Cúng Dường Tam Bảo

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 08/2022

Cập nhật: 14/09/2022
 

Danh sách Cúng dường Tam bảo tháng 08/2022

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO THÁNG 08/2022

TIỀN MẶT

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN 

ĐỊA CHỈ

01/08/2022

Thanh Hà + Thanh Hải

1.000.000

----TP HCM

01/08/2022

Vũ Thị Nguyễn

1.500.000

----TP HCM

01/08/2022

Đỗ Thị Kim Anh

1.500.000

----TP HCM

01/08/2022

Chú Tâm

10.000.000

----Vĩnh Long

01/08/2022

Phật Tử

3.700.000

----

01/08/2022

Nguyễn Thị Hồng

4.000.000

----Hà Nội

01/08/2022

Tịnh Tài Dư

6.040.000

----TP HCM

01/08/2022

Nguyễn Thị Thu Hà

1.000.000

----TP HCM

01/08/2022

Phật Tử

5.000.000

----

02/08/2022

Trần Đình Sở

300.000

----TP HCM

02/08/2022

Thích Nữ Ngộ Thông

1.000.000

----TP HCM

02/08/2022

Phạm Văn Hội

10.000.000

----

02/08/2022

Huỳnh Kim Bá

1.000.000

----Long An

02/08/2022

Đặng Thị Ngọc Lan

20.000.000

----

02/08/2022

Quang Tường

5.000.000

----

03/08/2022

Trần Tôn Foundation

4.000.000

----Nước ngoài

03/08/2022

Phạm Thị Thùy Dương

20.000.000

----TP HCM

03/08/2022

GĐ.Diệu Hiếu

1.000.000

----TP HCM

03/08/2022

Liên Cảnh

200.000

----TP HCM

03/08/2022

Liên Dung

1.000.000

----Bình Dương

03/08/2022

Chúc Anh

1.000.000

----TP HCM

03/08/2022

Tịnh Tài Dư

3.000.000

----

04/08/2022

Bùi Thị Thanh Mai

5.000.000

----

04/08/2022

Nguyễn Ngọc Tịnh Hạnh

500.000

----TP HCM

04/08/2022

Thạch Thị Tư

100.000

----TP HCM

04/08/2022

Nguyễn Thị Túc

200.000

----TP HCM

05/08/2022

Nguyễn Thị Hồng Bích

500.000

----TP HCM

05/08/2022

Lào Thị Dao

300.000

----TP HCM

05/08/2022

Liên Cúc

500.000

----TP HCM

05/08/2022

Nguyễn Thị Hồng

200.000

----TP HCM

05/08/2022

Ngô Trong Cung

250.000

----

05/08/2022

Trần Thụy Đăng

50.000

----

06/08/2022

Thầy T.Hòa, T.Kính, T.Quán

6.000.000

----Hà Nội

06/08/2022

Nhóm Tiểu Linh Đăng

13.000.000

----Bình Dương

06/08/2022

Lê Thị Khánh Quỳnh

1.000.000

----TP HCM

06/08/2022

Tô Thị Lan

2.000.000

----TP HCM

06/08/2022

PT. nhà rau

10.000.000

----TP HCM

06/08/2022

Liên Phúc

500.000

----TP HCM

06/08/2022

cô Muối

2.000.000

----TP HCM

06/08/2022

Phạm Văn Sương

1.000.000

----TP HCM

06/08/2022

Liên Vân

20.000.000

----

07/08/2022

Đỗ Thị Xuyến

1.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Bùi Thị Như Quỳnh

500.000

----TP HCM

07/08/2022

Nguyễn Ngọc Liễu

4.000.000

----Tây Ninh

07/08/2022

Nguyễn Thị Mè

2.000.000

----Tiền Giang

07/08/2022

Võ Thị Hòa

200.000

----TP HCM

07/08/2022

Nguyễn Thị Bích Nhung

200.000

----TP HCM

07/08/2022

Nguyễn Thị Lanh

200.000

----TP HCM

07/08/2022

Phật Tử

100.000

----TP HCM

07/08/2022

GĐ Vĩnh Hào

1.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Liên Thảo

7.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Nhóm Hiểu Và Thương

20.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Chu Thị Nhung

200.000

----TP HCM

07/08/2022

Chu Đình Cường

200.000

----TP HCM

07/08/2022

Chu Thị Hương

200.000

----TP HCM

07/08/2022

Chu Thị Viết

200.000

----Đồng Nai

07/08/2022

Doãn Thị Khuyên

6.700.000

----Long An

07/08/2022

Nguyễn Kiều Trung

500.000

----TP HCM

07/08/2022

Vũ Thị Nguyệt Hằng

300.000

----Nước ngoài

07/08/2022

Trần Thị Nên

600.000

----Tiền Giang

07/08/2022

Nguyễn Xuân Hào

100.000

----TP HCM

07/08/2022

Nguyễn Thị Trọng

1.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Ban Hộ Tự Chùa Hoằng Pháp

16.000.000

----TP HCM

07/08/2022

GĐ Liên Hoa

2.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Nguyễn Thị Kiều Hoa

1.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Đặng Thanh Hà

3.000.000

----TP HCM

07/08/2022

Thầy Tâm Hiệp

2.000.000

----TP HCM

08/08/2022

Phật Tử

1.000.000

----TP HCM

08/08/2022

Cô Hạnh Phòng May

4.000.000

----TP HCM

08/08/2022

Nguyễn Thị Thúy

500.000

----Long An

08/08/2022

Co Chiên

1.900.000

----TP HCM

08/08/2022

Nga Duyên

700.000

----TP HCM

08/08/2022

Mê Linh

1.000.000

----TP HCM

08/08/2022

Sư Cô Huệ

1.000.000

----TP HCM

08/08/2022

Chú Trung

500.000

----TP HCM

08/08/2022

Tiền Trai Tăng Dư

2.300.000

----

09/08/2022

Thầy Huấn

3.000.000

----TP HCM

09/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

09/08/2022

Bùi Thị Lệ Hà

2.000.000

----TP HCM

09/08/2022

Lê Tâm Thông

1.000.000

----TP HCM

09/08/2022

Nhóm Cô Ngọc Thông

5.000.000

----TP HCM

09/08/2022

Nhóm Phật Tử Liên Hữu

13.490.000

----TP HCM

09/08/2022

Phật Tử

1.000.000

----TP HCM

09/08/2022

Trần Thị Hạnh

500.000

----TP HCM

09/08/2022

Thầy Tâm Quảng

10.000.000

----TP HCM

09/08/2022

Sư Cô Hương Khiết

400.000

----Đồng Nai

09/08/2022

Phan Thị Phương

200.000

----Đồng Nai

09/08/2022

Nguyễn Thị Ngọc Bích

1.000.000

----TP HCM

09/08/2022

CLB Tiểu Linh Đăng

1.000.000

----Bình Dương

09/08/2022

Cô Bích

500.000

----TP HCM

09/08/2022

Võ Thị Hồng Thắm

500.000

----TP HCM

09/08/2022

Nguyễn Thị Hà

500.000

----TP HCM

09/08/2022

Cô Tư

1.550.000

----TP HCM

09/08/2022

Lưu Thị Dung

150.000

----TP HCM

09/08/2022

Ho Thi Nhut Anh

150 USD

----Nước ngoài

09/08/2022

GĐ Phan Văn Chánh

100.000

----TP HCM

09/08/2022

Phật Tử

1.800.000

----TP HCM

10/08/2022

Thầy Tâm Thiên

7.000.000

----Nước ngoài

10/08/2022

GĐ.Phạm Văn Ninh

500.000

----TP HCM

10/08/2022

Trần Mỹ Linh

1.000.000

----TP HCM

10/08/2022

Tiền Trai Tăng Dư

51.888.000

----

10/08/2022

Nguyễn Quang Đáng

500.000

----TP HCM

10/08/2022

Nguyễn Thị Trang

300.000

----TP HCM

10/08/2022

Nguyễn Thị Sám

200.000

----Hà Nam

10/08/2022

Nguyễn Hồng Khanh

1.500.000

----TP HCM

10/08/2022

Cao Thị Trường

1.000.000

----Bình Dương

11/08/2022

Phạm Thị Mến

300.000

----Hà Nội

11/08/2022

Châu Bảo Nhuận Thụ

500.000

----TP HCM

11/08/2022

Cao Thị Kiều

400.000

----TP HCM

11/08/2022

GĐ.Nguyễn Trung Thành

1.000.000

----Long An

11/08/2022

Nguyễn Thế Phong

100.000

----Hà Nam

11/08/2022

Lê Thị Xảo

500.000

----An Giang

11/08/2022

Nguyễn Thị Thục

1.000.000

----TP HCM

11/08/2022

Nguyễn Quang Thuận

5.000.000

----TP HCM

11/08/2022

Liên Lan

2.000.000

----TP HCM

11/08/2022

Ngô Thị Then

500.000

----TP HCM

11/08/2022

Trịnh Thị Thắm

500.000

----TP HCM

11/08/2022

Trần Thị Nguyệt

100.000

----TP HCM

11/08/2022

Nguyễn Minh Trướng

200.000

----TP HCM

11/08/2022

Cô Thắm

500.000

----An Giang

11/08/2022

Phật Tử

200.000

----

11/08/2022

GĐ.Vi Thành Trung

1.000.000

----Quảng Ngãi

11/08/2022

Trương Thị Giảng

200.000

----TP HCM

11/08/2022

Phật Tử

400.000

----

12/08/2022

Tịnh Lý

200.000

----Cà Mau

12/08/2022

Liên Hạnh

500.000

----An Giang

12/08/2022

Lê Thị Loan

200.000

----Cà Mau

12/08/2022

GĐ Liên Loan

2.000.000

----TP HCM

12/08/2022

Hoàng Thị Kim

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Dương Thị Vi

2.000.000

----Bình Dương

12/08/2022

Nguyễn Tiến Phát

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn Thị Phước

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Lê Kim Chương

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Liên Xuân

500.000

----Bình Dương

12/08/2022

Liên Hoa

2.000.000

----TP HCM

12/08/2022

Diệu Hảo

7.000.000

----TP HCM

12/08/2022

Trương Thị Cẩm Giang

100.000

----TP HCM

12/08/2022

Đạo Tràng Dầu Tiếng

1.970.000

----Bình Dương

12/08/2022

Công Ty Điện Lạnh Hùng Cường

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Trịnh Văn Tập

900.000

----Bình Dương

12/08/2022

Nguyễn Tấn Thịnh + Linh

500.000

----Bình Dương

12/08/2022

Vũ Thị Chí

250.000

----Bắc Ninh

12/08/2022

Vũ Đức Quân

200.000

----Nam Định

12/08/2022

Hoàng Thị Nguyệt

100.000

----TP HCM

12/08/2022

Hoàng Thị Thanh

100.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn Thị Thu

300.000

----Cần Thơ

12/08/2022

Võ Thị Năm

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Tịnh Khánh

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Đào Thị Ngọc Hiệp

700.000

----TP HCM

12/08/2022

Liên Oanh

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn Bá Long

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Liên Thanh

300.000

----TP HCM

12/08/2022

Hồ Thị Em

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Lê Quóc Trà My

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Liên Hà

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Huỳnh Ngọc Thiện

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Huỳnh Ngọc Thiện

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn T. Sương

500.000

----TP HCM

12/08/2022

Đỗ Thị Lành

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn Thị Lúa

100.000

----TP HCM

12/08/2022

Trần Thị Tuyết Sương

100.000

----Tây Ninh

12/08/2022

Ngô Thành Trương

200.000

----Tây Ninh

12/08/2022

Phật Tử

400.000

----TP HCM

12/08/2022

Trần Ngọc Hải Yến

20.000

----Bình Dương

12/08/2022

Lâm Thị Tố Điệp

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Nguyễn Văn Hùng

500.000

----Tây Ninh

12/08/2022

Lê Thị Sáu

500.000

----Tây Ninh

12/08/2022

Trần Xuân Đào

1.000.000

----Cà Mau

12/08/2022

Nguyễn Công Đoàn

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Lê Văn Thảo

200.000

----TP HCM

12/08/2022

Lê Thị Thu Hiền

500.000

----TP HCM

13/08/2022

Nguyễn Chí Hào

200.000

----TP HCM

13/08/2022

Võ Thị Hạnh

100.000

----Đồng Tháp

13/08/2022

Cô Chiên

2.000.000

----TP HCM

13/08/2022

Phạm Văn Hải

2.000.000

----TP HCM

13/08/2022

Cô Cúc

1.000.000

----

13/08/2022

Phương Uyên

200.000

----TP HCM

13/08/2022

Liên Nga

1.000.000

----TP HCM

13/08/2022

Trần Thị Thu Hà

5.000.000

----TP HCM

13/08/2022

Thanh Quy

2.000.000

----TP HCM

13/08/2022

Trần Văn Sang

300.000

----TP HCM

14/08/2022

Trần Thị Nguyệt

400.000

----Lâm Đồng

14/08/2022

Phật Tử

1.000.000

----Tây Ninh

14/08/2022

Phật Tử

100.000

----Tây Ninh

14/08/2022

Chú Linh

230.000

----TP HCM

14/08/2022

Trần Ngọc Tú

500.000

----TP HCM

14/08/2022

Trai Tăng Dư

6.005.000

----

14/08/2022

Bùi Thị Duyên

200.000

----TP HCM

14/08/2022

Hap Tiến Sơn

2.000.000

----TP HCM

14/08/2022

Phật Tử

300.000

----

14/08/2022

Nguyễn Việt Thành

500.000

----TP HCM

14/08/2022

Nguyễn Đăng Lộc

500.000

----TP HCM

14/08/2022

Tô Thị Huyền Thanh

500.000

----Bình Dương

15/08/2022

Liên Mỹ + Diệu Hoa

5.000.000

----TP HCM

15/08/2022

Nguyên Tấn

400.000

----TP HCM

15/08/2022

Phương Mai

300.000

----TP HCM

15/08/2022

Quang Thịnh

300.000

----TP HCM

15/08/2022

Diệu Bích

500.000

----TP HCM

15/08/2022

Thiện Hòa

500.000

----TP HCM

15/08/2022

Lệ Tấm

200.000

----TP HCM

15/08/2022

Tiếp Thị Thùy Trang

500.000

----Bình Thuận

15/08/2022

Nguyễn Thị Hồng Hoa

500.000

----TP HCM

15/08/2022

Liên Nghĩa

1.000.000

----TP HCM

15/08/2022

Nguyễn Linh Tuyền

1.000.000

----Bình Dương

15/08/2022

Nguyễn Thị Thanh

1.200.000

----Bình Phước

15/08/2022

Nguyễn Thị Kiểm

3.000.000

----Hà Nam

15/08/2022

Phạm Thị Anh Đào

300.000

----TP HCM

15/08/2022

Ngọc Lý

1.000.000

----TP HCM

16/08/2022

Phật Tử

200.000

----Long An

16/08/2022

Nguyễn Thị Ngọc Yến

250.000

----Khánh Hòa

16/08/2022

Diệu Giải

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Lâm Thị Quỳnh

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Liên Anh

500.000

----Quảng Bình

16/08/2022

Sư Cô Diệu Linh

20.000.000

----Bến Tre

16/08/2022

Phan Thị Trâm

1.000.000

----TP HCM

16/08/2022

Tường Chơn

1.000.000

----TP HCM

16/08/2022

Đạo Tràng Miền Bắc

28.000.000

----Hà Nội

16/08/2022

Sư Phước Thịnh

1.000.000

----Đồng Nai

16/08/2022

Địa Ốc Kim Oanh

30.000.000

----Bình Dương

16/08/2022

Ngô Thị Sợi

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Ngô Thị Loan Chinh

500.000

----Đắk Lắk

16/08/2022

Nguyễn Thị Mỹ Dung

2.300.000

----Đắk Lắk

16/08/2022

Nguyễn Đặng Anh Tú

250.000

----Đắk Lắk

16/08/2022

Nguyễn Tuấn Kiệt

250.000

----Đắk Lắk

16/08/2022

Nguyễn Thị Chiên

600.000

----Đắk Lắk

16/08/2022

Nguyễn Thị Chiến

500.000

----Đắk Lắk

16/08/2022

Bùi Thị Mai

500.000

----Đắk Lắk

16/08/2022

Trần Kim Hạnh

2.500.000

----TP HCM

16/08/2022

Trần Kim Hạnh

2.500.000

----TP HCM

16/08/2022

Nguyễn Thị Thoa

400.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Nguyễn Thị Hòa

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Lương Thị Thủy

100.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Diệu Phát

2.000.000

----TP HCM

16/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Phật Tử

1.950.000

----TP HCM

16/08/2022

Diệu Phát

2.000.000

----TP HCM

16/08/2022

Chùa Phổ Quang

5.000.000

----TP HCM

16/08/2022

Hoa Đạo

1.000.000

----Đồng Nai

16/08/2022

Mai Thị Hoa

1.500.000

----Bình Dương

16/08/2022

Nguyễn Thị Quang

500.000

----Sóc Trăng

16/08/2022

Diệu Thông

500.000

----Đồng Nai

16/08/2022

Bùi Thị Xuân

300.000

----Đồng Nai

16/08/2022

Vợ Chồng Vân Châu

1.000.000

----Hà Nội

16/08/2022

Đặng Thị chắt

500.000

----Hải Dương

16/08/2022

Nguyễn Thị Vân

500.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Lê Thị Thu

500.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Nguyễn Thị Nội

500.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Lưu Thị Chuyền

500.000

----Lâm Đồng

16/08/2022

Đạo Tràng Nam Dư Thượng

10.000.000

----Hà Nội

16/08/2022

Đức Toàn

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Liên Lê

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Nguyễn Thị Thanh Hiệp

500.000

----TP HCM

16/08/2022

Trần Ngọc Tuyết

1.500.000

----An Giang

16/08/2022

Trịnh Đức Anh

500.000

----Thanh Hóa

16/08/2022

Hoàng Thị Dung

5.000.000

----Hải Dương

16/08/2022

Lê Thị Vân

1.000.000

----Quảng Trị

16/08/2022

Phật Tử

200.000

----TP HCM

17/08/2022

Mai Thị Hồng

500.000

----Bình Định

17/08/2022

Phạm Kim Anh

200.000

----TP HCM

17/08/2022

Phạm Thị Thanh

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Phạm Thị Nhuận

2.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Đặng Thị Hảo

700.000

----TP HCM

17/08/2022

Bùi Thị Hạnh

500.000

----Bình Định

17/08/2022

Trần Thu Hà

200.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyễn Thị Thu Hương

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyễn Thị Hô

700.000

----Hải Dương

17/08/2022

Lê Thị Hồng

300.000

----Kon Tum

17/08/2022

Nguyễn Thị Nhung

700.000

----Kon Tum

17/08/2022

Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

500.000

----Đắk Lắk

17/08/2022

Nguyễn Thị Kim Vàng

500.000

----Bình Dương

17/08/2022

Lê Hồng Đém

500.000

----Cà Mau

17/08/2022

Nguyễn Thị Tri

1.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyễn Hồng Dương

100.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Nguyễn Hoàng Khải An

100.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Trần Công Hoàn

500.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Trần Thị Bích Ngọc

500.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Nguyễn Hoàng Tùng

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyễn Bảo Chung

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyễn Văn Phúc

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Phạm Kim Thịnh

1.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Phật Tử

3.000.000

----Đồng Nai

17/08/2022

Nguyễn Phạm Ngọc Lan

1.000.000

----Đắk Lắk

17/08/2022

Trần Thị Phương Thảo

1.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Đạo Tràng Diệu Âm

1.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Bùi Thị Hoàng

500.000

----TP HCM

17/08/2022

GĐ Nguyễn Ngọc Thái + Nguyệt

500.000

----Nước ngoài

17/08/2022

Hà Thị Thảo

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Phạm Thị Dung

500.000

----Nghệ An

17/08/2022

Phạm Thị Lan

500.000

----Nghệ An

17/08/2022

Trần Thị Linh

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyện Thị Dư

500.000

----Nghệ An

17/08/2022

Thọ Phước

500.000

----Quảng Trị

17/08/2022

Trương Thị Gái

500.000

----Khánh Hòa

17/08/2022

Ngọc Diệu

500.000

----Khánh Hòa

17/08/2022

Nguyên Thiện

500.000

----Khánh Hòa

17/08/2022

Lê Thị Như Ý

500.000

----Bình Thuận

17/08/2022

Huỳnh Hồng Hoa

1.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Phạm Thị Nguyệt

500.000

----Gia Lai

17/08/2022

Đỗ Thị An

200.000

----Bình Định

17/08/2022

Nguyễn Thị Oanh

500.000

----Khánh Hòa

17/08/2022

Nguyễn Thị Quế

500.000

----Hà Tĩnh

17/08/2022

Ngô Thị Vân

200.000

----TP HCM

17/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Liên Thu

1.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Quý Sư Cô

5.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Quý Sư Cô

5.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyễn Thị Hạnh

500.000

----Đắk Lắk

17/08/2022

Hạnh Quang

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Nhóm Phật Tử

5.000.000

----Hà Nội

17/08/2022

Lê Thị Hoa

500.000

----Gia Lai

17/08/2022

Phan Thanh Phương Thảo

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Vương Thị Dung

1.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Nguyễn Thị Liên

500.000

----Gia Lai

17/08/2022

Nguyễn Thị Thủy

500.000

----Thanh Hóa

17/08/2022

Trần Thị Nguyên

300.000

----Bến Tre

17/08/2022

Nguyễn Hoàng Khang

300.000

----TP HCM

17/08/2022

Võ Thị Thơi

3.000.000

----TP HCM

17/08/2022

Bùi Thị Mừng

500.000

----Đắk Lắk

17/08/2022

Văn Thị Toàn

500.000

----TP HCM

17/08/2022

Phật Tử

400.000

----TP HCM

17/08/2022

Phật Tử

100.000

----TP HCM

18/08/2022

Lê Thị Duyệt

4.000.000

----Hà Tĩnh

18/08/2022

Lê Thị Sắt

500.000

----Thanh Hóa

18/08/2022

Phật Tử

575.000

----TP HCM

18/08/2022

Phật Tử Chánh Điện

1.500.000

----TP HCM

18/08/2022

Tịnh Hùng

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Diệu Thảo

1.000.000

----TP HCM

18/08/2022

Phật Tử Chánh Điện

2.500.000

----TP HCM

18/08/2022

Cô Hạnh

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Cô Thảo

100.000

----TP HCM

18/08/2022

Nguyễn Thị Xuông

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Nguyễn Thị Út

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Đức An

500.000

----Tiền Giang

18/08/2022

Đỗ Thị Thủy

300.000

----Hải Phòng

18/08/2022

Nguyễn Thị Quý

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Nguyễn Thị Thu Hương

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Thầy Tâm Ký

2.000.000

----TP HCM

18/08/2022

Phật Tử

30.000.000

----TP HCM

18/08/2022

Phật Tử Phật Thất

20.000.000

----

18/08/2022

Sư Cô

700.000

----Long An

18/08/2022

Liên Liễu

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Nguyễn Từ Thanh

500.000

----Lâm Đồng

18/08/2022

Nguyễn Thị Hai

1.000.000

----Đà Nẵng

18/08/2022

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

500.000

----Gia Lai

18/08/2022

Thường Y Tâm

100.000

----Gia Lai

18/08/2022

Cô hà

100.000

----Gia Lai

18/08/2022

Quang Liễu

100.000

----Gia Lai

18/08/2022

Đặng Ngọc Xước

100.000

----Gia Lai

18/08/2022

Cô Hoa

100.000

----Gia Lai

18/08/2022

Kim Linh

100.000

----Gia Lai

18/08/2022

Diệu Hỷ

300.000

----Đà Nẵng

18/08/2022

Phật Tử

800.000

----TP HCM

18/08/2022

Phật Tử

300.000

----TP HCM

18/08/2022

Thiên Nhôm

1.000.000

----TP HCM

18/08/2022

Nguyễn Hồng Khanh

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Nguyên Lộc

12.000.000

----Khánh Hòa

18/08/2022

Hoàng Ngọc Đẳng

1.200.000

----Khánh Hòa

18/08/2022

Phật Tử

1.500.000

----Khánh Hòa

18/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Phạm Văn Thức

500.000

----Bến Tre

18/08/2022

Nguyễn Thị Nghĩa

1.000.000

----Bắc Ninh

18/08/2022

Ngô Thị Hồng

500.000

----Kon Tum

18/08/2022

Lê Thị Tuất

500.000

----Kon Tum

18/08/2022

Võ Thị Tài

500.000

----Kon Tum

18/08/2022

Bùi Thị Chọn

500.000

----Kon Tum

18/08/2022

Lê Thị Xuân

500.000

----Đắk Lắk

18/08/2022

Ngọc Anh

500.000

----Khánh Hòa

18/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

18/08/2022

Lê Thị Liên

500.000

----Khánh Hòa

18/08/2022

Như Nguyệt

200.000

----TP HCM

18/08/2022

TRAN THU HA

200 USD

----Nước ngoài

18/08/2022

Nguyễn Thị Phong

700.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

18/08/2022

Diệu Phước Quý

500.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

18/08/2022

Diệu Minh

700.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

18/08/2022

Huỳnh Thị Thanh Châu

500.000

----Đà Nẵng

18/08/2022

CLB Tiểu Linh Đăng

2.500.000

----Bình Dương

18/08/2022

Phật Tử

500.000

----

19/08/2022

Phật tử chùa Vạn Phước

1.500.000

----Lâm Đồng

19/08/2022

Hoàng Thị Hồng

500.000

----TP HCM

19/08/2022

Nguyễn Thị Hoa

500.000

----TP HCM

19/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

19/08/2022

Hồ Thị Hương

500.000

----TP HCM

19/08/2022

Đức Ngọc

1.000.000

----TP HCM

19/08/2022

Hồ Thị Thơm

500.000

----Thanh Hóa

20/08/2022

Nguyễn Thị Hồng Duyên

300.000

----TP HCM

20/08/2022

Phật Tử

2.000.000

----Khánh Hòa

20/08/2022

Lê Thị Dư Ân

1.000.000

----Bà Rịa – Vũng Tàu

20/08/2022

Nguyễn Thị Nhiệt

100.000

----

20/08/2022

Tiếp Thị Thùy Trang

200.000

----

20/08/2022

Lê Thị Mai

500.000

----Thanh Hóa

20/08/2022

Lê Thị Thành

1.000.000

----Vĩnh Phúc

20/08/2022

Lê Thị Bệ

500.000

----Vĩnh Phúc

20/08/2022

Nguyễn Thị Hương

1.000.000

----Vĩnh Phúc

20/08/2022

Liêu Thị Lưu

1.000.000

----Vĩnh Phúc

21/08/2022

Diệu Thu

1.000.000

----Hải Phòng

21/08/2022

Đinh Thị Xinh

500.000

----Hải Phòng

21/08/2022

Vũ Văn Quyết

1.000.000

----Hải Phòng

21/08/2022

Trương Mộc Khang

500.000

----TP HCM

21/08/2022

Liên Trân

1.000.000

----

21/08/2022

Phật Tử

1.000.000

----Tây Ninh

21/08/2022

Nguyễn Thị Hiệp

500.000

----Khánh Hòa

21/08/2022

Lê Thị Lụa

200.000

----Gia Lai

21/08/2022

Võ Thị Mỹ Lộc

1.000.000

----An Giang

21/08/2022

Nguyễn Thị Tiên

500.000

----TP HCM

21/08/2022

Phật Tử

100.000

----

21/08/2022

Thái Hữu Lợi

500.000

----TP HCM

21/08/2022

Cao Thị Phến

1.000.000

----Kiên Giang

21/08/2022

Nguyễn Thị Lệ

500.000

----Kiên Giang

21/08/2022

Ngô Thị Hui

500.000

----Kiên Giang

21/08/2022

Dương Thị Hồng

200.000

----Kiên Giang

21/08/2022

Nguyễn Thị Lợi

500.000

----TP HCM

21/08/2022

Phật Tử

300.000

----Đắk Lắk

21/08/2022

Lê Thị Bốn

500.000

----TP HCM

21/08/2022

Đạo Tràng Phật Tử Yên Viên

2.900.000

----Hà Nội

21/08/2022

Lương Thị Thanh

500.000

----Vĩnh Phúc

21/08/2022

Lương Thị Nạm

700.000

----Vĩnh Phúc

21/08/2022

Phật Tử

900.000

----

22/08/2022

Tịnh Quý

1.000.000

----TP HCM

22/08/2022

Nhóm Phật Tử Tân Xuân

1.500.000

----Quảng Nam

22/08/2022

Huỳnh Thị Mai Hương

8.000.000

----Nước ngoài

22/08/2022

Vương Ngọc Hiền

500.000

----TP HCM

22/08/2022

Hoàng Thị Dung

1.000.000

----Hải Dương

22/08/2022

Phật Tử

400.000

----

23/08/2022

Nguyễn Thị An

1.500.000

----Bắc Giang

23/08/2022

GĐ Họ Vũ

330.000

----Hải Dương

23/08/2022

Nhóm Quả Thiện

670.000

----Hà Nội

23/08/2022

Tô Thị Hằng

2.000.000

----TP HCM

23/08/2022

Hồ Thị Thơm

100.000

----Thanh Hóa

23/08/2022

Nguyễn Thị Mài

100.000

----Hà Nội

23/08/2022

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

3.000.000

----Đồng Nai

23/08/2022

Phạm Thị Hà

100.000

----Nam Định

23/08/2022

Nhóm PT Khóa Tu

47.660.000

----

23/08/2022

Thầy Tâm Trường

6.030.000

----TP HCM

23/08/2022

Nhóm Phật Tử

9.775.000

----TP HCM

23/08/2022

Phật tử

3.698.000

----

23/08/2022

Đẫu Thị Hà

500.000

----Nghệ An

23/08/2022

Phật tử

100.000

----Thanh Hóa

23/08/2022

Phật tử

500.000

----TP HCM

23/08/2022

Phật tử

700.000

----

24/08/2022

Huỳnh Kim Hoa

1.000.000

----TP HCM

24/08/2022

Phật tử

2.000.000

----

24/08/2022

Phật tử  Khu C3

500.000

----TP HCM

24/08/2022

Công Ty Tuấn 123

2.000.000

----TP HCM

24/08/2022

Sư Cô Nhuận Từ

1.500.000

----Bình Định

24/08/2022

Tiền Lễ Hằng Thuận

5.000.000

----

25/08/2022

Thầy Tâm Trường

5.100.000

----TP HCM

26/08/2022

cô Từ Khai

30.000.000

----

26/08/2022

GĐ.Thầy Tâm Thượng

5.000.000

----

26/08/2022

GĐ.Thiện Trí + Thiện Hạch

1.000.000

----TP HCM

26/08/2022

Nguyễn Hồng Khanh

500.000

----TP HCM

26/08/2022

Võ Thị Luyến

1.000.000

----TP HCM

27/08/2022

Diệu Ngữ

100.000

----TP HCM

27/08/2022

Tiền Trai Tăng Dư

12.330.000

----

27/08/2022

Mai Đình Thi

1.000.000

----TP HCM

27/08/2022

GĐ Hùng Diệp

5.000.000

----Tây Ninh

28/08/2022

Lê Thị Kim Ha

1.000.000

----TP HCM

28/08/2022

Mai Thị Thúy Hằng

400.000

----TP HCM

28/08/2022

Cô Quận 4

500.000

----TP HCM

28/08/2022

Diệu An

300.000

----Đồng Nai

28/08/2022

Trúc Phương

300.000

----Đồng Nai

28/08/2022

Lê Thị Thanh Thảo

300.000

----Đồng Nai

28/08/2022

Phạm Thị Xuân Mai

5.000.000

----An Giang

28/08/2022

Dương Thị Vi

1.500.000

----Bình Dương

28/08/2022

Đõ Thị Lành

100.000

----TP HCM

28/08/2022

Tiền Lễ Hằng Thuận

5.000.000

----TP HCM

28/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

28/08/2022

Diệu Tùng

300.000

----TP HCM

28/08/2022

Họa Phúc

300.000

----TP HCM

28/08/2022

Huỳnh Ngọc Ngạn

200.000

----Long An

28/08/2022

Phật Tử

200.000

----TP HCM

28/08/2022

Kiều Oanh

500.000

----TP HCM

28/08/2022

Diệu Đạo

500.00

----Tiền Giang

28/08/2022

Phật Tử

500.000

----TP HCM

29/08/2022

Thích Tâm Thi

1.000.000

----TP HCM

29/08/2022

PT Nguyên Linh

100 USD

----Nước ngoài

 

CHUYỂN KHOẢN

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/08/2022

018195.010822.070912.Con PD DIEU TU
cung duong tam bao

200.000

01/08/2022

Cao Thi Thang Nt //Cung Duong Tam Bao+
Cung Phong Sanh

2.000.000

01/08/2022

MBVCB.2288564324.Con xin cung duong Tam Bao.
CT tu 1023292199 NGUYEN TAN PHAT

100.000

02/08/2022
 

887889.020822.114901.PT Dieu Ha  Oregon
cung duong chua Hoang Phap

1.500.000

02/08/2022
 

054071.020822.140104.Cung duong Le Vu Lan FT22214869000219

1.100.000

03/08/2022

456423.030822.191036.Phat tu cung duong FT22215211671772

500.000

03/08/2022
 

253916.030822.203013.Chung Con Thanh Kinh
Cung Duong-030822-20:30:13 253916

2.000.000

04/08/2022
 

226461.040822.065848.Gia dinh tue duc -
dieu suong cung duong tam bao

6.000.000

04/08/2022

578552.040822.095427.Cung duong tam bao

5.000.000

04/08/2022

MBVCB.2298207358.con xin Cung Duong Tam Bao.
Ct Tu 0251001078484 Do Huu Huy

200.000

04/08/2022
 

751407.040822.212608.Thanh Tam Cung Duong
Truong Ha-040822-21:26:12 751407

300.000

05/08/2022

976794.050822.090114.Nam Mo A Di Da Phat

5.000.000

05/08/2022
 

169722.050822.101249.VCB;0071000651615;
con xin cung duong tam bao

500.000

05/08/2022
 

MBVCB.2301101635.Cung Duong Tam Bao.
CT tu 0511003889365 Le Thi Thuy Lan

500.000

05/08/2022
 

IBVCB.2301189627.Nguyen Duc Anh.
PD Tinh Anh cung duong Tam Bao Chua Hoang Phap.
CT tu 0071002092663 BUI THI MAY

100.000

05/08/2022

024745.050822.154528.Mai Khoi xin cung duong

200.000

05/08/2022
 

MBVCB.2301950331.Cung Duong Vu Lan Bao Hieu.
Ct Tu 1017109780 Dang Huu Tai

200.000

05/08/2022
 

242294.050822.163929.Lam Thanh-
Sy Tu  phat nguyen Tam Bao FT22217188780106

1.111.100

05/08/2022

863479.050822.170639.Chuyen tien

1.000.000

05/08/2022
 

MBVCB.2302267732.LE HOANG PHUC chuyen tien.
CT tu 0181002680916 LE HOANG PHUC

200.000

06/08/2022
 

MBVCB.2304248636.Da! con xin cung kinh
Cung Duong a!.CT tu 0251002773753
 DINH VAN TUAN DUC

3.000.000

06/08/2022
 

MBVCB.2304280244.Phat tu Trung Ly cung duong
tam bao.CT tu 1021091888 QUACH HAI LONG

300.000

06/08/2022
 

938284.060822.094537.Phat tu Nguyen Van Vi
cung duong Tam Bao FT22218240430904

500.000

06/08/2022
 

800143.060822.103653.IBFTA 23251758-
THI KHANH NGUYEN

1.630.000

06/08/2022
 

478469.060822.120817.Gd Chu Su Xin
Cung Duong Dai Le Vu Lan A-060822-12:08:17 478469

10.000.000

06/08/2022
 

550209.060822.133013.Nguyen Tan Ngoc
 cung duong Tam Bao thang 8-2022

300.000

06/08/2022
 

MBVCB.2306283105.Con thanh tam cung duong
khoa tu sinh vien.CT tu 0111000292120 Tran Minh Anh

5.000.000

06/08/2022

442152.060822.192430.Con xin thanh tam gop
cung dang y a

50.000

06/08/2022

450243.060822.192625.Con xin phat tam gop
cung dan y a

50.000

06/08/2022

296911.060822.211413.Dieu Hy CDTB

Chua Hoang Phap

3.000.000

07/08/2022

104079.070822.025225.cung duong tam bao

100.000

07/08/2022

721058.070822.081321.GDPT chung con thanh kinh
cung duong tam bao

1.000.000

07/08/2022
 

143317.070822.155237.PT Lien Huong. Quang Do .

thanh kinh cung duong dai le vu lan.
Nam Mo A Di Da Phat. FT22220450340015

1.000.000

07/08/2022
 

602702.070822.172147.Pham Thuy Quynh
Chuyen tien PT pham The Cong  song tai Duc
cung duong tam bao

2.000.000

08/08/2022
 

549125.070822.224619.DaoTrangNhuanHoa
thanhkinhcungduong FT22220075544369

100.000

08/08/2022
 

876853.080822.090122.Nguyen Thi Thuy Trang
 chuyen tien cung kinh cung duong Tam Bao

200.000

08/08/2022

047780.080822.134407.VCB;0071000651615;
phat tu Ho My Linh Xin Cung Dung Tam Bao

5.000.000

08/08/2022
 

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..
27341001361.27341001361-0355564629-
Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat

50.000

08/08/2022

602995.080822.154321.IBFT nhom tu ai st
cung duong le vu lan

5.000.000

08/08/2022

608473.080822.172855.VO CONG THANH
Chuyen tien

200.000

08/08/2022

462367.080822.181836.Pham thi thuy thai binh
cung vu lan

2.000.000

08/08/2022
 

MBVCB.2313012038.LE THI MY DUNG
chuyen tien.CT tu 1023683414
LE THI MY DUNG

10.000

08/08/2022
 

Mbvcb.2313316118.Pt Dieu Hiep
Cung Duong Tam Bao Nam Mo A Di Da Phat.Ct Tu 1018971433 Tran Thi Xoa Ly

100.000

08/08/2022
 

IBVCB.2313482146.Gia dinh Quang Dung - Aug 22..
CT tu 0231000015027 NGUYEN NGOC QUANG

100.000

09/08/2022
 

805001.090822.070334.Gd Sen Vang  Hai Phong
chung con cung dang Tam Bao  nhan dip le Vu Lan

1.000.000

09/08/2022
 

MBVCB.2315667683.DO THI LOAN chuyen tien
CD TB nhan le Vu lan.CT tu 0141000003226
DO THI LOAN

200.000

09/08/2022
 

876068.090822.143133.CUNG DUONG
0386508673-090822-14:30:59 876068

500.000

09/08/2022
 

MBVCB.2315954941.Giadinh DungHa o Dong Hoi.
tinh Quang Binh dang le Chua.CT tu 0311000118866 NGUYEN THI NGOC HA

1.000.000

10/08/2022

269657.100822.093526.Phat tu Tinh Tu
cung duong Tam Bao

200.000

10/08/2022

310359.100822.093704.phat tu Tri Tang
xin cung duong Tam Bao

1.500.000

10/08/2022
 

849718.100822.163710.IBFT Hong Ngoc
cung duong Le Vu Lan

800.000

11/08/2022

936952.110822.084113.Thang
chuyen FT22223182976850

1.000.000

11/08/2022
 

268999.110822.131713.Gd. Nguyen Tan Anh
cung chua. Co mo ong DIEP VAN NY
o nghia trang chua Hoang Phap.

500.000

11/08/2022

681683.110822.171933.phat tu
cung duong tam bao

5.000.000

11/08/2022

844041.110822.212404.VCB;0071000651615;PD
Lien Loan  cung duong Tam Bao

200.000

12/08/2022
 

772617.120822.071604.pt Vu Thi Mai.
can ho so 404. chung cu CT1 Phu Son.
p. Phu Son. tp Thanh Hoa. t. Thanh Hoa.
Cung duong tam bao FT22224299879187

100.000

12/08/2022
 

329563.120822.125623.phat tu Nguyen Thuan Truong cung duong nhang den Ram thang 7

2.300.000

12/08/2022

989813.120822.150525.
DOAN THANH THUYEN Chuyen tien

499.999.999

12/08/2022
 

MBVCB.2328514742.TRAN THI NGOC YEN
cung duong chua Hoang Phap.
CT tu 0071001266645 TRAN THI NGOC YEN

1.000.000

12/08/2022

MBVCB.2328629403.PT Dieu Buu Binh VT thanh kinh
cung duong Tam bao 1trieu. su phu 500k.
phong sinh 500k.CT tu 0081000581759 DO THI BINH

2.000.000

12/08/2022
 

MBVCB.2328996399.Pham Phu Loc cung duong
Tam Bao.CT tu 0621000462622 NGUYEN THI TAM

500.000

12/08/2022

710804.120822.181914.Con xin cung duong Tam bao