Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 09/2022

Cập nhật: 20/10/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 09/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 09/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN

 ĐỊA CHỈ

01/09/2022

Võ Văn Hùng

15.000.000

----TP HCM

01/09/2022

Tạ Tân Hưng

10.000.000

----TP HCM

02/09/2022

Nguyễn Tiến Phát

100.000

----TP HCM

02/09/2022

GD.Tâm Nhiếp

300.000

----

02/09/2022

Đào Thị Kim Dung

100.000

----Hà Nội

02/09/2022

Nguyễn Duy Hưng

100.000

----TP HCM

02/09/2022

Đức Trọng

1.500.000

----TP HCM

02/09/2022

Trịnh Kỳ Nguyên

6.000.000

----Nước ngoài

02/09/2022

Quang Tường + Thanh Chi

5.000.000

----TP HCM

03/09/2022

Trung Hiền

100.000

----

03/09/2022

Nguyễn Mỹ Hưng

1.000.000

----TP HCM

03/09/2022

Phạm Thị Vân

500.000

----Nước ngoài

04/09/2022

Phùng Thanh Tùng

500.000

----TP HCM

04/09/2022

Ngô Đồng Lập

200.000

----Long An

08/09/2022

Đỗ Thị Mạnh Trinh

20.000.000

----

08/09/2022

Hoàng Thị Tâm

500.000

----Cao Bằng

09/09/2022

Phạm Lưu Vỹ Đạt

200.000

----

10/09/2022

Phật tử

1.000.000

----TP HCM

10/09/2022

Đăng Bá Hưng

200.000

----TP HCM

11/09/2022

Lưu Thị Nguyên

200.000

----TP HCM

11/09/2022

Tiền Trai Tăng Dư

1.360.000

----

11/09/2022

Dương Túy Hoa

50.000

----TP HCM

12/09/2022

Nguyễn Văn Chinh

200.000

----TP HCM

12/09/2022

GĐ.Trương Quý Lan

1.000.000

----TP HCM

13/09/2022

Gia Đình Phạm Hạt

12.500.000

----

14/09/2022

Phan Lưu Tân

200.000

----TP HCM

16/09/2022

Nguyễn Thị Liên

1.000.000

----TP HCM

17/09/2022

Thầy Tâm Huyền

5.000.000

----TP HCM

17/09/2022

Hao Nguyen

100 CAD

----Nước ngoài

17/09/2022

PT Miền Bắc

4.000.000

----Hà Nội

18/09/2022

Phật Tử

14.000.000

----

18/09/2022

Phật Tử

200.000

----TP HCM

18/09/2022

Lê Nguyễn Kim Ngọc

300.000

----Tiền Giang

20/09/2022

Nguyễn Phước Trọng

1.000.000

----TP HCM

20/09/2022

Trai Tăng Dư

1.400.000

----

21/09/2022

Nguyễn Trần Xuân Lan

20.000.000

----TP HCM

23/09/2022

Phật Tử

200.000

----

23/09/2022

Lê Thị Lắm

2.000.000

----An Giang

25/09/2022

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

5.000.000

----Bình Dương

25/09/2022

Liên Hoa

1.000.000

----TP HCM

25/09/2022

Bùi Thị Tư

200.000

----TP HCM

25/09/2022

Đinh Cao Tam

1.000.000

----TP HCM

26/09/2022

Phật Tử

1.000.000

----Hải Phòng

26/09/2022

Diệu Ngữ

100.000

----TP HCM

27/09/2022

Nguyễn Thị Then

500.000

----TP HCM

28/09/2022

Nhữ Thị Bốn

200.000

----TP HCM

28/09/2022

Nguyễn Thị Hiện

300.000

----TP HCM

28/09/2022

Liên Trang

300.000

----Đồng Nai

29/09/2022

Nguyễn Thị Ngọc

1.000.000

----TP HCM

29/09/2022

Phật tử

1.000.000

----Nước ngoài

29/09/2022

Kim Tuyen Nguyen

120 USD

----Nước ngoài

 

 

CHUYỂN KHOẢN

 

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/09/2022
 

IBVCB.2402745346.NGUYEN PHI DIEP
chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN
xin CUNG DUONG TAM BAO.
CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

06/09/2022
 

982989.060922.013622.VCB;0071000886404;
XUAN NGUYET cung duong va Trung thu

150.000

06/09/2022
 

MBVCB.2419691643.Phat tu Dieu
Chuong cung duong.
CT tu 0071001582735 LE THI THANH PHUONG

1.000.000

09/09/2022
 

908386.090922.063829.Chung con cung duong
phat su FT22252197130669

1.000.000

09/09/2022
 

SHGD:10000826.DD:220909.BO:

NGUYEN THI HONG LOAN.Remark:Con goi an tong kinh 2tr cung chua 1tr

3.000.000

09/09/2022
 

MBVCB.2430884360.LAM HOANG THANH THAO xin cung duong.
CT tu 0081001218375 LAM HOANG THANH THAO

500.000

10/09/2022
 

070761.100922.085807.pt Vu Thi Mai.
can ho so 404. chung cu CT1 Phu Son. p.Phu Son. tp Thanh Hoa. Thanh Hoa.
Con xin cung duong tam bao FT22253703688146

100.000

12/09/2022
 

MBVCB.2441128699.Phat tu cung duong Tam Bao.
CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP

500.000

18/09/2022
 

167207.180922.074927.VCB;0071000886404;
NGUYEN THI THU HUONG

200.000

23/09/2022
 

142655.230922.144920.
Con de tu thay tam duc le van FT22266695090050

300.000

24/09/2022
 

360792.240922.101200.
PHAM ANH NGOC chuyen tien toi

500.000

01/09/2022

728070.010922.072007.
con xin cung duong Tam Bao

50.000

02/09/2022
 

MBVCB.2404606076.HO NHAT TAN
 chuyen tien.CT tu 1017652402 HO NHAT TAN

500.000

02/09/2022
 

503843.020922.214237.
Cung duong tam bao FT22248509473486

850.000

04/09/2022
 

871303.040922.160630.
Phat tu Tinh Tu cung duong Tam Bao

1.000.000

04/09/2022
 

132775.040922.163336.
PHAT TU NGUYEN THI VINH HAI PHONG CHUYEN-040922-16:33:36 132775

2.000.000

05/09/2022
 

MBVCB.2414282712.
Chi Diep cung duong Tam bao .
CT tu 0251002768385 NGUYEN THI NGOC VAN

200.000

05/09/2022
 

020097041509051141452022I2aZ047174.7040.
114145.PHAM TUYET TRINH CUNG XAY DUNG CHUA VA CUNG DUONG TAM BAO

3.000.000

05/09/2022
 

MBVCB.2415218567.VO TAN LOC chuyen tien.
CT tu 0181002210345 VO TAN LOC

100.000

05/09/2022
 

557405.050922.145439.
NGUYEN THI XUAN HIEU Chuyen tien cung duong a di da phat

5.000.000

05/09/2022
 

334014.050922.160802.
Dieu Hy Lieu Tuong cung duong Tam Bao
Chua Hoang Phap

5.000.000

05/09/2022
 

MBVCB.2417073948.LE HOANG PHUC
chuyen tien.CT tu 0181002680916 LE HOANG PHUC

100.000

06/09/2022
 

802329.060922.051002.VCB;0071000651615;
NGUYEN MAI NHU Y chuyen khoan THANH KINH CUNG DUONG TAM BAO

500.000

06/09/2022
 

MBVCB.2419700932.
Phat tu Dieu Chuong cung duong.
CT tu 0071001582735 LE THI THANH PHUONG

2.000.000

06/09/2022
 

MBVCB.2420795273.
Con xin CUNG DUONG TAM BAO.
CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

07/09/2022
 

701110.070922.080202.
NGUYEN THI THUY TRANG

chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

300.000

07/09/2022
 

062690.070922.090714.

Nam Mo A Di Da Phat FT22250269946324

5.000.000

07/09/2022
 

IBVCB.2422008026.Gia dinh Quang Dung -
 Sep22..CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

100.000

07/09/2022
 

IBVCB.2422985647.Nguyen Duc Anh.

 PD Tinh Anh. cung duong Tam Bao chua Hoang Phap.CT tu 0071002092663 BUI THI MAY

200.000

07/09/2022
 

818748.070922.144941.

Ngoc Ly Thien Co CDTB Chua Hoang Phap

500.000

07/09/2022
 

MBVCB.2423217297.

CUNG DUONG TAM BAO.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

07/09/2022
 

640029.070922.182040.

VCB;0071000651615;con xin cung duong tam bao a

200.000

08/09/2022
 

417195.080922.102523.

Gia dinh Phat tu Tri Tang xin cung duong Tam Bao

1.500.000

09/09/2022
 

467091.090922.061229.

VO CONG THANH Chuyen tien

200.000

09/09/2022
 

MBVCB.2429566942.PT DIEU HIEP CUNG DUONG TAM BAO ADIDAPHAT.

CT tu 1018971433 TRAN THI XOA LY

50.000

09/09/2022
 

MBVCB.2431023914.

VO THI BE LAM chuyen tien de tu xin cung giuong.CT tu 0281001840281 VO THI BE LAM

500.000

10/09/2022
 

065843.100922.080542.

GD CHU SU CK A-100922-08:05:38 065843

10.000.000

10/09/2022
 

380881.100922.183423.IBFT Hong Ngoc cung duong tam bao

500.000

10/09/2022

200644.100922.193619.chu su ck a

25.400.000

10/09/2022
 

MBVCB.2437014837.THUY ANH.

CUNG DUONG TAM BAO.

CT tu 0511000486950 LE THI THUY ANH

200.000

11/09/2022
 

794486.110922.102615.

Gia dinh tue duc - dieu suong cung duong tam bao

6.000.000

12/09/2022
 

047791.120922.090030.

BUI MINH TRIET GUI

CUNG DUONG CHUA HOANG PHAP-120922-09:00:29 047791

2.400.000

13/09/2022
 

780705.130922.114538.

NGUYEN THI THANH NGAN

CUNG DUONG TAM BAO XAY DUNG CHUA

100.000

13/09/2022
 

SHGD:11172840.DD:220913.BO:

PHUNG THI NGO.Remark:

PHUNG THI NGO DONG VIEN DONG QUANG BA VI CT

700.000

14/09/2022
 

574919.140922.135614.VCB;0071000651615;

Nguyen Duc Duong 55000

Pham Ngoc Tuan 100000 cung duong tam bao

155.000

14/09/2022
 

ATM_FTF.00800055.006110.20220914.181301.

97043668N223b41000000000424011.

FrAcc:0501000155546.ToAcc:0071000651615.

Gd:Sieu Thi Coopmart Phu My Vungtau      Vn

200.000

15/09/2022
 

MBVCB.2453281925.

giadingphatuphuongxincungduongtambao.CT tu 1019542969 Nguyen Thi Thu Phuong

200.000

15/09/2022
 

181988.150922.082242.

Pt Tuyet Anh Huyen Thanh Mai An tk

cung duong FT22258300554006

300.000

15/09/2022
 

753744.150922.195913.VCB;0071000651615;

NGUYEN THI HONG TUC chuyen khoan

2.000.000

16/09/2022
 

Dang Thi Nhan// 1trieu Dong Cung Tam Bao

+ 1 Trieu Dong In Kinh Sach +

5 Tram Nghin Dong Ung Ho Nguoi Ngheo

2.500.000

18/09/2022
 

186232.180922.054859.

Con Thanh kinh hoan hy cung kinh

cung duong xay chua tam bao phat su tang chung tang ni tlba

10.000

18/09/2022
 

386648.180922.150141.Pham Thi Anh Dao

 phap danh Dieu chuyen tien cung duong

Tam Bao 500k cung duong dao tao tang tai 300k

800.000

19/09/2022
 

157472.190922.055043.

Gia dinh Tran van hien conThanh kinh hoan hy hieu kinh cung kinh bo thi cung duong xay chua tam bao phat su tang chung tang ni tlba

10.000

19/09/2022
 

MBVCB.2470013498.

HO NHAT TAN chuyen tien.CT tu 1017652402 HO NHAT TAN

500.000

20/09/2022
 

040937.200922.115633.

Tran dang canh Thanh kinh hoan hy voi long hieu kinh cung kinh bo thi cung duong xay chua tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

10.000

20/09/2022
 

041044.200922.115823.

Tran cao thuong Thanh kinh hoan hy voi long hieu kinh cung kinh bo thi cung duong xay chua tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

10.000

21/09/2022
 

251024.210922.194411.

VCB;0071000651615;NGUYEN HUU PHU

chuyen khoan

200.000

22/09/2022
 

425265.220922.104500.

bui minh triet gui cung duong chua hoang phap-

220922-10:45:10 425265

2.400.000

22/09/2022
 

MBVCB.2483273399.

rung Ly cung duong tam bao.

CT tu 1021091888 QUACH HAI LONG

300.000

22/09/2022
 

506505.220922.184937.

Nguyen Thai Hoang cung duong tam bao

3.000.000

23/09/2022
 

MBVCB.2488155120.

giadingphatuphuongxincungduongtambao.

CT tu 1019542969 NGUYEN THI THU PHUONG

100.000

24/09/2022
 

170000.240922.060958.

Gia dinh Con Thanh kinh hoan hy cung kinh bo thi tinh tai cung duong tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

10.000

25/09/2022
 

232198.250922.060200.

Gia dinh Con Thanh kinh hoan hy cung kinh bo thi tinh tai cung duong tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

10.000

25/09/2022
 

736178.250922.080713.

con xin cung duong Tam Bao.ths Thay

50.000

25/09/2022
 

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..

29197388541.29197388541-0946212485-

De tu xin cung duong Tam Bao A Di Da Phat

100.000

25/09/2022

813192.250922.160341.

Con xin cung duong Tam Bao

50.000

25/09/2022
 

200213.250922.220534.

IBFT HOANG THI THAO

 chuyen tienHoang thi

500.000

26/09/2022
 

797968.250922.225809.

Ngan chuyen cung duong tam bao.

phong sanh. an tong kinh sach FT22269663767365

300.000

26/09/2022
 

263438.260922.063441.

Gia dinh Con Thanh kinh hieu kinh hoan hy

cung kinh bo thi tinh tai cung duong tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

10.000

26/09/2022
 

800256.260922.122320.

VCB;0071000651615;PHUONG LOAN

Cung duong Tam Bao

100.000

27/09/2022
 

160867.270922.055944.

Gia dinh Con Thanh kinh voi tam long hieu kinh

hoan hy cung kinh bo thi tinh tai cung duong tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

9.999

27/09/2022

868711.270922.100533.Ngoc Ly Thien Co CDTB

200.000

27/09/2022
 

763673.270922.133923.

VCB;0071000651615;PHAM THI DUNG xin duoc cung duong Tam Bao a

1.000.000

27/09/2022
 

224183.270922.202343.

Phuonh Trang Cung duong Tam Bao

500.000

28/09/2022
 

104914.280922.024027.

Gia dinh Con Thanh kinh voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh bo thi tinh tai

cung duong tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

9.999

28/09/2022
 

017587.280922.100640.

ZP68TR7FICRV Cung duong Tam bao

200.000

28/09/2022
 

799910.280922.101105.

Nguyen Van Chien cung duong tam bao

1.000.000

28/09/2022

723367.280922.070232.

Cungduongtambaotieulinhdang

1.000.000

29/09/2022
 

390669.290922.060825.

Gia dinh Con Thanh kinh voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh bo thi tinh tai cung duong

tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

10.000

30/09/2022
 

133712.300922.043411.

Gia dinh Con Thanh kinh voi tam long hieu kinh hoan hy cung kinh bo thi tinh tai cung duong

tam bao phat su tang chung tang ni tlba a

10.000

30/09/2022
 

685601.300922.095421.

Con PD DIEU TU cung duong tam bao

200.000

30/09/2022

520446.300922.132337.cung duong hoang phap

100.000

30/09/2022
 

150372.300922.144224.

Cung duong Tam Bao FT22273500174655

1.500.000

 

Tin tức liên quan