Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 09/2020

Cập nhật: 07/10/2020
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 09/2020

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 09/2020

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/09/2020

Nguyễn Thị Hương Thảo

1.000.000

TP HCM

01/09/2020

Thanh Bình

10.000.000

TP HCM

01/09/2020

Phạm Thị Cúc

300.000

TP HCM

01/09/2020

Nguyễn Đức Thuận

500.000

Bình Dương

01/09/2020

Tịnh Tâm

5.000.000

TP HCM

01/09/2020

Ngọc Lan

500.000

TP HCM

01/09/2020

Trần Thị Nguyệt

500.000

TP HCM

01/09/2020

123

500.000

---

01/09/2020

Liên Loan

1.200.000

Bình Dương

01/09/2020

Phạm Thị Khánh

100.000

---

02/09/2020

Nguyễn Quang Thuận

5.000.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Kim Thanh

200.000

TP HCM

02/09/2020

Hiếu Ngọc

5.000.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Thu Hà

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Hương

1.000.000

Bình Dương

02/09/2020

Đãng Văn Hơn

200.000

Bạc Liêu

02/09/2020

Trần Văn Hùng

200.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Khuyên

500.000

TP HCM

02/09/2020

Hồ Thị Kim Châu

200.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Hoa

400.000

Đồng Nai

02/09/2020

Trần Thùy Linh

1.250.000

Bình Dương

02/09/2020

Gia Đình Viên Hoa

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Tuyết

200.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Phương Lan

500.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Văn Hùng

1.200.000

Bình Dương

02/09/2020

Gia Đình Nguyễn Thanh Tú

1.550.000

Bình Dương

02/09/2020

Diệu Phước

2.000.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Vẫn

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Tịnh Tâm

5.000.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Hằng

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Mai

300.000

TP HCM

02/09/2020

PTử

500.000

TP HCM

02/09/2020

Dương Thế Thiện

150.000

Bình Dương

02/09/2020

Phật Tử

500.000

Tây Ninh

02/09/2020

Dương Thê Chí

100.000

Bình Dương

02/09/2020

Liên Đức

3.000.000

TP HCM

02/09/2020

Đào Đăng Hưng

1000 USD

TP HCM

02/09/2020

Lê Thị Nữ

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Năm

1.000.000

Hà Tĩnh

02/09/2020

CÔ Duyên

500.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Hữu Phước

100.000

Long An

02/09/2020

Nguyễn Thị Mỹ Tiêu

300.000

An Giang

02/09/2020

Nguyễn Thị Tuyết

200.000

Tây Ninh

02/09/2020

Hoàng Thị Lương

100.000

TP HCM

02/09/2020

Diệu Thành

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Lý Tâm Mỹ Khai

500.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Kim

200.000

Tiền Giang

02/09/2020

Tịnh Vĩnh

300.000

Tây Ninh

02/09/2020

Trần Thị Hồng

200.000

TP HCM

02/09/2020

Trần Thị Tuyến

2.000.000

TP HCM

02/09/2020

Công Ty Điện Lạnh Hùng Cường

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Hồ Thị Luyến

200.000

TP HCM

02/09/2020

Trịnh Thị Trâm

20.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Tâm

500.000

TP HCM

02/09/2020

Phạm Ngọc Điệp

500.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Dung

500.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Minh

500.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Linh

200.000

TP HCM

02/09/2020

Cao Thị Út

10.000.000

Vĩnh Long

02/09/2020

Huỳnh Thị Kim Nga

2.000.000

TP HCM

02/09/2020

Diệu Nhật

300.000

TP HCM

02/09/2020

Đào Thủ Đức

500.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Ngọc Bích

500.000

TP HCM

02/09/2020

Đỗ Phú Quốc

3.000.000

TP HCM

02/09/2020

Am Hòa

300.000

TP HCM

02/09/2020

Trần Văn Hải

400 USD

Nước ngoài

02/09/2020

Vũ Đức Quân

200.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thanh Dương

2.000.000

TP HCM

02/09/2020

Thị Lan

200.000

TP HCM

02/09/2020

Thu Quỳnh

200.000

Bình Dương

02/09/2020

Thị Đào

500.000

TP HCM

02/09/2020

Đỗ Thị Loan

500.000

TP HCM

02/09/2020

Bùi Thị Kim Cúc

200.000

TP HCM

02/09/2020

Liên Hà

500.000

TP HCM

02/09/2020

Đỗ Thị Lanh

200.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Tiến Đạt

500.000

TP HCM

02/09/2020

Lê Thị Trang

200.000

TP HCM

02/09/2020

Lê Văn Nhái

200.000

An Giang

02/09/2020

Cường

200.000

Đồng Tháp

02/09/2020

Hoàng Thị Hoa

200.000

TP HCM

02/09/2020

Huỳnh Thị Đạt

500.000

TP HCM

02/09/2020

Trương Quế Lan

1.000.000

TP HCM

02/09/2020

Bùi Thị Lê

100.000

TP HCM

02/09/2020

Phật tử

800.000

TP HCM

02/09/2020

Thị Bảo

500.000

TP HCM

02/09/2020

Hoàng Thị Hương

200.000

TP HCM

02/09/2020

Vũ Thanh Bình

100.000

Bình Dương

02/09/2020

Ngô Văn Chúc

500.000

TP HCM

02/09/2020

Ptử

500.000

TP HCM

02/09/2020

Vũ Thị Phương

300.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Duy Thông

500.000

TP HCM

02/09/2020

Lê Văn Ngà

500.000

Nước ngoài

02/09/2020

Ngọc Bình Chân

400.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

02/09/2020

Hà Thị Sự

2.000.000

TP HCM

02/09/2020

Phong + Tiền + Hương +My +Phúc+Nhãn

600.000

TP HCM

02/09/2020

Hoàng Thị Trinh

100.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

100.000

TP HCM

02/09/2020

Trần Minh Lộc

100.000

TP HCM

02/09/2020

Lê Thị Bắc

3.000.000

TP HCM

02/09/2020

Phạm Thị Dung

3.100.000

TP HCM

02/09/2020

Trịnh Quốc Thái

200.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Hoa Thắm

2.000.000

TP HCM

02/09/2020

Phạm Thị Văn

100.000

TP HCM

02/09/2020

Nguyễn Thị Gái

100.000

Thừa Thiên Huế

02/09/2020

Nguyễn Thị Mẫn Hàn

200.000

TP HCM

02/09/2020

Thái Văn Bự

200.000

TP HCM

02/09/2020

Dương Thế Thiện

150.000

Bình Dương

02/09/2020

Hoàng Thị Trinh

100.000

TP HCM

04/09/2020

Trương Thị Hằng

100.000

Bình Dương

04/09/2020

Gd Thầy Huyền

5.000.000

TP HCM

04/09/2020

Liên Trâm

1.000.000

TP HCM

04/09/2020

Nguyễn Thị Mụn

100.000

TP HCM

04/09/2020

Trịnh Trân

200.000

TP HCM

04/09/2020

Dương Thị Dương

8.000.000

Khánh Hòa

06/09/2020

Đặng thị Kim Anh

1.000.000

TP HCM

06/09/2022

Phạm My Na

100.000

Tp. HCM

06/09/2020

Phật Tử

100.000

TP HCM

06/09/2020

Liên Thu

200.000

TP HCM

06/09/2020

Mỹ Thịnh

54.000

TP HCM

06/09/2020

Mỹ Cường

200.000

TP HCM

06/09/2020

Phạm Thị Ngọc Thương

2.000.000

TP HCM

06/09/2020

Trương Thanh Hoài

200.000

Bình Dương

06/09/2020

Lê Thị Khoa Lương

500.000

TP HCM

07/09/2020

Nguỹên Thị Hợi

5.000.000

TP HCM

07/09/2020

Liên Hoa

1.000.000

TP HCM

07/09/2020

Đoàn Văn Hải

500.000

Hải Phòng

07/09/2020

Cô Chiên

1.300.000

TP HCM

08/09/2020

Trịnh Thị Ánh

500.000

TP HCM

08/09/2020

Phan Thị Mão

100.000

TP HCM

08/09/2020

Đỗ Thị Vệ

50.000

TP HCM

09/09/2020

Buì Thị Tư

300.000

Thanh Hóa

09/09/2020

Hoàng Thị Bằng

200.000

TP HCM

09/09/2020

Vũ Thị Cát

1.000.000

Bình Phước

09/09/2020

Vũ Thị Tháp

300.000

TP HCM

09/09/2020

Nguyễn tấn Lâm

200.000

TP HCM

10/09/2020

Lê Ngọc Quý

10.000.000

Đồng Tháp

10/09/2020

Đoàn Thùy

250.000

Đồng Nai

12/09/2020

Nhóm Công Quả Online

2.000.000

---

12/09/2020

Nguyễn Thị Trâm

200.000

TP HCM

13/09/2020

Cô Thảo

1.000.000

Bình Thuận

13/09/2020

Lê Thị Liên + Liên Ân

1.000.000

TP HCM

13/09/2020

Ngô Phước Lợi

100.000

Nước ngoài

13/09/2020

Lâm Thị Minh Nguyệt

100.000

Cần Thơ

13/09/2020

Ngô Thị Ngọc Oanh

200.000

TP HCM

13/09/2020

Nguyễn Thị Tú

1.000.000

TP HCM

13/09/2020

Nguyễn Thị Mộng

100.000

TP HCM

13/09/2020

Châu Thị Thanh Thủy

500.000

TP HCM

14/09/2020

Trương Hoài Em

200.000

Sóc Trăng

15/09/2020

Ngô Thị Mỹ Hòa

5.000.000

TP HCM

15/09/2020

Hoàng Văn Thiện

2.540.000

Đắk Lắk

16/09/2020

Nguyễn Thị Thu Hà

1.000.000

TP HCM

16/09/2020

Điệp

100.000

TP HCM

16/09/2020

Trịnh Long Thành

1.000.000

TP HCM

16/09/2020

Lê Thị Phương

100.000

TP HCM

16/09/2020

Trần Thị Băng Tâm

100.000

TP HCM

16/09/2020

Trần Thị Kim Huệ

500.000

Tây Ninh

16/09/2020

Nguyễn Kim Thanh

200.000

TP HCM

16/09/2020

Liên Hân

500.000

TP HCM

16/09/2020

Trần Thanh Vân

2.000.000

TP HCM

16/09/2020

Nhóm Quý Thầy

40.000.000

TP HCM

16/09/2020

Đoàn Thị Thu Vân

10.500.000

TP HCM

16/09/2020

Huỳnh Thị Ngọc

1.000.000

TP HCM

16/09/2020

Liên Anh

3.300.000

TP HCM

16/09/2020

Đuốc Huệ

2.000.000

TP HCM

17/09/2020

Trần Thị Lan

1.000.000

Vĩnh Long

17/09/2020

Công Ty Điện Lạnh Hùng Cường

1.000.000

TP HCM

17/09/2020

Hồ Thị Bì

500.000

TP HCM

17/09/2020

Ngô Tường Anh Tú

500.000

TP HCM

17/09/2020

Đồng Xuân Hồng Khánh

500.000

TP HCM

17/09/2020

Lê Hữu Đức

500.000

TP HCM

18/09/2020

Liên Huyền

1.000.000

TP HCM

18/09/2020

Nguyễn Đức Thóa

500.000

TP HCM

18/09/2020

Tịnh Hoàng

200.000

TP HCM

18/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

500.000

TP HCM

18/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

600.000

TP HCM

19/09/2020

Thiện Hương

500.000

---

19/09/2020

Đinh Văn Kiệt

5.000.000

---

20/09/2020

Đỗ Thị Cưỡng

300.000

TP HCM

20/09/2020

Liên Nghiêm

500.000

TP HCM

20/09/2020

Đinh Tiền Hưng

3.000.000

TP HCM

20/09/2020

Phan Thị Lương

2.000.000

TP HCM

20/09/2020

Thiên Giới

200.000

TP HCM

20/09/2020

Liên Loan

500.000

TP HCM

20/09/2020

Đỗ Thị Lành

300.000

TP HCM

20/09/2020

Thích Nữ Nguyên Hạnh

5.000.000

Ninh Thuận

20/09/2020

Nguyễn Duy Uyên

5.000.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

20/09/2020

Diệu Tâm

100.000

Bà Rịa – Vũng Tàu

20/09/2020

Liên Tâm

700.000

TP HCM

20/09/2020

Phạm Thị Phương Thảo

800.000

TP HCM

20/09/2020

Dương Thị Vy

600.000

Bình Dương

20/09/2020

Vũ Phước Tường An

200.000

TP HCM

20/09/2020

Nguyễn Thị Anh Đào

1.000.000

Bình Dương

20/09/2020

Nguyễn Thị Hợi

9.300.000

TP HCM

20/09/2020

Liên Nhàn

100.000

Bến Tre

20/09/2020

Chúc Quyên

250.000

TP HCM

20/09/2020

Chúc Điền

250.000

TP HCM

20/09/2020

Đinh Tiến Hưng

2.000.000

TP HCM

20/09/2020

Nguyễn Ngọc Danh

1.000.000

Bình Dương

20/09/2020

Nguyễn Sỹ Tư

1.000.000

TP HCM

20/09/2020

Phạm Trần LâmThanh

1.000.000

TP HCM

20/09/2020

Trần Van Trang

300.000

TP HCM

21/09/2020

Nguyễn Duy Tâm

200.000

Bình Phước

21/09/2020

Nguyễn Thị Hiền

200.000

Bình Phước

21/09/2020

Nguyễn Ngọc Minh Thanh

200.000

Bình Phước

21/09/2020

Nguyễn Đại Thiện Trí

400.000

Bình Phước

21/09/2020

Võ Thị Tiên

100.000

TP HCM

22/09/2020

Phạm Thị Trầm

500.000

Đồng Nai

23/09/2020

Nguyễn Thị Thiếc

1.500.000

Đồng Nai

23/09/2020

Lương Thị Ngọc Giàu

50.000

TP HCM

23/09/2020

Trinh Mỹ Quyên

2.000.000

Hà Nội

23/09/2020

Vũ Duy Mẫn

1.000.000

TP HCM

23/09/2020

Đinh Văn Kiệt

5.000.000

TP HCM

24/09/2020

Trần Quốc Thiện

15.000.000

TP HCM

24/09/2020

Nguyễn Thị Diệu

500.000

Cà Mau

25/09/2020

Cô QUẬN Tư

2.200.000

TP HCM

25/09/2020

Cô QUẬN Tư

500.000

TP HCM

27/09/2020

Nguyễn Thị Thúy An

5.000.000

TP HCM

27/09/2020

Trần Thúy Hằng

10.000.000

Nước ngoài

27/09/2020

Nguyễn Trân

10.000.000

Cà Mau

28/09/2020

Dặng Ngọc Oanh

3.000.000

Nước ngoài

28/09/2020

Diệu Hảo

1.000.000

TP HCM

29/09/2020

Ngô Văn Hội

1.000.000

Long An

30/09/2020

Nguyễn Thị Tiến

500.000

TP HCM

30/09/2020

Trần Thị Kiều Thanh

3.000.000

TP HCM

30/09/2020

Bố Mẹ Tâm

500.000

TP HCM

30/09/2020

Tô Thị Ngọc Liên

200.000

Bình Dương

30/09/2020

Phan Thị Hằng

500.000

TP HCM

30/09/2020

Nguyễn Thị Kim Thanh

200.000

TP HCM

30/09/2020

Tô Thị Liên

200.000

Bình Dương

30/09/2020

Nguyễn Thái Hữu Lợi

500.000

Bến Tre

30/09/2020

Lê Hoàng Nhất Linh

1.000.000

TP HCM

30/09/2020

Trần Thanh Vân

1.000.000

TP HCM

30/09/2020

Đoàn Thị Thu Vân

1.000.000

TP Hồ Chí Minh

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/10/2020

945978.011020.154242.CUNG DUONG TAM BAO-011020-15:42:37 945978

300.000

28/09/2020

267784.280920.173046.NGUYEN THAI HOANG CUNG DUONG TAM BAO

3.000.000

28/09/2020

MBVCB.786835515.Cung duong Tam Bao. Mo Phat..CT tu 0331000444689 HOANG TRUNG KIEN toi 0071000651615

500.000

24/09/2020

067066.240920.144004.PT NGOC ANH (0909092244) CUNG DUONG TAM BAO 20TR-240920-14:40:00 067066

20.000.000

20/09/2020

 

MBVCB.776592568.NGUYEN THI TAM con goi cung Tam Bao 250k , phong sanh 250k sdt 0985518008 tien.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

250.000

14/09/2020

994449.140920.163909.Cung duong tam bao

200.000

12/09/2020

MBVCB.767148144.Cung duong Tam Bao.CT tu 0511003889365 LE THI THUY LAN

500.000

12/09/2020

272668.120920.043559.CHAU THUC HUONG CUNG DUONG

200.000

11/09/2020

400534.110920.215956.Con xin gui cung Tam Bao, con xin cam on Thay

1.000.000

08/09/2020

MBVCB.762076835.Con xin cungduong Tam bao 300. Phong sanh 300.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

300.000

04/09/2020

IBVCB.757663893.PHAT TU TRI HIEU xin CUNG DUONG TAM BAO .CT tu 0251001078484 DO HUU HUY

200.000

02/09/2020

545754.020920.134024.Cung duong tam bao

100.000

02/09/2020

328535.020920.083319.Vietcombank 0071000651615 Phat tu Phuong Loan cung Tam Bao hoi huong chung sinh

300.000

01/09/2020

273284.010920.142457.Vietcombank 0071000651615 BUI XUAN CHINH  cung duong

500.000

01/09/2020

Sender:79307005.DD:010920.SHGD:10012366.BO:LE QUOC THANG.IBCUNG DUONG TAM BAO

300.000

01/09/2020

MBVCB.753420994.GD PT Dieu Buu Binh VTau thanh kinh cung duong Tam Bao chua HPhap 500k, su phu 500k, xay nha Da nang 500k, phong sinh 500k.CT tu 0081000581759 DO THI BINH

500.000

03/10/2020

IBVCB.793160491.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin DUNG TAM BAO.CT tu 0441000678066 NGUYEN PHI DIEP

1.000.000

30/09/2020

Sender:79333001.DD:300920.SHGD:10001308.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.CON GOI AN TONG KINH 2TR CUNG CHUA1 TR

1.000.000

25/09/2020

201728.250920.110836.cung duong Tam bao

200.000

10/09/2020

552987.100920.053943.CUNG DUONG TAM BAO

500.000

01/09/2020

IBVCB.753878424.NGUYEN PHI DIEP chuyen khoan - Phat Tu TRI THINH & HUE HIEN xin CUNG DUNG TAM BAO.

1.000.000

01/09/2020

Sender:79333001.DD:010920.SHGD:10002054.BO:NGUYEN THI HONG LOAN.CON GOI AN TONG KINH 2TR CUNG CHUA1 TR

1.000.000

Tin tức liên quan