404, chung cu CT1 Phu Son, p. phu son, tp Thanh Hoa, t. thanh hoa. Lop PPUDHP cung duong tam bao

200,000

25/11/2022

Hoa hoa ck

400,000

06/11/2022

283072.061122.191233.0386508673-061122-19:12:11 283072

500,000

24/11/2022

Phat tu cung duong

500,000

Tin tức liên quan