Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 08/2023

Cập nhật: 14/09/2023
 

Danh sách cúng dường Tam bảo tháng 08/2023

 

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 08/2023

 

VĂN PHÒNG NHẬN

 

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/08/2023

Huỳnh Thị Nga

Tp Hcm

200.000

01/08/2023

Pt

Tp Hcm

1.000.000

01/08/2023

Tịnh Như

Tp Hcm

1.000.000

01/08/2023

Nguyên Ánh

Tp Hcm

1.000.000

01/08/2023

Liên Hoa

Tp Hcm

5.000.000

01/08/2023

Nguyễn Thị Tha

Bình Dương

5.000.000

01/08/2023

Liên Thảo

Tp Hcm

500.000

01/08/2023

Liên Kim

Tp Hcm

500.000

02/08/2023

Liên Diệp

Bình Thuận

400.000

02/08/2023

Liên Thảo

Tp Hcm

1.000.000

02/08/2023

Trần Đình Sở

Tp Hcm

500.000

03/08/2023

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tp Hcm

400.000

03/08/2023

Trương Thị Mỹ Nhung

Tp Hcm

500.000

03/08/2023

Trần Ngọc Sơn

Bình Định

200.000

03/08/2023

Quý Chú Hành Điệu

 

1.180.000

05/08/2023

Bổn Tài

Tp Hcm

5.000.000

05/08/2023

Huệ Phương

Tp Hcm

5.000.000

05/08/2023

Pt

 

500.000

05/08/2023

Chùa Đống Cao

Thanh Hóa

500.000

05/08/2023

Cao Anh Lộc

Tp Hcm

1.000.000

05/08/2023

Quý Chú Hành Điệu

Tp Hcm

200.000

05/08/2023

Trần Ngọc Xuân

Tp Hcm

2.000.000

05/08/2023

Vũ Ngọc Anh

Tp Hcm

500.000

05/08/2023

Trần Thị Tâm

Tp Hcm

1.000.000

06/08/2023

Nguyễn Thị Phương Hoa

Tp Hcm

500.000

06/08/2023

Nguyễn Lê Trí Đức

Tiền Giang

1.500.000

06/08/2023

Diệu Hòa

Tp Hcm

1.000.000

06/08/2023

Võ Thị Lệ

Tp Hcm

500 USD

06/08/2023

Cao Thị Kim

Bình Dương

500.000

06/08/2023

Pt

Nước Ngoài

100 USD

06/08/2023

Trần Thị Dung

Tp Hcm

2.000.000

06/08/2023

Lương Văn Đẹp

Tp Hcm

300.000

07/08/2023

Thầy Tâm Huệ

Tp Hcm

1.000.000

07/08/2023

Trương Duy Phương

 

500.000

07/08/2023

Pt

Nước Ngoài

5.290.000

08/08/2023

Tâm Lương

Tp Hcm

15.000.000

08/08/2023

Liên Thảo

Tp Hcm

500.000

08/08/2023

Lý Thị Thùy Lan

Tp Hcm

500.000

09/08/2023

Pt

 

500.000

09/08/2023

Pt

 

500.000

09/08/2023

Pt

 

100.000

09/08/2023

Đình Hiền

Bình Dương

500.000

09/08/2023

Đình Hà

Bình Dương

50.000

09/08/2023

Giác Phương

Bình Dương

50.000

09/08/2023

Đạo Tràng Tâm Sen

Hà Nội

3.000.000

09/08/2023

Nguyễn Thị Minh Phú

Tp Hcm

5.000.000

09/08/2023

Lê Thị Mai

Quảng Ninh

200.000

09/08/2023

Lê Thị Phương

Quảng Ninh

200.000

10/08/2023

Gđ.Cô Vần

Tp Hcm

1.000.000

10/08/2023

Quý Chú Hành Điệu

 

1.910.000

11/08/2023

Trần Thị Thủy

 

1.000.000

11/08/2023

Lả Thị Ngọc Diệp

 

1.500.000

11/08/2023

Pt

 

500.000

11/08/2023

Đạo Tràng Liên Hoa

Phú Thọ

2.700.000

12/08/2023

Liên Huyện

Tp Hcm

1.000.000

12/08/2023

Tịnh Vinh + Liên Hoàn

Tp Hcm

5.000.000

12/08/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

12/08/2023

Pt

Tp Hcm

600.000

13/08/2023

Diệu Hồng

Tp Hcm

20.000.000

13/08/2023

Trần Trọng Hưng

Tp Hcm

10.000.000

13/08/2023

Liên Ngọc

Tp Hcm

500.000

13/08/2023

Ngọc Thị Yến, Dương Thị Trang

Bắc Ninh

1.000.000

13/08/2023

Huy Ngọc Hoàng

Tp Hcm

100.000

13/08/2023

Hoàng Thị Xoan

 

50.000

13/08/2023

Võ Kiều Sinh

Tp Hcm

5.000.000

13/08/2023

Pt

Tp Hcm

1.200.000

13/08/2023

Pt

Tp Hcm

400.000

14/08/2023

Pt

 

500.000

14/08/2023

Cô Tâm Tiến

Tp Hcm

20.000.000

15/08/2023

Mai Ngọc Ánh

Bình Dương

1.000.000

15/08/2023

Mai Thúy Vân

Bình Dương

1.000.000

15/08/2023

Nguyễn Thị Xuyến

Thái Bình

1.000.000

15/08/2023

Nhuận Hiền,Diêu Hien

Tp Hcm

500.000

15/08/2023

Pt

 

500.000

16/08/2023

Pt Liên Đào

Tp Hcm

1.000.000

16/08/2023

Vũ Thị Sâm

Tp Hcm

200.000

16/08/2023

Liên Hoa

Tp Hcm

100.000

16/08/2023

Nguyễn Thị Huyền

Tp Hcm

200.000

16/08/2023

Thầy Quả

Tp Hcm

2.000.000

16/08/2023

Diệu Ngữ

Tp Hcm

100.000

16/08/2023

Liên Hường

Long An

400.000

16/08/2023

Nhà Bếp

 

2.000.000

16/08/2023

Pt Liên Cẩm

Tp Hcm

200.000

16/08/2023

Nguyễn Thị Thu Thảo

Quảng Nam

500.000

16/08/2023

Pt.Huệ Sơn

Tp Hcm

500.000

16/08/2023

Quý Chú Hành Điệu

Tp Hcm

710.000

16/08/2023

Thanh Thủy + Thùy Linh

Nước Ngoài

2.000.000

16/08/2023

Thầy Chiếu

 

15.000.000

16/08/2023

Nguyễn Thị Son

Tp Hcm

500.000

17/08/2023

Diệu Mỹ

Tp Hcm

1.000.000

17/08/2023

Liên Đào

Tp Hcm

5.000.000

18/08/2023

Hoàng Ngôn

Tp Hcm

20.000.000

18/08/2023

Cô Tâm Hạnh

Tp Hcm

20.000.000

18/08/2023

Tịnh Tú, Phương Thanh

Bình Dương

100.000

18/08/2023

Pt

 

500.000

19/08/2023

Phan Thị Nhiêm

Bình Thuận

2.500.000

19/08/2023

Cô Liên Phượng

Tp Hcm

500.000

19/08/2023

Cao Thị Tú

Tp Hcm

1.000.000

19/08/2023

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Tp Hcm

200.000

19/08/2023

Nguyễn Hoàng Khang

Tp Hcm

200.000

19/08/2023

Nhóm Quý Cô Chánh Điện

Tp Hcm

2.000.000

19/08/2023

Nguyễn Thị Hòa

Lâm Đồng

100.000

19/08/2023

Nguyễn Thị Thoa

Lâm Đồng

100.000

19/08/2023

Nguyễn Thị Lương

Bắc Giang

100.000

19/08/2023

Lương Thị Thuyến

Bắc Giang

100.000

20/08/2023

Ngô Trương Thái Bình

Cần Thơ

500.000

20/08/2023

Nguyễn Thị Đức Duyên

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Liên Nhàn

Đồng Nai

500.000

20/08/2023

Diệu An

Đồng Nai

200.000

20/08/2023

Lê Thị Thanh Thảo

Đồng Nai

200.000

20/08/2023

Chúc Vượng

Đồng Nai

100.000

20/08/2023

Nguyễn Thị Diêm Hằng

Đồng Nai

500.000

20/08/2023

Trương Thị Giãnh

Tp Hcm

1.200.000

20/08/2023

Nguyễn Thanh Hải

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Liên Hóa

Đồng Nai

500.000

20/08/2023

Thái Đăng Thành

Tây Ninh

800.000

20/08/2023

Gđ Thành Trung

Tp Hcm

2.000.000

20/08/2023

Trần Văn Nghĩa

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Nguyễn Thị Lượng

Trà Vinh

4.500.000

20/08/2023

Dương Thị Vi

Bình Dương

1.000.000

20/08/2023

Đỗ Thị Loan

Tp Hcm

400.000

20/08/2023

Gđ Đồng Ích

Tp Hcm

1.000.000

20/08/2023

Chúc Ngân

Tp Hcm

1.000.000

20/08/2023

Đoàn Thế Tú

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Nguyễn Tuyết Nga

Tp Hcm

300.000

20/08/2023

Phạm Thị Thu

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Liên Anh

Bình Dương

500.000

20/08/2023

Diệu Thông

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Liên Nhị

Bình Dương

700.000

20/08/2023

Diệu Thắng

Tp Hcm

3.000.000

20/08/2023

Phạm Thị Bích Nhung

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Diệu Oanh

Bình Dương

400.000

20/08/2023

Hồ Thị Đản

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Đổ Thị Lành

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Lý Thành Khoa

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Nguyễn Thị Hoàng

Đồng Nai

500.000

20/08/2023

Trương Thị Hạnh

Tây Ninh

200.000

20/08/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

20/08/2023

Nhuận Hồng

Bình Dương

200.000

20/08/2023

Liên Thi

Sóc Trăng

300.000

20/08/2023

Ngọc Trí

Sóc Trăng

300.000

20/08/2023

Ngọc Huệ

Sóc Trăng

100.000

20/08/2023

Thanh Liêm

Bình Phước

500.000

20/08/2023

Tín Vũ

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Phan Thị Nghĩa

Tp Hcm

300.000

20/08/2023

Võ Thị Mai

Bình Thuận

100.000

20/08/2023

Bùi Thị Em

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Nguyễn Thị Thu

Tp Hcm

100.000

20/08/2023

Liên Châu

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Gđ Cô Sáu

Tp Hcm

700.000

20/08/2023

Phạm Thị Ân

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Phạm Thị Hà

Tp Hcm

200.000

20/08/2023

Liên Thủy

Bình Dương

2.000.000

20/08/2023

Cô Hợi

Bình Dương

1.000.000

21/08/2023

Sư Cô Thánh Đức

 

100.000

21/08/2023

Pt

 

100.000

21/08/2023

Kim Liên

 

1.000.000

21/08/2023

Diệu Khuê

Tp Hcm

4.000.000

21/08/2023

Pt

Tp Hcm

1.000.000

21/08/2023

Qúy Thầy

Tp Hcm

1.000.000

21/08/2023

Trần Kim Ngân

Đồng Tháp

3.000.000

22/08/2023

Liên Vân

Tp Hcm

200.000

22/08/2023

Cô Tâm Tiến

Tp Hcm

2.300.000

22/08/2023

Thiện Minh,Dieu Tuyen

Tp Hcm

5.000.000

22/08/2023

Pt

Nước Ngoài

4.000.000

22/08/2023

Dieu Tâm

Tp Hcm

1.000.000

22/08/2023

Nhuận Hà

Tp Hcm

200.000

22/08/2023

Liên Giang

Tp Hcm

500.000

22/08/2023

Quý Chú Hành Điệu

Tp Hcm

3.492.000

24/08/2023

Nguyễn Thị Bích Nga

Tp Hcm

1.000.000

24/08/2023

Pt

Tp Hcm

100.000

24/08/2023

Cô Muối (Hoa Đạo)

Tp Hcm

10.000.000

24/08/2023

Hồ Thị Thanh Thủy

Nước Ngoài

1.000.000

24/08/2023

Nguyễn Thị Xuân Hương

Tp Hcm

2.000.000

24/08/2023

Võ Thị Bích Trâm

Tp Hcm

5.000.000

24/08/2023

Clb Tiểu Linh Đăng

 

8.000.000

25/08/2023

Liên Tâm

 

1.000.000

25/08/2023

Pt

 

500.000

25/08/2023

Pt

An Giang

5.000.000

25/08/2023

Cao Thị Trì

Tp Hcm

2.000.000

26/08/2023

Gđ Liên Hoa

Tp Hcm

2.000.000

26/08/2023

Nhật Tín

Tp Hcm

500.000

26/08/2023

Trần Gia Khải

Tp Hcm

500.000

26/08/2023

Liên Nhàn

Tp Hcm

200.000

26/08/2023

Trung Ánh

 

300.000

26/08/2023

Tịnh Hùng

Tp Hcm

500.000

26/08/2023

Bùi Thị Trám

Tp Hcm

1.000.000

26/08/2023

Nguyễn Thị Hòa

Vĩnh Phúc

1.000.000

26/08/2023

Phùng Thị Bích

Nước Ngoài

2.350.000

26/08/2023

Trần Trọng Luân

Tp Hcm

500.000

26/08/2023

Nguyễn Thị Chung

Tp Hcm

200.000

26/08/2023

Võ Thị Chi Phượng

Tp Hcm

500.000

26/08/2023

Nguyễn Văn Tụy

Tp Hcm

2.000.000

26/08/2023

Huỳnh Ngọc Ngân

Tp Hcm

500.000

26/08/2023

Vũ Thị Tuyết

Tp Hcm

1.000.000

27/08/2023

Đinh Thị Thương

Tp Hcm

1.000.000

27/08/2023

Diệu Phước

Bình Dương

5.000.000

27/08/2023

Trần Đức Thịnh

Bình Dương

7.000.000

27/08/2023

Danh Thị Kiều

Tp Hcm

500.000

27/08/2023

Nhóm Tiểu Linh Đăng

Tp Hcm

5.000.000

27/08/2023

Nhóm Liên Hữu

Tp Hcm

8.000.000

27/08/2023

Đào Thị Phương

Tp Hcm

2.000.000

27/08/2023

Chú Sơn

Tp Hcm

1.200.000

27/08/2023

Nguyễn Thị Hà

Tp Hcm

500.000

27/08/2023

Lê Thị Tuyết Nhung

Tp Hcm

100.000

27/08/2023

Nhóm Liên Hưng

Tp Hcm

100.000

27/08/2023

Trần Thị Nên

Tp Hcm

600.000

27/08/2023

Nguyễn Thị Ánh Hiếu

Tp Hcm

400.000

27/08/2023

Tịnh Khánh

Tp Hcm

200.000

27/08/2023

Gđ Hoàng Anh Tuấn

Tp Hcm

300.000

27/08/2023

Hoàng Bích Thủy

Tp Hcm

200.000

27/08/2023

Hoàng Minh Đăng

Tp Hcm

200.000

27/08/2023

Dương Thị Vi

Bình Dương

1.000.000

27/08/2023

Võ Thị Chi Phương

Tp Hcm

300.000

27/08/2023

Pt

Tp Hcm

550.000

27/08/2023

Lê Thị Hạnh Nguyên

Tiền Giang

1.000.000

27/08/2023

Gđ Thái Thị Hoàng Anh

Tp Hcm

20.000.000

28/08/2023

Pt

 

200.000

28/08/2023

Hòa Hương

Tp Hcm

150.000

28/08/2023

Liên Thiện

 

100.000

28/08/2023

Liên Nga

Nước Ngoài

100 USD

28/08/2023

Tịnh Thuận

Tp Hcm

5.000.000

29/08/2023

Liên Phượng

Bình Dương

500.000

29/08/2023

Liên Nga

Tp Hcm

500.000

29/08/2023

Nguyễn Bích Liên

Tp Hcm

2.000.000

29/08/2023

Liên Phúc

Tp Hcm

500.000

29/08/2023

Đặng Thị Minh Tuyết

Tp Hcm

500.000

29/08/2023

Hoàng Thị Hoa

Tp Hcm

500.000

29/08/2023

Phuc Tú,Quang Đức

Nước Ngoài

2.500.000

29/08/2023

Liên Phú

 

2.000.000

29/08/2023

Phương Trang

Tp Hcm

500.000

29/08/2023

Diệu Linh

Tp Hcm

500.000

29/08/2023

Ban Hộ Tự

 

20.000.000

29/08/2023

Jimy Mackin

Nước Ngoài

100 USD

30/08/2023

Thanh Quy

Tp Hcm

2.000.000

30/08/2023

Pt Chung

Nước Ngoài

500 USD

30/08/2023

Diệu Ngọc

Nước Ngoài

100 USD

30/08/2023

Liên Hiền

Tp Hcm

400.000

30/08/2023

Liên Bích

Nam Định

500.000

30/08/2023

Hành Điệu

Tp Hcm

450.000

30/08/2023

Pt

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Liên Hà

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Diệu Thanh

Bà Rịa – Vũng Tàu

1.000.000

30/08/2023

Diệu Thiện

Tp Hcm

1.000.000

30/08/2023

Pt

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Pt

Tp Hcm

200.000

30/08/2023

Huỳnh Thị Tư

Tp Hcm

3.000.000

30/08/2023

Chu Thị Lan

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Sử Thị Lai

Đà Nẵng

500.000

30/08/2023

Võ Thị Năm

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Trần Thị Hà

Tp Hcm

200.000

30/08/2023

Liên Hằng

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Đặng Thị Dung

Tp Hcm

1.000.000

30/08/2023

Liên Cúc

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Tú Anh

Tp Hcm

200.000

30/08/2023

Phạm Thị Thu

Tây Ninh

50.000

30/08/2023

Liên Linh

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Lê Nguyễn Kim Ngọc

Tiền Giang

200.000

30/08/2023

Bùi Thành Lượm

Tp Hcm

200.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Cúc

Bình Thuận

200.000

30/08/2023

Bùi Văn Viên

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Trần Thị Gẫm

Tây Ninh

500.000

30/08/2023

Trần Kim Bông

Tp Hcm

600.000

30/08/2023

Liên Hảo

Tp Hcm

3.000.000

30/08/2023

Tịnh Hùng

Bình Dương

2.000.000

30/08/2023

Pt

Bình Dương

70.000

30/08/2023

Nguyễn Xuân Thái

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Pt

 

400.000

 

SƯ PHỤ

NGÀY

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/08/2023

Ho Thi Nhut Anh

 

100 USD

15/08/2023

Thi Lang Le

Nước Ngoài

300 CAD

16/08/2023

Huỳnh Kim Dung

Tp Hcm

100.000

17/08/2023

Diệu Mỹ

Tp Hcm

500.000

18/08/2023

Pt

 

500.000

20/08/2023

Ngọc Mai

An Giang

500.000

20/08/2023

Lê Hồng Pháp

Bình Dương

500.000

20/08/2023

Phan Thị Thu Thủy

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Bùi Thị Hường

Tp Hcm

500.000

20/08/2023

Diệu Thắng

Tp Hcm

1.000.000

20/08/2023

Liên Hòa

Bình Dương

200.000

20/08/2023

Huỳnh Thị Tư

Tp Hcm

1.000.000

20/08/2023

Liên Loan

Thái Bình

100.000

25/08/2023

Pt

 

500.000

26/08/2023

Hạnh Ngọc

 

1.000.000

27/08/2023

Liên Huyền

Tp Hcm

200.000

27/08/2023

Minh Phương

Tp Hcm

1.000.000

29/08/2023

Lien Hương

Bình Dương

100.000

29/08/2023

Gđ Nguyễn Thi Phương Nga

Tp Hcm

2.000.000

29/08/2023

Diệu Linh

Tp Hcm

500.000

30/08/2023

Liên Thủy

Bình Dương

1.000.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Nhất Anh

Bình Dương

500.000

30/08/2023

Diệu Thanh

Tp Hcm

300.000

30/08/2023

Nguyễn Thị Yên

Hà Nội

200.000

 

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000651615Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

01/08/2023

Cau An Cho Me. Ct Tu Ngo Dinh Nguyen Thach

3.000.000

01/08/2023

Mai Khoi Xin Cung Duong

200.000

01/08/2023

Truong Ha Hoang Phap An Cu Kiet Ha 2023

500.000

01/08/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

02/08/2023

Gd Con Hoan Hy Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

10.000

02/08/2023

Cong Ty Thanh Loc Than Tam Xin Gui Cung Duong

60.000.000

02/08/2023

Thanh Loc Than Tam Gui Doi Ve Sinh Cua Chua Hoang Phap

15.000.000

02/08/2023

Bao An Cd Tam Bao Cho Be Co Nhi

200.000

02/08/2023

Huynh Thi Le Tham Chuyen Hun Phuoc Cung Duong Trai Tang

1.000.000

03/08/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Quoc Thang

200.000

03/08/2023

Nguyen Mai Nhu Y - Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

03/08/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

04/08/2023

Doan Minh Loc Cung Duong

500.000

04/08/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Thi Thuy Lan

500.000

04/08/2023

Chu Tang Phat Tu Chua Dong Cao Thanh Hoa Cung Duong Trai Tang

10.000.000

05/08/2023

Gd Tran Dang Canh, Tran Cao Thuong, Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

10.000

05/08/2023

Nguyen Lam Duy Cung Duong Tam Bao

300.000

05/08/2023

Phat Tu Nguyen Ngoc-Tue Dung Xin Cung Duong Chua Hoang Phap

1.000.000

05/08/2023

Con Xin Thanh Tam Duoc Cung Duong. Kinh Nho Thay Nhan Va Gui Den Giup Con

500.000

05/08/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Thi Ngoc Tram

200.000

06/08/2023

Dieu Bao Thanh Cung Duong Ngay Via Me Quan Am

100.000

06/08/2023

Nam Mo A Di Da Phat

5.000.000

06/08/2023

Le Thi Dung

100.000

06/08/2023

Tran Vu Hoang Hieu

20.000

06/08/2023

Nguyen Thi Diem Chi

100.000

06/08/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

100.000

07/08/2023

Nguyen Ngoc Lanh Cung Tam Bao

4.000.000

07/08/2023

Co Hoa Huong Cung Truong Ha

2.000.000

07/08/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao.

1.000.000

08/08/2023

Phan Thi Thu Thanh & Le Thi Hoa - Thanh Hoa - Cung Duong Tam Bao

5.000.000

08/08/2023

Con Xin Cung Duong

100.000

09/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

09/08/2023

Nguyen Thi Diem Chi

100.000

09/08/2023

Hoang Thi Thanh Hoa Ck Cung Duong.

300.000

09/08/2023

Nam Mo A Di Da Phat

100.000

10/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

10/08/2023

Nguyen Hai Long Chuyen

1.600.000

10/08/2023

Doan Thi Thuy Chuyen Tien Cho Va Hoa Qua (Cung Duong Trai Tang Ngay 15/08/2023).

20.000.000

10/08/2023

Xin Cung Duong An Cu Ket Ha. Ct Tu Phan Thi Hong Thai

2.000.000

10/08/2023

Phat Tu Lien Phuong Cung Duong Tam Bao

500.000

10/08/2023

De Tu Cung Duong Tam Bao

200.000

10/08/2023

Lai Thi Huynh Anh Cung Duong.

300.000

10/08/2023

Gia Dinh Quang Dung. Ct Tu Nguyen Ngoc Quang

100.100

11/08/2023

Giadinhphatuphuongxincungduongtambao. Ct Tu Nguyen Thi Thu Phuong

100.000

11/08/2023

Con Xin Cung Duong

200.000

11/08/2023

Lien Khanh Hung Phuoc Thinh Tuong Phat

700.000

11/08/2023

Nam A Di Da Phat

200.000

12/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

12/08/2023

Bao An Cd Tam Bao Be Co Nhi

200.000

12/08/2023

Phat Tu Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Nguyen Quang Giap

500.000

12/08/2023

Nguyen Thi Thuy Trang Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

100.000

12/08/2023

Phat Tu Tinh Tu Cung Duong Tam Bao (By Tpbank Chatpay)

200.000

12/08/2023

Ct Tu Ho Nhat Tan

100.000

13/08/2023

Chuyen Tien SP

20.000.000

14/08/2023

Dieu Hy Lieu Tuong Cdtb Chua Hoang Phap

3.000.000

14/08/2023

Con Xin Cung Duong

100.000

14/08/2023

Mai Ngoc Anh Chuyen

500.000

15/08/2023

Mai Thuy Van  Cung duong Tam Bao

20.000

15/08/2023

Nguyen Thi Duyen

100.000

15/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

15/08/2023

Gd Chuc Ngo Xin Cd Tb

1.000.000

15/08/2023

Le Hoang Phuc

200.000

16/08/2023

Con Pd Hoa Tam Dung Tam Chi Thanh Cung Duong Tam Bao.

200.000

16/08/2023

Nguyen Pho Cung Duong Dai Le Vu Lan. Ct Tu Pham Thuy Tram

1.000.000

16/08/2023

Mai Thuy Van cung duong Tam Bao

10.000

16/08/2023

Con Vo Thi Luong Nho Quy Thay Cung Duong Trai Tang

20.000.000

16/08/2023

Cac Phat Tu O Me Linh Ha Noi Cung Le Vu Lan

800.000

16/08/2023

Phat Tu My Hoa Thanh Kinh Cung Duong. Ct Tu Pho Thi Ngoc Thuy

1.500.000

16/08/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

500.000

17/08/2023

Gd Tran Dang Canh,Tran Cao Thuong Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

10.000

17/08/2023

Phat Tu Lien Ngoc Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Tran Thi Ngoc

500.000

17/08/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

17/08/2023

Tịnh Trung Cung Duong

30.000

17/08/2023

Ung Ho Chua Hoang Phap

100.000

17/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

18/08/2023

Nguyen Hai Long

300.000

18/08/2023

Thuy Tam - Cung Trai Tang 12/07. Ct Tu Nguyen Thi Thuy

20.000.000

18/08/2023

Phuong Trang Cung Duong Tam Bao

500.000

18/08/2023

Da Con Tien. Pd Nguyen Hien Xin Cgdg Tam Bao Vu Lan

200.000

18/08/2023

Mai Thuy Van cung duong Tam Bao

20.000

19/08/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

19/08/2023

Mai Thuy Van cung duong Tam Bao

10.000

19/08/2023

Balamat An Tong Phap Bao. Ct Tu Hoang Thi Kim Anh

500.000

19/08/2023

Le Vu Lan Bao Hieu 2023 Hoang Phap

1.000.000

19/08/2023

Tinh Khoa Cung Duong Hoi Huong Cong Duc Cho Ba Noi Nguyen Thi Phan

1.000.000

19/08/2023

Mai Ngoc Anh Cung Duong Tam Bao

200.000

20/08/2023

Vo Thi Be Lam Chuyen Tien Con Xinh Cung duong Trai Tang.

500.000

20/08/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

20/08/2023

Cung Duong Tam Bao

200.000

20/08/2023

Kh Vy Tuyet Nguyen

4.710.000

21/08/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

21/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

21/08/2023

Phat Tu Long Xuong Rong

2.000.000

21/08/2023

Tran Thi Kieu Hanh Ung Ho Cac Khoa Tai Chua Hoang Phap.

1.000.000

21/08/2023

Trinh Thi Tuyet Lan Ung Ho Mua Gao

1.600.000

21/08/2023

My Thien Cung Duong Trai Phan

2.000.000

22/08/2023

Mai Thi Tan Suu Con Xin Cung Duong Tam Bao Mua Vu Lan Bao Hieu.

1.500.000

22/08/2023

Mai Thuy Van Cung Kinh Cung Duong Tam Bao

10.000

22/08/2023

Vo Thu Thuy

20.000.000

22/08/2023

Nguyen Thi Thanh Binh Cung Duong Tam Bao

200.000

22/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

22/08/2023

Dai Gia Dinh Con Tam Duoc Kinh Cung Duong Tam Bao Trai Phan Ktpt 100

40.000.000

22/08/2023

Nguyen Thai Hoang Cung Duong Tam Bao

3.000.000

23/08/2023

Mai Thuy Van Kinh Cung Tam Bao

10.000

24/08/2023

Mai Thuy Van cung duong Tam Bao

10.000

24/08/2023

Gd Phat Tu Lien Thuy Cung Duong

1.000.000

24/08/2023

Pham Thi Thao Tuoi Pd Lien Tran con Xin Cung Duong Sp

1.000.000

25/08/2023

Con Xin Cung Duong Tam Bao

50.000

25/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

25/08/2023

Cung Duong Tam Bao

500.000

25/08/2023

Nguyen Ngoc Tien Cung Duong

10.000.000

25/08/2023

Pham Thi Huong Cung Duong Sp

500.000

25/08/2023

Pham Thi Huong Cung Duong Tam Bao Chua Hoang Phap

500.000

25/08/2023

Thanh Tam Cung Duong Tam Bao

500.000

25/08/2023

Con Dang Y Su Thay

500.000

25/08/2023

Cung Duong Tam Bao.Ct Tu Hoang Thanh Hien

3.000.000

25/08/2023

Nguyen Thi Huong Con Xin Cung Duong Tam Bao.

400.000

25/08/2023

Con Xin Gui Mot It A Mong Cac Thay Chuyen Tam Tu Tap

300.000

25/08/2023

Gd Tran Chin-Vo Hong Diep Cung Duong Le Vu Lan Quy Mao

10.000.000

26/08/2023

Cung Duong Dang Y Le Vu Lan

800.000

26/08/2023

Mai Thuy Van cung duong Tam Bao

10.000

26/08/2023

Chung Con Thanh Kinh Cung Duong Tam Bao

1.000.000

26/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

26/08/2023

Lop Zoom Phat Phap Ung Dung Kinh Cung Duong Trai Tang

25.000.000

26/08/2023

Tran Thi Kieu Hanh Gd Chon Khanh Cung Duong Ung Ho Cac Khoa Tu

3.000.000

27/08/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

27/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

27/08/2023

Vo Cong Thanh Cung Duong

200.000

27/08/2023

Pham Thi Thuy Phap Danh Dieu Tram Cung duong

1.000.000

28/08/2023

Mai Thuy Van

10.000

28/08/2023

Bao An Cung Duong Tam Bao 500. Cung Duong Em Be Co Nhi 100

600.000

28/08/2023

Gia Dinh Chung Con Cung Duong Tam Bao Vao Ngay Ram Thang Bay

230.000

28/08/2023

Chu Sy Nhom Phat Tu Mien Bac Thanh Kinh Cung Duong Chu Tang Ni Ngay 15 Thang 7

10.000.000

28/08/2023

Gia Dinh Phat Tu Tu Gia Bao Connecticut Cung Duong Khoa Tu. Ct Tu Nguyen Ngoc Tien

10.000.000

28/08/2023

Gia Dinh Ho Van Kien, Xa Quynh Lien, thi xa Hoang Mai, Nghe An

1.000.000

29/08/2023

Mai Thuy Van cung duong Tam Bao

10.000

29/08/2023

Nguyen Thi Duc Cung Duong Tam Bao

100.000

29/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

10.000

29/08/2023

GiadinhPhatu Nguyen Thi Thu Phuong xincungduongtambao

200.000

29/08/2023

Nhom Co Dieu Giac Va Ban Dao Cung Duong Truong Ha

3.600.000

29/08/2023

Y Hien Cung Tam Bao. Ct Tu Thi Kim Phung

2.000.000

30/08/2023

Pham Thi Lam Thanh Le Vu Lan Xin Kinh On Nguoi

11.011

30/08/2023

Mai Thuy Van Cung duong Tam Bao

10.000

30/08/2023

Cung Duong Chua Hoang Phap

20.000

30/08/2023

Con Xin Cung Duong Trai Tang Ram Thang 072023

500.000

30/08/2023

Gia Dinh Pt Lien Mai Cung Duong Tam Bao 200, Tu Thien Phong Sanh 300

500.000

30/08/2023

Cungduongtambaotieulinhdang

1.200.000

30/08/2023

Huynh Thi Le Tham Kinh Cung Duong Su Phu

500.000

30/08/2023

Cung Duong Vu Kan. Ct Tu Trinh Thi Hong

200.000

30/08/2023

Nguyen Hai Long

1.013.000

30/08/2023

Con Pd Dieu Tu Cung Duong Tam Bao

200.000

30/08/2023

Nguyen Hai Long

9.500

30/08/2023

Nguyen Thi Phuong Nga Cung Duong

100.000.000

30/08/2023

Cung Kinh Cung Duong. Ct Tu Le Vuong Thanh Phuong

300.000

30/08/2023

Cung Tam Bao. To 3- Nha 94

400.000

31/08/2023

Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Thi Thuy Lan

500.000

31/08/2023

Cung Duong Tam Bao Hoang Phap

100.000

31/08/2023

Luong Trung Cung Duong

30.000

31/08/2023

Tinh Thang Cung Duong Tam Bao. Ct Tu Le Quoc Thang

100.000

01/08/2023

Vu Thi Mai, Ch404, Cc Ct1 Phu Son, P. Phu Son, Tp Thanh Hoa, T. Thanh Hoa. Cung Duong Tam Bao

200.000

01/08/2023

Gia Dinh Lien Yen Cung Duong Tam Bao

200.000

01/08/2023

Nguyen Phi Diep - Phat Tu Tri Thinh & Hue Hien & Minh Chanh Xin Cung Duong Tam Bao.

1.000.000

01/08/2023

Chung Con Cung Duong Su Phu

500.000

05/08/2023

Con Xin Dong Gop Phat Trien Chuong Trinh Hoang Phap Den Gioi Tre

3.000.000

16/08/2023

Gia Dinh Lien Yen Cung Duong Tam Bao

200.000

19/08/2023

Pt Lien Ngu Cung Duong Tam Bao

1.500.000

21/08/2023

Nguyen Van Em

46.500.000

27/08/2023

Pham Anh Ngoc

500.000

27/08/2023

Nguyen Ngoc Phu-Lop Ppudhp Cung Duong Trai Tang

100.000

29/08/2023

Chung Con Cung Duong Phat Su

500.000

30/08/2023

Cung Duong Su Phu

200.000

30/08/2023

Cung Duong Tam Bao

300.000

30/08/2023

Gia Dinh Lien Yen Cung Duong

200.000

Tin tức liên quan