Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 11/2020

Cập nhật: 07/12/2020
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 11/2020

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 11/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2020

Dương Thị Gái

TP HCM

50.000

01/11/2020

Nguyễn Thị Vấn

TP HCM

200.000

01/11/2020

Huyền Trang

Hải Dương

2.000.000

01/11/2020

Nguyễn Thị Kim Loan

TP HCM

500.000

02/11/2020

Chú Mạnh

TP HCM

10.000.000

02/11/2020

Chú Hải +MỸ

TP HCM

10.000.000

02/11/2020

Chú Vinh +Thông

TP HCM

10.000.000

02/11/2020

Chú Hiền

TP HCM

15.000.000

02/11/2020

Nguyễn Tuấn Lộc

TP HCM

5.000.000

02/11/2020

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

TP HCM

300.000

02/11/2020

Nguyễn Thị Muoi Một

TP HCM

500.000

03/11/2020

Nguyễn Vương Cẩm Kiều

TP HCM

100.000

03/11/2020

Phật Tử

TP HCM

1.000.000

03/11/2020

Nguyễn Phi Hùng

TP HCM

2.000.000

03/11/2020

Trần Thị Kim Phượng

Nước ngoài

250 CAD

03/11/2020

Lâm Tuấn Anh

Nước ngoài

250 CAD

03/11/2020

Phật Tử

---

1.000.000

04/11/2020

Trịnh Thị Loan

TP HCM

500.000

04/11/2020

Thái Sao Mụi

TP HCM

500.000

06/11/2020

Gia Đình Thầy Chiếu

Bình Phước

20.000.000

06/11/2020

Diệu Kinh

TP HCM

100.000

06/11/2020

Huỳnh Thị Mỹ Ngân

Bình Dương

200.000

07/11/2020

Võ Hồng Điệp

Nước ngoài

500 USD

07/11/2020

Phật Tử

---

1.600.000

08/11/2020

Trịnh Ngọc Ánh Dương

Bình Dương

200.000

08/11/2020

Phật Tử

TP HCM

400.000

08/11/2020

Trần Thị Mỹ Dung

TP HCM

700.000

08/11/2020

Phạm Thị Thanh Hà

TP HCM

5.000.000

08/11/2020

Liên Châu

Bình Dương

100.000

08/11/2020

Huệ Đức

Bình Dương

100.000

09/11/2020

Phật Tử

Hưng Yên

1.200.000

10/11/2020

Đinh Thị Hiền

TP HCM

1.000.000

10/11/2020

Trần Thị Thúy Nga

TP HCM

2.000.000

10/11/2020

Nguyễn Thị Lệ Thu

TP HCM

200.000

10/11/2020

Nguyễn Thị Xuân Hằng

Bà Rịa –
 Vũng Tàu

4.000.000

10/11/2020

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TP HCM

5.000.000

11/11/2020

Nguyễn thị hạnh

TP HCM

1.000.000

11/11/2020

Dương ngọc hà

TP HCM

3.000.000

11/11/2020

Tịnh pháp

TP HCM

500.000

11/11/2020

phật tử

TP HCM

1.000.000

11/11/2020

Tô thị phương

Thanh Hóa

500.000

11/11/2020

Nguyễn thị phương

Tây Ninh

5.000.000

12/11/2020

Nguyễn Cao Nguyên

TP HCM

2.000.000

12/11/2020

Liên Cúc

TP HCM

500.000

13/11/2020

Lê Hoàng Nhất Linh

TP HCM

1.000.000

13/11/2020

Trần Thanh Vân

TP HCM

1.000.000

13/11/2020

Nguyễn Thị Bông +Hoàng Anh
 (LŨ Lụt)

Nước ngoài

1.000.000

14/11/2020

Nguyễn Thị Thùy Trang

TP HCM

2.000.000

14/11/2020

Phật Tử

---

200.000

14/11/2020

Phật Tử

---

500.000

14/11/2020

Trần Duy Phương

---

500.000

14/11/2020

Nguyễn Ngọc Thành

TP HCM

9.000.000

14/11/2020

Lê Thị Thương

TP HCM

200.000

14/11/2020

Nguyễn Thị Hòa

Lâm Đồng

100.000

14/11/2020

Phan Văn Diệp

Lâm Đồng

100.000

14/11/2020

Phan Văn Diện

Lâm Đồng

100.000

14/11/2020

Như Tâm

Lâm Đồng

100.000

14/11/2020

Phật Tử

---

5.770.000

15/11/2020

Liên hương

TP HCM

1.000.000

15/11/2020

Ngô đức trí

TP HCM

500.000

15/11/2020

Diệu an

Đồng Nai

200.000

15/11/2020

Chúc Vượng

Đồng Nai

200.000

15/11/2020

Lê thị thanh thảo

Đồng Nai

200.000

15/11/2020

Nguyễn thị diễm hằng

Đồng Nai

200.000

15/11/2020

Diệu: Thiện, Trí , Minh

TP HCM

500.000

15/11/2020

Đoàn phật tử tây ninh

Tây Ninh

2.200.000

15/11/2020

Liên tâm

TP HCM

500.000

15/11/2020

Liên ngọc, Liên trúc

TP HCM

5.000.000

15/11/2020

Liên trúc, liên ngọc

TP HCM

1.000.000

15/11/2020

Công ty Điện ảnh hùng cường

TP HCM

1.000.000

15/11/2020

Liên thảo

TP HCM

200.000

15/11/2020

Ngô thị ngọc oanh

---

200.000

15/11/2020

Trần Văn Hải

Nước ngoài

300 USD

15/11/2020

Dương Thị Vi

Bình Dương

500.000

15/11/2020

Bùi Thị Hồng

TP HCM

100.000

15/11/2020

Phạm Thị Bông

Đồng Tháp

1.500.000

15/11/2020

Nguyễn Thị Ngọc Minh

TP HCM

100.000

15/11/2020

Đỗ Thị Lành

TP HCM

200.000

15/11/2020

Nguyễn Mộng Linh

TP HCM

200.000

15/11/2020

Trương Thị Cẩm Giang

TP HCM

200.000

15/11/2020

Võ Thị Hữu Lệ

TP HCM

500.000

15/11/2020

Liên Hảo

TP HCM

3.000.000

15/11/2020

Lâm Kim Loan

Đồng Nai

500.000

15/11/2020

Lê Tú Phương

Đồng Nai

1.000.000

15/11/2020

Đàm

An Giang

1.500.000

15/11/2020

Nguyễn Thị Quyết

TP HCM

200.000

15/11/2020

Phật Tử

TP HCM

400.000

15/11/2020

Liên Lan

TP HCM

3.000.000

15/11/2020

Lê Thị Liệp

TP HCM

200.000

15/11/2020

Tịnh Xá Ngọc Phú

Bình Phước

2.000.000

15/11/2020

Nguyễn Kỳ Dương

TP HCM

500.000

15/11/2020

Nguyễn Bích Thủy

TP HCM

500.000

15/11/2020

Trịnh Thị Hanh

Bình Dương

300.000

16/11/2020

Nguyễn Thị Thuận

TP HCM

1.000.000

16/11/2020

Nguyễn Thị Kim Chi

TP HCM

100.000

17/11/2020

Võ Thị Quý

Ninh Bình

800.000

17/11/2020

Châu Thị Thanh Thủy

TP HCM

15.000.000

17/11/2020

Trần Thị Kim Chi

TP HCM

6.000.000

17/11/2020

TRAN MANG TRUNG

---

100 USD

17/11/2020

TRAN MANG TRUNG

---

200 USD

18/11/2020

Nguyễn Ngọc Tăng

Đồng Nai

500.000

18/11/2020

Đào Thị Nụ

TP HCM

3.100.000

19/11/2020

Nguyễn Thị Huyền

TP HCM

1.000.000

19/11/2020

Trịnh Thị Hằng

Thái Nguyên

500.000

19/11/2020

Phật Tử

---

500.000

20/11/2020

Trần Thị Lan Chi

Vĩnh Long

2.000.000

20/11/2020

Phùng Thị Chắt

TP HCM

1.000.000

20/11/2020

Phạm Thi Chi

TP HCM

500.000

20/11/2020

Loan

TP HCM

950.000

21/11/2020

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

---

2.000.000

21/11/2020

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt

---

3.000.000

21/11/2020

Phật Tử

---

500.000

21/11/2020

Nguyễn Văn Vấn

TP HCM

1.000.000

21/11/2020

Hạp Tiến Tiến

TP HCM

1.000.000

21/11/2020

Nguyễn Tấn Huy

Nước ngoài

200.000

21/11/2020

Trần Đúc Hùng

Nước ngoài

500.000

21/11/2020

Phật Tử

---

5.960.000

22/11/2020

Thanh Cận

TP HCM

300.000

22/11/2020

GD Tịnh Tâm

TP HCM

500.000

22/11/2020

An Tuệ

TP HCM

100.000

22/11/2020

Ngô Thị Lyly

TP HCM

200.000

22/11/2020

Đạo Tràng Liên Trì

Bình Dương

5.000.000

22/11/2020

Vũ Gia Tẫn

TP HCM

1.000.000

22/11/2020

Dương Thị Cúc

Thanh Hóa

300.000

22/11/2020

Lê Thị Thúy

Hà Nội

300.000

22/11/2020

Nguyễn An Huy

Bình Dương

100.000

22/11/2020

Nguyễn Duy An

Bình Dương

100.000

22/11/2020

Liên Nguyệt

50.000

Đồng Tháp

22/11/2020

Lương Quang

2.000.000

TP HCM

22/11/2020

Lê Thị Hoàng

100.000

Bình Dương

22/11/2020

Dương Thị Vi

200.000

Bình Dương

22/11/2020

Lương Minh Dũng (Hằng Thuận)

5.000.000

TP HCM

22/11/2020

Nguyễn thị Hồng Quý

200.000

TP HCM

23/11/2020

Đỗ Thị Xuyến

1.000.000

TP HCM

23/11/2020

Ngô Thị Buôn

200.000

Long An

23/11/2020

Lê Van Hùng

1.000.000

Hà Nội

23/11/2020

Gd Thầy Tâm Thuận (Trai Phạn)

10.000.000

TP HCM

24/11/2020

Nguyễn Hoài Thanh

5.000.000

---

25/11/2020

Triệu Thắng Hưng

500.000

TP HCM

25/11/2020

Diệu Liên

200.000

TP HCM

25/11/2020

Lê Tuấn Linh (trai Tăng)

5.000.000

TP HCM

25/11/2020

Huỳnh Thị Ngọc Thanh

500.000

TP HCM

25/11/2020

Huỳnh Thị Thu Thảo

500.000

TP HCM

26/11/2020

Trương Thế Huy Hoàng

1.000.000

TP HCM

26/11/2020

Lê Công Thoan

1.000.000

Bắc Ninh

26/11/2020

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

200.000

TP HCM

26/11/2020

Trần Thị Nhanh

1.000.000

TP HCM

26/11/2020

Phan Viết Cường

4.500.000

Đà Nẵng

26/11/2020

Võ Thị Gấm

200.000

Long An

27/11/2020

Đồng Xuân Hồng Khánh

500.000

TP HCM

27/11/2020

Thiện Tâm +Khánh Linh (hằng Thuận)

20.000.000

TP HCM

27/11/2020

Phạm Ngọc Việt Anh

500.000

Sơn La

28/11/2020

Ngọc Quý

10.000.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

28/11/2020

Nguyễn Thị Kim Thanh

200.000

---

28/11/2020

Hà Thị Liên

300.000

---

28/11/2020

Má Thị Mỹ Tiên

100.000

----

28/11/2020

Cô Tám

1.000.000

---

28/11/2020

Liên Oanh

200.000

TP HCM

28/11/2020

Đặng Thị Định

500.000

TP HCM

28/11/2020

Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên

500.000

TP HCM

28/11/2020

Dương Nguyễn Thanh Thùy

1.000.000

TP HCM

28/11/2020

Nguyễn Ngọc Thiên Thương

500.000

TP HCM

28/11/2020

Phật Tử

500.000

---

28/11/2020

Diệu Thảo

500.000

TP HCM

28/11/2020

Loan Vũ

100 USD

Nước ngoài

28/11/2020

Nguyễn Thị Phương

500.000

TP HCM

28/11/2020

Thanh Thảo

500.000

---

28/11/2020

Liên Thị Ngọc Trân

100 USD

Nước ngoài

29/11/2020

Lê Kim Chương

500.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyên Thị Minh Phương

50.000

Cần Thơ

29/11/2020

Trương Thị Giảnh

200.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyễn Thị Kim Hương

100.000

Bình Dương

29/11/2020

Bông Thị Thúy Diễm

500.000

TP HCM

29/11/2020

Liên Phương

200.000

TP HCM

29/11/2020

Huỳnh Thị Lệ Thắm

500.000

Bình Dương

29/11/2020

Phạm Ngọc Phế

100.000

TP HCM

29/11/2020

Phật Tử

330.000

----

29/11/2020

Võ Thị Lan

500.000

TP HCM

29/11/2020

Liên Hằng

500.000

TP HCM

29/11/2020

Phạm Thị Hương

300.000

Bình Dương

29/11/2020

Sư Phước Thịnh

1.000.000

---

29/11/2020

Huỳnh Lâm

200.000

TP HCM

29/11/2020

Huỳnh Ngọc Tuấn

100.000

TP HCM

29/11/2020

Huỳnh Ngọc Tú

50.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyễn minh đông

500.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyễn hà phương nam

500.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyễn thị phương

100.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyễn Hữu Phước

100.000

Long An

29/11/2020

Trần Hồng Ngọc

200.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyễn Thị Non

500.000

TP HCM

29/11/2020

Dương Thị Vi

1.000.000

Bình Dương

29/11/2020

Chơn Ngôn, Chơn Hoa

200.000

TP Hồ Chí Minh

 

29/11/2020

Chơn Hồng, Chơn Hải

100.000

TP HCM

29/11/2020

Huỳnh Ngọc Lan

1.000.000

TP HCM

29/11/2020

Nguyễn Thị Kim Hạnh

500.000

Tiền Giang

29/11/2020

Phật Tử

480.000

---

29/11/2020

Nguyễn Thị Lan

200.000

TP HCM

29/11/2020

Lâm Văn Mung

100.000

Cà Mau

29/11/2020

Lê thị phụng

50.000

An Giang

29/11/2020

Như tâm

50.000

Lâm Đồng

29/11/2020

Cô nguyệt

100.000

TP HCM

29/11/2020

Liên Hoa

5.000.000

TP HCM

29/11/2020

Liên Ánh

200.000

TP HCM

29/11/2020

Võ Thị Kim Loan

100.000

Đồng Tháp

29/11/2020

Hoàng Thị Thanh Hương

100.000

TP HCM

29/11/2020

Tịnh Khương, Liên Hằng

200.000

TP HCM

29/11/2020

Liên Lan

200.000

TP HCM

29/11/2020

Phật Tử

100.000

TP HCM

30/11/2020

Liên Huyền

250.000

TP HCM

30/11/2020

Liên Hoa

200.000

TP HCM

30/11/2020

Liên Hoa

1.000.000

TP HCM

30/11/2020

Hương Thảo

2.000.000

TP HCM

30/11/2020

Hai Chị Em

600.000

TP HCM

30/11/2020

Huỳnh Thị Nga

200.000

TP HCM

30/11/2020

Bùi thị Anh Đào

100 USD

TP HCM

30/11/2020

Tịnh Khiêm

100.000

TP HCM

30/11/2020

Lê Tuấn Linh

10.000.000

TP HCM

30/11/2020

Trần Thị Tám

2.000.000

TP HCM

30/11/2020

Trần Thị Hanh

300.000

TP HCM

30/11/2020

Đỗ Văn Nam

200.000

TP HCM

30/11/2020

Trần Thị Gái+ Thanh Nhàn

200.000

TP HCM

30/11/2020

Trần Thị Luyến

500.000

Bắc Ninh

30/11/2020

Văn Công Quốc Tuấn

1.000.000

TP HCM

30/11/2020

Liên Minh + CHThất Tổ

200.000

TP HCM

30/11/2020

Lê Nguyễn Kim Ngọc

200.000

Tiền Giang

30/11/2020

Phạm Văn Thanh

1.500.000

Nước ngoài

 

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

10/11/2020

829993.101120.024229.CUNG DUONG TAM BAO

500.000

02/11/2020

IBVCB.835994467.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan- Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUONG TAM BAO.

1.00.000

30/11/2020

 

598770.301120.091744.NGUYEN THAI HOANG CUNG DUONG TAM BAO

3.000.000

 

27/11/2020

281123.271120.223830.De tu LIEN KHANH cung duong tam bao

200.000

27/11/2020

Sender:79204017.DD:271120.SHGD:17784529.BO:CAO THI THANG.CAO THI THANH CT CUNG NHUONG TAMBAO

1.000.000

25/11/2020

NN LUONG TUAN ANH - CUNG DUONG TAM BAO

5.600.000

22/11/2020

MBVCB.863129569.Co Dieu Ha cung duong Tam bao chua Hoang Phap va phong sanh cau an cho Minh Loi, Minh Thanh , Thanh Hien..

4.500.000

19/11/2020

108138.191120.101948.Cung duong chua Hoang Phap voi nhieu biet on

500.000

15/11/2020

IBVCB.853369399.CON XIN CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

14/11/2020

159992.141120.122631.cung duong tam bao va tu thien phong sanh

300.000

13/11/2020

MBVCB.850675031.NGUYEN THI TAM . Con xin cung duong tam bao 250k . Phong sanh 250k . Con cam on.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

250.000

11/11/2020

327360.111120.190936.TINH THONG 0377266530 CUNG DUONG TAM BAO

500.000

10/11/2020

LE MY PHUONG NT // NGUYEN THI DUNG GUI CHUA CUNG DUONG

500.000

09/11/2020

MBVCB.845095246.KINH GUI 200K CUNG DUONG TAM BAO, 300K PHONG SINH..CT tu 0071004077696 DUONG CAM THAO

200.000

04/11/2020

268668.041120.152133.PHONG SANH, IN KINH CUNG DUONG TAM BAO

100.000

03/11/2020

IBVCB.837272003.BUI THI MAY thanh kinh cung duong Tam Bao chua Hoang Phap.CT tu 0071002092663 BUI THI MAY

200.000

03/11/2020

678605.031120.092103.Vietcombank 0071000651615 con xin cung duong tam bao

500.000

03/11/2020

330266.031120.054208.CHUNG CON CUNG DUONG TAM BAO NAM MO A DI DA PHAT-

1.000.000

01/11/2020

MBVCB.834188640.Cung duong Tam bao.CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG

300.000

Tin tức liên quan