Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 09/2023

Cập nhật: 06/10/2023
 

Danh sách cúng dường Tam Bảo tháng 09/2023

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 09/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2023

Diệu Lý

Long An

500.000

01/09/2023

Tịnh Phát

Tp Hcm

500.000

01/09/2023

Thái Hoàng Nhân

Tp Hcm

3.000.000

02/09/2023

Liên Anh

Khánh Hòa

2.000.000

02/09/2023

Lê Minh Thông

Khánh Hòa

500.000

02/09/2023

Lê Minh Minh

Khánh Hòa

500.000

02/09/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

02/09/2023

Hạp Tiến Sơn

Tp Hcm

2.000.000

02/09/2023

Trần Thị Bích Viên

Tp Hcm

500.000

02/09/2023

Phạm Quỳnh Yên

Tp Hcm

100.000

02/09/2023

Lô Trần Nhật Linh

Tp Hcm

552.000

03/09/2023

Liên Lan

Tp Hcm

2.000.000

03/09/2023

Gđ Trần Thị Lan

Tp Hcm

200.000

03/09/2023

Lâm Thị Tám

Tiền Giang

500.000

03/09/2023

Nguyễn Thị Lan Anh

Khánh Hòa

500.000

03/09/2023

Liên Đào

Bình Dương

500.000

04/09/2023

Vũ Hoàng Thanh Tâm

Nước Ngoài

100 USD

04/09/2023

Nguyễn Ngọc Khối

Tp Hcm

500.000

04/09/2023

Lại Thị Băng Tâm

Khánh Hòa

1.000.000

04/09/2023

Lê Minh Trí

Khánh Hòa

500.000

04/09/2023

Phượng Trường

Tp Hcm

200.000

04/09/2023

Linh Quảng

Tp Hcm

500.000

04/09/2023

Tịnh Hào

Tp Hcm

1.000.000

04/09/2023

Liên Nghĩa

Tp Hcm

1.000.000

04/09/2023

Liên Hường

Lâm Đồng

500.000

04/09/2023

Minh Trí

Tiền Giang

1.000.000

04/09/2023

Minh Thảo

Tiền Giang

1.000.000

04/09/2023

Minh Hoa

Tiền Giang

1.000.000

04/09/2023

Hà Thị Thảo

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Chiêm Thị Phụng

Sóc Trăng

300.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Quang

Sóc Trăng

1.000.000

05/09/2023

Lê Thị Kim Điệp

Hải Phòng

1.500.000

05/09/2023

Đặng Thị Nga

Hải Phòng

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Nguyệt

Hải Phòng

1.500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Hoa Quỹ

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Văn Viết Út

Bắc Ninh

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Thoảng

Bắc Ninh

400.000

05/09/2023

Trần Thị Phương

Bình Thuận

200.000

05/09/2023

Tiếp Thị Thùy Trang

Bình Thuận

1.000.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Thêu

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Diệu Pháp

Khánh Hòa

1.000.000

05/09/2023

Trần Thị Thu

Đồng Nai

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Khuy

Đồng Nai

500.000

05/09/2023

Diệu Ngân

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Lê Nhuận Dung

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nhung Ngọc

Tp Hcm

700.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Mười

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Kim Liên

Bình Phước

800.000

05/09/2023

Phạm Hùng Điển

Ninh Thuận

250.000

05/09/2023

Phạm Thi Thu Oanh

Ninh Thuận

200.000

05/09/2023

Lê Thị Nhu

Hải Phòng

500.000

05/09/2023

Phạm Thị Min

Hải Phòng

200.000

05/09/2023

Lê Thị Liên

Khánh Hòa

1.000.000

05/09/2023

Lê Thị Hiền

Đắk Lắk

300.000

05/09/2023

Hoàng Thị Nguyệt

Đắk Lắk

200.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Phương

Tp Hcm

200.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Khánh Hòa

500.000

05/09/2023

Vũ Thị Hoa

Đồng Nai

1.000.000

05/09/2023

Vũ Thị Loan

Nam Định

500.000

05/09/2023

Đoàn Pt An Giang

An Giang

5.250.000

05/09/2023

Pt

Kon Tum

500.000

05/09/2023

Trần Xuân Hạ

Kon Tum

100.000

05/09/2023

Lê Văn Chí

Kon Tum

100.000

05/09/2023

Nguyễn Duy Khương

Kon Tum

300.000

05/09/2023

Nguyễn Duy Khang

Kon Tum

100.000

05/09/2023

Nguyễn Duy Huân

Kon Tum

100.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Huyền

Kon Tum

100.000

05/09/2023

Nguyễn Duy Ca

Kon Tum

100.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Hên

Kon Tum

100.000

05/09/2023

Pt

Kon Tum

400.000

05/09/2023

Diệu Thôn

Tp Hcm

400.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Nhung

Cà Mau

100.000

05/09/2023

Huỳnh Thị Gái

Kiên Giang

100.000

05/09/2023

Phan Đắc Thuyết

Tp Hcm

500.000

05/09/2023

Võ Thị Huyền Oanh

Kiên Giang

400.000

05/09/2023

Thanh Tâm

Tp Hcm

200.000

05/09/2023

Diệu Nghĩa

Tp Hcm

300.000

05/09/2023

Gđ Diệu Phúc

Tp Hcm

1.000.000

05/09/2023

Gđ Minh Hậu

Tp Hcm

1.000.000

05/09/2023

Hồ Thị Nhựt Anh

Nước Ngoài

100 Usd

05/09/2023

Pt

Tp Hcm

1.000.000

05/09/2023

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Lâm Đồng

1.000.000

05/09/2023

Pt

Đồng Nai

800.000

06/09/2023

Pt

Tp Hcm

300.000

06/09/2023

Trần Thị Hoàng Trâm

Lâm Đồng

500.000

06/09/2023

Lê Văn Nĩ

Kiên Giang

100.000

06/09/2023

Gđ Nguyễn Đức Vinh

Tp Hcm

1.000.000

06/09/2023

Lê Minh Chí

Cần Thơ

50.000

06/09/2023

Huỳnh Thị Hường

Kiên Giang

50.000

06/09/2023

Đặng Quốc Diễn

Kiên Giang

50.000

06/09/2023

Lê Thu Hà

Kiên Giang

50.000

06/09/2023

Trịnh Thị Thiết

Lâm Đồng

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Thu Nhã

Tp Hcm

1.000.000

06/09/2023

Đoàn Thị Cúc, Đoàn Quang Ngọc Duy

Tp Hcm

1.500.000

06/09/2023

Ngô Đức Biển

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Trần Thị Lài

Quảng Trị

10.000.000

06/09/2023

Trần Thị Thanh Thuận

Quảng Trị

500.000

06/09/2023

Lê Thị Hiền

Quảng Trị

300.000

06/09/2023

Đức Toàn

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Liên Lê

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Đoàn Phật Tử Đuốc Huệ

Tp Hcm

3.500.000

06/09/2023

Huỳnh Thị Văn

Bình Dương

500.000

06/09/2023

Quang Ngọc Trang

Tp Hcm

400.000

06/09/2023

Quan Tốt

Tp Hcm

200.000

06/09/2023

Lương Thị Mười Một

Tp Hcm

200.000

06/09/2023

Phật Tử

 

1.000.000

06/09/2023

Trần Bữu Lộc

Tp Hcm

200.000

06/09/2023

Hòa Hằng

Tp Hcm

1.000.000

06/09/2023

Phật Tử

 

100.000

06/09/2023

Phật Tử

 

1.050.000

06/09/2023

Đức Lạc

Tp Hcm

780.000

06/09/2023

Vũ Đình Kình, Vũ Thị Thúy

Hải Phòng

1.000.000

06/09/2023

Chánh Thiện Ân, Từ Diện Đức

Hải Phòng

1.000.000

06/09/2023

Trần Thị Cương

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Suông

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Tấn Nhung

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Xiêng

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Vương Thị Dung

Tp Hcm

1.000.000

06/09/2023

Ngô Thị Loan Chinh, Nguyễn Thị Mỹ Dung

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Ngô Thị Loan Chinh, Nguyễn Thị Mỹ Dung

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Kim Cương, Võ Thị Huế

Tp Hcm

1.000.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Kim Cương, Võ Thị Huế

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Tuệ Yên, Lê Thị Phương

Gia Lai

200.000

06/09/2023

Tuệ Yên, Lê Thị Phương

Gia Lai

100.000

06/09/2023

Dương Thị Ninh Phương

Gia Lai

100.000

06/09/2023

Dương Trần Đức Trùng Dương

Tp Hcm

100.000

06/09/2023

Phạm Thị Oanh, Bùi Thị Mai, Trần Thị Thủy

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Phạm Thị Oanh, Bùi Thị Mai, Trần Thị Thủy

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Phạm Thị Oanh, Bùi Thị Mai, Trần Thị Thủy

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Châu Mĩ Dung, Võ Hồng Đào

Cà Mau

200.000

06/09/2023

Châu Mĩ Dung, Võ Hồng Đào

Cà Mau

100.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Thơ

Đắk Lắk

100.000

06/09/2023

Lương Thị Thuận

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Lê Thị Thu

Lâm Đồng

300.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Mỹ Hoa

An Giang

300.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Xa

Bình Dương

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Hồng

Lâm Đồng

200.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Hồng

Lâm Đồng

100.000

06/09/2023

Trần Thị Thanh Thủy, Ngô Thị Hạnh

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Trần Thị Thanh Thủy, Ngô Thị Hạnh

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Ngô Duy Doanh

Kon Tum

100.000

06/09/2023

Liên Thủy

Bình Phước

500.000

06/09/2023

Thọ Mai, Nguyễn Thiện

Khánh Hòa

300.000

06/09/2023

Thọ Mai, Nguyễn Thiện

Khánh Hòa

500.000

06/09/2023

Vũ Thị Vân, Tâm Huệ

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Pt Nguyễn Thị Lan, Huệ Phụng

Tây Ninh

500.000

06/09/2023

Pt Nguyễn Thị Lan, Huệ Phụng

Tây Ninh

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Phấn

Tp Hcm

3.000.000

06/09/2023

Huỳnh Thị Tuyết Mai

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Nguyễn Thị Chiến

Đắk Lắk

500.000

06/09/2023

Phật Tử

Hà Nội

6.000.000

06/09/2023

Lương Thị Bông

Kon Tum

200.000

06/09/2023

Ngô Thị Thìn

Hải Phòng

1.700.000

06/09/2023

Lê Thị Môn

Tp Hcm

500.000

06/09/2023

Vạn Hạnh

Kon Tum

1.000.000

06/09/2023

Đoàn Thị Lợi

Tp Hcm

300.000

06/09/2023

Đỗ Thị Lụa

Quảng Nam

200.000

07/09/2023

Đặng Thị Sáu

Tp Hcm

300.000

07/09/2023

Trương Linh Đang

Tp Hcm

300.000

07/09/2023

Trương Hạnh Nguyên

Tp Hcm

200.000

07/09/2023

Liên Hoàn

Tp Hcm

600.000

07/09/2023

Nguyễn Thị Kim Cương

Tp Hcm

200.000

07/09/2023

Chú Viên

Lâm Đồng

1.000.000

07/09/2023

Pt

 

200.000

07/09/2023

Phước Sen

Nước Ngoài

500.000

07/09/2023

Vô Thị Thu

Nước Ngoài

2.000.000

07/09/2023

Phạm Thị Hiền

Nước Ngoài

3.000.000

07/09/2023

Vũ Thị Đào

Bình Phước

500.000

07/09/2023

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Long An

1.000.000

07/09/2023

Hoàng Thị Xuân

Kon Tum

1.000.000

07/09/2023

Đỗ Thị Hồng

Tp Hcm

500.000

07/09/2023

Huỳnh Kim Xuyến

Cần Thơ

1.000.000

07/09/2023

Huỳnh Kim Hoàng

Cần Thơ

100.000

07/09/2023

Liên Nguyệt

Tp Hcm

500.000

07/09/2023

Đoàn Phật Tử

 

10.000.000

07/09/2023

Đoàn Phật Tử

 

500.000

07/09/2023

Đoàn Phật Tử

 

500.000

07/09/2023

Văn Thu Thanh

Tp Hcm

500.000

07/09/2023

Ngô Thị Sợi

Tp Hcm

500.000

07/09/2023

Liên Hương, Diệu Hồng

 

500.000

07/09/2023

Liên Hương, Diệu Hồng

 

2.000.000

07/09/2023

Pt

Tp Hcm

500.000

08/09/2023

Bùi Văn Mềm

Vĩnh Long

5.000.000

08/09/2023

Đoàn Thị Minh

Đắk Lắk

500.000

08/09/2023

Võ Thị Tài

Kon Tum

500.000

08/09/2023

Ngô Thị Hồng, Trần Thị Tuyết

Kon Tum

500.000

08/09/2023

Ngô Thị Hồng, Trần Thị Tuyết

Kon Tum

500.000

08/09/2023

Lê Thị Tuất

Kon Tum

500.000

08/09/2023

Diệu Kim, Hạnh Liên

Sóc Trăng

300.000

08/09/2023

Diệu Kim, Hạnh Liên

Sóc Trăng

200.000

08/09/2023

Ngô Thị Thanh Nhàn

Bình Dương

500.000

09/09/2023

Trần Thị Nhuận

Quảng Ninh

2.000.000

09/09/2023

Nguyễn Thị Lan

Lâm Đồng

600.000

09/09/2023

Vân Thị Ái Dân

An Giang

500.000

09/09/2023

Đặng Thị Ba

Đồng Tháp

200.000

09/09/2023

Phạm Thị Nguyệt

Tp Hcm

500.000

09/09/2023

Phạm Thị Thu

Đà Nẵng

300.000

09/09/2023

Liên Nhẫn

Tp Hcm

300.000

10/09/2023

Huỳnh Văn Quý

Tp Hcm

1.000.000

10/09/2023

Từ Năng

Nước Ngoài

1.000.000

10/09/2023

Phật Tử

 

300.000

10/09/2023

Lê Thị Hạnh

Tp Hcm

1.000.000

10/09/2023

Trần Thu Hà

Hải Dương

200.000

10/09/2023

Nguyễn Thị Kim Loan

Tp Hcm

500.000

10/09/2023

Phật Tử

Tp Hcm

500.000

10/09/2023

Diệu Nghiêm

Khánh Hòa

500.000

10/09/2023

Phật Tử

Bà Rịa – Vũng Tàu

1.000.000

11/09/2023

Lê Thị Hiền

Vĩnh Long

500.000

11/09/2023

Phạm Thị Như Thuận

Tp Hcm

500.000

11/09/2023

Nguyễn Minh Bảo Đan

Hà Nội

300.000

11/09/2023

Phật Tử

 

1.000.000

11/09/2023

Phật Tử

 

500.000

11/09/2023

Trần Văn Toàn

Hải Phòng

200.000

11/09/2023

Trần Nguyễn Nam Sơn

Hà Nội

200.000

11/09/2023

Kim Ngọc

Cà Mau

300.000

11/09/2023

Vũ Thị Thu Cúc

Tuyên Quang

300.000

11/09/2023

Quang Thị Tuyết Nga

Sóc Trăng

300.000

12/09/2023

Pt

 

200.000

12/09/2023

Võ Trọng Quý

Tp Hcm

6.000.000

12/09/2023

Nguyễn Thị Khuyên

Đồng Tháp

400.000

12/09/2023

Trần Thị Hà

Bình Phước

300.000

12/09/2023

Pt Liên Thảo, Liên Hương

 

100.000

12/09/2023

Pt Liên Thảo, Liên Hương

 

500.000

12/09/2023

Phạm Trần Bích Thủy

Quảng Nam

200.000

12/09/2023

Cao Thị Hoa

Quảng Nam

200.000

12/09/2023

Diệu Tinh

Tp Hcm

500.000

12/09/2023

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Đắk Lắk

500.000

13/09/2023

Thạch Thị Tư

Tp Hcm

100.000

13/09/2023

Pt Từ Hạnh

Tp Hcm

500.000

13/09/2023

Tạ Như Minh

Tp Hcm

500.000

13/09/2023

Bùi Thanh Loan

Tp Hcm

300.000

13/09/2023

Thầy Lập

Tp Hcm

2.300.000

13/09/2023

Pt

Nước Ngoài

200 USD

14/09/2023

Đỗ Văn Tuấn

 

200.000

14/09/2023

Pt

Tp Hcm

1.000.000

14/09/2023

Pt

 

2.000.000

15/09/2023

Pt

 

100.000

15/09/2023

Nguyễn Thị Huệ

Tp Hcm

2.000.000

16/09/2023

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Tp Hcm

500.000

17/09/2023

Ngô Trương Thái Bình

Cần Thơ

500.000

17/09/2023

Đặng Thị Huyền Trân

Cần Thơ

100.000

17/09/2023

Trần Tuấn Cường

Cần Thơ

100.000

17/09/2023

Lý An Viên Ngọc

Tp Hcm

1.000.000

17/09/2023

Phạm Thị Xuân Mai

An Giang

5.000.000

17/09/2023

Hoàng Minh

Tp Hcm

500.000

17/09/2023

Hoàng Thị Lương

Tp Hcm

500.000

17/09/2023

Diệu An

Đồng Nai

200.000

17/09/2023

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

17/09/2023

Chúc Vượng

Đồng Nai

100.000

17/09/2023

Diệu Chi

Đồng Nai

100.000

17/09/2023

Hứa Phúc Thiên

Tp Hcm

200.000

17/09/2023

Liên Hường

Tp Hcm

500.000

17/09/2023

Võ Thị Bích Phượng

Nước Ngoài

10.000.000

17/09/2023

Bùi Thị Anh Đào

Nước Ngoài

500.000

17/09/2023

Phạm Văn Chung

Tp Hcm

10.000.000

17/09/2023

Liên Dung

Tp Hcm

1.000.000

17/09/2023

Hoa Sen

Tp Hcm

200.000

17/09/2023

Hoa Phương

Tp Hcm

200.000

17/09/2023

Trần Ngọc Bảo Trinh

Tp Hcm

1.000.000

17/09/2023

Phạm Văn Thảo

Tp Hcm

500.000

19/09/2023

Phạm Đình Ngọc

Tp Hcm

15.000.000

20/09/2023

Đặng Thị Kim Thoa

Long An

2.000.000

21/09/2023

Phật Tử

 

600.000

23/09/2023

Đỗ Thị Kim Thùy

Tp Hcm

200.000

23/09/2023

Nguyễn Thị Huệ

Tp Hcm

2.000.000

23/09/2023

Lê Văn Quốc

Sóc Trăng

100.000

23/09/2023

Nguyễn Thị Kim Liên

Hải Phòng

3.000.000

23/09/2023

Phật Tử

Tây Ninh

2.000.000

23/09/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

24/09/2023

Lễ Hằng Thuận 16/9

 

5.000.000

24/09/2023

Hằng Thuận 23/9

 

5.000.000

24/09/2023

Thanh Lọc Thân Tâm

 

50.569.000

24/09/2023

Gđ Đồng Ích

Tp Hcm

1.000.000

24/09/2023

Gđ Lê Văn Phong

 

600.000

24/09/2023

Nguyễn Trọng Nghĩa

 

200.000

24/09/2023

Phật Tử

 

3.550.000

26/09/2023

Chu Thị Lan

Tp Hcm

20.000.000

26/09/2023

Huỳnh Tường Phát

Bình Dương

100.000

26/09/2023

Cô Bảy

Tp Hcm

2.000.000

28/09/2023

Chú Trọng

Tiền Giang

6.000.000

28/09/2023

Phạm Viết Dũng

Tp Hcm

1.000.000

28/09/2023

Phạm Văn Linh

Tp Hcm

1.000.000

28/09/2023

Trần Thị Minh Huế

Tp Hcm

100.000

28/09/2023

Trương Thanh Tuấn

Bình Dương

2.000.000

28/09/2023

Pt

Tp Hcm

2.900.000

29/09/2023

Phan Ngọc Bảo Châu

Tp Hcm

500.000

 

SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Tiếp Thị Thùy Trang

Bình Thuận

200.000

 

Phật Tử

 

200.000

 

Nguyễn Thị Suông

Tp Hcm

500.000

 

Vũ Thị Vân, Tâm Huệ

Tp Hcm

500.000

 

Ngọc Mai

An Giang

1.000.000

 

Pt

 

1.000.000

 

Pt

An Giang

500.000

 

Hoàng Thị Lương

Tp Hcm

300.000

 

Liên Dung

Tp Hcm

1.000.000

 

Đức Nhàn

Tp Hcm

100.000

 

Diệu Thuận

Tp Hcm

100.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/09/2023

Ba Loan chuyen tien

400.000

01/09/2023

Gd Tran Dang Canh, Tran Cao Thuong, Thanh Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao

10.000

01/09/2023

Vi Quoc Toan Chuyen

23.800.000

01/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

01/09/2023

Kinh Gui Chua Hoang Phap Mot Chut Tam Long

250.000

01/09/2023

Nguyen Thi Thuy Chuyen Tien Cung Duong Tam Bao

500.000

01/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

01/09/2023

Nguyen Ngoc Ai Linh Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap. Ct Tu Nguyen Thi Van

50.000

01/09/2023

Nguyen Phi Diep Chuyen Khoan - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien & Minh Chanh Xin Cung Duong Tam Bao

1.000.000

02/09/2023

Nam Mo A Di Da Phat

5.000.000

02/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

03/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

03/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

03/09/2023

Phan Thanh Linh Chuyen Tien

500.000

03/09/2023

Dang Thi Van chuyen Cung Duong

500.000

03/09/2023

Tinh Hieu Cung Duong Tam Bao

3.000.000

03/09/2023

Nguyen Le Huong Giang Chuyen Tien

200.000

03/09/2023

Gd. Ong Nguyen Tan Anh Cung Cau Sieu Phan Mo Ong Diep Van Ny O Chua.

1.175.000

03/09/2023

Nguyen Thanh Hai Chuyen Tien

500.000

04/09/2023

Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Su Phu

500.000

04/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

04/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

04/09/2023

Gia Dinh Con Tam Duoc Cung Duong Trai Phan Ktpt 100

14.040.000

04/09/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Do Huu

200.000

04/09/2023

Ngoc Cung Duong Mua Vu Lan

500.000

05/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

05/09/2023

Mai Khoi Xin Cung Duong

200.000

05/09/2023

Loc Than Tam Xin Cung Duong Chua Hoang Phap

68.000.000

05/09/2023

Thanh Loc Than Tam Gui Bo Phan Hau Can Ve Sinh

12.000.000

05/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

05/09/2023

Phan Thanh Linh Chuyen Tien

500.000

05/09/2023

Con Cung Chua A. Ct Tu Nguyen Duc Tri

350.000

06/09/2023

Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

1.000.000

06/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

06/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

06/09/2023

Gd:Pgd Phu My Lo E6-1-Dtm Vungtau Vn

100.000

07/09/2023

Mai Thuy Van  Cung duong Tam Bao

10.000

07/09/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Thi Thuy Lan

500.000

07/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

07/09/2023

Nguyen Thi Duyen Chuyen Khoan

50.000

07/09/2023

Nguyen Mai Nhu Y Chuyen Khoan Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

500.000

08/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

08/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

08/09/2023

Pt Dieu Hiep Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Xoa Ly

50.000

08/09/2023

Phat Tu Tinh Tu Cung Duong Tam Bao

500.000

08/09/2023

Thanh Tam Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Trong Nhan

500.000

09/09/2023

Da Mong Cac Thay Thuan Loi Chuyen Tam Tu Luyen A

30.000

09/09/2023

Gd Tran Dang Canh, Tran Cao Thuong, Hoan Hy Hoan Hy, Thanh Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao

9.000

09/09/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

30.000

09/09/2023

Con Xin Cung Duong Chua. Ct Tu Nguyen Thi Phuong Thao

500.000

09/09/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

09/09/2023

Dang Thi Bay Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Thi Van

50.000

09/09/2023

Ct Tu Ho Nhat Tan

100.000

13/09/2023

Mai Nhi Cung Tam Bao Chua Hoang Phap

5.000.000

13/09/2023

Phat Tu Cung Duong Khoa Tu Pt100. Ct Tu Bui Anh Tuan

1.000.000

13/09/2023

De Tu Cung Duong Tam Bao

100.000

14/09/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

14/09/2023

Cung Duong Tam Bao

20.000

14/09/2023

Vo Thi Kieu Chuyen Tien Cung Tam Bao. Ct Tu Vo Thi Kieu

1.000.000

14/09/2023

Nguyen Thi Lut Chuyen Tien Cúng Dường

200.000

14/09/2023

Con Xin Hoi Huong Tat Ca Cong Duc Den Chung Sinh. Ct Tu Nguyen Thi Ha Phuong

100.000

14/09/2023

A Di Da Phat

100.000

14/09/2023

Xin Cd Tam  Bao

1.000.000

14/09/2023

Nam Mo A Di Da Phat

9.000

14/09/2023

Cung Duong Tam Bao

1.000.000

14/09/2023

Tran Vinh Thuan Thanh Tam Cung Duong Chua.

500.000

14/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

1.000

15/09/2023

Huynh Nhat Khang Cung Duong Tam Bao

50.000

15/09/2023

Cung Duong Tam Bao

20.000

15/09/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

100.000

16/09/2023

Cung Duong Tam Bao

20.000

16/09/2023

Phan Thi Dieu Huyen Xin Cung Duong

500.000

16/09/2023

Gd:Lo E6-1 - Dtm Phu My Vungtau Vn

100.000

16/09/2023

Nguyen Thi Nhu Y Chuyen Khoan

100.000

17/09/2023

Luong Trung Cung Duong

30.000

17/09/2023

Cung Duong Tam Bao

20.000

17/09/2023

Pham Thi Dung Xin Thanh Tam Cung Duong Tam Bao A

1.000.000

17/09/2023

Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

18/09/2023

Mai Ngoc Anh Chuyen

200.000

18/09/2023

Cung Duong. Ct Tu Cu Huy Dong

100.000

18/09/2023

Cung Duong Tam Bao

20.000

18/09/2023

Ba Bach Hai Phong Cung Duong Chua Hoang Phap

500.000

18/09/2023

Con Nguyen Hai Long  Hai Phong Cung Duong Chua Hoang Phap

407.000

19/09/2023

Gd Tran Dang Canh,Tran Cao Thuong,Hoan Hy Hoan Hy,Thanh Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao

9.000

20/09/2023

Tl Phat Tu Cung Tam Bao

200.000

20/09/2023

De Tu Cung Duong. Ct Tu Cu Huy Dong

100.000

20/09/2023

Nguyen Thi Huong. Con Xin Cung Duong Su Phu A. Xin Tri An Su Phu.

400.000

21/09/2023

Tran Ngoc Gia Bao Con Xin Cung Duong Tam Bao

100.000

21/09/2023

Con Vu Duc Hieu Pd Tinh Hieu, Con Co Chut Long Thanh Cung Duong Xay Dung Chua Truong Phap, Xin Cho Con Duoc Co Duyen Lanh Voi Tam Bao

50.000

21/09/2023

Con Vu Tu Anh Pd Duc Hoa Canh, Con Co Long Thanh Xin Cung Duong Xay Chua Truong Phap, Xin Cho Con Duoc Co Duyen Lanh Voi Tam Bao Nhieu Doi Nhieu Kiep

50.000

21/09/2023

Nguyen Thai Hoang Cung Duong Tam Bao

3.000.000

22/09/2023

Tue Han Cung Duong Tam Bao

20.000

23/09/2023

Vo Thi Khanh Hiep Cung Duong Tam Bao

2.000.000

23/09/2023

Tran Pham Kim Ngan Chuyen Cung Duong Tam Bao, Phong Sanh Va Xay Chua

300.000

25/09/2023

Pham Thi Lam Thanh Tri An Coi Nguon

50.000

25/09/2023

Vo Chong Con  Phung Thi Ha - Nguyen Thanh Cung Dang Chua Hoang Phap

500.000

26/09/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Huynh Thi Mong Trinh

50.000

27/09/2023

Thanh Loc Than Tam Cung Duong Chua Hoang Phap Thang 10

63.000.000

27/09/2023

Tien Ho Tro Doi Don Ve Sinh Chua Hoang Phap

12.000.000

27/09/2023

Phat Tam Aj. Ct Tu Le Thi Thuy Lien

200.000

27/09/2023

Cung Duong Tam Bao Phong Sinh Hoi nguoi Ngheo. Ct Tu Le Thi Nga

1.000.000

28/09/2023

Tue Han Cung Duong Tam Bao

20.000

28/09/2023

Gd Tran Dang Canh,Tran Cao Thuong,Hoan Hy Hoan Hy,Thanh Kinh Cung Duong Tinh Tai Tam Bao

8.000

28/09/2023

Do Phuong Nam Chuyen Khoan

30.000

29/09/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

29/09/2023

Vo Cong Thanh Cung Duong

200.000

29/09/2023

Tran Thi Ngoc Hoa Chuyen Tien

1.000.000

29/09/2023

Cung Duong Tam Bao

1.500.000

29/09/2023

Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

10/09/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Chuyen Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

10/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

10/09/2023

Lam Duy Cung Duong Tam Bao

300.000

10/09/2023

Unghokhoatu100. Clb Tieulinhdang

2.200.000

10/09/2023

Phat Tu..000.. Chuyen Tien Tro Duyen Khoa Tu Phat That.

500.000

11/09/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

11/09/2023

Unghokhoatu100. Clb Tieulinhdang

2.300.000

11/09/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

11/09/2023

Gia Dinh Phat Tu Tri Tang Xin Cung Duong Tam Bao

1.500.000

11/09/2023

Phat Tu Lien Ngoc Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Ngoc

500.000

11/09/2023

Phat Tu Lien Phuong 829 Cung Duong Tam Bao

500.000

11/09/2023

Vietinbank Ck Nguoi Gui Nguyen Soan

1.744.206

11/09/2023

Con Thanh Tam Cung Duong Con Xin Sam Hoi Toi Td Tu Vo Thi Den Hien Tai

50.000

11/09/2023

Cung Duong Khoa Tu Phat That

500.000

11/09/2023

Ct Tu Hoang Thi Que

200.000

12/09/2023

Giadingphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

12/09/2023

Giadingphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

12/09/2023

Gd:Lo E6-1 - Dtm Phu My Vungtau Vn

100.000

12/09/2023

Cung Duong Tam Bao

20.000

12/09/2023

Phat Tu Xin Cung Duong

100.000

12/09/2023

Nguyen Ngoc Lanh Kinh Gui

3.000.000

12/09/2023

Cung Duong. Ct Tu Cu Huy Dong

200.000

12/09/2023

Vo Thai Nguyen Chuyen Tien. Ct Tu Vo Thai Nguyen

2.200.000

Tin tức liên quan