Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 11/2021

Cập nhật: 06/12/2021
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 11/2021

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 11/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2021

Hoàng Thị Thanh Dung

TP HCM

500.000

01/11/2021

Trần Như Thiên Trúc

TP HCM

500.000

02/11/2021

Chú Oai

TP HCM

5.000.000

02/11/2021

Phật tử

TP HCM

2.500.000

03/11/2021

Quang Diệu Hằng

TP HCM

500 USD

04/11/2021

Phật Tử

TP HCM

2.000.000

04/11/2021

Phạm Thị Xuan Mai

An Giang

10.000.000

04/11/2021

Phật Tử

TP HCM

500.000

05/11/2021

Liên Thảo

TP HCM

2.000.000

05/11/2021

Liên Châu

TP HCM

400.000

05/11/2021

Nguyễn Tường

TP HCM

1.000.000

06/11/2021

Hà Tuấn Anh

TP HCM

2.000.000

06/11/2021

Lê Thị Dọn

TP HCM

10.000.000

06/11/2021

Hồ Thị Kim Loan

TP HCM

4.660.000

07/11/2021

Phật tử

TP HCM

550.000

07/11/2021

Cô NGuyệt

TP HCM

500.000

09/11/2021

Thầy tâm Khởi

TP HCM

2.000.000

09/11/2021

Nhóm Liên Hoa (hộ Tự)

TP HCM

2.600.000

09/11/2021

Phật Tử

TP HCM

320.000

10/11/2021

Phật Tử (Thầy Tâm Huệ)

TP HCM

4.800.000

12/11/2021

Tôn Thất ROBERT

Nước ngoài

100 USD

12/11/2021

Lê Thị Nhưỡng

TP HCM

800.000

13/11/2021

Trần Thị Hưng

TP HCM

2.000.000

13/11/2021

Phan Thi Chi

TP HCM

1.200.000

13/11/2021

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

11.000.000

13/11/2021

Nguyễn Thị Quỳnh Như

TP HCM

200.000

14/11/2021

Gia Đình Phạm Kim Yến

Nước ngoài

1.000.000

14/11/2021

Lê Văn Hùng

TP HCM

1.000.000

14/11/2021

Gia Đình Thầy Tâm Thuận

TP HCM

10.000.000

14/11/2021

Nguyễn Thị Phúc

TP HCM

1.000.000

14/11/2021

Nguyễn Thị Hòa

TP HCM

200.000

14/11/2021

Trịnh Phương Linh

Bình Dương

1.000.000

15/11/2021

Huỳnh Bá Bích Vân

TP HCM

5.000.000

15/11/2021

Huỳnh Bá Bích Ngân

TP HCM

3.000.000

15/11/2021

Thầy Tâm Trường

TP HCM

15.000.000

15/11/2021

Trần Bạch Tuyết

TP HCM

5.000.000

15/11/2021

Diệu Tài

TP HCM

1.300.000

15/11/2021

Trinh Hoàng Bích Hằng

TP HCM

20.000.000

16/11/2021

Gia Đình cô Bùi Thị Lê

TP HCM

1.200.000

16/11/2021

Nguyễn Thị Lanh

TP HCM

1.000.000

16/11/2021

Ngyễn Thanh Thảo

TP HCM

500.000

16/11/2021

Sư Cô Chùa Quan Âm

TP HCM

2.000.000

18/11/2021

Nguyễn Thị Mê Linh

TP HCM

3.000.000

18/11/2021

PHúc +Duyên

TP HCM

300.000

18/11/2021

Cô Thu

TP HCM

3.000.000

18/11/2021

Nguyễn Thị Kim Hiền

TP HCM

1.000.000

18/11/2021

Nguyễn Thị Thanh

TP HCM

2.000.000

18/11/2021

Zoãn Thị Quyên

Long An

2.000.000

18/11/2021

Nguyễn Hồng

TP HCM

400.000

19/11/2021

Gia Đình Phạm Thị Toàn

TP HCM

1.000.000

19/11/2021

Nguyễn Thị Ngót

Nước ngoài

500.000

19/11/2021

Bùi Thị Túc

TP HCM

100.000

19/11/2021

Đoàn Xuân Hữu

TP HCM

100.000

19/11/2021

Loan Vũ

Nước ngoài

600 USD

19/11/2021

Liên Mỹ + Diệu Hoa

TP HCM

2.000.000

19/11/2021

Phât Tử

TP HCM

100.000

20/11/2021

Ban Hô Tự (Thiện Huệ)

Đồng Nai

5.100.000

20/11/2021

Lê Thị Ngọc +Kim Ngân

TP HCM

500.000

20/11/2021

Tăng Thị Yến Phượng

TP HCM

500.000

20/11/2021

Liên Huyền

TP HCM

600.000

20/11/2021

Lê Thị Thịnh

TP HCM

500.000

20/11/2021

Phật Tử

TP HCM

1.225.000

21/11/2021

Diệu Hảo

TP HCM

5.000.000

21/11/2021

Lê Phạm Đăng Cường

TP HCM

500.000

21/11/2021

Tịnh Cảnh (ban Hộ Tự)

TP HCM

5.000.000

21/11/2021

Cô Thắm (YaYa)

An Giang

500.000

22/11/2021

Huỳnh Kim Mân

TP HCM

3.000.000

23/11/2021

Phật Tử

TP HCM

500.000

25/11/2021

Liên Daò

Bình Dương

200.000

27/11/2021

Gd Kim Oanh (Địa Ốc)

Bình Dương

50.000.000

27/11/2021

Nguyễn Thị Chi

TP HCM

50.000.000

28/11/2021

Trương Thị Bình

TP HCM

200.000

28/11/2021

Thiện Cát

TP HCM

100.000

28/11/2021

Hồ Văn Văn

Cần Thơ

100.000

28/11/2021

Lâm Thị Minh Nguyệt

Cần Thơ

100.000

28/11/2021

Ngô Phước Lợi

Nước ngoài

100.000

28/11/2021

Trần Thục My

Nước ngoài

100.000

29/11/2021

Nhan Mỹ Lệ

TP HCM

8.000.000

29/11/2021

GĐ Dương Thị Hồng Em

TP HCM

1.350.000

29/11/2021

Phật Tử

TP HCM

200.000

29/11/2021

Đặng Thị Cẩm Phúc

Bình Dương

5.000.000

29/11/2021

Lê Thị Hữu

Bình Dương

10.000.000

29/11/2021

Nguyễn Ngọc Huy

TP HCM

200.000

30/11/2021

Hồng Hạnh

Hà Nội

20.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

30/11/2021

 

841583.301121.225150.gd pt lien ngu cung duong tam bao

2.000.000

 

30/11/2021

652087.301121.150405.Cung duong tam bao

200.000

22/11/2021

MBVCB.1518257815.Con xin cung duong.CT tu 0111000290915 LAM DUC NINH

400.000

18/11/2021

444155.181121.182606.IBFT GD PT Lien Thuy cung duong tam bao

1.000.000

18/11/2021

 

SHGD:10000864.DD:211118.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua1 tr

1.000.000

 

18/11/2021

 

104389.181121.035630.Chung con cung duong phat su FT21322200310393

500.000

 

17/11/2021

846957.171121.192055.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO FT21321159975130

200.000

13/11/2021

049349.131121.064544.KHANH PHUNG- PD HOA DUC- BAN CHUYEN NGU- CUNG TAM BAO 1 TRIEU VA QUY UOM MAM TRI TUE 1 TRIEU

1.000.000

10/11/2021

220977.101121.210636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000886404;GD PT Lien Duyen thanh kinh cung duong Tam Bao

1.000.000

10/11/2021

MBVCB.1489090183.con thanh tam cung duong tam bao.CT tu 0021000315068 PHAM VAN DONG

1.500.000

10/11/2021

MBVCB.1487696780.Phat tu cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

10/11/2021

794595.101121.085830.CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP

500.000

08/11/2021

678781.081121.152512.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO FT21312171049836

200.000

05/11/2021

MBVCB.1477074106.Cung duong tam bao chua Hoang Phap.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN

200.000

02/11/2021

 

444937.021121.211203.Vietcombank;0071000886404;PHAM THI Dung xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

 

02/11/2021

IBVCB.1470722331.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO .CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

 

02/11/2021

 

363825.021121.114123.Con xin cung duong tam bao FT21306244063834

200.000

 

01/11/2021

 

816073.011121.201809.Pt Lien Thu thanh kinh cung duong FT21305665482970

200.000

 

30/11/2021

315117.301121.154205.NGUYEN VAN VI  phat tu  ck cung duong Tam Bao

5.000.000

30/11/2021

MBVCB.1537837020.NGUYEN MANH HIEN cung duong Tam bao.CT tu 0351000924213 NGUYEN MANH HIEN

300.000

30/11/2021

131341.301121.053123.Cung duong Tam Bao

200.000

30/11/2021

807541.301121.043740.cungduongtambao

1.000.000

28/11/2021

514226.281121.071953.Cung duong Tam Bao FT21333810177464

1.500.000

26/11/2021

855316.261121.154248.Con cung duong Tam Bao

1.000.000

22/11/2021

906397.221121.220337.NGUYEN THAI HOANG cung duong tam bao

3.000.000

20/11/2021

MBVCB.1515232189.LE HOANG PHUC cung duong.CT tu 0181002680916 LE HOANG PHUC

100.000

20/11/2021

MBVCB.1514869117.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

100.000

20/11/2021

925534.201121.161206.cung duong tam bao_ phat tu lien loan

500.000

20/11/2021

 

794010.201121.151017.NGUYEN THI CUONG chuyen khoan con xin thanh tam cung duong Tam Bao chua Hoang Phap a

1.000.000

 

20/11/2021

852648.201121.144323.Phat tu Vu Thi Mai. PD Tue Lien Thao. can ho so 404. chung cu CT1 Phu Son. Phuong Phu Son. tp Thanh Hoa. tinh Thanh Hoa. Tri an Tam Bao FT21324003406137

100.000

20/11/2021

IBVCB.1513666705.TRAN THI THU HA cung duong tam bao.CT tu 0421000474245 TRAN THI THU HA

20.000.000

20/11/2021

538959.201121.100213.Phat tu Hue Hai cung duong Tam Bao 2trieu 201121 FT21324570666431

2.000.000

20/11/2021

585794.201121.062114.cung duong tam bao 4500k Quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu 5000k CLB Tieu Linh Dang

4.500.000

19/11/2021

 

148348.191121.194557.Chung con xin cung duong tam bao FT21323036293206

500.000

 

19/11/2021

368723.191121.174723.Vietcombank;0071000651615;vc phat tu lien loan tinh trung xin cungs duong su phu 1tr cung duong tam bao 1tr

1.000.000

19/11/2021

MBVCB.1512378513.NGUYEN THI TAM con xin cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

1.000.000

19/11/2021

802710.191121.154125.vo chong con LEE JONGWON cung kinh cung duong tam bao

2.000.000

19/11/2021

895979.191121.145404.Gia dinh con Cung duong Tam Bao 1trieu. tu thien phong sanh 1trieu

1.000.000

19/11/2021

760804.191121.131040.Mai khoi xin cung duong

300.000

19/11/2021

346687.191121.091525.Phat tu cung duong Tam Bao FT21323859890294

1.000.000

18/11/2021

682718.181121.094646.Kim Tung - cung duong

50.000

17/11/2021

696610.171121.172723.vo thi nga o ha lan cung duong

1.350.000

16/11/2021

MBVCB.1504270063.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

16/11/2021

582671.161121.133936.Cung Duong Tam Bao

500.000

15/11/2021

886581.151121.103146.CAO THI THANG CIN CUNG DUONG TAM BAO - CUNG TO

2.000.000

15/11/2021

MBVCB.1500060080.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

14/11/2021

827283.141121.204748.c xin cung duong tam bao

100.000

14/11/2021

MBVCB.1498471690.LIEN DUNG THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

1.000.000

14/11/2021

917637.141121.115906.NGUYEN THI THANH THAO chuyen tien ( da con xin cung duong tam bao)

2.000.000

14/11/2021

MBVCB.1498163778.Phat tu Lien Phuong cung giuong Tam Bao.CT tu 0281000562074 TRAN THI NGOC

500.000

14/11/2021

MBVCB.1497816251.Con xin cung duong Tam Bao Chua Hoang Phap.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

30.500.000

 

13/11/2021

371651.121121.232657.Nguyen Ngoc cung duong Tam Bao chua Hoang Phap

150.000

13/11/2021

279939.131121.211028.Con xin cung duong Chua. Cau mong ba me con tai qua nan khoi. cau mong chung sinh thoat khoi lam tham. A Di Da Phat FT21319755307786

50.000

13/11/2021

755440.131121.132730.Ac Quang Nhan cung duong chua Hoang Phap FT21317741630250

5.000.000

13/11/2021

624023.131121.094515.Chuyen tien phat tu Lien Mo cung duong tam bao

300.000

12/11/2021

HUYNH NGOC TRI NHAN CT CUNG DUONG TAM BAO

5.650.000

11/11/2021

628475.111121.201434.CUNG DUONG TAM BAO

100.000

11/11/2021

797140.111121.183034.Con xin cung duong Tam bao

100.000

10/11/2021

211110095868730:VIETTEL 400300 LIENNH 211110   211110095868730 NULL Ngoc Thinh ct cung duong chua Hoang Phap

500.000

09/11/2021

128912.091121.092543.phat tu quach thi ngan bac ninh cung duong tam bao

5.000.000

09/11/2021

MBVCB.1485024463.Cung duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

09/11/2021

PHAT TU  LIEN THANH   CUNG DUONG  TAM BAO 3.TRIEU . QUY UOM MAM TRI TUE 2 TRIEU . XAY DUNG CHUA 2 TRIEU

3.000.000

07/11/2021

 

MBVCB.1481674629.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

100.000

 

07/11/2021

580705.071121.123122.IBFT cungduongtambaoHongNgoc pLXuan-TDuc

500.000

07/11/2021

391578.071121.102506.gd nguyen thi thuan loi cung tam bao

500.000

06/11/2021

965226.061121.213735.Dao Trang Nhuan Hoa cung Duong FT21312306944234

499.000

06/11/2021

MBVCB.1480042903.chung con xin cung duong tam bao .CT tu 0071005394629 KHONG QUOC HUY

600.000

06/11/2021

552403.061121.163958.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;PHAM DIEP TRINH chuyen khoan Con thanh tam cung duong Tam Bao

200.000

06/11/2021

713604.061121.090008.con xin cung duong tam bao

100.000

06/11/2021

850379.061121.082010.Tam Bao va Tu Thien

100.000

05/11/2021

806700.051121.195111.Con xin cung duong tam bao Phat cau cho the gioi het covid

2.000.000

05/11/2021

083013.051121.194923.PHATTU_CHUAHOANGPHAP_CUNG DUONG TAM BAO-051121-19:49:23 083013

1.000.000

05/11/2021

MBVCB.1476833736.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

05/11/2021

MBVCB.1476788160.Con xin cung duong Tam Bao.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

100.000

04/11/2021

 

MBVCB.1473350129.cung duong tam bao.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI THUY LIEN

300.000

 

04/11/2021

787343.041121.205756.PHATTU_CHUA HOANG PHAP_ CUNG DUONG TAM BAO-041121-20:57:55 787343

1.000.000

04/11/2021

445259.041121.155124.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;NGUYEN MAI NHU Y chuyen khoan CON THANH TAM CUNG DUONG TAM BAO

500.000

04/11/2021

148137.041121.141621.n.t.thu thuy bien hoa cung duong chua hoang phap hoc mon

200.000

03/11/2021

976028.031121.075059.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

1.000.000

03/11/2021

677029.031121.054953.cungduongtambao

1.000.000

02/11/2021

173400.021121.193159.CHUNG CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-021121-19:30:47 173400

2.000.000

02/11/2021

376031.021121.122227.Phat Tu Tri Tang xin cung duong Tam Bao

5.000.000

02/11/2021

224403.021121.100457.Cung duong FT21306565508286

800.000

02/11/2021

179687.021121.090622.Cung duong TAM BAO

2.700.000

02/11/2021

MBVCB.1468956412.Phat tu Binh Duong cung duong Tam Bao chua Hoang Phap..CT tu 0841000056512 PHAM THI THANH

5.178.000

01/11/2021

MBVCB.1468540833.CUNG DUONG TAM BAO.

CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

300.000

01/11/2021

IBVCB.1468200401.Con xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

01/11/2021

MBVCB.1467349477.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

01/11/2021

610656.011121.075342.DUONG THI VAN AN-CUNG DUONG TAM BAO.KINH CHUC SU PHU AN LANH. MANH KHOE-011121-07:53:41 610656

1.000.000

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 11/2021

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2021

Hoàng Thị Thanh Dung

TP HCM

500.000

01/11/2021

Trần Như Thiên Trúc

TP HCM

500.000

02/11/2021

Chú Oai

TP HCM

5.000.000

02/11/2021

Phật tử

TP HCM

2.500.000

03/11/2021

Quang Diệu Hằng

TP HCM

500 USD

04/11/2021

Phật Tử

TP HCM

2.000.000

04/11/2021

Phạm Thị Xuan Mai

An Giang

10.000.000

04/11/2021

Phật Tử

TP HCM

500.000

05/11/2021

Liên Thảo

TP HCM

2.000.000

05/11/2021

Liên Châu

TP HCM

400.000

05/11/2021

Nguyễn Tường

TP HCM

1.000.000

06/11/2021

Hà Tuấn Anh

TP HCM

2.000.000

06/11/2021

Lê Thị Dọn

TP HCM

10.000.000

06/11/2021

Hồ Thị Kim Loan

TP HCM

4.660.000

07/11/2021

Phật tử

TP HCM

550.000

07/11/2021

Cô NGuyệt

TP HCM

500.000

09/11/2021

Thầy tâm Khởi

TP HCM

2.000.000

09/11/2021

Nhóm Liên Hoa (hộ Tự)

TP HCM

2.600.000

09/11/2021

Phật Tử

TP HCM

320.000

10/11/2021

Phật Tử (Thầy Tâm Huệ)

TP HCM

4.800.000

12/11/2021

Tôn Thất ROBERT

Nước ngoài

100 USD

12/11/2021

Lê Thị Nhưỡng

TP HCM

800.000

13/11/2021

Trần Thị Hưng

TP HCM

2.000.000

13/11/2021

Phan Thi Chi

TP HCM

1.200.000

13/11/2021

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

11.000.000

13/11/2021

Nguyễn Thị Quỳnh Như

TP HCM

200.000

14/11/2021

Gia Đình Phạm Kim Yến

Nước ngoài

1.000.000

14/11/2021

Lê Văn Hùng

TP HCM

1.000.000

14/11/2021

Gia Đình Thầy Tâm Thuận

TP HCM

10.000.000

14/11/2021

Nguyễn Thị Phúc

TP HCM

1.000.000

14/11/2021

Nguyễn Thị Hòa

TP HCM

200.000

14/11/2021

Trịnh Phương Linh

Bình Dương

1.000.000

15/11/2021

Huỳnh Bá Bích Vân

TP HCM

5.000.000

15/11/2021

Huỳnh Bá Bích Ngân

TP HCM

3.000.000

15/11/2021

Thầy Tâm Trường

TP HCM

15.000.000

15/11/2021

Trần Bạch Tuyết

TP HCM

5.000.000

15/11/2021

Diệu Tài

TP HCM

1.300.000

15/11/2021

Trinh Hoàng Bích Hằng

TP HCM

20.000.000

16/11/2021

Gia Đình cô Bùi Thị Lê

TP HCM

1.200.000

16/11/2021

Nguyễn Thị Lanh

TP HCM

1.000.000

16/11/2021

Ngyễn Thanh Thảo

TP HCM

500.000

16/11/2021

Sư Cô Chùa Quan Âm

TP HCM

2.000.000

18/11/2021

Nguyễn Thị Mê Linh

TP HCM

3.000.000

18/11/2021

PHúc +Duyên

TP HCM

300.000

18/11/2021

Cô Thu

TP HCM

3.000.000

18/11/2021

Nguyễn Thị Kim Hiền

TP HCM

1.000.000

18/11/2021

Nguyễn Thị Thanh

TP HCM

2.000.000

18/11/2021

Zoãn Thị Quyên

Long An

2.000.000

18/11/2021

Nguyễn Hồng

TP HCM

400.000

19/11/2021

Gia Đình Phạm Thị Toàn

TP HCM

1.000.000

19/11/2021

Nguyễn Thị Ngót

Nước ngoài

500.000

19/11/2021

Bùi Thị Túc

TP HCM

100.000

19/11/2021

Đoàn Xuân Hữu

TP HCM

100.000

19/11/2021

Loan Vũ

Nước ngoài

600 USD

19/11/2021

Liên Mỹ + Diệu Hoa

TP HCM

2.000.000

19/11/2021

Phât Tử

TP HCM

100.000

20/11/2021

Ban Hô Tự (Thiện Huệ)

Đồng Nai

5.100.000

20/11/2021

Lê Thị Ngọc +Kim Ngân

TP HCM

500.000

20/11/2021

Tăng Thị Yến Phượng

TP HCM

500.000

20/11/2021

Liên Huyền

TP HCM

600.000

20/11/2021

Lê Thị Thịnh

TP HCM

500.000

20/11/2021

Phật Tử

TP HCM

1.225.000

21/11/2021

Diệu Hảo

TP HCM

5.000.000

21/11/2021

Lê Phạm Đăng Cường

TP HCM

500.000

21/11/2021

Tịnh Cảnh (ban Hộ Tự)

TP HCM

5.000.000

21/11/2021

Cô Thắm (YaYa)

An Giang

500.000

22/11/2021

Huỳnh Kim Mân

TP HCM

3.000.000

23/11/2021

Phật Tử

TP HCM

500.000

25/11/2021

Liên Daò

Bình Dương

200.000

27/11/2021

Gd Kim Oanh (Địa Ốc)

Bình Dương

50.000.000

27/11/2021

Nguyễn Thị Chi

TP HCM

50.000.000

28/11/2021

Trương Thị Bình

TP HCM

200.000

28/11/2021

Thiện Cát

TP HCM

100.000

28/11/2021

Hồ Văn Văn

Cần Thơ

100.000

28/11/2021

Lâm Thị Minh Nguyệt

Cần Thơ

100.000

28/11/2021

Ngô Phước Lợi

Nước ngoài

100.000

28/11/2021

Trần Thục My

Nước ngoài

100.000

29/11/2021

Nhan Mỹ Lệ

TP HCM

8.000.000

29/11/2021

GĐ Dương Thị Hồng Em

TP HCM

1.350.000

29/11/2021

Phật Tử

TP HCM

200.000

29/11/2021

Đặng Thị Cẩm Phúc

Bình Dương

5.000.000

29/11/2021

Lê Thị Hữu

Bình Dương

10.000.000

29/11/2021

Nguyễn Ngọc Huy

TP HCM

200.000

30/11/2021

Hồng Hạnh

Hà Nội

20.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

30/11/2021

 

841583.301121.225150.gd pt lien ngu cung duong tam bao

2.000.000

 

30/11/2021

652087.301121.150405.Cung duong tam bao

200.000

22/11/2021

MBVCB.1518257815.Con xin cung duong.CT tu 0111000290915 LAM DUC NINH

400.000

18/11/2021

444155.181121.182606.IBFT GD PT Lien Thuy cung duong tam bao

1.000.000

18/11/2021

 

SHGD:10000864.DD:211118.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua1 tr

1.000.000

 

18/11/2021

 

104389.181121.035630.Chung con cung duong phat su FT21322200310393

500.000

 

17/11/2021

846957.171121.192055.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO FT21321159975130

200.000

13/11/2021

049349.131121.064544.KHANH PHUNG- PD HOA DUC- BAN CHUYEN NGU- CUNG TAM BAO 1 TRIEU VA QUY UOM MAM TRI TUE 1 TRIEU

1.000.000

10/11/2021

220977.101121.210636.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000886404;GD PT Lien Duyen thanh kinh cung duong Tam Bao

1.000.000

10/11/2021

MBVCB.1489090183.con thanh tam cung duong tam bao.CT tu 0021000315068 PHAM VAN DONG

1.500.000

10/11/2021

MBVCB.1487696780.Phat tu cung duong Tam Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

10/11/2021

794595.101121.085830.CUNG DUONG TAM BAO CHUA HOANG PHAP

500.000

08/11/2021

678781.081121.152512.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO FT21312171049836

200.000

05/11/2021

MBVCB.1477074106.Cung duong tam bao chua Hoang Phap.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN

200.000

02/11/2021

 

444937.021121.211203.Vietcombank;0071000886404;PHAM THI Dung xin thanh tam cung duong Tam Bao a

1.000.000

 

02/11/2021

IBVCB.1470722331.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO .CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

 

02/11/2021

 

363825.021121.114123.Con xin cung duong tam bao FT21306244063834

200.000

 

01/11/2021

 

816073.011121.201809.Pt Lien Thu thanh kinh cung duong FT21305665482970

200.000

 

30/11/2021

315117.301121.154205.NGUYEN VAN VI  phat tu  ck cung duong Tam Bao

5.000.000

30/11/2021

MBVCB.1537837020.NGUYEN MANH HIEN cung duong Tam bao.CT tu 0351000924213 NGUYEN MANH HIEN

300.000

30/11/2021

131341.301121.053123.Cung duong Tam Bao

200.000

30/11/2021

807541.301121.043740.cungduongtambao

1.000.000

28/11/2021

514226.281121.071953.Cung duong Tam Bao FT21333810177464

1.500.000

26/11/2021

855316.261121.154248.Con cung duong Tam Bao

1.000.000

22/11/2021

906397.221121.220337.NGUYEN THAI HOANG cung duong tam bao

3.000.000

20/11/2021

MBVCB.1515232189.LE HOANG PHUC cung duong.CT tu 0181002680916 LE HOANG PHUC

100.000

20/11/2021

MBVCB.1514869117.KINH GUI CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

100.000

20/11/2021

925534.201121.161206.cung duong tam bao_ phat tu lien loan

500.000

20/11/2021

 

794010.201121.151017.NGUYEN THI CUONG chuyen khoan con xin thanh tam cung duong Tam Bao chua Hoang Phap a

1.000.000

 

20/11/2021

852648.201121.144323.Phat tu Vu Thi Mai. PD Tue Lien Thao. can ho so 404. chung cu CT1 Phu Son. Phuong Phu Son. tp Thanh Hoa. tinh Thanh Hoa. Tri an Tam Bao FT21324003406137

100.000

20/11/2021

IBVCB.1513666705.TRAN THI THU HA cung duong tam bao.CT tu 0421000474245 TRAN THI THU HA

20.000.000

20/11/2021

538959.201121.100213.Phat tu Hue Hai cung duong Tam Bao 2trieu 201121 FT21324570666431

2.000.000

20/11/2021

585794.201121.062114.cung duong tam bao 4500k Quy dao tao tang tai Ngo Chan Tu 5000k CLB Tieu Linh Dang

4.500.000

19/11/2021

 

148348.191121.194557.Chung con xin cung duong tam bao FT21323036293206

500.000

 

19/11/2021

368723.191121.174723.Vietcombank;0071000651615;vc phat tu lien loan tinh trung xin cungs duong su phu 1tr cung duong tam bao 1tr

1.000.000

19/11/2021

MBVCB.1512378513.NGUYEN THI TAM con xin cung duong Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

1.000.000

19/11/2021

802710.191121.154125.vo chong con LEE JONGWON cung kinh cung duong tam bao

2.000.000

19/11/2021

895979.191121.145404.Gia dinh con Cung duong Tam Bao 1trieu. tu thien phong sanh 1trieu

1.000.000

19/11/2021

760804.191121.131040.Mai khoi xin cung duong

300.000

19/11/2021

346687.191121.091525.Phat tu cung duong Tam Bao FT21323859890294

1.000.000

18/11/2021

682718.181121.094646.Kim Tung - cung duong

50.000

17/11/2021

696610.171121.172723.vo thi nga o ha lan cung duong

1.350.000

16/11/2021

MBVCB.1504270063.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

16/11/2021

582671.161121.133936.Cung Duong Tam Bao

500.000

15/11/2021

886581.151121.103146.CAO THI THANG CIN CUNG DUONG TAM BAO - CUNG TO

2.000.000

15/11/2021

MBVCB.1500060080.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

14/11/2021

827283.141121.204748.c xin cung duong tam bao

100.000

14/11/2021

MBVCB.1498471690.LIEN DUNG THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

1.000.000

14/11/2021

917637.141121.115906.NGUYEN THI THANH THAO chuyen tien ( da con xin cung duong tam bao)

2.000.000

14/11/2021

MBVCB.1498163778.Phat tu Lien Phuong cung giuong Tam Bao.CT tu 0281000562074 TRAN THI NGOC

500.000

14/11/2021

MBVCB.1497816251.Con xin cung duong Tam Bao Chua Hoang Phap.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

30.500.000

 

13/11/2021

371651.121121.232657.Nguyen Ngoc cung duong Tam Bao chua Hoang Phap

150.000

13/11/2021

279939.131121.211028.Con xin cung duong Chua. Cau mong ba me con tai qua nan khoi. cau mong chung sinh thoat khoi lam tham. A Di Da Phat FT21319755307786

50.000

13/11/2021

755440.131121.132730.Ac Quang Nhan cung duong chua Hoang Phap FT21317741630250

5.000.000

13/11/2021

624023.131121.094515.Chuyen tien phat tu Lien Mo cung duong tam bao

300.000

12/11/2021

HUYNH NGOC TRI NHAN CT CUNG DUONG TAM BAO

5.650.000

11/11/2021

628475.111121.201434.CUNG DUONG TAM BAO

100.000

11/11/2021

797140.111121.183034.Con xin cung duong Tam bao

100.000

10/11/2021

211110095868730:VIETTEL 400300 LIENNH 211110   211110095868730 NULL Ngoc Thinh ct cung duong chua Hoang Phap

500.000

09/11/2021

128912.091121.092543.phat tu quach thi ngan bac ninh cung duong tam bao

5.000.000

09/11/2021

MBVCB.1485024463.Cung duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

09/11/2021

PHAT TU  LIEN THANH   CUNG DUONG  TAM BAO 3.TRIEU . QUY UOM MAM TRI TUE 2 TRIEU . XAY DUNG CHUA 2 TRIEU

3.000.000

07/11/2021

 

MBVCB.1481674629.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT.CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

100.000

 

07/11/2021

580705.071121.123122.IBFT cungduongtambaoHongNgoc pLXuan-TDuc

500.000

07/11/2021

391578.071121.102506.gd nguyen thi thuan loi cung tam bao

500.000

06/11/2021

965226.061121.213735.Dao Trang Nhuan Hoa cung Duong FT21312306944234

499.000

06/11/2021

MBVCB.1480042903.chung con xin cung duong tam bao .CT tu 0071005394629 KHONG QUOC HUY

600.000

06/11/2021

552403.061121.163958.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;PHAM DIEP TRINH chuyen khoan Con thanh tam cung duong Tam Bao

200.000

06/11/2021

713604.061121.090008.con xin cung duong tam bao

100.000

06/11/2021

850379.061121.082010.Tam Bao va Tu Thien

100.000

05/11/2021

806700.051121.195111.Con xin cung duong tam bao Phat cau cho the gioi het covid

2.000.000

05/11/2021

083013.051121.194923.PHATTU_CHUAHOANGPHAP_CUNG DUONG TAM BAO-051121-19:49:23 083013

1.000.000

05/11/2021

MBVCB.1476833736.giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

05/11/2021

MBVCB.1476788160.Con xin cung duong Tam Bao.CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

100.000

04/11/2021

 

MBVCB.1473350129.cung duong tam bao.CT tu 0071000803265 NGUYEN THI THUY LIEN

300.000

 

04/11/2021

787343.041121.205756.PHATTU_CHUA HOANG PHAP_ CUNG DUONG TAM BAO-041121-20:57:55 787343

1.000.000

04/11/2021

445259.041121.155124.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;NGUYEN MAI NHU Y chuyen khoan CON THANH TAM CUNG DUONG TAM BAO

500.000

04/11/2021

148137.041121.141621.n.t.thu thuy bien hoa cung duong chua hoang phap hoc mon

200.000

03/11/2021

976028.031121.075059.NGUYEN THI THUY TRANG chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

1.000.000

03/11/2021

677029.031121.054953.cungduongtambao

1.000.000

02/11/2021

173400.021121.193159.CHUNG CON THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO-021121-19:30:47 173400

2.000.000

02/11/2021

376031.021121.122227.Phat Tu Tri Tang xin cung duong Tam Bao

5.000.000

02/11/2021

224403.021121.100457.Cung duong FT21306565508286

800.000

02/11/2021

179687.021121.090622.Cung duong TAM BAO

2.700.000

02/11/2021

MBVCB.1468956412.Phat tu Binh Duong cung duong Tam Bao chua Hoang Phap..CT tu 0841000056512 PHAM THI THANH

5.178.000

01/11/2021

MBVCB.1468540833.CUNG DUONG TAM BAO.

CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

300.000

01/11/2021

IBVCB.1468200401.Con xin CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

01/11/2021

MBVCB.1467349477.Da! con xin cung kinh cung duong a!.CT tu 0251002773753 DINH VAN TUAN DUC

5.000.000

01/11/2021

610656.011121.075342.DUONG THI VAN AN-CUNG DUONG TAM BAO.KINH CHUC SU PHU AN LANH. MANH KHOE-011121-07:53:41 610656

1.000.000

Tin tức liên quan